Ko grįždavom į Tėvynę? KAD D.GRYBAUSKAITEI SURENGTI APKALTĄ?

Ko grįždavom į Tėvynę? KAD D.GRYBAUSKAITEI SURENGTI APKALTĄ?

(pradžia 2017-06-17/23 Nr.24)

Patrankų mėsa? Lietuvoje dešimt metų nebuvo skleidžiamas šis dviejų žodžių duetas net vadovaujant A.M.B, Lakūnui ar Šlepečių savininkui. „Cherchez la femme” siūlo prancūzai. Garbės troškimas, pinigai ir patarėjas. Arba trys „gero patarėjo švenčiausi” žodžiai – pinigai, pinigai ir dar kartą pinigai. Tuo labiau abipusis sutarimas ir įvairiapusė nauda.

Kas įteikė Tautos mandatą „didžiajai“ Lietuvos patriotei D.Grybauskaitei kviesti į mano, tavo ir mūsų namus svetimos rasės su svečius, apsikarsčiusius iki dantų šaunikais? Ar LR Konstitucinis Teismas sukvietė į šalies Sostinę privalomus ir čia nuo amžių gyvenančius mūsų artimiausius kaimynus, „apšviesdamas” baltarusiams, lenkams, rusams, latviams, kad D.Grybauskaitė spjauna ant  LR Konstitucijos 137 str. ir su Landsbergiu tempia j Lietuvą svetimtautę kariuomenę, kuriai reikės skirti lėšas, ją šerti, atimant paskutinį duonos kąsnį nuo savo vaikų, tėvų, brolių ir seserų, kurių 30 % jau šiandieną gyvena žemiau skurdo ribos?

O gal vyriausioji Gynybos komiteto pirmininkė pasienyje su rožių puokšte sutiko iki dantų ginkluotus „žaliukus” ir savavališkai pakėlė svirtį?

Dešimt metų S.Daukanto a. nepageidavo žydo Landsbergio patarimų ar pagalbos, dešimt metų nesigirdėjo Lietuvoje „priedainio Rusai puola”, tik nuo senolių žinojom – neteisk ir nebūsi teisiamas, nespjauk į šulinį, iš kurio geri ir neužsimiršk, kurioje Europos vietoje tu gyveni.

Nuo amžių glūdumos, prie gintarinės Baltijos, ant savo žemės LIETUVOS, tikrasis Baltų palikuonis lietuvis, savus dievus garbino, žemelę arė ir ją mylėjo ir valkatoms nepardavinėjo.

Tačiau nuo utopinio socializmo, marksizmo ir leninizmo, perėjusio į fašizmą, „vienintelio ir neginčijamo“ mokslo idėjų, valkatos apsisuko ir iš naujo garsinama Europos žemine: vėl mums šviečia JAV ir Landsbergio (nebe J.V.S.) saulė. Niekas mūsų nepuolė, po slavų išvykos jėga neužkariavo teritorijų, nebruko” seną parūdijusią techniką, „karo reikmėms“ neprievartavo pirkti būtiniausius atributus – auksinius šaukštus.

Po Spalio revoliucijos žydas Leninas dainavo, kad jis ir jie taikūs žmonės, bet jų šarvuotas traukinys stovi ant atsarginio kelio. Po Didžiosios „revoliucijos” Gedimino pr. gale, LAISVĖ liko popieriuje, nes žydas Landsbergis muzikontas,o žodžiai iš jo krūtinės, tai daina ir mes runkeliai. Kad 1/3 LIETUVIŲ Tautos išvyko ieškoti nebe laisvės, o pragyvenimo šaltinio sau ir savo vaikams. Kad 30 % likusiųjų gyvena žemiau skurdo ribos. Čia jūsų, lietuvių bet ne mano problemos, masto, pažvelgęs į 25 mlrd.Eur. bankų TURTĄ Lietuvoje, paskirtas anuos prižiūrėti ir tikrinti, gerai įmitęs Lietuvoje svetimų bankų kontrolierius ir prižiūrėtojas p. V.V. Kad užsienio bankai per 1 ketvirtį neuždirbtų 82,2 mln. Eur, o pvz. tik 81,2mln. Eur. Kvailiams Laisvė, žydų bankams – pinigai.

Kai kurių žydų invazija į Lietuvą turi ne tik ekonominių nuostolių Lietuvai. Jų veikla Lietuvai gali sukelti ir terorizmo pasekmių. Štai Europos Sąjunga, atsirado terorizmo veiksmai iš tų, kurie patys neturi nei tautybės, negali gyventi kaip žmonės, todėl trukdo kitiems. Pradžios žymė pasireiškė Paryžiuje, o po to išplito Europoje.  Mažeikių nafta ir bankai, A.Brazausko ir G. Landsbergio kraujo ryšiai, V.Engelman ir A.Guogos operacijos, aukščiausių postų užsėdimas teisėsaugoje, reklama dėl tariamai padarytų jiems fizinių nuostolių, tik patvirtina kai kurių žydų kėslus Lietuvoje.

