Kas iš tikro yra Kęstutis Kazimieras Girnius?

Kas iš tikro yra Kęstutis Kazimieras Girnius?

 

Tai čia atsakymas yra gana paprastas, tai vakarietiškos kultūros žmogus. Taip rašo Vikipedija [1]: „Kęstutis Girnius baigė studijas Harvardo universitete1977 m. Čikagos universitete apgynė filosofijos mokslų disertaciją apie etikos logines problemas (Illocutionary Force, Meaning, and ‘Good’ . Jis yra vadinamosios analitinės filosofijos auklėtinis [1]. … 1978 m. dėstė filosofiją Čikagos Ruzvelto universitete. Vėliau savo darbą ir veiklą susiejo su Lietuva. … Nuo 2007 m. VU TSPMI dėstytojas, docentas.” ir t.t.

 

Taigi Kęstutis K. Girnius labai įžymus ir nusipelnęs žmogus, gali būti autoritetu. Todėl žmonės skaito jo straipsnius, studentai klausosi jo paskaitų. Mano dėmesį atkreipė jo 2019-10-07 straipsnis “Kęstutis Girnius. Žalimas klystanereikia keisti rinkimų sistemos” [2].

 

Apie tai, kaip “Žalimas klysta” jau rašiau 2019-10-03 straipsnyje “Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas [3]. Padariau išvadą: “LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo veikla yra aiškiai antikonstitucinė, nukreipta prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir taip griauna valstybę.“ D.Žalimo ilgalaikę kovą prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus pavadinti klaida yra aiškiai nepakankamas įvertinimas. Kalbėdamas apie dvi pilietybes D.Žalimas taip pat veikė antikonstituciškai [4]. LR KT pirmininkui turi būti įvykdyta apkalta.

 

Kęstutis K.Girnius savo straipsnyje [2] teigia: „Dabar vienmandatėse apygardose išrenkamas 71 Seimo narys, o 70 parlamentarų renkami daugiamandatėje apygardoje, taikant proporcinę sistemą.”  

 

Tai iš esmės klaidinga nuomonė, nieko bendra neturinti nei su 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymu ir dar iš esmės prieštarauja LR Konstitucijai. Esmė yra tame, kad sąrašiniai tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą daugumoje dalyvauja du kartus. Vieną kartą kaip sąrašiniai, o kitą kartą kaip vienmandatininkai. Taigi ir vienmandatininkai yra sąrašiniai.  Todėl Kęstučio K.Girniaus teiginys yra ne teisinis, o propagandinis. Apie tai daug kartų rašyta, todėl K.K.Girnius jau privalėjo tai žinoti ir kai kalba apie Seimo rinkimus, tai privalėjo pasidomėti antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu, o ne skleisti antikonstitucinę propagandą.

 

Kęstutis K. Girnius [2] sako: „Kai kuriose šalyse rinkimų tvarka įtvirtinta Konstitucijoje, kurią itin sunku pakeisti, kitose šalyse rinkimų sistema laikoma sudėtine politinės sistemos dalimi, kurios pakeitimas sugriautų šimtmečius galiojusias tradicijas.”

 

Taip ir Lietuvoje Seimo (55 str.), prezidento (78 str) ir savivaldybių rinkimų nuostatos yra vienodos ir įtvirtintos Konstitucijoje. Tame tarpe yra privalu, kad tie rinkimai vyktų pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tačiau šios teisės galioja tik prezidento rinkimuose. O Seimo ir savivaldybių rinkimai yra fundamentaliai antikonstituciniai ir sugriauna Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Kas jau kas, tačiau JAV įgijęs išsilavinimą ir mokslinį laipsnį K.K.Girnius tikrai privalo ir tikrai žino, kad JAV kiekvienas rinkėjas turi tik vieną balsą rinkti kandidatą į tam tikrą vieną poziciją.  Taip JAV yra realizuota lygi rinkimų teisė.

 

Apie LR Seimo rinkimų įstatymo savybes yra parašyta daug straipsnių [5, 6, 7] ir t.t.. Apie tai yra daug kartų informuoti LR Konstitucinis Teismas, LR Seimas ir Prezidentūra. Kaip taip gali būti pasaulyje pagal lygią ir tiesioginę rinkimų tvarką, įtvirtintą LR Konstitucijoje, kad  vienas kandidatas į Seimo narius, save išsikėlęs, gali iš vieno rinkėjo gauti tik vieną balsą, o partinis iš sąrašų ir dalyvaujantis dar ir vienmandatiniuose rinkimuose gali gauti tris balsus: vieną daugiamandatėje apygardoje, vieną reitinguojant ir trečią balsą vienmandatėje apygardoje. Visi tie balsai yra reikšmingi ir skaičiuojami nustatant rinkimų rezultatus. Kaip gali būti lygi ir tiesioginė rinkimų teisė, kai asmenys esantys sąrašuose niekaip nėra lygiavertėje situacijoje su kitais esančiais sąraše ir būti renkamais  netiesiogiai, o per sąrašus?  Tik 5 asmenys sąrašuose gali gauti tiesioginį reitingavimo balsą. Tai, o kaip su kitais? Ar tai čia lygi rinkimų teisė?

