Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

II DALIS 

 

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila antrąją dalį. Pirmoji šio interviu dalis savaitraštyje buvo išspausdinta 2012 m. birželio 23 d. – 2014 m. gegužės 10 d. laikotarpiu. 

  1. ALGIMANTAS VERTELKA NUSIKALTIMO 

ĮVYKDYMO DIENĄ 14 VAL. 30 MIN. NESKAMBINO GEDEMINUI KIESUI

 

2002 m. birželio 17 d. vykdytos kaltinamojo papildomos apklausos metu Virginijus Baltušis parodė, kad pagal planą R. N. ir A. L. turėjo laukti kelyje „Panevėžys-Šiauliai“ netoli Gustonių ir, pastebėję pravažiuojantį Gedemino Kiesaus džipą, pranešti. Jei iki 11 valandos džipas nepravažiuotų, jie turėjo važiuoti į Vilnių ir laukti kelyje „Vilnius-Panevėžys“ prie išvažiavimo iš Vilniaus. Pravažiavus Gedemino Kiesaus džipui jie turėjo paskambinti Algimantui Vertelkai ir pranešti apie tai bei važiuoti iš paskos. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 146 lapas). 

2002 m. birželio 21 d. vykdytos kaltinamojo papildomos apklausos metu Virginijus Baltušis parodė, kad R. N. ir A. L. nuo 6 valandų ryto turėjo stovėti kelyje „Panevėžys-Šiauliai“ prie Gustonių. Kai sužinojo, jog džipas nepravažiavo, jis su Algimantu Vertelka nuvažiavo į Kėdainius, kur Algimantas Vertelka iš taksofono aparato paskambino į Gedemino Kiesaus mobilų telefoną. Skambino apie 14.30 val. Po pokalbio Algimantas Vertelka pasakė, jog atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs. Po to jie, t. y. Virginijus Baltušis ir Algimantas Vertelka, grįžo prie Panevėžio, kur susitiko su Romualdu Čeponiu, Audriumi Andrušaičiu ir Dainiumi Skačkausku ir kartu nuvažiavo į namą prie Velžio. /…/. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 146 lapas). 

Teisme Algimantas Vertelka iškėlė naują versiją, kad 2000 07 06 jis užsiiminėjo motosporto reikalais ir važinėjo po Panevėžio ir Kėdainių apylinkes, tačiau ji yra paneigta aukščiau išdėstytais įrodymais ir atmestina. Kolegijos nuomone, tokią versiją Algimantas Vertelka nurodė tam, kad surasti alibi jo buvimui 2000 07 06 d. Kėdainių mieste, kuriame iš taksofono jis skambino Gedeminui Kiesui, tikslindamas jo maršrutą. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 194 lapas). 

Pokalbių išklotinėse užfiksuoti kontaktai bei abonento buvimas nustatytos celės zonoje objektyviai patvirtina tokius kaltinamųjų parodymus: Virginijaus Baltušio parodymus, kad liepos 6 dieną kartu su Algimantu Vertelka važiavo į Kėdainius ir apie 14 val. 30 min. Algimantas Vertelka iš taksofono skambino Gedeminui Kiesui; parodymų patikrinimo vietoje parodytas taksofonas Kėdainiuose J. B. g. 69 – remiantis Gedemino Kiesaus pokalbių išklotine nustatyta, kad 2000-07-06 13 val. 01 min. 56 sek. jam skambinta iš Kėdainių m. J. B. g. 69 įrengto taksofono. Remiantis Algimanto Vertelkos telefono pokalbių išklotine nustatyta, kad 2000-07-06 nuo 12 val. 56 min. iki 13 val. 20 min. Algimantas Vertelka buvo Kėdainiuose ir po skambučio Gedeminui Kiesui 13 val. 01 min. 56 sek. atliko skambutį 13 val. 04 min. A. L., kas remiantis bylos įrodymais leidžia teigti, jog davė nurodymą vykti į Vilnių ir stebėti Gedemino Kiesaus išvažiavimą. Virginijaus Baltušio skambučių išklotinė patvirtina, kad 2000-07-06 d. 13 val. 20 min. ir pats Virginijus Baltušis buvo Kėdainių mieste. /…/. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 194 lapas). 

– Virginijaus Baltušio vadovaujamos „tulpinių“ gaujos nariai R. N. ir A. L. 2000 m. liepos 6 d. jau nuo 6 val. ryto turėjo stovėti kelyje „Šiauliai-Panevėžys“, prie Gustonių, ir laukti, kada pro šalį pravažiuos Gedemino Kiesaus džipas, kuriuo jis vyks į Vilnių. Kas Virginijui Baltušiui pasakė, kad Gedeminas Kiesus tos dienos rytą vyks į Vilnių? 

– Algimantas Vertelka. 

– Kas Algimantui Vertelkai pasakė, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. rytą vyks į Vilnių? 

