Kodėl „Hanner“ meluoja – „Mariot International“ niekada neskelbė apie tai, jog investuoja Lietuvoje

 

„Mariot International“ (toliau – Marriott) niekada neskelbė apie tai, jog investuoja Lietuvoje

Almas Rupšlaukis

 

 

 

VIEŠAS KREIPIMASIS

 

2017 m. kovas 17 d.

 

 

 

Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM (toliau – NŽT) viešai pareiškus dėl valstybinių sutarčių su UAB „Hanner RE“ (toliau – Hanner) dukterinėmis įmonėmis, viešumoje susiformavo nuomonė, jog minėtos įmonės valdybos pirmininkas A. Avulis (galbūt) reikalauja iš valstybės, kurią atstovauja NŽT, kompensuoti1 Hanner įmonių (galbūt) negautas pajamas ir tikėtinus nuostolius nutraukus nuomos sutartis. Kreipiuosi į gerbiamus LR Vyriausybės narius, NŽT ir VTPSI specia- listus bei Lietuvos žiniasklaidos atstovus, siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į šioje situa-

cijoje labai svarbias aplinkybes:

 

 

1. „Mariot International“ (toliau – Marriott) niekada neskelbė apie tai, jog investuoja Lietu- voje į būsimą viešbutį „Courtyard by Marriott“. Pagal trišalę sutartį ši kompanija būsimo viešbučio

UAB „Apex Alliance Hotel Management“ (toliau – Apex) operatoriui tik ketina parduoti frančizę.

 

1 Plačiau: http://www.tv3.lt/m/naujiena/902314/Hanner-vadovas-Arvydas-Avulis-ivertino-kokia-patiriama-zala-del- Zalgirio-stadiono?t=1

 

Pastarasis2 (galbūt) būsimo viešbučio „Courtyard by Marriott“ pastatą tik ketina nuomotis iš su Hanner susijusios UAB „Promola“. T. y. už tikėtiną galimybę naudotis Marriot vardu, už kurią vėliau (galbūt) sumokės Apex. Kompanijos sprendimas investuoti į keturių žvaigždučių viešbučio statybą buvo priimtas remiantis LR Statistikos tyrimų departamento bei Hanner atliktos analizės duomenimis3. Marriott atstovas – gerb. Markus Lehnert4, pasirašydamas sutartį5 puikiai suprato, jog jo atstovaujama kompanija veikia ES reglamentais6  skatinamos konkurencijos sąlygomis. Realiai kompanijai Marriott (galbūt) reikėtų kompensuoti išlaidas tik tokiu atveju, jei jie jau būtų apmokę

Apex personalą kaip administruoti „Courtyard by Marriott“ viešbutį.

 

„Marriott Internatonal“ tik ketino investuoti, bet dar neinvestavo! O negautos pajamos, remiantis Lietuvos teismų praktika, nėra prilyginamos faktiškai patirtiems nuostoliams. Kitu atveju, Marriott kaip nuostolių dėl valstybės kaltės įrodymą, jau būtų pateikę sutartis, sąskaitas- faktūras, piniginių pervedimų kvitus (ir t. t.) Apex ar Hanner valdomoms įmonėms.

Išvados: tikėtina, jog „Marriott International“ nuotoliai sudaro 0,0 euro, neskaitant kompani- jos atstovų sugaišto laiko. Prašau atkreipti dėmesį, jog Mariott jokių pretenzijų Lietuvos Res- publikai (kol kas) neketino (-a) pareikšti!

 

 

2. UAB „Apex Alliance Hotel Management“ šiame projekte (tikriausiai) nepatyrė išlaidų – jie tik pasirašė trišalę sutartį, kur išdėstė savo ketinimus administruoti viešbutį. Šios įmonės darbuoto- jai jokiuose Mariot apmokymuose – už kuriuos sumokėti turėtų Apex, dar nedalyvavo. Kaip žino- ma viešai, naujų darbuotojų, kurių veikla būtų orientuota darbui viešbutyje „Courtyard by Marriott“, įmonė (galbūt) dar nepriėmė7.

