Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

Kiesus

Kiesus

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

XXXVI

 

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Prieš metus buvo pranešta, kad Lietuvos apeliacinis teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila. 

 

 Kiesus

 

Seimo laikinosios kontrolės komisijos išvada dėl nusikalstamumo Panevėžyje e (g)

 

-Seimo laikinosios kontrolės komisijos nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti 2000 m. gruodžio 19 d. išvadoje „Dėl nusikalstamumo Panevėžyje priežasčių ir teisėsaugos institucijų veiklos šiame mieste“ kaip vieni iš teisėsaugos institucijų darbo trūkumų nurodyta korupcija, sąsajos tarp verslo, nusikalstamo pasaulio ir valstybės tarnautojų. 

-Komisija savo išvadoje iš tiesų kaip vienus iš teisėsaugos institucijų veiklos trūkumų išskyrė korupciją, sąsajas tarp verslo, nusikalstamo pasaulio ir valstybės tarnautojų. 

Komisija nustatė, kad yra teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupcinių ryšių su nusikalstamų susivienijimų nariais. Panevėžio regionui būdinga, kad pareigūnai kartu su kitais gyventojais devintajame dešimtmetyje aktyviai užsiėmė bendru verslu, todėl išliko pareigūnų ryšiai su šešėlinio ir legalaus verslo atstovais. 

Komisija pažymėjo, jog yra požymių apie šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendrus interesus kontrabandos srityje. Teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais, kaip ir kontrabanda, nebuvo tiriami. 

Komisijai buvo pateikta informacija, kad teisėsaugos pareigūnai, piktnaudžiaudami padėtimi, dėl savo ar kitų asmenų interesų nukreipia savo tarnybinę veiklą prieš atskiras verslo sritis, įmones, o valstybės įstaigų tarnautojai rodo palankumą nusikalstamų grupuočių nariams. 

-Ką realiai galėtų reikšti Komisijos išvadoje paminėta korupcija teisėsaugos institucijų veikloje? 

-Tai, mano nuomone, reiškia, kad Panevėžio teisėsaugos pareigūnai už kyšius leisdavo daryti nusikaltimus, netirdavo nusikaltimų, nusikaltėlius išsukdavo nuo atsakomybės, vietoj nusikaltimus įvykdžiusių asmenų sodindavo už grotų kitus asmenis, t. y. tų nusikaltimų neįvykdžiusius asmenis, patys apsiimdavo organizuoti ir įvykdyti užsakytus nusikaltimus. 

Tai reiškia, kad Panevėžio teisėsaugos pareigūnai, sulaužę savo, kaip pareigūnų priesaikas, veikė išvien su nusikaltėliais, patys veikė kaip nusikaltėliai, iš vykdomų nusikaltimų kaupė nusikalstamas lėšas, o kad tokia jų veikla nepaaiškėtų, buvo pasiryžę bet kokiems veiksmams, bet kokiems naujiems, dar sunkesniems nusikaltimams. 

-Ką reiškia „kad tokia jų veikla nepaaiškėtų, buvo pasiryžę bet kokiems veiksmams, bet kokiems naujiems, dar sunkesniems nusikaltimams“?

-Tai reiškia, kad korumpuoti teisėsaugos pareigūnai, ėmus aiškėti jų nusikalstamai veiklai, jų sąsajoms su nusikaltėliais, neturėdavo kitos išeities kaip žudyti nusikaltėlius, su kuriais kartu būdavo vykdomi nusikaltimai, arba asmenis, taip pat ir savo kolegas pareigūnus, kurie imdavo kai ką įtarti apie jų nusikalstamą veiklą ir į ją gilintis. 

Nusikaltėliai, jeigu imdavo aiškėti jų kartu su teisėsaugos pareigūnais vykdomi nusikaltimai, sprukdavo iš Lietuvos ir slėpdavosi kas kur išmanydamas, bet savo bendrininkų pareigūnų nežudydavo. 

Analogiškais atvejais pareigūnai elgdavosi kitaip – jie patys niekur nesprukdavo ir, jei tik iškildavo reikalas, žudydavo savo bendrininkus nusikaltėlius. 

Asmenis, kurie imdavo kai ką įtarti apie nusikaltėlių nusikalstamą veiklą, nusikaltėliai perspėdavo ir to, kaip taisyklė, pakakdavo. 