– 2002 m. birželio 17 d. vykdytos kaltinamojo papildomos apklausos metu Virginijus Baltušis parodė, kad maždaug prieš savaitę žinojo, jog Gedeminas Kiesus liepos 6 d. važiuos į Vilnių. Jie žinojo, jog Gedeminas Kiesus važiuos džipu „Mercedes Benz“. Tai pasakė Algimantas Vertelka. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 146 lapas). 

Kaip galima spręsti iš 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio, teismas netyrė ir nesiaiškino, kaip Algimantas Vertelka tai sužinojo. 

Algimantas Vertelka apie tai teismui nepasakojo, o teismas apie tai nei kitų kaltinamųjų, nei liudytojų neklausinėjo. 

Algimantas Vertelka maždaug prieš savaitę žinojo ne tik tai, kad Gedeminas Kiesus liepos 6 d. važiuos į Vilnių, bet žinojo ir tai, kad į Vilnių važiuos savo džipu „Mercedes Benz“. 

– Atsakymas į klausimą, kas Algimantui Vertelkai pasakė, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. rytą savo džipu „Mercedes Benz“ vyks į Vilnių, būtinas buvo skelbiant 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį? 

– Vilniaus apygardos teismas, neatsakęs ir net nesiekęs atsakyti į šį klausimą, mano giliu įsitikinimu, neturėjo teisės skelbti 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio. 

Turėdamas atsakymą į šį klausimą teismas, tikriausiai, kitaip būtų formulavęs nusikaltimo motyvą, kitaip būtų įvardijęs Algimanto Vertelkos vaidmenį inicijuojant, organizuojant ir įvykdant šį nusikaltimą, kaltinamaisiais būtų patraukęs ir tuos asmenis, kurie dabar teismo dėka išvengė baudžiamosios atsakomybės. 

– Kai Virginijus Baltušis ir Algimantas Vertelka sužinojo, jog Gedemino Kiesaus džipas 2000 m. liepos 6 d. ryte nepravažiavo keliu „Šiauliai-Panevėžys“, netoli Gustonių, jie nuvažiavo į Kėdainius, kur Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš taksofono aparato paskambino į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. Ar ne greičiau ir paprasčiau būtų buvę Algimantui Vertelkai į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną paskambinti iš Panevėžyje esančio taksofono aparato? 

– Algimantui Vertelkai greičiau ir paprasčiau būtų buvę į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną paskambinti arba pasinaudojant išankstinio apmokėjimo „Labas“ kortele, arba iš Panevėžyje esančio taksofono aparato. 

Tačiau Algimantas Vertelka su Virginijumi Baltušiu važiavo į Kėdainius ir iš ten esančio taksofono aparato skambino į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. 

Toks Algimanto Vertelkos sprendimas Vilniaus apygardos teismui klausimų nesukėlė, tačiau man jis atrodo keistas ir tarsi sakyte sako, kad tokiam sprendimui galimi tik su įvykdyto nusikaltimo aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, susiję motyvai. 

Tiesa, Algimantas Vertelka turėjo dar net nespėjusios ataušti patirties važinėti į Kėdainius ir ten iš taksofono aparato skambinti į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. 

Taip, kaip rašoma Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje, jis jau buvo padaręs 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek. ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. 

Ir 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek. skambučio atveju, ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambučio atveju Algimantui Vertelkai kažkodėl nepriimtina buvo skambinti į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną iš Panevėžyje įrengto taksofono aparato, kaip ir nepriimtina buvo pasinaudoti išankstinio apmokėjimo „Labas“ kortele. 

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje rašoma, kad Algimantas Vertelka Kėdainių mieste iš taksofono skambino Gedeminui Kiesui, tikslindamas jo maršrutą. Ar Algimanto Vertelkos 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambutį iš Kėdainių mieste esančio taksofono galima laikyti Gedemino Kiesaus maršruto tikslinimu? 

– Ne, negalima. Į šį Algimanto Vertelkos skambutį atsiliepė galimai Gedemino Kiesaus vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs.

Šio skambučio metu Algimantas Vertelka nesužinojo nei kur Gedeminas Kiesus važiuoja, nei kur jis randasi, nei kur jis yra išėjęs. 

Todėl nėra pagrindo laikyti, kad Algimanto Vertelkos 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambutis iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato jam patikslino Gedemino Kiesaus maršrutą. 

Ar Algimanto Vertelkos 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambutį iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato galima laikyti Gedemino Kiesaus maršruto tikslinimu? 

– Tai buvo skambutis ne Gedemino Kiesaus maršrutui patikslinti, o pabandyti sužinoti, ar Gedeminas Kiesus nepersigalvojo, ar jis jau išvažiavo į Vilnių. 

Virginijaus Baltušio vyrai nuo 6 val. ryto iki pat 9 val. 57 min. nepastebėjo Gedemino Kiesaus džipo važiuojant keliu „Šiauliai-Panevėžys“, netoli Gustonių, ir situacija, matomai, darėsi nervinga – ar Virginijaus Baltušio vyrai pražiopsojo Gedemino Kiesaus džipą, ar Gedeminas Kiesus apsisprendė nebevažiuoti į Vilnių? 