Lenkija, Čekija, Vengrija neapgeidauja atsiliepti į kiekvieną ES pašvilpimą. Anglai siekia atsikabinti nuo palaimintos ES. Prisimenant prof. VI. Terlecko analizę, kad XX amž. Kai kurie žydai, užgrobę Lietuvoje teisėsaugos ir teisėtvarkos vadovavimą, išžudė milijoną lietuvių. Ši terorizmo banga Lietuvoje skinasi kelią senai išbandytais metodais, o sėklos rankose. Kelia pavojų ir mūsų prezidentės D.Grybauskaitės didi bičiulystė su Landsbergiu bei masinė kelių žydų invazija j visas | Lietuvos politines, teisines, finansines, ekonomines sritis. JAV kariuomenės dislokacija Europoje gali sukelti naują provokaciją sudėtingai katastrofai. Nes neapykanta ir gobšumas kilo tik A.Hitlerio iniciatyva ir kaip nekeista, šis veikėjas reiškė didžiausią neapykantą savo tautiečiams, masiškai juos naikino ir kaip gyvuliams draudė vaikščioti šaligatviais. Konfliktas Palestinoje su žydais, ne veltui keliasi j Europą. Bet gi žydai jau turi savo tėvynę?

Konfliktas Europoje jau tęsiasi nuo viduramžių, kai su žydiška atributika ant pečių, kryžiuočiai pradėjo pastoviai veržtis j rytus. Karinės doktrinos specialistai ir šiandieną nesutaria dėl tokio veržlaus ir lengvo Hitlerio pradinio žygio į Rytus link slavų valdomų teritorijų. Vieni teigia, kad buvo prastas vadovavimas gynyboje, kiti – piktybinis atsitraukimas, treti – prasta ginkluotė. O gal tai buvo iš anksto aptarta puolimo ir gynybos strategija, prisimenant viduramžių tikslus ir Stalino tautybę? Ir tik konclagerių atsiradimas, žiaurūs žydo vadovaujamos armijos veiksmai ir didžiausios slavų tautos prabudimas, sukėlė neapykantą Hitlerio armijai. Ir nebeaišku kuo tai būtų baigėsi, nes TSRS armija artėjo prie Europos vakarinių krantų ir Atlanto, o už jo JAV. Tuometinis prezidentas F.D.Ruzveltas suprato, kuo tai gali baigtis jam ir apsistojusiems šiame žemyne atvykėliams kongresmenams. Ir tik tada atsidarė antrasis frontas Europoje. Deja, neteikė specialistai vilčių dėl labai didelių Ruzvelto nuopelnų ir pagalbos slavams. Ar prisiminus tos „pagalbos” įtaka, neatnaujinamos pastangos ir vėl, kad JAV armijos kariai, gerokai pasistūmėję nuo vakarinių Europos pakrančių, jau marširuoja pačiame ES viduryje ir Lietuvos teritorijoje?

O kur žiūri ir ką veikia Lietuvos Respublikos prezidentė? Su vienu užp… viso svieto nea… O dešimtys patarėjų? Mada. O LR Seimas? Kova prie lovio ir už būvį…,nes keičiasi kaip pirštinės. O priveistų ministerijų, departamentų,  kontrolierių, įv.nebesuskaičiuojamų žinybų, kaip ir valstybei nereikalingų NT objektų? Ar tai ne tautos klausimas? Šiandien gerai, o ryt kaip dievas duos. Jei mums tai netinka ar nepatinka, tai dar nereiškia, kad mes privalome važiuot į Ispaniją, Angliją ar velniažin kur ir skinti pūvančius pomidorus, plauti lėkštes ir tapti paklodėmis užsieniečiams.

Žydų bankų ir masinei invazijai ar jų reikalavimams, Europos direktyva privalome skirti ne mažiau 2 % BVP kariuomenės išlaikymui. Ir broliškai pagalbai kt .tautoms… Bet prieš 3 dešimtmečius mes tai girdėjome ir Landsbergis puolė ” mums ne tik vadovauti, bet ir vaduoti. Ar primenate mūsų J.Janonį? Vadavo svirnus, vadavo kluonus, vadavo vargšą nuo kąsnio duonos ? O jeigu taip tuos vaduotojus, vienus už grotelių,kitus iš darželio?

