Ketvirtadienį vyko 1,5 tūkst. žmonių mitingas prieš Vyriausybės neveiklumą sprendžiant migrantų krizę

bega

bega

Ketvirtadienį vyko 1,5 tūkst. žmonių mitingas prieš Vyriausybės neveiklumą sprendžiant migrantų krizę

Vakar, liepos 29 dieną, įvyko mitingas prieš Vyriausybės neveiklumą sprendžiant migrantų krizę.

Mitinge, kuriame dalyvavo 1,5 tūkstančio žmonių, taip pat buvo išreikštas protestas dėl Vyriausybės ir ministerijos atstovų kalbėjimosi su piliečiais nebuvimą ir informacijos teikimo stoką.

Mitinge buvo priimta rezoliucija:

DIEVENIŠKIŲ BENDRUOMENĖS
PROTESTO PRIEŠ NELEGALIŲ MIGRANTŲ APGYVENDINIMĄ DIEVENIŠKĖSE

REZOLIUCIJA

Vilnius, 2021 m. liepos 29 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės beatodairiškumas, neprofesionaliai ir trumparegiškai įgyvendinama užsienio politika, už kurios realizavimą yra atsakingas užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, sukėlė valstybėje migrantų krizę.
Atskiri Ministrų kabineto nariai, pasižymėję abejotinomis kompetencijomis, ir jų vadovaujamos žinybos negeba užkirsti kelio neteisėtam atvykėlių patekimui į mūsų valstybę. Neįstengiant valdyti nelegalių migrantų, patekusių į mūsų šalį, srauto, kyla grė-smė Lietuvos gyventojų saugumui. Nepaisant to, atsiranda provokatorių vyriausybiniame lygmenyje: Arvydas Anušauskas – krašto apsaugos ministras pavaduojantis vidaus reikalų ministrą priėmė sprendimą įsteigti Dieveniškėse ekonominių migrantų įstaigą, apgyvendinant vietovėje, kur yra vos 500 gyventojų, apie 1000 nelegalių atvykėlių. Anušausko migrantų namai atsirastų miestelio centre, 50 metrų nuo ten veikiančių švietimo įstaigų.
Neatmestina, kad Arvydas Anušauskas sąmoningai norėjo kurstyti Dieveniškių gyventojus, žinodamas, kad didžiulė dauguma jų – lenkų tautybės asmenys; nepaneigtina, kad pastarasis politinis veikėjas, numanydamas, jog už jo pasirašytą sprendimą teks aiškintis kitai konservatorei – vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei, darė tą tyčia, siekiant išsiūbuoti vyriausybinį laivą, kuris – veikiant šiam Ministrų kabinetui – labiau primeną ant ežero plūduriuojančią prakiurusią valtį; manytina, kad vienas iš Anušausko sprendimo, kuris buvo priimtas kelios valandos po to, kai Šalčininkų rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pasisakė prieš nelegalių migrantų apgyvendinimą Dieveniškėse, tikslų – vietos savivaldos menkinimas.
Primintina, kad Lietuva yra ratifikavusi Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, kuri, be kita ko, nustato tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims galimybių išsaugoti kultūrą ir esmines tapatumo dalis užtikrinimą bei deramą šių asmenų apsaugą.
Lietuvos tarptautiniame įsipareigojime – Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartyje, be kita ko, nustatyta, kad valstybė susilaikys nuo bet kokių veiksmų, galinčių sukelti asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, asimiliaciją prieš jų valią, o taip pat, vadovaudamasi tarptautiniais standartais, nesiims veiksmų, kurie sukeltų tautinius pokyčius teritorijose, kuriose gyvena tautinės mažumos.
Belieka apgailestauti, kad atskirais vykdomosios valdžios sprendimais yra siekiama riboti savivaldos laisvę bei savarankiškų ir valstybinių (valstybės perduotų) funkcijų vykdymą, o tuo yra pažeidžiamos Europos vietos savivaldos chartijos ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos.

Mums rūpi tvarūs sprendimai dėl ekonominių migrantų krizės, todėl prašome:
1) užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų teisėtai mūsų valstybėje gyvenančių asmenų saugumą;
2) atšaukti sprendimą įsteigti Dieveniškėse ekonominių migrantų centrą;
3) liūdnai pagarsėjusio sprendimo dėl migrantų Dieveniškėse autoriaus – ministro Arvydo Anušausko atsistatydinimo;
4) asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios Sovietų sąjungos specialiosiomis tarnybomis, kurie šiandien gali eiti aukštas pareigas mūsų šalyje, tuo kenkdami Lietuvos valstybei, išslaptinimo.

Siekiant darnių sprendimų, siūlome ir prašome:
1) užtikrinti deramą valstybės sienos su trečiosiomis šalimis apsaugą;
2) neteisėtai kirtusius Lietuvos Respublikos valstybės sieną asmenis – iki jų tapatybės nustatymo ir kitų norminių aktų numatytų procedūrų įvykdymo – laikinai apgyvendinti buvusio Lukiškių kalėjimo patalpose;
3) neteisėtai patekusius į Lietuvos valstybę ekonominius migrantus apgyvendinti buvusiame sovietinių karių keliolikos tūkstančių hektarų poligone Rukloje.

KONTAKTAI
Šalčininkų rajono Dieveniškių bendruomenė
el. paštas: liuba.poliak@yahoo.com

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: IVONA KAZAKEVIČ, LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
Facebook komentarai
});}(jQuery));