Kazimieras Juraitis : ‘VSD pažeidžia kandidatų teises”

Kazimieras Juraitis, 

gyv. Traidenio 34-18, Vilnius kazimieras.iuraitis@gmail.com. tel. +370 659 86238 kandidatas į LR Seimą Gargždų vienmandatinėje apygardoje

Vyriausiajai Rinkimų Komisijai

Pareiškimas

2019 07 31

2019 m. kandidatas į LR Seimą Kazimieras Juraitis iš Vyriausiosios Rinkimų Komisijos gavo raštą raštą Nr. 2-1576, kuriuo reikalaujama pasiaiškinti, kodėl lankstinukas “Už valstybę be melo”, nepažymėtas specialia žyma “politinė reklama, apmokėta iš rinkiminės sąskaitos”. Į šiame rašte keliamus klausimus formaliai atsakau taip:

  1. Lankstinuką “Už valstybę be melo” paqamino privati spaustuvė tiražu 10 000 vienetų. Platino jį pats Kazimieras Juraitis su savanoriais, kurių tapatybę dėl ilgamečio politinio persekiojimo Kazimieras Juraitis slepia;
  2. Lankstinuko gamyba kainavo 146 eurus, apmokėtas jis iš privačios Kazimiero Juraičio sąskaitos;
  3. Platinamas lankstinukas ir dabar, jis bus platinamas, ir pasibaigus šies rinkimamas į LR Seimą, nes jis nėra skirtas šiems rinkimams. Lankstinuko pobūdis švietėjiškas – pilietinis, o kandidato Kazimiero Juraičio nuotrauka patalpinta pažintiniais tikslais, kad sumenkintų nuolatinę kandidatui daromą žalą, masiškai platinant neteisėtą šmeižikiško pobūdžio informaciją, inicijuojant šiuos neteisėtus veiksmus VSD, ir padedant (ar netrukdant)

VRK;

  1. Lankstinukas nepažymėtas, kaip politinė reklama, nes jis nėra politinė reklama, o pilietinis švietėjiškas leidinys. Jo turinyje neminimi nei šie, nei kiti rinkimai, jame neskatinama balsuoti (ar nebalsuoti) už kurį nors kandidatą.

LR Seimo Rinkimų Įstatymo 2 straipsnyje apie visuotinę rinkimų teisę sakoma:

  1. Kiti tiesioginiai arba netiesioginiai Lietuvos Respublikos piliečių rinkimų teisės apribojimai – dėl kilmės, politinių pažiūrų, socialinės ir turtinės padėties, nacionalinės priklausomybės, lyties, neįgalumo, išsilavinimo, kalbos, santykio su religija, užsiėmimo rūšies ir pobūdžio – draudžiami.

22 straipsnis. Parama rinkimų komisijoms ir valstybės biudžeto lėšų rinkimams organizuoti skyrimas apygardų rinkimų komisijoms

  1. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai privalo padėti rinkimų komisijoms vykdyti įgaliojimus ir teikti komisijų funkcijoms atlikti reikalingus duomenis.
  2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, jų pareigūnai, tarnautojai, įmonės, jų darbuotojai ne vėliau kaip per 3 dienas privalo apsvarstyti rinkimų komisijų pateiktus prašymus ir duoti rinkimų komisijoms motyvuotus atsakymus.

47 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimą

Asmenys, smurtu, apgaule, grasinimais, papirkimu arba kitu būdu trukdantys rinkėjams įgyvendinti teisę rinkti ir būti išrinktiems į Seimą, organizuoti ir vykdyti rinkimų agitaciją, pažeidę rinkimų agitacijos tvarką, paskelbę arba kitaip platinę melagingus duomenis apie kandidatą į Seimo narius ar trukdę kandidatui susitikti su rinkėjais arba kitaip pažeidę šį įstatymą, taip pat rinkimų komisijų nariai ar kiti pareigūnai, suklastoję, sugadinę, sunaikinę, pagrobę ar paslėpę rinkimų dokumentus, neteisingai suskaičiavę balsus, pažeidę balsavimo slaptumą arba kitaip pažeidę šį įstatymą, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

42 straipsnis. Rinkiminės agitacijos pagrindai

Politinės partijos, visuomeniniai politiniai judėjimai ir pavieniai kandidatai rinkiminę agitaciją gali pradėti nuo tos dienos, kai prasideda rinkimų kampanija.

Rinkiminė agitacija gali būti vykdoma bet kokiomis formomis ir būdais, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

83 straipsnis. Rinkimų pripažinimas negaliojančiais

Rinkimai pripažįstami negaliojančiais, jei jų metu buvo suklastoti rinkimų dokumentai ar įvykdyti kiti neteisėti veiksmai, turėję esminės įtakos rinkimų rezultatams.

