skip to Main Content

 

Kas nužudė Gedeminą Kiesų?

II DALIS

 

Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 29 d. paskelbė nuosprendį, kuriame nurodyta, kad buvęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinis direktorius Gedeminas Kiesus buvo nužudytas iš savanaudiškų paskatų, siekiant jį pagrobti ir iš jo išreikalauti pinigus – keletą milijonų litų. Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pirmosios instancijos teismo nuosprendį paliko galioti nepakeistą. Pateikiame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus interviu su Gedeminą Kiesų, kai jis dar vadovavo Mažeikių naftos perdirbimo įmonei, gerai pažinojusiu verslininku Vytautu Kabaila antrąją dalį. Pirmoji šio interviu dalis savaitraštyje buvo išspausdinta 2012 m. birželio 23 d. – 2014 m. gegužės 10 d. laikotarpiu.

 

 

  1. LIUDYTOJAS, ŽINOJĘS, KAD

GEDEMINAS KIESUS 2000 M. LIEPOS 6 D. VAŽIUOS Į VILNIŲ

Bendradarbiavimo pradžia

 

 

Liudytojas A. V. parodė, kad 1994-2003 m. dirbo AB „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje, adresu Goštauto g. 12. Kai Algimantas Vertelka lankėsi atstovybėje, Gedeminas Kiesus buvo jo tiesioginis viršininkas. Tai galėjo būti 1999 m. Matė, kaip Gedeminas Kiesus atstovybės patalpose bendravo su Algimantu Vertelka ir Vasilijumi Gromakovu. Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi dažnai, 2-3 kartus per savaitę. Atvažiuodavo su vairuotoju Alfonsu Galminu. Paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė tris dienas prieš jo dingimą, kai šis buvo Vilniuje. Užsiminė, kad po kelių dienų važiuos į oro uostą pasiimti iš Londono grįžusio sūnaus. Tarėsi tą dieną susitikti, tačiau su šeima išvyko į Druskininkus.

Gedemino Kiesaus prašymu jam neteko slaptai filmuoti į susitikimą atstovybėje atvykstantį asmenį. Gedeminas Kiesus jam pasakojo, kad jį seka raudonos spalvos automobilis, markės nežino. Konkrečiai asmenų, kurie gali jį sekti, Gedeminas Kiesus neįvardino. Tik teisme sužinojo, kad Gedeminui Kiesui buvo paskirta papildoma apsauga. 1999-2000 m. su saugos tarnyba „EB“ buvo sudaryta apsaugos sutartis. Kiek jam žinoma, Gedeminas Kiesus šio biuro vadovus tikrai pažinojo, galimai su jais palaikė verslo santykius. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas taip pat parodė ir parodymus patvirtino teisme, kad paskutinį kartą Gedeminą Kiesų matė 2000 m. birželio 29 d. ar 30 d. Jis yra matęs keletą kartų 1998, 1999 m. Gedeminą Kiesų susitinkant su Algimantu Vertelka Vilniuje, Goštauto gatvėje, prie atstovybės. (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio 158 ir 159 lapai).

 

Ar be liudytojo A. V. dar kas nors maždaug prieš savaitę galėjo žinoti, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. važiuos į Vilnių?

– Galėjo, nes apie tai kai kuriuos savo draugus ir verslo partnerius informuoti galėjo pats Gedeminas Kiesus, bet Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendyje apie tai nieko neparašyta.

Net Gedemino Kiesaus žmonai Alvyrai Kiesienei toks klausimas teisme užduotas nebuvo, o ji pati, suprasdama ir įvertindama situaciją, turbūt, nedrįso apie tai teisme prasitarti.

Teismas nenorėjo gilintis į šį klausimą.

Apie tai, kad Gedeminas Kiesus 2000 m. liepos 6 d. važiuos į Vilniaus oro uostą pasitikti iš Londono grįžtančio sūnaus maždaug prieš savaitę, teismo pateikta informacija, žinoti galėjo tik liudytojas A. V.

– Priminkite, kur 2000 m. birželio 28 d. – liepos 6 d. dirbo liudytojas A. V.?

– Akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje.

– Liudytojas A. V., duodamas vienus parodymus, sakė, kad Gedeminą Kiesų paskutinį kartą matė 2000 m. birželio 29 ar 30 dieną, duodamas kitus parodymus sakė, kad Gedeminą Kiesų paskutinį kartą matė 2000 m. liepos 3 d. Abu buvo sutarę vėl susitikti Vilniuje 2000 m. liepos 6 d. Apie ką taip dažnai susitikinėdami galėjo kalbėtis liudytojas A. V. su Gedeminu Kiesumi?

– Manau, kad apie naftos verslą. Apie ūkį ir bites, apie medžioklę ir orus pasikalbėdavo tik tarp kitko.

– Kalbėdavosi apie tai, kaip jiems sekasi dirbti naftos versle, kokios yra kuro kainos degalinėse, kokios tendencijos nusimato pasauliniame naftos versle?