Esant tokiai situacijai, kurios niekas neprognozavo, Algimantui Vertelkai rūpėjo ne pasitikslinti Gedemino Kiesaus judėjimo maršrutą, o sužinoti, ar Gedeminas Kiesus tą dieną jau išvažiavo į Vilnių, ar jis išvis tą dieną dar važiuos į Vilnių. 

Teismas, pasisakydamas dėl Gedemino Kiesaus maršruto tikslinimo, turėjo omenyje, tikriausiai, vietos, kur Vilniuje Gedeminą Kiesų galėtų kaip galima greičiau aptikti, sekti ir jo iš akių nebepaleisti tą vakarą jį ketinę pagrobti ir nužudyti nusikaltėliai, patikslinimą. 

Vilniaus apygardos teismas, 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje konstatuodamas, jog Algimantas Vertelka Kėdainių mieste iš taksofono aparato skambino Gedeminui Kiesui, tikslindamas jo maršrutą, manau, turėjo omenyje ne 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. ir ne 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. Algimanto Vertelkos skambučius į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. 

– Ar Algimantas Vertelka iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambino į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną? 

– Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje nieko nerašo apie tai, jog Algimanto Vertelkos 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambutis iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato būtų užfiksuotas Gedemino Kiesaus mobiliojo telefono išklotinėje. 

Tuoj po 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambučio Algimantas Vertelka neskambino niekam iš nusikaltimo bendrininkų, niekam iš nusikaltimo bendrininkų nedavė jokių nurodymų. 

Po Algimanto Vertelkos 14 val. 30 min. skambučio niekam iš bendrininkų neskambino ir kartu su juo tuo metu Kėdainiuose buvęs Virginijus Baltušis. 

Keista, kad Algimantas Vertelka, prieš skambindamas Gedeminui Kiesui, nepakvietė Virginijaus Baltušio pabūti šalia, jog šis matytų ir girdėtų, kaip Algimantas Vertelka skambina Gedeminui Kiesui į jo mobilųjį telefoną. 

Taip pasielgdamas Algimantas Vertelka būtų labiau nuraminęs Virginijų Baltušį, būtų su juo pasidalinęs ne tik tikslesne informacija, bet ir atsakomybe, jei kas nors nepasisektų. 

Manau, kad Algimantas Vertelka iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. neskambino į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. 

– Bet 2002 m. birželio 21 d. vykdytos kaltinamojo papildomos apklausos metu Virginijus Baltušis parodė, kad Algimantas Vertelka iš taksofono aparato Kėdainiuose apie 14 val. 30 min. paskambino į Gedemino Kiesaus mobilųjį telefoną. 

– Virginijus Baltušis, kaip suprantu, apie 14 val. 30 min. tik matė, kaip Algimantas Vertelka iš taksofono aparato skambino Gedeminui Kiesui. 

Kad Gedeminui Kiesui skambino į mobilųjį telefoną ir kad atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs, Virginijui Baltušiui sakė Algimantas Vertelka. 

Virginijus Baltušis, duodamas parodymus, pasakė tik tai, ką pats matė, ir ką Algimantas Vertelka jam sakė. 

– Bet tai ir patvirtina, kad Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato skambino Gedeminui Kiesui. 

– Virginijus Baltušis tik iš tolo matė, kaip Algimantas Vertelka iš taksofono aparato kažkam skambino ir patikėjo, kad jis skambino Gedeminui Kiesui į jo mobiliojo ryšio telefoną todėl, kad taip jam sakė Algimantas Vertelka. 

Virginijus Baltušis būtų matęs, kad Algimantas Vertelka skambino Gedeminui Kiesui į jo mobilųjį telefoną tik tokiu atveju, jeigu jis būtų buvęs šalia Gedeminui Kiesui apie 14 val. 30 min. skambinusio Algimanto Vertelkos. 

Jeigu Virginijus Baltušis būtų buvęs šalia Gedeminui Kiesui apie 14 val. 30 min. skambinusio Algimanto Vertelkos, jis pats būtų matęs, kokį numerį renka Algimantas Vertelka, jis pats būtų girdėjęs, kad atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs. 

Tai, kad Virginijus Baltušis matė, jog Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato skambino Gedeminui Kiesui, patvirtina tik tai, kad Algimantas Vertelka tuo metu Kėdainių mieste buvo priėjęs prie taksofono aparato ir iš šio aparato kažkam skambino. 

Bet tai, tikriausiai, buvo Algimanto Vertelkos atliktas skambučio Gedeminui Kiesui imitavimas, kad apramintų Virginijų Baltušį. 

Ar Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato kažkam skambino, ar tik prieš Virginijų Baltušį imitavo, kad skambina Gedeminui Kiesui, nėra galimybės tiksliau pasakyti, nes Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje nenurodo, kad kieno nors telefono išklotinė patvirtintų minėtą Algimanto Vertelkos skambutį. 