Išvados: tikėtina, jog Apex nuotoliai sudaro 0,0 euro, neskaitant įmonės atstovų sugaišto lai-

 

ko. Prašau atkreipti dėmesį, jog Apex jokių pretenzijų Lietuvos Respublikai (kol kas) neketino (-a)

 

pareikšti!

 

 

3. Projekte dalyvauja AB „Šiaulių bankas“ (toliau – Bankas), kuris ketino suteikti iki 40 mln. paskolą UAB „Promola“ viešbučio „Courtyard by Marriott“ ir namų „Pilies apartamentai“ staty- boms. Bankas veikia laisvoje rinkoje ES erdvėje savo rizika, todėl prieš suteikdamas paskolą Han- ner įmonėms, (tikėtina) ją apdraudė tarptautinėje kreditų draudimo kompanijoje. Paskolos suteikimo

momentu Bankas nežinojo apie būsimą Nenugalimų jėgų (Force majour) poveikį, t. y. visuomeninę

 

 

 

2 Plačiau: http://vz.lt/sektoriai/nekilnojamasis-turtas-statyba/2016/11/08/hanner-pasiraso-sutarti-del-viesbucio-zalgirio- stadiono-teritorijoje

3 Plačiau: http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/hanner-vilniuje-statys-marriott-viesbuti.d?id=72808110

4 Plačiau: https://www.linkedin.com/in/markus-lehnert-60a300a/

5 Plačiau: http://vz.lt/sektoriai/nekilnojamasis-turtas-statyba/2016/11/29/marriott-atstovas-vastint-letesni-uz-hanner-bet- viesbutis-palangoje-bus

6 Plačiau: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=URISERV%3Al26092

7 Plačiau: http://rekvizitai.vz.lt/imone/apex_alliance_hotel_management/darbuotoju-skaicius/

 

iniciatyvą, kuri išreikšta peticija tinklapyje http://www.noriustadiono.eu. Šio banko patikimumą

 

liudija 2017 m. Lietuvos banko išvados apie jo veiklą8 bei Banko oficialių atstovų pranešimai9.

 

Išvados: Banko nuotoliai tikėtini yra ir tik Bankas gali patikslinti jų dydį. Prašau atkreipti dėmesį, jog Bankas jokių pretenzijų Lietuvos Respublikai (kol kas) neketino (-a) pareikšti! Banko akcininkai užtikrinti dėl ateities, ką liudija vieši šaltiniai, tik nepatenkinti dividendais10.

 

 

4. Projekto vykdytojai – OU „Hanner RE“, UAB „Promola“, UAB „Vestata“, UAB „Pilies apartamentai“. Hanner įsteigė šias įmones vykdyti komercines statybas Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g., investuojant į nuo 10 tūkst. litų į kiekvienos iš šių įmonių įstatinį kapitalą.

Hanner įmonės veikia laisvoje rinkoje ES erdvėje savo rizika, todėl prieš pradėdamos veiklą, (tikėtina) ją apdraudė tarptautinėje verslo draudimo kompanijoje. Veiklos pradžioje Hanner įmonių atstovai negalėjo žinojo apie būsimą Nenugalimų jėgų (force major) poveikį, t. y. visuomeninę iniciatyvą, kuri išreikšta Peticija tinklapyje  http://www.noriustadiono.eu. Remiantis Lietuvos Aukš- čiausiojo teismo suformuota praktika, šios įmonės, siekdamos kompensacijos iš valstybės (t. y. NŽT), privalo nurodyti konkrečius darbus, kurių atlikimas Teritorijoje:

o neprieštaravo Vilniaus miesto teritorijos Bendrojo planui bei Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. detaliojo plano sprendiniams;

o pateikti sąskaitas faktūras, mokėjimo pavedimus, darbuotojų darbo laiko žiniaraščius ir kt. pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus šiems darbams pagrįsti.

Gerb. LR Vyriausybės nariai ir NŽT bei VTPSI specialistai, prašau atkreipti dėmesį, jog gerb.