Skundus dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais Lietuvos Aukščiausiajam Teismui gali pateikti bet kuris rinkėjas, rinkimuose dalyvavusi politinė partija ar visuomeninis politinis judėjimas per 10 dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo.

Aukščiausiasis Teismas skundus dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais išnagrinėja per 5 dienas. Jo sprendimas yra galutinis.

2014 M. VSD VEIKLOS ATASKAITA 23 puslapyje “EKSTREMIZMAS IR TERORIZMAS POLITINIS RADIKALIZMAS” rašoma:

“Dalis ekstremistiškai nusiteikusių asmenų aktyviai vykdė akcijas, atitinkančias Rusijos informacinę politiką – agitavo prieš Lietuvos politinę santvarką, užsienio politiką, NATO ir ES. Bėda ta, kad demokratinės visuomenės teisės ir laisvės yra išnaudojamos užmaskuoti priešiškai veiklai ir taip antivalstybiniams veiksmams suteikiama legitimumo forma. Todėl dalies ekstremistiškai nusiteikusių asmenų, kurie Lietuvoje atvirai nekurstė nesantaikos, nevykdė antikonstitucinės veiklos, veiksmai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, tačiau jų veikla yra pavojinga nacionalinio saugumo požiūriu ir turi būti nuolat stebima. VSD pareiga – ne tik apsaugoti demokratinės visuomenės teises ir laisves, bet ir nustatyti jomis pridengiamą ardomąją veiklą, iniciuojamą ir remiamą iš užsienio. Trečia, išaugo radikalių veikėjų aktyvumas internetinėje erdvėje: buvo vienijamos grupės, skleidžiamos radikalios idėjos socialiniuose tinkluose ir vaizdo transliacijų portaluose. Pavyzdžiui, Kovo 11-osios išvakarėse žemaičių sambūriu besiskelbiantis judėjimas „Būkime vieningi“ išplatino tinklalapyje „avvaz.org“ paskelbtą peticiją dėl Klaipėdos krašto prie Rusijos. Tame pačiame portale buvo paskelbta peticija ir dėl Latvijos Latgalos regiono prijungimo prie Rusijos. Manytina, kad peticija siekta išprovokuoti viešas diskusijas ir vėliau jas eskaluoti. Panaši taktika naudota per Krymo aneksiją.

Antivakarietiškas ir prorusiškas idėjas internete aktyviai skleidė signataro Rolando Paulausko organizacija ,,Mūsų gretos“. 2014 m. ji pradėjo laidos „Naktigonė kitaip“ tiesiogines transliacijas internetinėje svetainėje Youtube, interneto svetainėje „sauksmas.lt“ skelbė savo kurtus dokumentinius filmus ir kitus reportažus”.

Šiandieninio kandidato į LR Seimą Kazimiero Juraičio nuotrauka su užrašu “Mūsų Gretos” po ja ir šiandien patalpinta oficialioje VSD internetinėje svetainėje. Kazimieras Juraitis, kaip keliantis grėsmę nacionaliniam saugumui, nuolat minimas masinėse žiniasklaidos priemonėse negatyviame fone, kas ilgą laiką kartojant, sukuria Lietuvos priešo įvaizdį ir nerinktiną asmenį. Žiniasklaidos priemonės, kaip taisyklė, ginčuose ir reikalavimuose paneigti šmeižikišką informaciją, remiasi oficialia valstybinės institucijos – VSD informacija. Kazimieras Juraitis, kaip asmenybė, žurnalistas ir visuomeninis veikėjas, diskriminuojamas ir bandomas emociškai bei morališkai sunaikinti nuolat, ir šis susidorojimas vykdomas per valstybines institucijas, padedant privačioms.

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas (JTŽTK), išnagrinėjęs advokato prof. Stanislovo Tomo skundus, paskelbė 2018 metų Baigiamąsias pastabas Nr. CCPR/C/LTU/CO/4 dėl žmogaus teisių padėties Lietuvoje. JTŽTK paskelbė Valstybės saugumo departamento Grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą prieštaraujančiu minties laisvei ir įpareigojo jį panaikinti. Į šį sąrašą yra įtrauktos naujienų agentūros “Laisvas laikraštis”, Ekspertai.eu, “Lietuvos diena”, “Būkime vieningi“ Audrius Nakas, Zigmas Vaišvila, Rafaelis Muksinovas, Renata Cytacka, Algirdas Paleckis ir kiti.