Su perspektyva, kad nebedidinsime skurdą, tautos išsivaikščiojimą iki pilno išnykimo ir savoje žemėje Baltų palikuoniams rezervatų įkūrimą. Ar neprivaloma žydo Landsbergio ir Lietuvių tautos patriotės D.Grybauskaitės SANDRAUGOS skubiai decantralizacijai,nes ši asmenybė S.Daukanto a. S Ė D I „paukščio teisėmis”? Kaip tam slibinui, nukertant visas 9 galvas?… #

Prieš daug šimtmečių rytiečiai teigė, kad šuo loja karavanas žygiuoja. Kai kurie „išminčiai” bando įrodyti, kad ir šunį ir karavaną sutvėręs dievas, o juos saugoti paskyrė savo vietininką. Dabar netgi tikslią datą nustatė. Bet tų savų matematikų ir pasakų sekėjų vis mažėja, todėl ir su pačiomis ir atžalomis į pasakorius jau tinka. Naujos idėjos ieškoti palaimintųjų neprieštarauja LR Konstitucijai, nes yra žodžio laisvė. Didieji, buvę tiesos žemėje skleidėjai žydai Marksas, Engelsas, Leninas, Stalinas, be tėvynės ir tautybės, atskyrė valstybę nuo patrioto Jėzaus.

Tačiau, jeigu yra šviesa, yra ir tamsa, jeigu yra juoda, tai ir balta, jeigu yra palaimintieji, o žydų pasakos teigia, kad yra ne tik dangaus karalystė, bet ir pragaras, tai… Jeigu skelbiame 

palaimintuosius, tai nepamirškime ir …prakeiktuosius. Lietuvoje madinga įamžinti „nusipelniusius” ant pastatų sienų lentomis paviešinti. Galima, „neapkraunant” LR Konstitucinio teismo, o tik savanorių iniciatyva ir Europos lėšų parama. PAVYZDŽIUI: įamžinti tose lentose, nors ir laikinai ,iki atskiro parėdimo, Daukanto a. šeimininkę, tautos patriotę D.Grybauskaitei, apvaisinimo su kita rase specialistą L.Linkevičių, Lietuviškos valiutos sergėtoją V.Vasiliauską, didžiuosius „prekybininkus” iš LR GM, Europoje sėdinčius mūsų gerovės rūpintojėlius, eksperimentams skirtus LR Seimo žiniuonius bei kitas Tautos pasiūlytas asmenybes ir įžymybes??0 gal perskaičius, tauta sumąstys pareikalauti anųjų atsakomybės ar persona non grota?

Paviešinus ir kaip paskatinimą už „ ypatingus nuopelnus” Lietuvos Tėvynei į vagonėlius ir senais, dar nesugriautais keliais, pagal kieno nors iškeltą iniciatyvą su daina „iš rytų šalalos saulala tekėjo,į Rytų šalalą traukinys riedėjo”. Darbų ir ploto ten labai daug, retkarčiais susimatys su lietuviais, Sibiro vietų lankytojais, kurie net dabar savus prisimena.

Lietuviai nebeįgali apseiti be žydų primestų programų. Labai greit pamiršo šios bendrijos šimtmečiais vykdytus bažnyčios, karų ir bankų nuostolius. Pamiršo savo kilmę, tikėjimą, atsisakė papročių, pažemino savo kilmę, šeimą, sumaterialėjo, susipyko su kaimynais ir tarsi aborigenų tautelė leidžiasi pavadėlio principu į nebūtį. Svarbios tapo žydiškos bažnyčios pasakos, kažkokių jonų, petrų, marijų garbinimas, pamirštant, kad tik Kęstučio, Mindaugo, Birutės, Vytauto, Gedimino ir kt. žymių tautos sūnų ir dukrų pasišventimo ir jų gyvybės paaukojimo dėka, o ne žydų gobšumo, mes dar šiandieną save įvardiname LIETUVIAIS.

ARTU, AR JŪS NORITE TAPTI PATRANKŲ MĖSA? Aš kategoriškai NE, nes esu lietuvis, garbingiausios Europoje Baltų genties palikuonis. Auga mano vaikai ir anūkai, mano palaikai privalo likti čia, LIETUVOJE, o ne skeveldrų, ugnies ir radiacijos kur ranka ar koja išblaškyti po pievą ar po svietą, šviečiantis likę kaulelei. Lietuvių tikslas mandagiai pasitalpinti čia, Lietuvoje, tarp 6 lentų, o ne kitose Europos valstybėse. Čia nuo amžių ilsisi mano protėvių palaikai, augau ir gyvenau savo GIMTINĖJE ir Lietuvos TĖVYNĖJE!!! Ne visi turėjo ir turi savo tėvynę.

Man tai svarbu, nes aš ne žydas. 

Alfredas Jankūnas Lietuvis ir sūnus lietuvio

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));