Matomai, kad teismui šiuo atveju parankiau buvo patylėti apie telefono pokalbių išklotines, įskaitant Gedemino Kiesaus mobiliojo telefono pokalbių išklotinę ir taksofono aparato, iš kurio apie 14 val. 30 min. turėjo būti skambinta Gedeminui Kiesui, pokalbių išklotinę, kurios patvirtintų arba paneigtų Algimanto Vertelkos skambutį Gedeminui Kiesui. 

– Kodėl Algimantui Vertelkai galėjo prireikti prieš Virginijų Baltušį imituoti skambutį Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato? 

– Algimantas Vertelka prieš tai jau du kartus vienas vyko į Kėdainius iš ten esančio taksofono aparato skambinti Gedeminui Kiesui. 

Kol viskas vyko pagal planą, niekas iš „tulpinių“, taip pat ir Virginijus Baltušis, į tai galėjo neatkreipė didesnio dėmesio. 

Bet kai viskas pradėjo vykti nebe pagal planą, t. y. Gedemino Kiesaus džipas nei 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min., nei 2000 m. liepos 6 d. apie pietus dar nebuvo pravažiavęs pro kelyje „Šiauliai-Panevėžys“, šalia Gustonių, jo laukiančius R. N. ir A. L., Virginijui Baltušiui pagrįstą nerimą galėjo pradėti kelti ir Algimanto Vertelkos skambučiai Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato. 

Algimantui Vertelkai reikėjo, kad Virginijus Baltušis bent jau matytų kaip jis skambina Gedeminui Kiesui ir apie tai papasakotų nusikaltimo bendrininkams. 

Be to, Algimantui Vertelkai reikėjo, jog Virginijus Baltušis nesuabejotų, kad ir 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. Algimantas Vertelka skambino Gedeminui Kiesui iš Kėdainių mieste esančio taksofono. 

– Kur Algimanto Vertelkos 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambučio Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose įrengto taksofono aparato metu buvo Virginijus Baltušis? 

– Tikriausiai buvo Panevėžyje, gal kur nors netoli Panevėžio ir laukė telefono skambučio iš Algimanto Vertelkos arba R. N. ir A. L., kurie nuo 6 valandų ryto stovėjo kelyje „Panevėžys-Šiauliai“, prie Gustonių, ir laukė pravažiuojančio Gedemino Kiesaus džipo. 

Algimantas Vertelka paskambino Virginijui Baltušiui 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 58 min. ir, matomai, pasakė, kad ką tik iš Kėdainiuose esančio taksofono kalbėjosi su Gedeminu Kiesumi ir sužinojo, jog Gedeminas Kiesus į Vilnių važiuoja ir dar tik iš Mažeikių išvažiuoja. 

Kaip galima spręsti iš informacijos, pateiktos Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje, 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 58 min. Kėdainiuose Virginijaus Baltušio nebuvo. 

– Kas – Algimantas Vertelka ar Virginijus Baltušis – R. N. ir A. L., kurie nuo 6 valandų ryto stovėjo kelyje „Panevėžys-Šiauliai“, prie Gustonių, ir laukė pravažiuojančio Gedemino Kiesaus džipo, po 9 val. 58 min. pranešė, kad Gedeminas Kiesus tą dieną į Vilnių važiuoja ir išvažiuoja dar tik iš Mažeikių? 

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje apie tai kažkodėl nieko neparašyta. 

Aišku tik tai, jog R. N. ir A. L. buvo paskambinta ir pasakyta, kad Gedeminas Kiesus į Vilnių tą dieną važiuoja ir išvažiuoja dar tik iš Mažeikių, kad iki 12 val. turėtų pravažiuoti pro stebėjimo postą kelyje „Šiauliai-Panevėžys“, šalia Gustonių. 

– Kieno – Virginijaus Baltušio ar Algimanto Vertelkos – žmonės buvo R. N. ir A. L., kurie nuo 6 valandų ryto turėjo stovėti kelyje „Panevėžys-Šiauliai“, prie Gustonių? 

– Tai turėjo būti Virginijaus Baltušio vyrai, bet 2000 m. liepos 6 d. su jais kažkodėl telefonu bendravo ir jiems nurodymus tą dieną davė Algimantas Vertelka. 

– Ką 14 val. 30 min. skambučiu Virginijui Baltušiui norėjo parodyti Algimantas Vertelka – kad su Gedeminu Kiesumi yra bendraujama ir bendraujama iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato, ar kad iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato su Gedeminu Kiesumi bendrauja Algimantas Vertelka? 

– Kad iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato su Gedeminu Kiesumi bendrauja būtent Algimantas Vertelka. 

– Remiantis Gedemino Kiesaus pokalbių išklotine nustatyta, kad jam iš Kėdainių mieste įrengto taksofono skambinta 2000 m. liepos 6 d. 13 val. 01 min. 56 sek. Ar tai nebuvo tas pats skambutis, apie kurį, kaip apie Algimanto Vertelkos skambutį iš Kėdainių mieste įrengto taksofono apie 14 val. 30 min. davė parodymus Virginijus Baltušis? 

– Kad tai buvo tas pats Algimanto Vertelkos skambutis Gedeminui Kiesui, tokia ir mano buvo pirmoji mintis, bet, atidžiau skaitant teismo nuosprendį, ėmė aiškėti ir pirmieji prieštaravimai. 

Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato skambino Gedeminui Kiesui ir sužinojo, kad jis tą dieną į Vilnių važiuoja ir dar tik išvažiuoja iš Mažeikių. 

Tuoj pat Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 58 min. skambučiu apie tai informavo Virginijų Baltušį. 

Kažkuris iš jų – Algimantas Vertelka arba Virginijus Baltušis – nedelsdamas apie tai informavo R. N. ir A. L., kurie nuo 6 val. ryto stovėjo kelyje „Šiauliai-Panevėžys“, prie Gustonių, ir laukė pravažiuojančio Gedemino Kiesaus džipo. 

Bet Gedemino Kiesaus džipas pro šį stebėjimo postą 12 val. dar nebuvo pravažiavęs. 

Algimantas Vertelka skubėjo į Kėdainius, kad iš ten esančio taksofono aparato vėl galėtų paskambinti Gedeminui Kiesui. Tik šį kartą, vykdamas į Kėdainius, jis kartu pasiėmė ir Virginijų Baltušį. 

Iki 13 val. iš R. N. ir A. L. jokios žinios apie tai, kad pro Panevėžį pravažiavo Gedemino Kiesaus džipas, Algimantas Vertelka negavo. 

Panašu, kad Algimantas Vertelka iš Kėdainiuose esančio taksofono aparato realiai skambino Gedeminui Kiesui ne apie 14 val. 30 min., o 13 val. 01 min. 56 sek. 

– Tai gal iš Kėdainių mieste įrengto taksofono apie 14 val. 30 min. Algimantas Vertelka neskambino Gedeminui Kiesui? 

– Skambino Algimantas Vertelka 13 val. 01 min. 56 sek., bet, panašu, jog skambino ir 14 val. 30 min. 

Tik 13 val. 01 min. 56 sek. skambutis buvo į Gedemino Kiesaus mobiliojo ryšio telefoną, o 14 val. 30 min. Algimantas Vertelka galėjo skambinti nebūtinai Gedeminui Kiesui arba, matant Virginijui Baltušiui, apsimesti, kad skambina Gedeminui Kiesui. 

Jei 13 val. 01 min. 56 sek. skambutis ir 14 val. 30 min. skambutis būtų buvę tie patys skambučiai, parodymus davęs Virginijus Baltušis būtų paminėjęs, jog po skambučio Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose įrengto taksofono Algimantas Vertelka tuoj pat skambino A. L. ir davė nurodymą vykti į Vilnių ir stebėti Gedemino Kiesaus išvažiavimą. 

Virginijus Baltušis, duodamas parodymus, nieko nepasakė apie tai, kad Algimantas Vertelka, tuoj po to, kai apie 14 val. 30 min. paskambino Gedeminui Kiesui, būtų kam nors skambinęs ir davęs kokius nors nurodymus. 

Virginijus Baltušis pasakė tik tai, kad po 14 val. 30 min. pokalbio su Gedeminu Kiesumi jam Algimantas Vertelka pasakė, jog atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs. 

Galimai Gedemino Kiesaus vairuotojas Algimantui Vertelkai atsiliepė 14 val. 30 min. skambučio metu, bet ne 13 val. 01 min. 56 sek. skambučio metu. 

Be to, kaip galima spręsti iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio, 13 val. 01 min. 56 sek. skambučio metu Virginijus Baltušis Kėdainiuose buvo kitoje vietoje nei buvo Algimantas Vertelka. 

– Gal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje dar yra kokių nors aplinkybių, kurios patvirtintų versiją, jog Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš Kėdainių mieste esančio taksofono aparato neskambino Gedeminui Kiesui. 

– Jei Algimantas Vertelka apie 14 val. 30 min. iš Kėdainių mieste įrengto taksofono būtų skambinęs Gedeminui Kiesui ir atsiliepęs galimai Gedemino Kiesaus vairuotojas būtų pasakęs, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs, Algimantas Vertelka po kokių 10 ar 20 minučių pakartotinai būtų skambinęs Gedeminui Kiesui. 

O ką dabar darė Algimantas Vertelka? 

Jis kartu su Virginijumi Baltušiu grįžo prie Panevėžio, kur susitiko su Romualdu Čeponiu, Audriumi Andrušaičiu ir Dainiumi Skačkausku ir visi kartu ramiai, kaip niekur nieko, nuvažiavo į namą prie Velžio laukti iš Vilniaus grįžtančio Gedemino Kiesaus. 

Algimantas Vertelka net nepaklausė vairuotojo, kur jie šiuo metu randasi – Vilniuje ar kur nors kitur? 

Jei vairuotojas būtų pasakęs, kad randasi ne Vilniuje, visas sumanyto nusikaltimo planas būtų iškart pakibęs ant plauko ir Algimantas Vertelka nebebūtų ramiai, kaip niekur nieko, kartu su bendrininkais nuvažiavęs į namą prie Velžio laukti iš Vilniaus grįžtančio Gedemino Kiesaus. 

