Kas kaltas dėl tokio pandemijos mąsto ???

verygos1

verygos1

Kas kaltas dėl tokio pandemijos mąsto ???

 

Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje yra toks Užkrečiamų ligų ir AIDS centras, kurio misija:

Organizuoti ir vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, siekiant mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą, mirštamumą ir neįgalumą. Įgyvendindamas savo misiją ULAC vadovaujasi Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos Sąjungos institucijų, Pasaulio sveikatos organizacijos suformuotomis sveikatos politikos gairėmis.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:

pagrindinė, specializuota institucija vykdanti Lietuvos gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis (viso 103 ligų) stebėseną bei nuolatos teikianti informaciją visuomenei (www.ulac.lt);

pagrindinė, specializuota įstaiga teikianti patikimą informaciją žiniasklaidai apie gyventojų sergamumą užkrečiamomis ligomis bei skiepijimų apimtis;

pagrindinė šalies įstaiga teikianti duomenis į Europos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą dėl užkrečiamųjų ligų (EWRS) bei Pasaulio sveikatos organizacijai;

pagrindinė, specializuota šalies įstaiga ekspertiniame lygyje bendradarbiaujanti su europine ekspertine institucija – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru ;

pagrindinė, specializuota sveikatos įstaiga daugiausiai bendradarbiaujanti su Jungtinių Tautų institucijomis, Pasaulio sveikatos organizacija teikiant duomenis, įgyvendinant projektus, gyventojų švietimą, rengiant metodines rekomendacijas specialistams ir visuomenei;

vienintelė šalyje valstybės įstaiga daugiausiai apmokiusi įvairių sričių specialistų apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (arti 10 tūkst. per 10 metų);

Ir t. t.

O jo padalinių  kompetencijos yra pateiktos žemiau

Tačiau buvęs sveikatos apsaugos ministras ėmėsi priemonių šiam Centrui likviduoti, o kada jam tai  nepavyko,  uždraudė šiam Centrui teikti informaciją, ir  pagaliau atleido šio Centro vadovą, kuris deja  iki šiol neatstatytas  į užimtas pareigas.

Vadovaujantis sveiko proto logika, tai yra ne kas kitas, kaip atvirai kenkėjiška veikla prieš Lietuvos valstybę ir jos gyventojų sveikatą.

Na tarkime buvęs sveikatos ministras profesorius patologiškai neapkentė šio centro vadovo profesoriaus.

Betgi ar tai pateisina tai, ką jis darė ir padarė.

O kurgi žiūrėjo Ministras pirmininkas, Prezidentas, kurie savo neveikimu  prisidėjo prie kenkimo šalies interesams ir tokiu būdu visi trys yra atsakingi už pandemijos stovį ir ligonių mirtis.

O juk  visi trys yra prisiekę sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei.

Buvęs Ministras pirmininkas ir sveikatos apsaugos ministras, tapę Seimo nariais dar kartą tam prisiekė …..

Tačiau kas paneigs, kad ir vėl jie darys tą patį ….

O kodėl gi ne, jei tai galima nebaudžiamai daryti ……

O sumoje, ką bekaltintume, kalta situacija, kad visuomenė nebrandi ir labai  jau pilietiškai silpna.

***************************************

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras

Apskaitos skyrius
Organizuoja ir tvarko Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro buhalterinę apskaitą ir kitas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.

Epidemiologinės priežiūros skyrius

Organizuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų (plintančių per maistą, vandenį, aplinką, kraują, zoonozių, retų ir ypač pavojingų, hospitalinių infekcijų, parazitozių, nariuotakojų platinamų ligų) atsiradimui, įvežimui ir išplitimui bei užtikrina šių ligų valdymą šalyje.

 Pagal kompetenciją koordinuoja ir metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų veiklai užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, priešepideminių priemonių užkrečiamųjų ligų židiniuose taikymo, epidemiologinio, entomologinio monitoringo, epidemiologinės analizės ir epidemiologinės prognozės srityse; teikia organizacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės klausimais bei atsiradusių šių ligų židinių likvidavimo klausimais.

Rengia statistinių ataskaitos formų metines suvestines, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę analizę, vertina sergamumo tendencijas, priežastis. Metodiškai vadovauja bei dalyvauja koordinuojant įmonių, atliekančių privalomąjį profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) veiklai užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje bei vykdo kitas funkcijas.

Imunoprofilaktikos skyrius

Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos gyventojų skiepijimą.

Metodiškai vadovauja profilaktinius skiepijimus atliekančioms įstaigoms imunoprofilaktikos taktikos, vakcinavimo technikos ir kitais su tuo susijusiais klausimais.

Analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, vykdo skiepijimais valdomų (poliomielito, difterijos, kokliušo, stabligės, tymų, epideminio parotito, raudonukės, gripo, meningokokinės infekcijos, infekcinių meningitų ir kitų) užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę.

Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos ugdymą ir sveikatos mokymą imunoprofilaktikos temomis, teikia metodinę pagalbą minėtos veiklos vykdytojams.

Teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina vakcinomis ir švirkštais skiepijimus atliekančias institucijas (pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą vykdančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų paraiškas, paskirsto vakcinas ir švirkštus), vakcinų sandėlyje saugomos Lietuvos vakcinos, iš kurio jos išduodamos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms gyventojų skiepijimą, bei vykdo kitas funkcijas.

Informacinės sistemos valdymo skyrius

Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamųjų ligų atvejus bei užkrečiamųjų ligų sukėlėjų atvejus bei tvarko, analizuoja, kaupia duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis ir užkrečiamųjų ligų sukėlėjus (tvarko Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą).

Rengia statistines ataskaitų formas apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, informaciją apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, išskirtus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose ir teikia viešus duomenis (agreguotus, statistinius) nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

Švietimo ir komunikacijos skyrius

Informuoja ir šviečia visuomenę užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais. Pagal kompetenciją rengia ir teikia visuomenei ir žiniasklaidai informaciją apie valstybės užkrečiamųjų ligų prevencijos ir valdymo politiką, epidemiologinę priežiūrą, imunoprofilaktiką.

Pranešimą parašė Buitinių vartotojų sąjunga

Facebook komentarai
});}(jQuery));