Ko siekia Vytauto Šustausko mitingas – policija ir žiniasklaida vykdo nusikaltimus prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę

Policija ir žiniasklaida vykdo nusikaltimus prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę

Paskutinius 3 metus policija ir žiniasklaida padeda Prezidentei ir konservatoriams slėpti jų vykdomą galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir dešimtkartinį Lietuvos valstybės galių bei atsigaminimo galių sunaikinimą. Nusikaltimų slėpimas taipogi yra didelis nusikaltimas. Po šią dieną policija slepia kas organizuodavo mitingus prieš piketininkus ir mitinguotojus, kurių pagrindinis tikslas buvo ir yra atskleisti neregėto masto lietuvių tautos naikinimą ir valstybingumo mažinimą. Žiniasklaida po šią dieną slepia kokie buvo pagrindiniai piketų ir mitingų tikslai. Tai yra nusikaltimai ir tokiu būdu didžioji dalis žiniasklaidos organizacijų yra nusikalstamos.

Siūlau policijai ir žiniasklaidai atsisakyti galutinio lietuvių tautos sunaikinimo ir vykdyti veiklą tautos ir valstybės išsaugojimui. Pridedu mitingo tikslų medžiagą. Tikiuosi, jog policija palaikys deramą tvarką mitingo metu, o žiniasklaida nemeluos apie mitingo tikslus.

Vykdomas galutinis sunaikinimas ir naikinamas vietinis paveldas.

Iš Lietuvos masiniai išvaromi vietiniai senbuviai. Iki 90 procentų jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus, jau išvaromi iš Lietuvos (tarybų valdžia sunaikino 1 procentą jaunų žmonių). Sparčiai naikinamos visos vietinės dzūkų, žemaičių, Rytų Lietuvos ir suslavintos po prostu bei vyčių kalbos.

Būtina visiems Lietuvos senbuviams jungtis bendrai kovai už mūsų išlikimą Lietuvoje ir mūsų kalbinio , kultūrinio ir genetinio paveldo išsaugojimą.

Tuo tikslu 2017 metų rugsėjo 10 d. 10 val. prie Seimo organizuojamas mitingas.

Prašau visus Lietuvos senbuvius kuo plačiau pranešti apie mitingą kitiems ir kuo aktyviau jame sudalyvauti. Trumpą kvietimą prašau dauginti ir mėtyti į butų pašto dėžutes. Kaunas tikriausiai samdys autobusą, tai prašau pranešti man, Satkevičiui, nes kelionė gali kainuoti apie 3 ar 4 eurus.

Prie prezidentūros vyksta neapribotas laike bado streikas, kurio dalyviai reikalauja atsisakyti prezidentinės ir konservatorinės teisėsaugos, teisėtvarkos ir teisingumo, nes be jų mums bus sunku išlikti Lietuvoje. Prašau visus galinčius apsilankyti prie prezidentūros ir savo apsilankymu paremti badaujančius..

Plačiau pridėtuose priekabukuose.

Satkevičius E. Kaunas  labgebas@gmail.com, 8-676-87293.

 

Kreipimasis į visus dar gyvenančius Lietuvoje   2017 m. liepos 17 d.

 

Bendromis JAV, ES, Lietuvos valdžios, TS-LKD partijos, Socialdemokratų partijos. Liberalų sąjūdžio partijos, V.landsbergio, prezidentų ir prezidentės pastangomis įvykdytas neregėto masto nusikaltimas Lietuvos valstybės atžvilgiu. Jie įvykdė daugkartinį Lietuvos gynybinių, atsigaminimo ir paveldo išsaugojimo galių sumažinimą ir šiuos neregėto masto nusikaltimus nuslėpė nuo Lietuvos ir Pasaulio visuomenės. 

 

Tarybų valdžia į Sibirą ištrėmė apie 140 tūkstančių Lietuvos gyventojų, o išvardytos organizacijos ir asmenys šiuolaikiniais savanoriškai-priverstiniais trėmimo būdais iš Lietuvos į Vakarų NATO valstybes jau ištrėmė virš 2 milijonų, t.y. virš 15 kartų daugiau. Tarybų valdžia nuo 1940 metų iki 1952 metų sunaikino apie 1 procentą Lietuvos gyventojų ir lietuvių tautos atsigaminimo galių, o išvardytos organizacijos ir asmenys jau tikriausiai sunaikino apie 90 procentų atsigaminimo galių, t.y. apie 90 kartų daugiau. Iškilo didelis pavojus, jog po 20 metų lietuvių ir bendrai Lietuvos senbuvių beveik neliks Lietuvoje ir Lietuvos valstybė bus galutinai sunaikinta.