Kaip Algimantas Vertelka, iš vairuotojo sužinojęs tik tai, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs, galėjo būti toks tikras, kad Gedeminas Kiesus išvažiavo į Vilnių, važiuoja į Vilnių, bus Vilniuje arba jau yra Vilniuje? 

– Ar Gedeminui Kiesui būdavo įprasta kažkur nueiti nepasiėmus savo mobiliojo ryšio telefono ir vairuotojui nepasakius, kur eina? 

– Įprastai Gedeminas Kiesus nepalikdavo savo mobiliojo ryšio telefono, nes jam dažnai arba pačiam reikėdavo kam nors skambinti, arba kas nors skambindavo jam. 

Nesvarbiais reikalais, kiek žinau, niekas Gedeminui Kiesui neskambindavo, ne visiems jis duodavo savo mobiliojo ryšio telefono numerį. 

Prisimenu atvejį, nutikusį Gedemino Kiesaus malūne, stovinčiame kolektyviniuose soduose, prie Ventos, šalia Mažeikių. 

Malūne įrengtoje svetainėje vyko pokalbiai tarp Gedemino Kiesaus ir jo aplinkos artimiausių žmonių, likus kiek daugiau nei mėnesiui laiko iki priverstinio Gedemino Kiesaus pasitraukimo iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų. 

Gedeminas Kiesus, prisiminęs, kad automobilyje paliko savo mobilųjį telefoną, liepė Alfonsui Galminui paimti iš automobilio jo telefoną ir turėti su savimi, kad tuo atveju, jeigu kas nors skambintų, apie skambutį informuotų su partneriais reikalus aptarinėjantį Gedeminą Kiesų. 

– Ar, Algimantui Vertelkai atsiliepęs galimai Gedemino Kiesaus vairuotojas nepažino Algimanto Vertelkos, ar Algimantas Vertelka prisistatė Gedemino Kiesaus galimam vairuotojui, kad skambina Algimantas Vertelka? 

– Skaitant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį reikėtų suprasti taip: Algimantui Vertelkai atsiliepęs galimai Gedemino Kiesaus vairuotojas nepažino Algimanto Vertelkos ir jam nebuvo įdomu, kas ir kokiais reikalais, netgi šventinę dieną, skambina Gedeminui Kiesui, o Algimantas Vertelka neprisistatė Gedemino Kiesaus galimam vairuotojui, kad skambina Algimantas Vertelka. 

Vairuotojas net nepaklausė, ką reikėtų perduoti Gedeminui Kiesui, nepaprašė paskambinti truputį vėliau, nepaklausė, kam Gedeminas Kiesus turėtų perskambinti. 

Tai sudaro įspūdį, kad vairuotojas, kuris kartu buvo ir vienas iš Gedemino Kiesaus patyrusių apsaugos specialistų, praėjusių ne vieną treniruotę, ne vieną aukščiausio lygio apsaugos instruktažą, nieko nežinojo nei apie Algimantą Vertelką, nei apie Gedemino Kiesaus ir Algimanto Vertelkos santykius, nei apie paskutinius Algimanto Vertelkos skambučius Gedeminui Kiesui ir buvusiam jo bendradarbiui. 

Keistas skambutis, keistas ir pokalbis. Realiai taip būti negalėjo. 

– Ar Gedemino Kiesaus vairuotojas ir apsaugininkas Alfonsas Galminas gerai pažinojo visus artimus Gedemino Kiesaus draugus ir verslo partnerius? 

– Taip, pažinojo. Labai gerai pažinojo, nes ir pats mielai bendraudavo su jais asmeniškai, kai Gedemino Kiesaus šalia nebūdavo. Manau, kad ir jų balsus labai lengvai atskirdavo. 

– O kaip Algimantas Vertelka žinojo, kad Gedemino Kiesaus vairuotojas, kaip ir kiti Gedemino Kiesaus apsaugos darbuotojai, jo šeimos nariai, draugai, verslo partneriai nieko nežino apie paskutinius Algimanto Vertelkos skambučius Gedeminui Kiesui ir buvusiam jo bendradarbiui? 

– Vilniaus apygardos teismui, skelbusiam 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį, atsakymas į šį klausimą būtų buvęs perteklinis, t. y. buvo nereikalingas. 

– Kokia būtų buvusi vairuotojo reakcija, jei Algimantas Vertelka būtų prisistatęs, kad skambina Algimantas Vertelka? 

– Tikriausiai, kad būtų pasakęs, jog informaciją apie Algimanto Vertelkos skambutį perduos Gedeminui Kiesui. 

– Gal Gedemino Kiesaus vairuotojas, supratęs, kad skambina Algimantas Vertelka, nenorėjo perduoti Gedeminui Kiesui telefono ragelio? 

– Tai tik patvirtintų prielaidą, kad, priešingai nei 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje teigia Vilniaus apygardos teismas, Gedeminas Kiesus savo judėjimo maršruto 2000 m. liepos 6 d. su Algimantu Vertelka netikslino. 