Lietuvos valdžia ne tik nevykdo JTŽTK nuostatų, bet ir imasi represijų kai kurių minėtų asmenų ar institucijų atžvilgiu. Skundą laimėjęs advokatas, profesorius Stanislovas Tomas, siekiant įbauginti kitus “teisybės ir žmogaus teisių ieškotojus” nuteistas už antinacistinę, antifašistinę veiklą. Rinkimų į ES Parlamentą metu VRK trukdė dalyvauti rinkimuose, žlugdydama nuteistųjų dalyvavimą rinkimuose; Algirdas Paleckis neteisėtai apkaltintas ir šiuo metu neteisėtai

 
   

Kazimieru Juraičiu susijusią (bet ne reklaminę) spaudą iš specialios sąskaitos pagal LR Rinkimų Įstatymą, VRK sąmoningai tarnauja nusikalstamai Landsbergių klano grupuotei ir siekia sunaikinti esamus Kazimiero Juraičio rėmėjus, nes pagal šį Įstatymą visi rėmėjai turi būti išviešinti. (Primename, kad pagal šios kriminalinės politinės grupuotės aktyvaus nario Arvydo Anušausko (kriminalinis slapyvardis Anusas) parėdymą, 2015 m. kovo mėn. 19 d. 6 val. ryto, Lietuvoje buvo įvykdytos masinės kratos, į kurias pateko apie 20 šeimų, o kartu su nepilnamečiais, vaikais bei seneliais, policija tuomet represavo apie 60 asmenų. Duomenis apie asmenis, institucijas ir objektus, kuriuos reikėtų represuoti, Anusui tiekė kitas Landsbergių klano narys, aktyvus karo su kaimyninėmis valstybėmis kurstytojas – Marius Laurinavičius, kurio priešiška Lietuvai ir jos Tautai veikla finansuojama iš užsienio per Sorošo fondus).

 

Išeinant iš to, kas pasakyta, pareiškiu:

  1. Kazimieras Juraitis, dalyvaudamas rinkimuose į LR Seimą Gargždų vienmandatėje apygardoje Nr.31, tęsia konstitucinį politinės sistemos Lietuvoje perversmą taikiu būdu. Šio perversmo tikslas – susilpninti LR Seimo kaip parazitinės ir Lietuvai priešiškos organizacijos, galią ir veiklą, valstybės valdymą perduodant Tautai.
  2. Pagal Rinkimų Įstatymo 22 straipsnį (parama rinkimų komisijoms), VSD privalo per 3 dienas atsakyti VRK į paklausimus. Remdamasis Rinkimų įstatymo 22 straipsniu reikalauju užklausti VSD ir jį kontroliuojantį LR Seimą, kodėl nevykdomos JTŽTK 2018m. baigiamosios nuostatos dėl Kazimiero Juraičio ir jo artimos ir tolimos aplinkos Žmogaus Teisių pažeidimų, o taip pat nedelsiant jas įvykdyti.
  3. Vyriausiosioji Rinkimų Komisija – kolaboruojanti su Lietuvai priešiška organizacija – LR Seimu – institucija. Lietuvos Respublikos įstatymus ji prižiūri ir vykdo pasirinktinai, kiek tai reikalinga ir naudinga ne Teisingumui, bet parazitinei Valdančiajai Sistemai, kartu su ją per jėgos struktūras kontroliuojančiu nusikalstamu kriminaliniu Landsbergių klanu . Todėl Kazimieras Juraitis santykius su Vyriausiąja Rinkimų Komisija grindžia ne formaliais įstatymų reikalavimais, bet aukštesniais už formalius Įstatymus principais: 10 Dievo Įsakymų, Sąžinė, Dora, Teisingumas. Ginčų atveju Kazimieras Juraitis vadovaujasi ne Lietuvos valdžios, kaip priešiškų Lietuvos Tautai, institucijų, bet Tautos valia ir tarptautinių institucijų normatyvais bei valstybių veiklas reglamentuojančiais susitarimais bei aktais. VRK komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė ir paskiri VRK darbuotojai bus perduoti baudžiamajam persekiojimui nedelsiant, kai tik bus baigtas politinės sistemos perversmas.

Šiuo savo pareiškimu ir veiksmais Kazimieras Juraitis jau ne pirmą kartą kėsinasi į Vyriausiąją Rinkimų Komisiją ir bando paveikti VRK narius tiek atskirai, tiek in corpore. Todėl remiantis Vyriausiosios Rinkimų Komisijos Įstatymo 5 straipsnio, 2 ir 3 dalimi

„ Valstybės institucijoms, įstaigoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, partijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą organizuojant ir vykdant rinkimus ar referendumą.

Apie bandymus paveikti Vyriausiąją rinkimų komisiją, jos pirmininką ar narį Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar narys privalo nedelsdamas pranešti Seimui ir paskelbti per visuomenės informavimo priemones.“,

O taip pat remiantis laiško pradžioje minimo Rinkimų Įstatymo straipsniais, VRK privalo su šiuo laišku nedelsiant supažindinti VSD, LR Seimą ir visuomenės informavimo priemones.

 

 

 

 
 

Pagarbiai,

Kandidatas į LR Seimą Kazimieras Juraitis

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));