 

„Hanner“ valdomų įmonių atstovai viešoje erdvėje nurodo tik tikėtinus – apie 200 mln.11 – bet ne faktinius nuostolius. Nėra net užsimenama apie (galimai) negautas pajamos iš (galimos) viešbučio nuomos ir (galbūt) neteisėto namų pardavimo, dėl nežinomų priežasčių NŽT vis delsiama pateikti konkrečius dokumentus, liudijančius apie faktinius nuostolius.

Išvados: Hanner įmonių nuostoliai tikėtini yra ir tik atstovai gali patikslinti jų dydį. Tikėtina, jog Hanner išlaidos – nuo 10 tūkst. litų į kiekvieno iš šių įmonių įstatinį kapitalą gali nepasiteisinti. Tikėtina, jog sustabdžius šių įmonių (galbūt) neteisėtas statybas Rinktinės g. 3 (5) ir Olimpiečių g. 3 (Vilniuje), jos pretenzijų dėl (galimų) nuostolių Lietuvos Respublikai jokių pretenzijų Lietuvos Respublikai (kol kas) neketino (-a) pareikšti!. Valstybei oficialiai pripažinus Nenugalimų jėgų (Force majour) poveikį, „Hanner“ įmonių faktinius nuostolius padengs jų veiklą apdraudę

draudimo įmonės.

 

 

 

8 Plačiau: http://www.lb.lt/lietuvos_banko_valdybos_nutarimai_118

9 Plačiau: http://vz.lt/rinkos/2017/02/28/siauliu-bankas-avulio-paskolos-nuvertejimo-kol-kas-nebijome

10 Plačiau: http://vz.lt/rinkos/2017/03/13/siauliu-bankas-toliau-dreifuoja-zemyn

11 Plačiau: http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/hanner-vilniuje-statys-marriott-viesbuti.d?id=72808110

 

5. Asmenys (toliau – Pirkėjai) (galbūt) pirkę butus namuose „Pilies apartamentai“12. Futbolo sirgalių, pasisakančių už „Žalgirio“ stadiono išsaugojimą, pagalba buvo atliktas Slapto pirkėjo tyri- mas. Su butus parduodančiais asmenimis apžiūrėti (galbūt) neteisėti statiniai, esantys adresu Olim- piečių g. 3 (Vilnius). Pasikonsultuota su dabartinių atvirų erdvių, kuriose (galbūt) bus įrengti butai, pirkimus finansuojančių bankų atstovais – projekto „Pilies apartamentai“ partneriais ir siūlomomis pirkimo sąlygomis.

Galimi (galbūt) būsimų butų, esančių adresu Olimpiečių g. 3 (Vilnius), pirkėjai taip pat veikia laisvoje rinkoje ES erdvėje savo rizika, todėl prieš priimdami sprendimu pirkti butus iš Hanner įmonių, (tikėtina) paskolas apdraudė kreditų draudimo įmonėje. Pirminės pirkimo sutarties sudary- mo momentu Pirkėjai negalėjo žinoti apie būsimą Nenugalimų jėgų (Force majour) poveikį, t. y. visuomeninę iniciatyvą, kuri  išreikšta peticija tinklapyje  http://www.noriustadiono.eu. Asmenų, kurie (galbūt) įsigijo atviras erdves šio projekto statiniuose (nebaigta statyba13), nepavyko nustatyti,

bankų atstovai14 informacijos apie (galimus) (galbūt) busimų butų pirkėjus taip pat nepateikė.

 

Išvados: asmenų, (galbūt) rezervavusių butus statomuose „Pilies apartamentuose“ nuostoliai tikėtini. Prašau atkreipti dėmesį, jog šie asmenys jokių pretenzijų nei Lietuvos Respublikai, nei Hanner įmonėms (kol kas) neketino (-a) pareikšti!

