Kas mus saugo – ponas L.Pernavai ir valdžios atstovai?

polau

polau

Kas mus saugo ponas L.Pernavai ir valdžios atstovai?

polau

Dvidešimt septinti metai Lietuva jau vadinasi nepriklausoma šalis.Mūsų dabartinėje valdžioje daug  ne ką vyresnių už mūsų laisvę.Džiaugėmės ,tikėjome,nesitikėjome,kad mus apgaus,išduos,parduos,apvogs ir nuteis.Už ką,už tai ,kad nekalaboravome, gynėme, nepasidavėme.

Ir dabar tie ,kurie buvo dešimtmečiai ,dvidešimtmečiai-daugelis dar nesuprato,ką reiškia nepriklausomybė,nes jų tėvai daugelio dirbo tų laikų okupacinės valdžios struktūrose-dabar vadovauja mūsų gintos Lietuvos –jėgos struktūroms,o dar jaunesni –atlieka  žemesnes pareigas.Kaip apibūdinti dabartine policijos  darbo prasmę.

Nebuvau abejingas ir niekada nesikreipiantis  į policiją dėl visuomenės demoralizacijos,alkoholizmo,degradacijos,jaunimo siautėjimų,pareigūnų priekabiavimo,patyčių,ir jokios atsakomybės prieš pilietį.

Eidavau ,vos ne maldaudavau-dirbkite pareigūnai darbą reikalingą Lietuvai,jos piliečiams.IKI L.Pernavo senesnė karta dar suprasdavo,kad pilietį ginti nuo blogio reikia.

Dabartinis policijos generalinis pradėjo įtikinėti,kad tai visais atvejais –mūsų pačių reikalas.Įtikinėjo,kol kylo pareigose ir tapo vyriausiu.Panašaus amžiaus visas jo komisariatų vadovų  komplektas .Kur vyresni už jį-dar supranta darbo esmę-kaip pareigą.

Tačiau-jo pavaldiniai bendraamžiai ir jaunesni-nebesupranta darbo specifikos,nes iš jų jau ir nereikalauja.Vienintelis policininkas-iš pašaukimo.Tokio sutikti-neteko.

Jei yra tokių prašau-šaukite,rėkite,netylėkite,kad ne ten eina policija,ne tuo keliu pasuko,o nuo žmogaus visiškai nusisuko.Ir tai po paskutinės reformos-jau tragiška.Jokie skundai net netiriami,jokios reakcijos,jokių tyrimų.Tai iš kur gali būti rezultatai.

Rezultatai.Iš statistikos slėpimo.Vagystės  nebevertinamos  baudžiamojo kodekso straipsniais ,turto naikinimas neužkardomas,nusikaltėliai nerandami,nors galimybės didėja,o  daugelis Lietuvoje užaugintų nusikaltėlių emigravo ir teršia mūsų vardą kitur.

Jei mes tada Lansbergiui būtume pasakę-ginkis pats-mes tavęs nepalaikome?Mes gynėme Lietuvą.Tikriausiai Lietuvos nebūtų taip greit buvę nepriklausomos ir tamstos policininko karjera būtų kitaip susiklosčiusi?

O dabar policija-sako apsisaugok pats,vagis surask pats,chuliganus auklek pats,ir  labai nepatenkinti ,jei kreipiesi,o jeigu dažniau,tai užsimerkia net  prieš nusikaltimą.