– Per didelė prabanga jiems būtų buvusi taip dažnai susitikinėti, kad apie tai galėtų pasikalbėti.

Reikėtų dėmesį atkreipti į tai, kad jų – vieno, kaip akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ darbuotojo, o kito, kaip buvusio šios įmonės vadovo, – susitikimai galėjo būti pakankamai rizikingi.

Ypač rizikingi galėjo būti liudytojui A. V., dirbusiam akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje.

Tuo metu viešai spaudoje buvo įtarinėjama, kad akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“, vadovaujant Gedeminui Kiesui, įvairiems asmenims pardavė produkcijos už 100 mln. litų, kurių įmonei niekas nesumokėjo.

Susitikti, tuo labiau taip dažnai susitikinėti su tokiu asmeniu kaip Gedeminas Kiesus akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybės Vilniuje darbuotojui buvo nepaprastai rizikinga.

Gedeminas Kiesus taip pat puikiai suprato, ką, jeigu tai paaiškėtų, akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybės Vilniuje darbuotojui, iš anksto apie tai nepranešus vadovybei ir negavus jos sutikimo, galėtų reikšti susitikimas su buvusiu šios įmonės vadovu, kuris iš pareigų buvo priverstas pasitraukti kaip praradęs „Williams“ pasitikėjimą.

Nemanau, kad abu bičiuliai taip smarkiai ir taip neapgalvotai būtų rizikavę dėl beprasmiškų pasikalbėjimų ir kitokių visiškų niekų.

Ir, svarbiausia, ir vienas, ir kitas dėl šių susitikimų, kaip matyti netgi iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendžio, per daug nesibaimino.

Jie nebijojo, kad gali būti susekti, aptikti, įrašyti, nufilmuoti, būti kuo nors įtarti ar apkaltinti. Tai neįtikėtina.

Dar labiau neįtikėtina tai, kad visa tai neverta jokio dėmesio pasirodė Vilniaus apygardos teismui.

– Ar Gedeminas Kiesus žinojo, kad liudytojas A. V. dirba akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybėje Vilniuje?

– Žinojo, nes negalėjo nežinoti.

– Ar liudytojas A. V. žinojo, kad Gedeminas Kiesus turėjo pasitraukti iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų kaip asmuo, netekęs „Williams“ pasitikėjimo, ar liudytojas A. V. žinojo, kad Gedeminas Kiesus per spaudą yra viešai įtariamas vadovavęs akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ tuo laikotarpiu, kai įmonė įvairiems asmenims pardavė produkcijos už 100 mln. litų ir už tai negavo pinigų?

– Negalėjo nežinoti.

Bet, manau, kad liudytojas A. V. žinojo ir tai, kad tuo laikotarpiu, kada jie su Gedeminu Kiesumi taip dažnai Vilniuje susitikinėja, Gedeminas Kiesus Valstybės kontrolės pareigūnams duoda parodymus apie tai, kaip, jam vadovaujant, akcinė bendrovė „Mažeikių nafta“ įvairiems asmenims pardavė produkcijos už 100 mln. litų ir už šią produkciją negavo pinigų.

Tai leidžia suprasti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 29 d. nuosprendis.

– Ar iki 2000 m. birželio 29 d. liudytojas A. V. taip pat intensyviai susitikinėdavo su Gedeminu Kiesumi?

– Savo parodymuose, duotuose ikiteisminio tyrimo metu, liudytojas A. V. sakė, kad Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi dažnai, 2 – 3 kartus per savaitę.

Iš liudytojo A. V. parodymų galima suprasti, kad Gedeminas Kiesus Vilniuje 2 – 3 kartus per savaitę lankydavosi ir kai vadovavo akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, ir kai jau nebevadovavo akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“.

Šios aplinkybės teismas netikslino.

Nukentėjusioji Alvyra Kiesienė, duodama parodymus Vilniaus apygardos teisme, sakė, kad jos vyras Gedeminas Kiesus Vilniuje lankydavosi dažnai, 2 – 3 kartus per savaitę.

Nors teismas nepaprašė patikslinti, kada tai buvo – Gedeminui Kiesui vadovaujant akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ ar jau pasitraukus iš šių pareigų, – tačiau labiau panašu į tai, kad nukentėjusioji kalbėjo apie jos vyro apsilankymus Vilniuje po to, kai Gedeminas Kiesus jau buvo pasitraukęs iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų.

Kad Gedeminas Kiesus iš tiesų lankydavosi Vilniuje 2 – 3 kartus per savaitę jau po to, kai pasitraukė iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų, patvirtina ir ta aplinkybė, kad 2000 m. birželio 29 d. – liepos 6 d. laikotarpiu Gedeminas Kiesus lankėsi Vilniuje taip pat 3 kartus ir visus 3 kartus susitiko arba planavo susitikti su liudytoju A. V.

Todėl yra pakankamas pagrindas liudytojo A. V. parodymą, kad Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi 2 – 3 kartus per savaitę, suprasti kaip parodymą, kad Vilniuje 2 – 3 kartus per savaitę Gedeminas Kiesus lankydavosi ir po to, kai jau buvo pasitraukęs iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų.

