Už pranešimą apie Kauno policininkų terorą „policija” pranešėjui surašė protokolą

pozela

pozela

Aurimas Drižius

Istorija, kai Kauno policijos patruliai, žmonių įspėti nepalikti automobilio ant žalios vejos, pabandė gąsdinti šiuos žmones, tyčia važiuodami ant jų, įgauna antrą kvėpavimą.

LL jau rašė apie incidentą, kai namo Taikos gatvėje gyventojai išdrįso policininkams padaryti pastabą, kad nevalia statyti automobilio ant žalios vejos. Tada ir prasidėjo – pareigūnai, grįžę į tarnybinį automobilį ir išvažinėdami iš daugiabučio namo kiemo, su piliečiu E.Avižieniu bendravo nemandagiai, šaipėsi, juokėsi, tyčia jį apšvietė automobilyje įrengtais papildomais žibintais, jį fotografavo, o pareigūnas, vairavęs tarnybinį automobilį, kerštaudamas padidino greitį ir vairą pasuko link žmogaus.

Tada Kauno gyventojai Egidijus ir Rūta Avižieniai kreipėsi į policijos imuniteto tarnybą, ir nurodė tokias aplinkybes : 2022-07-06 apie 00.30 val., į daugiabučio namo kiemą adresu Taikos pr. 64, Kaunas, atvyko policijos tarnybinis automobilis valst. Nr. KUN 098, r/š. K1902, ir jį vairavęs pareigūnas automobilį pastatė ant išvažinėtos žaliosios vejos.

Namo gyventojai išdrįso policininkams padaryti pastabą, kad nevalia statyti automobilio ant žalios vejos. Tada ir prasidėjo – pareigūnai, grįžę į tarnybinį automobilį ir išvažinėdami iš daugiabučio namo kiemo su E.Avižieniu bendravo nemandagiai, šaipėsi, juokėsi, tyčia jį apšvietė automobilyje įrengtais papildomais žibintais, jį fotografavo, o pareigūnas, vairavęs tarnybinį automobilį, kerštaudamas padidino greitį ir vairą pasuko link žmogaus.

Imuniteto tarnyba, žinoma, policininkus išsuko, nurodė, kad nieko panašaus neįvyko, o policininkai bendravo dalykiškai ir mandagiai.

„Dabar gi atsirado šio įvykio tęsinys, – LL pasakojoE.Avižienis, – policija širsta, kad aš nerimstu ir vis pakartotinai reikalauju, kad būtų pagaliau pradėta tirti nusikalstama Kauno policininkų veika. Ir štai, kaip perkūnas iš giedro dangaus, paskambino man policijos tyrėjas, maloniai informuodamas, kad savo naktiniu skambučiu 112 aš „piktybiškai trukdžiau” Bendrojo pagalbos centro darbą!!!  Beveik po pusantro mėnesio, nuo liepos 6-osios nakties, pareigūnai ūmai atsibudo ir sugalvojo saldžiai man pakerštauti. Labai jau nori man prisiūti absurdišką administracinę bylą, esą aš neturėjau teisės informuoti apie policijos pareigūnų terorą. Tai, pasirodo, tokia nereikšminga smulkmena. Esą jokios pagalbos man tuo metu nereikėjo. Žinoma, į įvykio vietą atsisakė atvykti, nors tuo metu išvažinėtoje vejoje buvo galima nesunkiai pamatyti bei užfiksuoti šviežias tarnybinio automobilio vėžes ir važiavimo trajektoriją. Užfiksuoti ekipažo nusikalstamą veiką. Patikrinti vairavusio automobilį pareigūno blaivumą ir etc.

Taigi, mano administracinės bylos nagrinėjimas įvyks 2022-09-20, 10.00 val. Radvilėnų pl. 1C, Kaune.