Asmenis, kurie imdavo kai ką įtarti apie nusikaltėlių ir pareigūnų bendrą nusikalstamą veiklą, pareigūnai, kaip taisyklė, perspėdami sprogdindavo arba žudydavo be jokių perspėjimų. 

Jei tokie asmenys būdavo teisėsaugos pareigūnai, jie skubiai būdavo perkeliami į kitas pareigas, kitus miestus ar miestelius, būdavo kompromituojami ir šalinami iš teisėsaugos sistemos, žudomi arba patys, kaip tai padarė vienas buvęs Panevėžio miesto VPK vyr. komisaras, paslaugiai nusižudydavo. 

-Ar Komisijos išvadoje paminėta korupcija teisėsaugos sistemoje reiškia, kad pareigūnai nusikaltimus vykdydavo tik kartu su nusikaltėliais? 

-Teisėsaugos pareigūnai nusikaltimus vykdydavo ne tik kartu su nusikaltėliais, bet, visų pirma, kartu su Panevėžio ir Vilniaus politikais bei jiems artimais verslininkais. 

Panevėžio teisėsaugos pareigūnai, būdami priklausomi nuo politikų, leisdavo jiems daryti nusikaltimus, netirdavo jų įvykdytų nusikaltimų, įkliuvusius politikus išsukdavo nuo atsakomybės, vietoj politikų užsakytus nusikaltimus įvykdžiusių samdytų asmenų sodindavo už grotų kitus asmenis, t. y. tų nusikaltimų neįvykdžiusius asmenis, ir visų pirma tuos, kuriuos sodinti už grotų paprašydavo politikai, patys apsiimdavo organizuoti ir įvykdyti nusikaltimus, kuriuos užsakydavo politikai. 

-Komisija savo išvadoje pažymėjo, jog yra požymių apie šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendrus interesus kontrabandos srityje. 

-Tai tik patvirtinimas, kad kontrabanda yra šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendras nusikalstamas verslas, bendra organizuota nusikalstama veikla. 

Jei tai būtų šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir tik atskirų pareigūnų bendras nusikalstamas verslas, bendra organizuota nusikalstama veikla, tai kiti teisėsaugoje dirbantys pareigūnai, teisėsaugos tarnybos labai greitaiarrow tokius kontrabandininkus išaiškintų ir patrauktų baudžiamojon atsakomybėn. Bet taip neįvyksta, išskyrus atskirus, pavienius atvejus. 

Taip neįvyksta todėl, kad kontrabanda yra šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir teisėsaugos tarnybų vadovų nusikalstamas verslas. 

Tiesa, Komisija savo išvadoje nepažymėjo, jog yra požymių ne tik apie šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų, bet ir apie politikų bendrus interesus kontrabandos srityje. Beje, politikams iš šio nusikalstamo verslo tenka bene didžiausia pajamų dalis. 

-Komisija savo išvadoje pažymėjo, jog teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais, kaip ir kontrabanda, nebuvo tiriami. 

-Šie ryšiai nebuvo tiriami, nes negalėjo būti tiriami. Šešėlinio verslo atstovai ir nusikaltėliai nepageidavo, kad tokie ryšiai būtų tiriami. Politikai taip pat nepageidavo, kad tokie ryšiai būtų tiriami. 

O patys teisėsaugos pareigūnai be imperatyvaus postūmio iš viršaus nebuvo suinteresuoti tirti savo korupcinių ryšių su politikais, šešėlinio verslo atstovais ir nusikaltėliais, nes būtų turėję tirti savo pačių vykdomą organizuotą nusikalstamą veiklą, t. y. būtų turėję veikti patys prieš save ir savo nusikalstamo verslo partnerius. 

Todėl teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais, kaip ir kontrabanda, nebuvo tiriami. 

-Tai Panevėžio kriminalistai netyrė ir negalėjo tirti pirmiausia tų korupcijos ir kontrabandos atvejų, tų pasikėsinimų, sprogdinimų ir žmogžudysčių, kurias patys organizavo ir vykdė? 

-Taip. 

-Ar Komisijos narių tarpe buvo asmenų, kurie galėjo būti nesuinteresuoti, kad būtų iki galo išaiškinta, kokie ir kokio masto yra šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendri interesai kontrabandos srityje? 

-Taip, buvo. 

-Ar Komisijos narių tarpe buvo asmenų, kurie galėjo būti nesuinteresuoti, kad būtų iki galo išaiškinta, kodėl nebuvo tiriami teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais? 