Yra pakankamas pagrindas liudytojo A. V. parodymą, kad Vilniuje Gedeminas Kiesus lankydavosi 2 – 3 kartus per savaitę, suprasti kaip parodymą, kad liudytojas A. V. gana dažnai, kai tik Gedeminas Kiesus būdavo Vilniuje, su juo susitikinėdavo ir iki 2000 m. birželio 29 d.

– Ar liudytojas A. V. ir Gedeminas Kiesus buvo tokie dideli draugai, ar jie taip dažnai bendraudavo, kai Gedeminas Kiesus vadovavo akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“?

– Bent jau iš Gedemino Kiesaus ir jo artimiausių draugų tais laikais nieko įsimintino negirdėjau apie akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ atstovybės Vilniuje darbuotoją A. V., kaip labai artimą Gedemino Kiesaus draugą ar verslo partnerį.

Manau, kad tuo laikotarpiu santykiai tarp Gedemino Kiesaus ir liudytojo A. V. buvo kaip santykiai tarp įmonės vadovo ir įmonės darbuotojo, kuriuo įmonės vadovas pasitikėjo.

Artimesni santykiai tarp Gedemino Kiesaus ir liudytojo A. V., panašu, kad Gedemino Kiesaus iniciatyva, galėjo užsimegzti jau po to, kai Gedeminas Kiesus pasitraukė iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų.

– Kas paskatino Gedeminą Kiesų jau po to, kai jis nebevadovavo akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“, užmegzti artimesnius santykius su liudytoju A. V.?

– Po to, kai buvo priverstas pasitraukti iš akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų, Gedeminas Kiesus siekė atstovauti kurios nors užsienio šalies naftos kompanijos interesams Lietuvoje ir su šia kompanija sugrįžti į akcinę bendrovę „Mažeikių nafta“, išstumiant iš ten „Williams”.

Tačiau, netekęs akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ generalinio direktoriaus pareigų, Gedeminas Kiesus tuo pačiu neteko ir prieigos prie svarbiausios informacijos, kuri jam buvo gyvybiškai reikalinga.

Gedeminui Kiesui liko viena išeitis – tokią informaciją nuolat gauti iš jam prieinamų šaltinių LR Vyriausybėje ir akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“.

Kai turi žmonių, kurie ten dirba ir tebėra tau ištikimi, gauti tokią informaciją yra daug lengviau. O sau ištikimų žmonių akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“ Gedeminas Kiesus turėjo. Turėjo ir šios įmonės atstovybėje Vilniuje.

Gedeminas Kiesus ypač pasitikėjo Vasilijaus Gromakovo vadovaujamais akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ saugos tarnybos darbuotojais.

Todėl nieko nuostabaus, kad jis palaikė ryšius su liudytoju A. V. ir juo pasitikėjo.

Logiška, jog liudytojas A. V. galėjo būti vienas iš tų akcinės bendrovės „Mažeikių nafta“ darbuotojų, kuris turėjo prieigą prie svarbios informacijos ir kai ką svarbaus retkarčiais perduodavo Gedeminui Kiesui.

Tai galėjo būti informacija, pavyzdžiui, apie “Williams“ situaciją akcinėje bendrovėje „Mažeikių nafta“, apie įmonei perdirbimui reikalingus žaliavos kiekius, apie apsirūpinimo nafta problemas ir pan.

Tokia informacija Gedeminui Kiesui tuo metu buvo labai reikalinga, kad neprarastų savo, kaip įtakingo naftininko, vardo ir vertės užsienio šalių naftos kompanijų akyse.

Juk tą patį darė visi verslininkai, visi naftininkai.

Tai ir galėjo paskatinti Gedeminą Kiesų su liudytoju A. V. jau 1999 m. rudenį užmegzti artimesnius santykius.

Tačiau apie šiuos santykius, Gedeminui Kiesui to, tikriausiai, nesitikint, labai greitai turėjo sužinoti ir Valstybės saugumo departamentas, ir „Williams“.

„Williams“ naudingiau buvo apie tai rimčiau pasikalbėti su liudytoju A. V., pasiūlant jam ir toliau bendradarbiauti su Gedeminu Kiesumi, teikti jam kai kurią vertingesnę informaciją, kuri neturėtų didesnės neigiamos reikšmės „Williams“, o kai kada šiek tiek ir suklaidintų galimus „Williams“ konkurentus.

Toks ramus bendradarbiavimas tarp liudytojo A. V. ir Gedemino Kiesaus galėjo trukti iki 2000 m. pradžios, kada Gedeminas Kiesus Mažeikių rajono apylinkės prokuratūroje Valstybės kontrolės pareigūnų buvo pirmą kartą apklaustas 100 mln. litų, nesumokėtų akcinei bendrovei „Mažeikių nafta“ už jos tiektą produkciją, baudžiamojoje byloje.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));