Kita vertus, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje nepaminėjo, jog Algimanto Vertelkos 14 val. 30 min. skambutis iš Kėdainių mieste įrengto taksofono būtų užfiksuotas Gedemino Kiesaus mobiliojo telefono pokalbių išklotinėje. 

– Kur apie 12 val., apie 13 val. ir apie 14 val. 30 min. 2000 m. liepos 6 d. galėjo būti Gedeminas Kiesus? 

– Apie 12 val. Gedeminas Kiesus, tikriausiai, buvo kur nors ties Kauno rajono riba. 

Tarp 12.30 val. ir 15.00 val. Gedeminas Kiesus viešėjo ir pietavo V. V. sodyboje, Kauno rajone. 

– Kokiu keliu Gedeminas Kiesus vyko į Kauną – pro Plungę ar pro Kėdainius? 

– Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje apie tai informacijos nėra. Tokia informacija teismui, matyt, pasirodė perteklinė. 

– Tai Algimantas Vertelka 14 val. 30 min. skambučiu Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose įrengto taksofono netikslino Gedeminas Kiesus judėjimo maršruto. 

– Ne, netikslino. Ir net nepanašu, kad būtų turėjęs ketinimų tikslinti. 

Tai teikia pakankamai rimtą pagrindą prielaidai, kad Algimantas Vertelka nei 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek., nei 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. asmeniškai neskambino Gedeminui Kiesui ir netikslino nei jo vykimo į Vilnių 2000 m. liepos 6 d., nei jo judėjimo maršruto 2000 m. liepos 6 d. 

– Bet Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje sako, kad Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. buvo Kėdainių mieste, kuriame iš taksofono skambino Gedeminui Kiesui, tikslindamas jo maršrutą. 

– Panašu, kad 2000 m. liepos 6 d. Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose įrengto taksofono skambino ir jo judėjimo maršrutą tą dieną tikslino ne Algimantas Vertelka. 

– Kodėl Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. apie pietus į Kėdainius vežėsi Virginijų Baltušį? 

– Jeigu Algimantas Vertelka į Kėdainiuos Virginijaus Baltušio nesivežė nei 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek. skambučiui atlikti, nei 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambučiui atlikti, tai būtinybės Algimantui Vertelkai vežtis į Kėdainius Virginijų Baltušį nebuvo ir 2000 m. liepos 6 d. 14 val. 30 min. skambučiui atlikti. 

Ne tik nebuvo būtinybės vežtis, bet buvo būtinybė Algimantui Vertelkai nesivežti į Kėdainius Virginijaus Baltušio, kaip ir 2000 m. liepos 3 d. 13 val. 43 min. 29 sek. skambučio atveju, kaip ir 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambučio atveju. 

Bet Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. apie pietus į Kėdainius vežėsi Virginijų Baltušį. 

Tačiau Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo bylą tyrę pareigūnai, matyt, apie tai Virginijaus Baltušio neklausė, o Virginijus Baltušis apie tai pats nieko nepasakė. 

Gedemino Kiesaus pagrobimo ir nužudymo bylą tyrę pareigūnai Virginijaus Baltušio neklausė net ir to, ką jis mano apie tai, kodėl Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. apie pietus jį vežėsi į Kėdainius. 

– Teisme Algimantas Vertelka sakė, kad 2000 m. liepos 6 d. jis užsiiminėjo motosporto reikalais ir važinėjo po Panevėžio ir Kėdainių apylinkes. 

– Algimantas Vertelka vienas nei po Panevėžio, nei po Kėdainių apylinkes važinėjęs nebūtų, jei tam nebūtų buvę svarbių priežasčių. 

Jei atlikti 2000 m. liepos 6 d. 9 val. 57 min. skambutį Gedeminui Kiesui iš Kėdainiuose esančio taksofono Algimantas Vertelka važiavo į Kėdainius vienas, Virginijų Baltušį palikęs Panevėžyje, tam, matyt, buvo svarbios, labai svarbios priežastys. 

– Ar Virginijui Baltušiui užteko Algimanto Vertelkos paaiškinimo, kad 14 val. 30 min. skambučio metu jam atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs. 

– Sprendžiant iš tos informacijos, kuri pateikta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje, užteko. 

Virginijus Baltušis, kaip „tulpinių“ gaujos lyderis, šiuo atveju buvo neįtikėtinai patiklus ir nereiklus. Nors tame pačiame Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje (3-145 lapai) rašoma, jog Virginijus Baltušis, kaip ir kiti „tulpinių“ lyderiai, buvo labai reiklus, nepatiklus ir įtarus. 

Algimantas Vertelka 14 val. 30 min. skambučiu galėjo trumpam suklaidinti Virginijų Baltušį, kitus „tulpinių“ gaujos narius, bet savęs tuo skambučiu jis neklaidino – jis iki 14 val. 30 min. skambučio jau tiksliai žinojo, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. išvažiavo į Vilnių, bus Vilniuje ir vakare grįš iš Vilniaus. 

– Bet Virginijus Baltušis juk žinojo, ko Algimantas Vertelka 2000 m. liepos 6 d. apie pietus važiuoja į Kėdainius. 