 

 

6. Gebiami LR Vyriausybės nariai, prašau Jus ir NŽT bei VTPSI specialistus atkreipti dėmesį į tai, jog bet kurio ūkio subjekto lūkesčiai veikiant laisvoje rinkoje gali ir nepasiteisinti. Valstybė (ir konkrečiai – NŽT) neprivalėtų kompensuoti negautų pajamų Hanner priklausančioms įmonėms ir Bankui, nes:

a)  dar nuo Hanner įmonių vykdomų statybos pradžios 2015 m.15  žinojo, jog šios statybos

 

(galimai) neteisėtos, o valstybinės žemės nuomos sutartys (NŽT – Promola, UAB) neatitinka LR Žemės įstatymo 9 str. ir jį papildančių teisės aktų16;

b)  jog Teritorijų, esančių adresais Rinktinės g. 3 ir Olimpiečių g. 3, užstatymas neati-tinka Vilniaus miesto teritorijos Bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus m. sav. tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.1-1519, sprendinių. Plane tai pažymėta kaip „Pag-rindiniai Vilniaus miesto sporto centrai (branduoliai)“ bei „Prioritetiniai sporto ir pramogų objektai mieste“17;

c)  Teritorijų, esančių adresais Rinktinės g. 3 ir Olimpiečių g. 3, užstatymas neatitinka Terito-

 

rijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. detaliojo plano sprendinių18. Vis dar

 

 

12 Plačiau: http://piliesapartamentai.lt/#apartamentu-pasirinkimas

13 Plačiau: http://www.vtpsi.lt/node/697

14 Plačiau: http://piliesapartamentai.lt/banku-pasiulymai/

15 Plačiau: https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPermitDocuments https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPermitDocuments

16 Plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343

17 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrasis planas iki 2015 metų, p. 110-111

18 Žr. Teritorijos tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g. detalusis planas, p. 49

 

galiojančiame Detaliajame plane numatyta, kad teritorijoje turi būti futbolo arena ir pramogoms skirtas objektas (Ledo arena ar krepšinio arena);

d) Bankas sutartį dėl kredito Hanner įmonėms galėjo stabdyti bet kuriuo momentu, ypač paaiškėjus Force majeure19. Visi projekto dalyviai visuomenės atstovų buvo nuolat ir viešai buvo informuojami apie valstybinės žemės nuomos bei joje vykdomų statybų galimą (ne) neteisėtumą20 bei visuomenės poreikius.

 

 

7. Gebiami LR Vyriausybės nariai, prašau Jus ir NŽT bei VTPSI specialistus atkreipti dėmesį į sekančius faktus, laikytini labai svarbiais sprendžiant tolesnį statybų, vykdomų Teritorijoje tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų g., likimą:

1) Statybos vykdomos (galbūt) nesilaikant ne tik LR Statybos įstatymo, bet ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir bei kitų saugų darbą statybose reglamentuojančių teisės aktų. Re- miantis LR DSS įst. 14 str. 1 p. statybvietėse (galbūt) neužtikrinamos tinkamos darbo sąlygos, nes (galbūt) neįvertinti kenksmingi veiksniai darbo vietose. Bendrąją Profesinės rizikos vertinimo tvar- ką įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi- nistro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-457/V-961.

2) Statybos aukščiau paminėtuose sklypuose vyksta (galbūt) nesilaikant techninių statinių pro- jektų, t. y. statinių matmenys ir statinių vietos sklypuose (galbūt) nukrypsta nuo planuotų daugiau kaip per 1 metrą. Remiantis LR Statybos įstatymu, tai gali būti esminiai nukrypimai nuo projekto aukščiau Teritorijoje sprendinių, kuriems (galbūt) reikėtų naujo Statybos darbų leidimo (SLD).

3) Šalies visuomenė ir nacionalinės žiniasklaidos priemonės yra labai susidomėjusios vykdo- mų statybų Teritorijoje teisėtumu. Visuomenė įdėmiai stebi valstybės institucijų veiksmus, akty- viausi piliečiai jau kelios dienos pasirašo tinklapyje http://www.noriustadiono.eu/ peticiją „Noriu

„Žalgirio“ stadiono!“. Lietuvos Respublikos prokuratūra savo ruožtų atlieka tyrimus dėl (galimai)

 

neteisėtos valstybinės žemės nuomos21 ir – tikriausiai – dėl (galimai) neteisėtų statybų.

