Klaipėdos liberalai biznį daro iš mokyklų uždarymo

Ar pavyks sustabdyti „Saulėtekio“ mokyklos naikinimą?

 

Atrodo, kad Klaipėdą „valdančių“ liberalų daugumos miesto Taryboje planams restruktūrizuoti (o faktiškai – sunaikinti) Klaipėdos Saulėtekio pagrindinę mokyklą, perkeliant jos mokinius į „Sendvario“ progimnaziją bei atsilaisvinusį mokyklos pastatą perduoti privačiai mokyklai iškilo pavojus.

Tam pirmiausia pasipriešino mokyklos bendruomenė, kuri nesutiko su „valdančiųjų“ siekiais ir kreipėsi į miesto Tarybą reikalaudama, kad „Saulėtekio“ mokyklai būtų paliktas progimnazijos statusas, kad šiai mokyklai būtų paliktos šiuo metu jos turimos patalpos ir kad šiose patalpose būtų atlikti remonto darbai (šiuo metu patalpos neatitinka higienos normų).

Matydami mokyklos bendruomenės ryžtą ginti savo interesus ir supratę, kad mokyklos „sunaikinimo“ aplinkybės tapo viešos ir sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, „valdantieji“ puolė  „taisyti“ padėtį – parengė miesto tarybos sprendimo projektą, kuriame nors ir sutiko su mokyklos bendruomenės reikalavimu pertvarkyti mokyklą į progimnaziją, tačiau paliko išlygą, kurioje nurodoma, jog „atliekant Tinklo pertvarkos plano įgyvendinimo stebėseną, analizuojamos mokyklos („Saulėtekio“ – autoriaus pastaba) reorganizavimo ar perkėlimo galimybės“. Minimame Tarybos sprendimo projekte „valdantieji“ ir toliau neatsisako planų perduoti dalį mokyklos patalpų vienai konkrečiai viešajai įstaigai (privačiai mokyklai), prieš tai jas suremontavus savivaldybės biudžeto lėšomis.

Akivaizdu, kad minimo Klaipėdos savivaldybės administracijos pateikto Tarybos sprendimo projekto svarstymas praėjusį ketvirtadienį Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitete kėlė daug aistrų, pirmiausia, politikų – komiteto narių tarpe, taip pat ir gausiai i posėdį susirinkusių mokyklos bendruomenės, miesto visuomenės atstovų tarpe.

Po ilgų diskusijų ir svarstymų, buvo nuspręsta pritarti opozicijos narės pateiktam alternatyviam sprendimo projektui, kuris gavo komiteto daugumos palaikymą ir pilnai atitiko mokyklos bendruomenės lūkesčiams. Pasibaigus balsavimui, susirinkusieji posėdžio dalyviai plojimais išreiškė pritarimą komiteto daugumos nuomonei.

Atitinkamai, savivaldybės administracijos teiktą sprendimo projektą komitetas balsų dauguma atmetė.

TS-LKD frakcijos vardu pareiškiu, kad ji palaikys Taryboje „Saulėtekio“ mokyklos bendruomenės lūkesčius atitinkantį Tarybos sprendimo projektą ir balsuos svarstant šį klausimą miesto Taryboje už Kultūros, švietimo ir sporto komitete dauguma balsų priimtą sprendimą.

 

Arūnas Barbšys

TS-LKD frakcijos Klaipėdos miesto Taryboje pirmininkas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));