Kas paneigs, kad Vilniaus šilumos tiekėjas,kurio vadovas yra teisininkas, kaip liaudis sako, „šlapinasi šalia unitazo … ant savo batų …“)


Kas paneigs, kad Vilniaus šilumos tiekėjas,kurio vadovas yra teisininkas, kaip liaudis sako, „šlapinasi šalia unitazo … ant savo batų …“)

 
unitazas

 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija savo interneto svetainėje pranešė:
 
 
Pasikeitimai sąskaitose už šildymą: ką reiškia su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis?
 
   Gyventojams mokėjimas už su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį gali būti pateikiamas tik tuo atveju, jei
 
1)      šilumos tiekėjas daugiabutyje yra sutvarkęs apskaitą (visuose butuose, kur yra techninės galimybės, yra įrengti karšto vandens apskaitos prietaisai),
arba
2) karštu vandeniu apsirūpinama be karšto vandens tiekėjo, t. y. iš šilumos tiekėjo perkama šiluma karštam vandeniui ruošti, iš geriamojo vandens tiekėjo – geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti.
 
   Priešingu atveju šį susidariusį šilumos kiekį šilumos tiekėjas turi padengti iš savo sąnaudų.
                                                            ————————————
 Visų pirma verta Kainų komisiją pagirti už visiškai teisingą karšto vandens apskaitos sutvarkymo sąvoką – „ kur yra techninės galimybės, įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus“.
 
   Betgi AB Vilniaus šilumos tiekėjas  elgiasi visai ne taip.
 
   Štai pavyzdžiui viename daugiabučiame  name  jo butų savininkai savo butuose buvo įsirengę karšto vandens apskaitos prietaisus, išskyrus vieną butą, kuriame nėra tiek šalto, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų.
 
   119 – oje  šio namo butų šilumos tiekėjas įrengė karšto vandens apskaitos prietaisus su nuotoliniu duomenų nuėmimu, o to  vieno buto savininkas neleido to padaryti.
 
   Vadovaujantis   Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, šilumos tiekėjas neturėjo teisės šiam vartotojui suvartotą karštą vandenį skaičiuoti pagal normas, nes tai nėra  bendrabučio tipo namas.
 
    O vadovaujantis sveiko proto logika, jei pirkėjas nenori pirkti prekę pagal svarstyklės parodymus,  ji jam neparduodama.
 
  Tokiu būdu sumoje, kadangi  šilumos tiekėjas tą prekę – geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti, tam buto savininkui pardavė jos nepasvėręs – neišmatavęs, todėl  jis niekaip negali to, ką be apskaitos sunaudojo tas pirkėjas, pateikti apmokėjimui kitiems butų savininkams. 
 
  Betgi Vilniaus šilumos tiekėjas, kuriam vadovauja ne bet kas, o žymus teisininkas, jau kelis mėnesius šio daugiabučio namo vartotojams pateikia sąskaitas  už šilumą  su rekvizitu „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“, užuot  „ šį susidariusį šilumos kiekį    padengęs  iš savo sąnaudų“
 
  Pažymėtina, kad  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įpareigojo šį šilumos tiekėją, kuriam vadovauja šis žymus teisininkas, iki gruodžio 22 dienos sutvarkyti sąskaitų už šilumą rekvizitus, kad jie atitiktų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatytus ir ją apie tai informuoti.
  
  Toliu būdu, kaip liaudis,  šilumos tiekėjas, kuriam vadovauja žymus teisininkas,„šlapinasi šalia unitazo …    ant savo batų …“
 
   Na, tarkime, jei kam  tai tinka ir patinka, tai tegu ir toliau taip būna – tegu  moka už ne savo sunaudotą šilumą.
 
  Na o tiems, kas su tuo nesutinka, turi būti grąžinti šilumos tiekėjo „išreketuoti“ mokėjimai.
 
  O AB Vilniaus šilumos tinklai Stebėtojų tarybos ir Valdybos nariams viešas klausimėlis: ar Jūs ponai  bent kiek turite supratimo už ką moka šilumos vartotojai ??
 
mpksliukas

  Vienkart siūlome gerai pamastyti, gal vis tik verta tam  žymiam verslo teisės magistrui pasiūlyti eiti tenai, kur galima šio to išmokti ……
 —————————————————–
 
P.S. Arabų patarlė – Nors ir išdavimas malonus, tačiau išdavikas yra šlykštus …
 
.
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));