Admin. Nusizengimo Protokolas Siuntimui page 0001

Admin. Nusizengimo Protokolas Siuntimui page 0002

aukimas ANKP Surasymui 2022 08 17
aukimas ANKP Surasymui 2022 08 17

Kauno policininkai policija bandė tyčia suvažinėti žmones

 tarnyba, žinoma, policininkus išsuko, nurodė, kad nieko panašaus neįvyko, o policininkai bendravo dalykiškai ir mandagiai:

Už pranešimą apie Kauno policininkų terorą "policija" pranešėjui surašė protokolą 2
Elektroninio dokumento nuorasas page 0002
Elektroninio dokumento nuorasas page 0003
Elektroninio dokumento nuorasas page 0003

„Juk, kaip ne kaip, esate darbo poste ir privalote tarnauti visuomenei, – piktinosi policijos darbu E.Avižienis, – tai sakykite, gal ir jums reikia to daktaro? Ar sveiki, save gerbiantys ir adekvatūs žmonės, juoba policijos pareigūnai, gali leisti sau taip nepadoriai bendrauti su jiems skambinančiais žmonėmis? Tuo labiau, kad su jumis dar bendravo ir moteris Rūta Avižienienė. Jeigu šitaip, po šlykštaus, provokuojančio ir gyvybei pavojingo įvykio, sėdint už tarnybinio automobilio vairo, įsiutus, išbalusiu veidu, važiuoti tiesiai ant žmogaus. O paskui šalia vairuotojo sėdinčiam kolegai, galima su šlykščia ironija išdrožti pilietiškai nusiteikusiam žmogui:  „Ar jums nereikia daktaro?“ Dusyk to paties paklausti, ar reikalingas daktaras ir ironiškai, kvailai išsiviepti. Beje, sėdintis už vairo pareigūnas-chuliganas tuomet jau išbalęs žvelgė tiesiai prieš save ir stresuodamas nesugebėjo nė žodžio išstenėti. Dar kartą pasikartosime, jeigu negyventume fašistinėje valstybėje, toks vairuotojas išsyk būtų laikinai nušalintas nuo pareigų ir pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje.  Ar tai policijos pareigūnų darbe toks pašaipus bei provokuojantis elgesys jau tapo įprasta norma? Labai liūdna, jeigu taip. Drįstate įžūliai, be jokio raudonio veide ir sąžinės graužaties, teigti, kad „Kaip matyti iš vaizdo įrašų pareigūnai su Jumis bendravo mandagiai, dalykiškai, pasiteiravo ar nereikalingi medikai, iš Jūsų nesijuokė, Jūsų nefotografavo, o pareigūnas D. M., vairavęs tarnybinį automobilį daugiabučio namo kieme judėjo iš lėto, automobilio greičio nedidino.“ „Tyrimo metu nebuvo gauta ar nustatyta objektyvių duomenų, kad policijos pareigūnai, kurie 2022-07-06 apie 00.45 val. su Jumis (E. Avižieniumi) bendravo daugiabučio namo kieme adresu Taikos pr. 64, Kaunas, tai būtų darę nemandagiai, įžūliai ir užgauliai, būtų tyčiojęsi, fotografavę ar kitaip nepagarbiai elgėsi su Jumis. Pareigūnai elgėsi įstatymų numatyta tvarka ir policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nepažeidė,“ Juk policijos pareigūnai, jeigu juos galima taip pavadinti, mūsų giliu įsitikinimu, ginkluoti, neadekvatūs, chuliganai su antpečiais, padarę vieną nusikalstamą veiką – pažeidę KET – išsyk, kerštaudami griebėsi dar pavojingesnės nusikalstamos veikos. Šįsyk, tai nusikaltimas prieš gyvybę. Būnant gaujoje (grupinis nusikaltimas, jeigu to dar nežinote drg. M. Amankavičiau), ginkluotiems ir dargi tarnybinį automobilį pasitelkus į pagalbą kaip taraną prieš ramiai ant išvažinėtos vejos stovintį Egidijų Avižienį. Taip trumpoje distancijoje, duobėtoje išvažinėtos kiemo vejos atkarpoje, nėra sąlygų labai įsibėgėti, bet ir 20km/val., važiuojant tiesiai ant žmogaus, yra daugiau negu žiauru. Ir, kaip pareigūnams, neatleistina. Gal ir galima numanyti, kad tas mąstyti neįpratęs, ironiškai besišaipantis, vulgarus pareigūnas, pažeminančiai dusyk paeiliui ištaręs: „Ar jums nereikia daktaro?