Klausas Švabas dar 2015 m. sakė, kad žmonės bus „genetiškai modifikuoti”

swab

swab

Vadinamosios pasaulio vyriausybės, arba Davoso klubo pirmininkas Klausas Švabas dar 2015 m. sakė, kad žmogaus genai bus pakeisti, ir tai pakeis patį žmogų, ir tai bus sudėtinė „industrinės revoliucijos” dalis.

Nereikia būti pranašu, kad suvoktum, kad dabartinė „pandemija” yra kruopščiai parengto plano dalis.

Koks to plano tikslas? Kodėl apie tai mums nieko nesakoma? Kodėl viskas paslėpta „pandemijos”, kurios nėra, formuluotėmis?

Ar ši pandemija ir „vakcinavimas” nėra tos pačios dujų kameros konclageriuose, ant kurių užrašyta „dušinės”. Tam, kad nuraminti aukas, prie „dušinių” dar dažniausiai grodavo ir kalinių orkestras. Tačiua įėjus į „dušines”, kelio atgal jau nebėra.

 

Pateikiame šio interviu santrauką:

Švabas : Industrial revoliution, it does change what you are doing. It changes you. If you take a genetic editing, just as an exmaple, it is you, who are changed. And of course, it has a big effect on your identity.

Pašnekovas : And f all the possibilities, what you can be carrefull about. When you began to do such things, liek genetic editing, people began to worry about what yu have changed what it meanes to be human?

Its a problem, of course. The new idustrial revoliution means many oportunities, but it raises many questions about ethical, even legal implications. And we have to be prepared for what.

Vertimas į lietuvių kalbą

Švabas : Industrinė revoliucija, ji keičia tai, ką jūs darote. Ji keičia jus. Jei paimtumėte genetinį redagavimą, kaip pavyzdį, tai keičiatės ir  jūs. Ir, žinoma, tai daro didelį poveikį jūsų tapatybei.

Pašnekovas : Ir visos galimybės, dėl kurių jūs turite būti atsargūs. Kai pradėjote daryti tokius dalykus, kaip genetinis redagavimas, žmonės ėmė nerimauti dėl to, ką pakeitėte, ką reiškia būti žmogumi?

Švabas : Tai, žinoma, yra problema. Naujoji industrinė revoliucija reiškia daugybę galimybių, tačiau ji kelia daugybę klausimų dėl etinių, net teisinių pasekmių. Ir mes turime būti pasirengę tam.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));