 

4) Oficialių Hanner atstovų viešai reiškiama nuomonė, esą „AB „Hanner“ už daugiau nei 40 mln. eurų iš Šiaulių banko įsigijo 8 ha „Žalgirio“ stadiono teritoriją“ neatitinka realiai susiklosčiu- sios padėties22. Pagal VĮ „Registrų centras“ pateiktus23  ir kitus viešus faktus24  Hanner įmonės ne

konkurso tvarka išsinuomojo valstybės žemę, esančią adresais Olimpiečių g. 3 ir Rinktinė g. 3 (5).

 

 

19 Plačiau: http://www.15min.lt/verslas/naujiena/kvadratinis-metras/nekilnojamasis-turtas/didziosios-hanner-statybos- vilniuje-pakibo-ant-plauko-bendrove-gali-netekti-sklypu-973-760950

20 Plačiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-11-04-futbolo-sirgaliai-reikalauja-atstatyti-zalgirio-stadiona- vilniaus-meras-galimybiu-nemato/150978

21 Plačiau: http://m.kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/smugis-hanner-reikalauja-nutraukti-zalgirio-stadiono- zemes-nuoma-799097

22 Plačiau: http://hanner.lt/hanner-investuos-200-mln-euru-i-apleisto-zalgirio-stadiono-teritorija/

23 Žr. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas (2016-10-06)

 

Ir tik šiais adresais suformuotus sklypus25, ir tik juos esančių pastatų veiklai, kuri skirta visuome- niniams poreikiams patenkinti, užtikrinti.

Remiantis ES šalyse susiklėsčiusiomis investavimo tradicijomis, rinkoje laisvai ir sąžiningai veikiantys investuotojai neklaidina partnerių ir / ar jų produktų pirkėjų netikromis žiniomis. O Euro- poje veikiančios žiniasklaidos priemonės26  bei tokie socialiniai tinklai, kaip „Facebook“27, deda visas pastangas, jog būtent netikromis žiniomis nebūtų  klaidinami vartotojai. Oficialūs Hanner priklausančių įmonių atstovai savo (galbūt) neapdairiais viešais pareiškimais

a) (galbūt) (ne) sąmoningai klaidina Lietuvos visuomenę,

 

b) (galbūt) siekia sutaupyti Hanner išlaidas savireklamai28 ir,

 

c) (tikriausiai) patys neįvertindami (galbūt) neatsakingų poelgių pasekmes:

 

o Lietuvos Respublikos įvaizdžiui užsienyje29,

o bendram investiciniam klimatui šalyje30,

 

o teisėtiems Pirkėjų ir Banko lūkesčiams,

 

o Lietuvos Respublikos ekonomikos būklei

 

o NT plėtotojų įvaizdžiu šalies visuomenėje.

 

5) Remiantis VĮ „Registrų centras“ oficialiais duomenimis:

 

a) adresu Rinktinės g. 3 (Vilnius) įregistruotas – taigi vykdo veiklą (!) – universalus “Žalgi- rio” stadionas ir jam aptarnauti skirti pagalbiniai pastatai (adr.: Rinktinės g. 3A, Vilnius)31. Unika- lūs realybėje neegzistuojančių pastatų numeriai pateikti Kada.lt32, jų adresų numeriai ir oficialus vaizdas iš viršaus – Regia.lt tinklapiuose33;

b) adresu Olimpiečių g. 3 (Vilnius) įregistruota – taigi vykdo veiklą (!) – universali (Ūkio banko) Teatro arena ir jai aptarnauti skirti pagalbiniai pastatai „sandėliukai“. Unikalūs realybėje neegzistuojančių pastatų (!) numeriai pateikti Kada.lt34, jų adresų numeriai ir oficialus vaizdas iš

viršaus – Regia.lt tinklapiuose35;

 

Būtent šis juridinis nesusipratimas – t. y. aukščiau nurodytais adresais faktiškai esantys, ta-

 

 

24 Plačiau: http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/165799

25 Plačiau (pavyzdžiui):

http://www.registrucentras.lt/ntr/p/index.php?x=&tipas=&sav=461&nam=3&gyv=vilnius&but=&gat=rinktinės

