Kas nužudė Pranciškų Šliužą?

Sliuzas1

Sliuzas1

Sustok, praeivi…

Gegužės, 28-ą d., Tautos Didvyriui – Pranciškui Šliužui, būtų suėję 66-i. 

 

Sliuzas1

Šviesuolis, karštas Lietuvos Žemės gynėjas. Nepalenkiamas kovotojas už Tautos išlikimą. Emocialus, bet, be abejo, vienas iš ryškiausių mūsų bendraamžių. Žmogus – pasionaras, sugebantis suburti Tautą. Pakelti ją iš letargo kilniems tikslams. Kovai už savo prigimtinę Teisę – gyventi, kurti, auginti palikuonis; paveldėtoje iš protėvių žemėje. Kaip tikram šeimininkui išmaniai naudotis to Žemės lopinėlio ištekliais, paliekant ją ateinančioms ainių kartoms.

Charizmatiškas karštakošis, sugebėjęs suburt žmones į judėjimą „Tautos valia“. Bendram, kilniam tikslui – surengti „iš apačios“ (liaudies) Žemės referendumą. Argumentuotai iškalbus, stipresnio žodžio nebijantis; įgijo žmonių simpatijas. Ir,  žinoma, priešų. O, priešų… būta daug!Nes, kaip galima paaiškinti, tą nepaliaujamą neapykantos bangą. Kuri, diena dienon teršė referendumo idėją; judėjimo „Tautos valia“ veliavnešį ir jo savanorius? Tautos priešai, kad referendumas nepavyktų, panaudojo visas įmanomas juodosios propagandos ir valdyninkų įtakos priemones.

Sunkiai iškovotas nelygioje kovoje, už savanorių suneštus pinigėlius (kelionės po Lietuvą, patalpų nuoma, skrajutės, laikraščiai… ir t.t.), Žemės referendumas, vis dėl to, buvo paskelbtas.

Deja, nustumtas į balsavimų užkampį. Užtryptas „Dainų šventės” šurmulio, užgožtas bažnyčių varpais (Šv. Petro Šventė. Nieko sau, – „kertinis akmuo“!…). Saikingai užgertas alumi, kramsnojant šašlykus su čipsais prie, dar prieinamų „paprastiems mirtingiesiems“, Lietuvos vandens telkinių. Ir, žinoma, neapsieita be etatinės „elito“ „TV žvaigželės“ – A.Tapino. (Yra toks veikėjas, kuris turi ypatingą klausą „pirmam smuikui“… Ar, fortepionui?) Kuris, sirgdamas pilietyne silpnaregyste, patarė tiesiog neiti į lemtingą balsavimą. Ir,… užkasti į žemę savo balsavimų biuletenius. Skaityk: „užsikaskyt, gyvi, patriotai“ (?)!

Tą dieną, birželio, 29-ą, į balsavimą atvyko, tik, patys sąmoningiausieji Tautos atstovai. Kurie norėjo atgauti prarandamas, įgimtas Teises į: Lietuvos parkus, miškus, vidaus vandienis, žemę ir jos išteklius. Tą Teisę, kuri buvo išeiliminuota gudriom machinacijom, iš pirminės, 1992 metų LR Konstitucijos, 47-o straipsnio, redakcijos.

Tuo referendumu būtų atstatyta įgimta Tautos teisė į protėvių žemę, pasiekta ir kitų kilnių tikslų. Tauta galėjo tapti savo Likimo šeimininke. Spręsti kitus, esminius klausimus, išreiškiant Tautos valią per referendumus. Kad, ir dėl euro įvedimo. 

Deja, deja… Gyvenimas – ne Pasaka, laimėjo Blogis, užvaldęs Lietuvos valdžios postus; vadindamas save – „Valstybe“.

Nusivylęs Tautos sąmoningumu ir jos atsakomybe už savo vaikų likimą, Pranciškus Šliužas grįžo prie savo ūkio. Atsiribojo nuo Taurios, pasiaukojančios Tautai veiklos. Bet, nebuvo paliktas ramybėje. Sakoma, kad ji lankydavo nekviesti svečiai. Atvažiuodami prabangiom mašinom…

Tai būvo ir referendumo rengimo metu – bandė įbauginti.Tada Pranciškus buvo principingas ir nepalenkiamas, neišdavė Tautos pasitikėjimo.

 

…Ilsėkis Ramybėje, Lietuvos Didvyri!

Rūgsėjo, 25-ą, nepatikimi oficialios brūdasklaidos šaltiniai, paskelbė apie Pranciškaus „savižudybę“. Aukštas, tvirto stoto žmogus, buvo rastas savo namuose. Negyvas… Sudaužyta galva, kraujais apipylęs virtuvės sienas. Nieko sau, „savižudybė“! Motyvų, tokiam žingsniui, tikrai nebuvo! Neseniai tapęs jaunavedžiu, Pranciškus norėjo persikraustyt pas žmoną į Vilnių, planavo rašyti knygą.

