Klaipėdoje prisimintas filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius

BAGDONAVICIUS-J.I

BAGDONAVICIUS-J.I

Klaipėdoje prisimintas filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Vaclovas Bagdonavičius

Klaipėdos universitete, Stasio Vaitiekūno auloje (Herkaus Manto 84), tęsiamas kultūros renginių ciklas – „Vydūnas – Tautai ir valstybei“, kuriame dalyvauja KU rektorius prof. Artūras Razbadauskas, akademinės bendruomenės nariai, profesūra ir studentai, meno kolektyvai, Seimo nariai ir tautiečiai, besidomintys legendinio Mažosios Lietuvos šviesuolio, filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno sveikos gyvensenos idėjomis bei kūryba.

Pirmasis renginys šiais mokslo metais įvyko spalio 2 dieną, skirtas pagerbti šviesios atminties Vydūno draugijos steigėją bei ilgametį pirmininką, filosofą vydūnistą, humanitarinių mokslų daktarą Vaclovą BAGDONAVIČIŲ (1941.09.02-2020.03.22).

 

Š. m. kovo 22-osios rytą netekome bene žymiausio Vydūno kūrybos tyrinėtojo, jo dvasinio palikimo skleidėjo, filosofijos ir humanitarinių mokslų daktaro, docento Vaclovo Bagdonavičiaus. Išties keistas sutapimas, jog būtent Vydūno gimimo dieną, staiga ir netikėtai sustojus širdžiai, mus paliko Vydūno draugijos garbės pirmininkas, nepaprastai šviesi, tauri ir kūrybinga asmenybė, filosofas dr.Vaclovas Bagdonavičius, brandžiausius gyvenimo metus pašventęs vydūnistikos idėjų sklaidai Lietuvoje, nuoširdžiai palaikė, konsultavo ir pats asmeniškai dalyvavo Klaipėdos universiteto kultūros renginiuose „Vydūnas – tautai ir valstybei“.

Retos erudicijos mokslininkas, daugiau nei pusšimtį metų kantriai darbavosi, šventai tikėdamas, kad Vydūno šviesa, sklindanti iš jo raštų, inspiruos Lietuvos žmones į dvasiškai skaidresnį, laimingesnį ir sveikesnį gyvenimą. Todėl stengėsi sukauptas žinias perduoti tautiečiams. Išsamiais mokslininko – literatūrologo darbais, savo išleistomis knygomis bei pasišventimu kilniai švietėjiškai misijai filosofas dr. Vacys Bagdonavičius subūrė gausų Vydūno kūrybos pasekėjų būrį. 1988 metais jo iniciatyva ir pastangomis buvo įkurta Vydūno draugija, kuri iki šiol sėkmingai tęsia savo veiklą.

Dr. V. Bagdonavičiaus vadovaujamos Vydūno draugijos aktyvios veiklos dėka Vydūno skleidžiami šviesos spinduliai pasiekė ir ženkliai įtakojo Klaipėdos universiteto veiklą. Per pastaruosius dvidešimt metų tapo gražia tradicija kasmet, kovo 22 dieną Klaipėdos universitete paminėti Vilhelmo Storostos – Vydūno gimtadienį. Šia proga KU  organizuojamos mokslinės – praktinės konferencijos „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“ bei kiti renginiai jau tapo ne tik uostamiesčio, bet ir visos šalies švente, į kurią susirenka svečiai iš Klaipėdos, kitų šalies miestų, užsienio. Daugybę metų Vydūno garbei skirtuose renginiuose dr. Vaclovas Bagdonavičius būdavo širdimi ir varikliu, skaitydavo pagrindinį mokslinės konferencijos pranešimą,  paliesdamas svarbiausius Vydūno suformuluotus mūsų  tautos ideologinės raidos klausimus.

 

In Memoriam Vaclovas Bagdonavičius (1941.09.02-2020.03.22) renginio metu Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras (vadovas Arvydas Girdzijauskas) atliko kelis kūrinius: Vydūnas – „Lietuvių giesmė”; Laimis Vilkončius. Eilės Justino Marcinkevičiaus – „Dėl tos dainos”; Juozas Naujalis. Eilės Maironio – „Lietuva brangi”. O taip pat koncertavo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai.

Renginyje DALYVAVO: KU rektorius, prof. dr. Artūras Razbadauskas,  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, Vydūno draugijos pirmininkė prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros tyrinėtoja, muzikologė, KU profesorė emeritė Daiva Kšanienė, KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanė, prof. dr. Leta Dromantienė, KU prof. dr. Dalia Marija Stančienė, Seimo nariai – prof. dr. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis, verslininkas, Vydūno paminklo Klaipėdoje bei kultūros renginių rėmėjas Rimantas Cibauskas, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas Vilimantas Zablockis ir kt.

 

Renginio moderatorius – KU STIMC specialistas Juozas Ivanauskas.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));