– Turėjo žinoti, nes jiems abiem su Algimantu Vertelka buvo labai neramu, kodėl Gedeminas Kiesus ne tik iki 2000 m. liepos 6 d. 10 val., bet ir iki 12 val. dar nepravažiavo posto kelyje „Šiauliai–Panevėžys“, šalia Gustonių, kuriame R. N. ir A. L. nuo 6 val. ryto laukė pravažiuojančio Gedemino Kiesaus džipo. 

Virginijus Baltušis, kaip ir Algimantas Vertelka, vykdamas į Kėdainius tikėjosi, jog ten Algimantas Vertelka iš taksofono paskambins Gedeminui Kiesui ir išsiaiškins, ar jis tą dieną tikrai išvyko į Vilnių, ir kur jis randasi, jeigu nepravažiavo posto kelyje „Šiauliai–Panevėžys“, šalia Gustonių. 

– Bet apie 14 val. 30 min. skambučio metu Algimantas Vertelka net nepaklausė Gedemino Kiesaus galimo vairuotojo, ar jie išvyko į Vilnių, kur jie tuo metu randasi? 

– Ne, nepaklausė. 

– O Virginijui Baltušiui nebuvo įdomu, ar Gedeminas Kiesus išvyko į Vilnių, kur jis apie 14 val. 30 min. skambučio metu randasi? 

– Manau, kad buvo įdomu. Bet Algimantas Vertelka pasakė, jog atsiliepė ne Gedeminas Kiesus, o galimai jo vairuotojas ir pasakė, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs. 

Algimantas Vertelka skambučio metu turėjo iš Gedemino Kiesaus sužinoti, ar jis išvažiavo į Vilnių ir kodėl jo, važiuojančio pro stebėjimo postą kelyje „Šiauliai-Panevėžys“, netoli Gustonių, nepastebėjo R. N. ir A. L. 

Todėl Gedemino Kiesaus vairuotojo atsakymas, kad Gedeminas Kiesus kažkur išėjęs, neturėjo tenkinti nei Virginijaus Baltušio, nei Algimanto Vertelkos. 

Tai tik patvirtina, kad apie 14 val. 30 min. Algimantas Vertelka jau viską žinojo apie Gedemino Kiesaus tos dienos judėjimo grafiką. 

Algimantas Vertelka kažką, ko nėra įrašyta į teismo nuosprendį, Virginijui Baltušiui vis dėlto turėjo papildomai pasakyti, kad šis nebeklausinėtų ir, kaip niekur nieko, grįžtų su Algimantu Vertelka pas bendrininkus į Panevėžį. 

Manau, kad Virginijus Baltušis apie tai papasakojo tardytojams 2002 m. birželio 17 d. ir 2002 m. birželio 21 d. vykdytų kaltinamojo papildomų apklausų metu, tačiau tardytojai to arba neįrašė į apklausos protokolus, arba vėlia tai pašalino iš apklausos protokolų. 

– Kodėl taip manote? 

– Jeigu viskas būtų buvę ne taip, tai teismas posėdžio metu būtų Virginijaus Baltušio paklausęs – kaip po 14 val. 30 min. skambučio Gedeminui Kiesui į jo mobilųjį telefoną kartu su Algimantu Vertelka grįžote pas bendrininkus prie Panevėžio ir ramūs laukėte iš Vilniaus grįžtančio Gedemino Kiesaus, jeigu Kėdainiuose taip ir nesužinojote, ar tą dieną Gedeminas Kiesus išvyko į Vilnių, kur tą dieną Gedeminas Kiesus buvo 14 val. 30 min.? 

To paties paklausti Virginijaus Baltušio galėjo ir tardytojai 2002 m. birželio 17 d. bei 2002 m. birželio 21 d. vykdytų apklausų metu, kada Virginijus Baltušis jiems pasakojo viską, ką tik žinojo ir ko tik jie klausė apie įvykdytą nusikaltimą. 

– Ar teismas žinojo, ką Algimantas Vertelka pasakė Virginijui Baltušiui papildomai, kad šis daugiau nieko Algimanto Vertelkos nebeklausinėjo ir sutiko iš Kėdainių grįžti prie Panevėžio pas bendrininkus? 

– Ši informacija Vilniaus apygardos teismui, skelbusiam 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendį, buvo labai svarbi, buvo būtina. 

Jeigu teismas Virginijaus Baltušio posėdžio metu to neklausė, tai gali reikšti tik tai, kad teismas jau iš Virginijaus Baltušio apklausų, atliktų tardymo metu, žinojo, ką Algimantas Vertelka pasakė Virginijui Baltušiui papildomai, kad šis daugiau nieko Algimanto Vertelkos nebeklausinėjo ir sutiko iš Kėdainių grįžti prie Panevėžio, kur susitiko su Romualdu Čeponiu, Audriumi Andrušaičiu ir Dainiumi Skačkausku, o po to visi kartu nuvažiavo į namą prie Velžio ramiai laukti iš Vilniaus vakare grįžtančio Gedemino Kiesaus. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));