Nepaaiškinamas skubotumas su žūties kriminaliniu „tyrimu“. Jau, po paros kremuotas ir paskubomis palaidotas. Plačiai visuomenei nebuvo paskelbta laiduotuvių valanda. Pranciškaus pasekėjams buvo leista ateiti į mišias, kurios būvo atliekamos jau po laidotuvių. Iš žmonių buvo atimta net galimybė atsisveikinti su gerbiamo žmogaus pelenais! Atseit, giminės nenorėjo viešumo. Keista, keista ir labai dviprasmiška. Tiesiog, nepaaiškinama versija. Juolab, visiškai neatitinkanti lietuvių papročių. Kai į paskutinę kelionę velionį lydėdavo visas kaimas.

Daug, daug klausimų… Ypač, tiems „kriminalistams“, kurie, faktiškai, atsisakė tyrimo. 

Dar daugiau kyla minčių, jei turėsime omenyje kad, – tą pačią dieną, Daukanto a., policijos pareigūnai išmetė „Bado akcijos“ dalyvių palapines, su visais daiktais. Patys dalyviai būvo nuvežti į nuovadą. Jie iki šiol tampomi po teismus už, neva, padarytus nusižengimus.

Tamsus, gūdus laikai. „Bado akcijos“ dalyviai siekė skaidrumo ir teisybės teismuose. Tai, toks valdininkėlių atsakas? 

Kas nužudė Pranciškų? Kas nužudė Puškiną, Mocartą, princesę Dianą, Kenedį kartu su jo meiluže – Merlin Monro. Kas, nužudė Kadafį, Džavachalrarą Neru? Jo dukterį – Indirą Gandi ir jos sunų – Radživą?…

Kas, kas, kas?… Žudo per amžius pačius riškiausius Žmonijos pasionarus. Tai –  pavydžios, gobšios, kerštingos – valdžios ir pinigų trokštančios m e n k y s t o s! Smulkūs intrigantai, kuriems „po mirties, nors tvanas“. Bet, jie, tik supuvę grūdai, kuriuos sumals į pelus, Visatos Dėsnių Malūnas. Šitie „pilki kardinolai“ pragyvens savo tuščią, kupino baimių gyvenimą, kaip nors… Kruvinom iki alkūnių rankom ir naktiniais košmarais… Bet, nebus jiems Atleidimo, Amžino Atilsio ir Šviesios atminties! Tik, Tautos panieka.

Per kankinio mirtį žmogus tampa legenda. Kaip Prometėjas, nešantis Šviesą, tamsioms masėms. Kaip Danko, išplėšęs iš krūtinės savo mylinčią širdį, nešė ją, pasiaukodamas žmonių gerovei. Pranciškaus Šliužo Mirtis – tragiška, bet labai prasminga. Įrašantį jį į šviesiausių Žmonijos atstovų sąrašą.

Ilsėkis ramybėje, gerbiamas ir mylimas, Žmogau! 

Pagarbiai, Oksana Pročkailo

P.S. Siūlau susipažinti su kitų žmonių įžvalgomis.

https://www.youtube.com/watch?v=G1PokWQ8UAI

Tragiškas sutapimas – nusižudžius kovotojui už Lietuvos žemę Seimas ėmėsi naikinti žemės pardavimo saugiklius? (video)

P.P.S. Skubu pateikti straipsnį į „Laisvas laikraštis“. Keistų sutapymų seka. Būtent, gegužės, 28-ą, laikraščio redaktoriui – Aurimui Drižiui, bus skaitomas teismo nuosprendis. Teisuolis, eilinį kartą, bus nubaustas už TIESĄ ir Žodžio Laisvę! Po teismus, Aurimas, tampomas virš 12-kos metų. Kiek jam teko sumokėt administracinių baudų? Kiek kančių pereiti? Po blogai surežisuoto (ačiū Dievui nepavykusio)  „autoįvykio“. Šį kartą, jau norima atimti Žmogaus Laisvę ir pasodint į kalėjimą… Siekiama nutyldyti visus teisuolius, nepakenčiančius „valstybės“ tarnautojų-apsišaukėlių savivaldžiavimo. Tokie „pateptieji“ meluoja patys sau, jog esa Lietuvos „elitas“. Nebent, dabar taip vadinasi Velnio tarnai.

Ir, būtent gegužės, 28-ą, Mažvydo bibliotekoje, būs pristatomas filmas apie „Sąjūdį“. Švenčiam jo įkūrimo 30-tmetį. Išsikovojome „Laisvę“ – susiveržti diržus. Pasirinkimo valia: ties liemeniu ar ant kaklo..

Na, ką gi. Pasveikinkim vieni kitus, kad dar sugebame dirbti, gyventi ir išgyventi tokioje nebrandžioje, su cinizmo grimasomis, DEMONŲkratijoje.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));