26 Plačiau: http://www.delfi.lt/m360/medijos/kaip-svedija-kovoja-su-netikromis-naujienomis.d?id=73533982

27 Plačiau: http://lzinios.lt/lzinios/Prie-kavos/-facebook-kovos-su-netikromis-naujienomis/233403

28 Plačiau: http://zinovai2015.wixsite.com/reklamos-knyga/about

29 Plačiau: http://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2017/03/08/avulis-apie-nuomos-sutarties-perziura-gali-buti- svarbus-luzis-salies-ekonomikoje

30 Plačiau: http://vz.lt/nekilnojamasis-turtas-statyba/2017/03/08/avulis-apie-nuomos-sutarties-perziura-gali-buti- svarbus-luzis-salies-ekonomikoje

31 Plačiau: http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0

32 Plačiau:

http://www.registrucentras.lt/ntr/p/index.php?x=&tipas=&sav=461&nam=3&gyv=vilnius&but=&gat=rinktinės

33 Plačiau: http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0

34 Plačiau:

http://www.registrucentras.lt/ntr/p/index.php?x=&tipas=&sav=461&nam=3&gyv=vilnius&but=&gat=rinktinės

35 Plačiau: http://www.regia.lt/map/vilniaus_m?lang=0

 

čiau realiai neegzistuojantys pastatai (pvz. Teatro arena, kurios unikalus nr. 4400-3827-4990), yra nesutarimų su investuotojais Teritorijoje pagrindas. Šiuose pastatuose, remiantis oficialiomis valstybinės žemės nuomos (pvz. NŽT – UAB „Promola“) sutartimis (pvz. dėl žemės klypo Nr.

4400-3827-4990), vis dar turėtų vykti (???) visuomeninio pobūdžio veikla.

 

 

VIEŠOJE ERDVĖJE ASMENYS, SUSIJĘ SU STATYBOMIS TERITORIJOJE, (GALBŪT) REIKALAUJA (?) IŠ VALSTYBĖS KOMPENSUOTI UŽ NEPATIRTAS IŠLAIDAS, NEATLIK- TUS DARBUS IR UŽ (ESĄ) NEGAUTAS PAJAMAS. GERB. LRV NARIAI – LR PILIEČIAI, LR VYRIAUSYBĖ KETINA LEISTI TĘSTI (GALBŪT) NETEISĖTAS STATYBAS36 NEATSI- ŽVELGDAMA Į VISUOMENĖS NUOMONĘ, TODĖL PRAŠAU JŪSŲ ATSAKYTI IŠ ŠIUOS KLAUSIMUS:

1) AR JUMS SVARBŪS VISUOMENĖS INTERESAI, AR JŪS ŠIOJE SITUACIJOJE LIN- KĘ TENKINTI KAŽKIENO SIAURUS VERSLO INTERESUS?

2) AR JŪS ŠIOJE SITUACIJOJE KETINATE LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮS- TATYMŲ, ES REGLAMENTŲ BEI GINTI LIETUVOS VISUOMENĖS INTERESUS?

3) KODĖL LR VYRIAUSYBĖ TINKAMAI NEPRISIDEDA PRIE VIEŠOJO INTERESO GYNIMO IR KODĖL NEATSIŽVELGIAMA Į VISUOMENĖS POREIKIUS?

4) KADA BUS ĮVERTINTOS VYKDOMŲ STATYBŲ TEISĖTUMO APLINKYBĖS IR IŠ- REGISTRUOTI REALIAI NEEGZISTUOJANTYS PASTATAI?

 

 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, prašau žemiau išvardintų valstybės valdy- mo institucijų atstovų:

o LR Žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos, LR Ūkio ministerijos bei

 

o Nacionalinės žemės tarnybos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsižvelgus į šiame kreipimesi nurodytas aplinkybes, pateikti atsakymus į aukščiau išdėstytus klausimus viešai. Priežastis – šalies visuomenėje kilęs itin didelis susidomėjimas (galbūt) neteisėta

valstybinės žemės nuoma ir joje vykdomomis (galbūt) neteisėtomis statybomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Plačiau: http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/sutarties-su-hanner-nenutrauks-jei-bus-numatyta-erdve- stadionui.d?id=74013748

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));