“, pasąmonėje netyčia suvokė, kad neadekvatus vairuotojas padarė pavojingą nusikalstamą veiką, važiavo tiesiai ant žmogaus. O buvo susijaudinęs, iš pykčio virpantis ir tikrai, automobiliui pakliuvus duobėn, galėjo nespėti laiku sustabdyti automobilio.  Buvo įsitikinęs, kad Egidijus Avižienis, šiuo atveju, negalėjo nepatirti streso. Ar netgi šoko!!! Mat, blogiausiu atveju, galėjo likti invalidu. Taigi, drg. M. Amankavičiau, dar ir dar sykį įdėmiai ir objektyviai peržiūrėkite tuos savo vaizdo įrašus, nors ir iš Egidijaus Avižienio fotofiksacijos eigos puikiai matyti, kad policijos automobilis jau buvo pasiekęs asfaltuotą kiemo įvažą ir jau jau ruošėsi išvažiuoti iš kiemo, kai antrąsyk ūmai metėsi atgalios, kur prieš tai stovėjo. Antrąsyk pažeidė KET!!! Kryptingai judėjo išvažinėta kiemo veja.  SĄMONINGA TYČIA VAŽIAVO TIESIAI ANT ŽMOGAUS!!! IR, PATIKĖKITE, NE SU PAČIAIS GERIAUSIAIS KETINIMAIS!!! Ak, drg. M. Amankavičiau, drg. M. Amankavičiau, kodėl jūs leidote sau netirti šių esminių įvykio aplinkybių??? Drg. M. Amankavičiau, kaip įžūliai teigiate Rašte: „Pareigūnai elgėsi įstatymų numatyta tvarka ir policijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nepažeidė“. Tuomet darytina liūdna išvada, suteikianti policijos pareigūnams teisėtai, ramiai, „mandagiai“ nusikalsti, bauginti ir taip jau negausią pilietinę visuomenę. Tokia toleruotina pareigūnų nusikalstama veika įtraukta į Darbo sutartį bei pareigybines nuostatas, ir už visa tai mokamas įprastas tarifinis atlygis. Ir netgi premijos.  Kur gi jūsų profesionalumas, sąžinė, garbė, profesinė etika, objektyvumas, nešališkumas, Tiesos kriterijus??? Kodėl negrįžtamai prašapo jūsų „Ginti, saugoti, padėti“??? Kodėl dar yra sėkmingai ir elementariai taikomi dvigubi standartai – vieni visuomenės pažeidėjams, visai kiti – pavojingai nusikalstantiems policijos pareigūnams. Juk laiku, čia ir dabar, neužkardyta pavojinga pareigūnų-chuliganų nusikalstama veika neabejotinai atves prie dar skaudesnių įvykių„.

 

Primygtinai PRAŠOME atsakyti į svarbiausią  2022-07-06, 00.45 val., Taikos pr. 64, Kaune, įvykio klausimą: kodėl pareigūnai leido sau antrąkart įvažiuoti ant išvažinėtos žaliosios kiemo vejos, kodėl šalia vairuotojo sėdintis kolega neužkardė šios veikos, o tiesiai ir ryžtingai važiavo ant žmogaus? Šiuo atveju, pareiškėjo Egidijaus Avižienio. Niekam nesvarbu, kaip visa tai matydama, jautėsi turinti sunkią negalią pareiškėjo žmona Rūta Avižienienė. O niekas iki dabar mūsų netgi simboliškai, profilaktiškai neatsiprašė.

Egidijus ir Rūta Avižieniai

Facebook komentarai
});}(jQuery));