Mes-nukentėjusieji- negalime kreiptis dažniau,nei vyksta nusikaltimai,vagystės,vandalizmo aktai,nuotykiai keliuose,policijos pareigūnų prastas elgesys…ir nei vieno įvykio išaiškinimo ir informavimo,kokių priemonių buvo imtasi.Ar mes kalti ,kad beraštė ir nekultūringa,kaip niekada tapo policija,nėra ką kalbėti apie profesionalumą.Tiesiog ,nerašytas įstatymas-viską ignuoruok,nuo visko išsisukinėk,viską kitaip traktuok.Ir tai jau tęsiai seniai,o riba peržengta vakar,kai nusikaltėliai pajautė-nieks nieko neieškos.Po paskutinės policijos reformos  viskas dar prasčiau.Prieš tai buvo ne ką geriau-tik,dar policija klausydavosi nukentėjusių-dabar –bendravimas su policija-tik laiko gaišimas-niekada nieko neras,neišspręs,nepadės pagal pareigą-tik iš reikalo.Būna,kad policininkai siūlo kreiptis į ekstrasensus,kurie greitai išaiškins vagį.Tačiau nepagautas ne vagis,o ir pagavus-daug metų nukentėjusysis likdavo durniaus vietoje-niekas nieko neatlygino.Jei policija kreipiasi į aiškiaregius  tai reiškia,kad ne į tą vežimą įsėdo-pasirinkdamas policininko profesiją supratimą jau turėjo-patys žmonės kovos su nusikaltėliais,o mes uniformas tik nešiosime.

Savanoriai,galime išmokinti,kaip dirbti policiją-tik jie vengia mūsų-užsidaro komisariatuose už kelių spynų.Taip jie slepiasi nuo žmonių-ne nuo nusikaltėlių.Ir ką tada jūs veikiate?Užsirakine.

Mes tais metais gynėme Lietuvą,o mūsų jau nieks negina.Tiesiog liepia  „pačiam įstoti į NATO“-samdyti sargą ,saugos struktūras,kaip kad Lietuva mokėdama didelį mokestį už saugumą-dar vis ne puolama….

Taigi,ir mes piliečiai tos nuomonės ,kad jau sumokėjome tą mokestį,kad būtume saugūs,o Pernavas sako-apsisaugok pats.

Bet mes sumokėjome už saugumą ir kiekvieną dieną mokame ,ponai policininkai-kur mūsų saugumas,kodėl mes esame terorizuojami nusikaltėlių ir įžeidinėjami  policijos.Ar pilietis nenusipelnė čia gyventi pilnavertį gyvenimą-turi bėgti  svetur.

Tai ar dėl to Pernavai,mes tais metais ginėme Lietuvą,o dabar padedame jums,o jūs mums sakote-apsisaugok pats.

Kiek aš esu nukentėjęs ir perdavęs daug svarbios informacijos dėl nusikaltėlių-prašiau surasti juos,nurodžiau ir kilerių keliuose numerius,kur tyrimas,kur atsakymas.Kodėl mes ne tik nesaugūs,bet ir žūdomi-nepriklausomoje  Lietuvoje.

Mes turime teisę į saugumą ir į atsakymus,kodėl jo nėra.Prašau malonėkite man atsakyti-ar yra sumokėta už mūsų saugumą čia-Lietuvoje,ar dar vis būsime reketuojami,žeminami,žudomi.

Čia ne juokavimas o rimtas klausima valdžiai,ar  nuo vidaus priešų mes jau nebūsime apginti ir ateinančios kartis turės pastoviai gulti ir keltis su mintimi-ką šiandiena pavogs.?Tik neaiškinkite,kad kitose Valstybėse yra panašiai.Situacija su kriminaliniais nusikaltimais yra valdoma visais atvejais ,jei to nori policija ir valdžia ir nepriklauso nuo algos dydžio,bet nuo požiūrio.

Dėl ko įstojom į NATO,kad apgins nuo išorės priešų,o nuo vidaus-„ginkitės patys“-sako policija.Jei toks požiūris bus ir iš  aljanso pusės-ir po kelių metų –jis pasakys-mokėkite 10% nuo BVP,kitaip neginsime-kas tada mus gins:policija,kariuomemė,kaimynai iš rytų ar vakarų.

Ne.Vėl reikės savanorių-tik jie bus išnaikinti dėl kriminogeninio elito ir neadekvataus policijos prioritetų „parinkimo“-neginti doro piliečio .

Gal tada išlikęs vienas kitas savanoris pasakys-„ginkitės patys-jūs mus daugelį metų terorizavote kriminogeninio elemento įtakoje-tegul vagys jus ir gina.“

Kitaip pasakius-kas negerbia savo savanorių-tas peni svetimas armijas.Jei tai ką nors sako –darykite išvadas ponai.

Su sausio trylikta-savanoriai.

Nukentėjusių savanorių vardu

 

  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));