Tuos neregėto masto nusikaltimus galima buvo įvykdyti tik turint nusikalstamą teisėsaugos sistemą, kuri nežiūri teisingumo, netarnauja žmonėms, o tarnauja išvardytoms organizacijoms ir asmenims, padėdama įgyvendinti neregėto masto nusikaltimus ir juos slėpdama.

Tie nusikaltimai rodo, jog prezidentė, valdžios partijos, NATO ir ES , po Perestrojkos įgyvendinę Lietuvoje nusikalstamą teisėsaugos sistemą, visiškai nesiskaito su Lietuvos gyventojais, jų prigimtinėmis teisėmis, vykdo galutinį lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunaikinimą. Jie bendromis pastangomis jau daugiau kaip pusę Lietuvos gyventojų laisvanoriškai-priverstinai ištrėmė iš Lie-tuvos. Jie yra nusikaltėliai, padarę neregėto masto nusikaltimus Lietuvos valstybei.

Kaip akivaizdų nesiskaitymą su žmonių teisėmis ir jų turto atėmimą taip vadinamomis teisinėmis priemonėmis byloja Lietuvos Respublikos įstatymai. Taip vienas iš jų skelbia, jog išvarytas iš Lietuvos nekilnojamojo turto savininkas gali įgalioti bet ką parduoti jo turtą, o kitas įstatymas skelbia, kad mafijozams kėsinantis į išvaryto turtą, teismuose tą turtą negali ginti net jo tėvai ar vaikai.

Iškilo būtinybė ginti Lietuvos valstybę nuo neteisėtais veiksmais vykdomo galutinio sunaikinimo. Savo teisiniais veiksmais mes to siekiame. Tuo tikslu mes ryžomės kraštutinei priemonei — neribotos trukmės bado akcijai prie prezidentūros.

 

Išvardytų organizacijų ir asmenų nusikaltimai, įvykdyti šiuolaikinėmis genocido vykdymo priemonėmis, yra dešimtimis kartų didesni už tarybų valdžios įvykdytus nusikaltimus. Tuo pagrindu mes laikome šias organizacijas ir asmenis, įvykdžiusiais neregėto masto nusikaltimus prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojus, tai yra nusikaltėliais prieš kuriuos būtina kovoti.

 

Kreipimasis į valdžios organus, žiniasklaidą, prokuratūras ir Prezidentę, nedavė jokių rezultatų, kad būtų sustabdyti šie nusikaltimai. Tie nusikaltimai toliau vykdomi ir jų mastas yra slepiamas bendromis JAV, NATO, ES ir Lietuvos valdžios pastangomis. Televizijos kanalams neleidžiama prabilti apie šiuos nusikaltimus. Demaskuoti šiuos nusikaltimus yra kiekvieno Lietuvos piliečio ir lietuvio pareiga. Su jais galima kovoti tik asmeniškai demaskuojant šią nusikalstamą veiką savo kalbomis ir masiniai platinant proklamacijas ar vykdant neribotos trukmės bado streikus. Tuo pagrindu mūsų veikla įtelpa į būtinąjį reikalingumą ir negali būti laikoma nusikalstama. 

Net, jei kokie nors provokatoriai prie mūsų bado palapinės sukeltų kokias nors riaušes, tai ir tokiu atveju mes neturime būti baudžiami, nes mūsų veiklos nebaudžiamumą garantuoja Baudžiamojo kodekso 31 straipsnis, kuris skelbia:

 

31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas

1. Asmuo neatsako pagal baudžiamuosius įstatymus už veiką, kurią jis padarė siekdamas pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valstybės interesams gresiantį pavojų, jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis priemonėmis ir padaryta žala yra mažesnė už tą, kurios siekta išvengti.

 

Reikalaujame išvardytų nusikaltimų pagrindu pradėti baudžiamąsias bylas šiuolaikinio genocido vykdytojams ir nusikaltimų masto slėpėjams. 

Reikalaujame ištirti TS-LKD partijos, Socialdemokratų partijos ir Liberalų sąjūdžio partijos vadovybių nusikalstamą veiką ir imtis priemonių šių partijų uždraudimui, kaip įvykdžiusioms daug kartų didesnį nusikaltimą Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai už tarybinį. 

Reikalaujame Seimui pradėti apkaltą Prezidentei Daliai Grybauskaitei kaip pagrindinei išvardytų nusikaltimų vykdytojai ir slėpėjai.

 

Bado organizatorius ir badaujantis: 

 Donatas Šulcas  2017 m. rugpjūčio 21 d/

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));