-Taip, buvo. 

-Ar Komisijos narių tarpe galėjo būti asmenų, kurie buvo suinteresuoti, kad nebūtų iki galo išaiškinta, kokie ir kokio masto yra šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendri interesai kontrabandos srityje? 

-Taip, mano turima informacija, galėjo būti. 

-Ar Komisijos narių tarpe galėjo būti asmenų, kurie buvo suinteresuoti, kad nebūtų iki galo išaiškinta, kodėl nebuvo tiriami teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais? 

-Taip, mano turima informacija, galėjo būti. 

-Tai Komisija savo išvadoje taip ir neišdrįso pasisakyti, kad visi požymiai apie šešėlinio verslo, nusikaltėlių ir pareigūnų bendrus interesus kontrabandos srityje, teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnų korupciniai ryšiai su nusikalstamų susivienijimų nariais privalo būti nedelsiant ištirti, kad nedelsiant privalo būti įvardyti, pašalinti iš teisėsaugos sistemos ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn visi Panevėžio teisėsaugos pareigūnai, kurie privalėjo tirti kontrabandą, bet jos netyrė? 

-Taip. 

-Kas nulėmė tokius Komisijos veiksmus, tokį jos nepateisinamą neryžtingumą ir neveiklumą? 

-Šį klausimą geriau tiktų užduoti Komisijos pirmininkui ir 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimą „Dėl Seimo laikinosios kontrolės komisijos nusikalstamumo Panevėžyje priežastims nagrinėti sudarymo“ pasirašiusiam tuometiniam LR Seimo pirmininkui. 

-Ar jie gali į tą klausimą atsakyti? 

-Manau, kad gali. Tik, pirmiausia, reikia jų apie tai paklausti. 

-Tai koks tuomet buvo tikrasis Komisijos darbo ir išvados parengimo bei pateikimo Seimui tikslas? 

-Viską atlikti ir surašyti taip, kad visus pasikėsinimus, padeginėjimus, sprogdinimus, užsakomąsias verslo žmogžudystes, kitus organizuotus kriminalinius nusikaltimus, korumpuotų politikų, pareigūnų ir su jais išvien veikusių kriminalinių nusikaltėlių Panevėžyje įvykdytus 1991 – 2000 metais, būtų galima priskirti vienai „tulpinių“ nusikalstamai grupuotei ir ją už viską keliasdešimt kartų nuteisti. 

Kad ir nusikaltimai būtų išaiškinti, ir nusikaltėliai būtų sulaukę atpildo, ir spaudai būtų apie ką rašyti, ir, svarbiausia, pakaktų detektyvinės medžiagos bei teisingumo tautai. 

-Ar korumpuoti pareigūnai dirbo ir Panevėžio prokuratūroje, Kriminalinėje policijoje, Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyboje? 

-O kur kitur jie galėjo dirbti? Padegamųjų mišinių ir trotilo pagalba versdami iš posto vidaus reikalų ministrą Vidmantą Žiemelį Panevėžio, kaip ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų, teisėsaugos pareigūnai visuomenei beveik atvirai atsiskleidė, kas jie tokie iš tikrųjų yra, kas iš tiesų slypi po jų, kaip teisėsaugos pareigūnų, mundurais ir kaukėmis. 

Korumpuoti, susipainioję korupciniais ryšiais teisėsaugos pareigūnai, kaip ir politikai, tampa pačiais potencialiausiais pasikėsinimų, žmogžudysčių ir teroristinių aktų užsakovais. Tai turėjo būti žinoma ir, manau, buvo žinoma Komisijai. 

-Tai jeigu kas nors – nekorumpuoti pareigūnai ar verslininkai – gaudavo duomenų apie tai, kad Panevėžio teisėsaugos pareigūnai, miesto savivaldybės politikai yra korumpuoti ir veikia išvien su nusikaltėliais, ką tuomet darydavo pareigūnai ir politikai, matydami, kad jiems svyla padai? 

-Tada jie sprogdindavo, grobdavo ir žudydavo, nes neturėdavo jokios kitos išeities. 

-Ir visus lavonus sukūrendavo katilinėse arba veždavo slėpti į mišką ar tvenkinį, esančius šalia „tulpinių“ garsiojo vasarnamio? 

-Taip. 

„Laisvas laikraštis“

Facebook komentarai
});}(jQuery));