 

Dar labiau nusikalstamai Konstitucijai yra tokia Seimo rinkimų savybė, kad vienas kandidats į Seimą gali dalyvauti tik vienmandačiuose rinkimuose, o kitas ir vienmandačiuose ir daugiamandačiuose. Tai kurioje čia vietoje yra tokia “lygi” rinkimų teisė? Iš principo yra paneigta lygi rinkimų teisė mišrioje rinkimų sistemoje. Nes kai renkama skirtingai, tai negali būti lygiai.

 

Tačiau ne tik antikonstituciškai, tačiau kartu ir labai juokingai atrodo tokia dabartinių rinkimų sistemos į Seimą savybė, kai jau išrinktas daugiamandatėje Seimo narys po dviejų savaičių, be abejo “praradęs sąžine ir susikūprinęs” skuba į tuos pačius rinkimus į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrintas, kad kitas, kuris neišrinktas, patektų į Seimą. Na, o ponui PhD K.K.Girniui vis dar “nereikia keisti rinkimų sistemos “. Tai gal kas nors kur nors tokius idiotizmus pasaulyje yra matęs?

 

Ar pasaulyje egzistuoja tokia valstybė, kur kai kuris, bet ne visi, kandidatai į tą patį parlamentą per tuos pačius rinkimus dalyvauja du kartus. Taip, tokia valstybė egzistuoja – tai užgrobta, užvaldyta, okupuota Lietuva. Valdžia neteisėta, nelegitimi, antikonstitucinė.

 

O ką gi sako Kęstutis K. Girnius [2]: “nereikia keisti rinkimų sistemos. Ką tai reiškia? Reiškia, kad nereikia keisti neteisėtos, nelegitimios, antikonstitucinės Seimo rinkimų tvarkos, nereikia jos priderinti prie LR Konstitucijos reikalavimų, nereikia Lietuvai teisėtos valdžios, nereikia Lietuvai turėti teisėtus demokratinius pagrindus, o reikia, kaip čekistams  ir norisi, kad Lietuva būtų užgrobta. Štai ką reiškia K.K.Girniaus propagandinis išsireiškimas, kažkaip labai jau čekistiškai atrodo: nereikia keisti antikonstitucinės rinkimų sistemos. Pasisakoma prieš teisinę valstybę. Tai ko Jūs čia mokote studentus tame VU TSPMI ?

 

Tikriausiai nė nenujaučiate, kad tokią “rinkimų” nesąmonę Lietuvai įpiršo 1992-07-09 signatarai su V.Landsbergio parašu. Tikri “strategai”.

 

Taigi ką sako toji Vikipedija [1] tuo klausimu:

 

2008 m. rudenį K. Girniaus namuose apsilankė darbuotojas iš VSD ir įspėjo, esą K. Girnius gali būti verbuojamas nedraugiškos valstybės agentų.[2] K. Girnius pareikalavo šios specialiosios tarnybos vadovo Povilo Malakausko audiencijos. Susitikimo metu VSD vadovas priekaištavo dėl žurnalisto straipsniuose kritikuojamų prezidento ir Konstitucinio Teismo. Taip pat pagrasino, jog jeigu šis ir toliau bus kritiškas, tuomet būsiąs nupirktas, užverbuotas.[3]

 

VSD Teisės skyriaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Panomariovas teigė, jog toks VSD pareigūnų vizitas buvęs neteisėtas.[4] Tokie VSD veiksmai susilaukė aštrios visuomenininkų kritikos.[5][6]. Pilietinė organizacija Piliečių Santalka dėl VSD veiklos oficialiu laišku kreipėsi į LR prezidentą.”

 

Pasirodo, kad pagal VSD kritikuoti prezidentą ir Konstitucinį Teismą negalima, nors jie ir vykdo antikonstitucinę veiklą [8, 9]. Tai kokią valdžią gina VSD?

 

Išvada:

 

Kęstutis Kazimieras Girnius, būdamas VU TSPMI politologas teigdamas, kad “nereikia keisti rinkimų sistemos ypatingos svarbos klausimu vykdo antikonstitucinę veiklą, kuri iš pagrindų griauna LR Konstitucijoje įtvirtintus Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus rinkti Seimą lygia ir tiesiogine rinkimų teise.  Tai ir yra atsakymas į klausimą “Kas iš tikro yra Kęstutis Kazimieras Girnius? 

 

Jeigu Seimas yra renkamas nelygia ir netiesiogine rinkimų teise, tai yra renkamas pagal čekistines instrukcijas [7]. Kitaip tariant Seimo ir savivaldybių rinkimų įstatymai PRIVALOMAI ir NEDELSIANT turi būti su suderinti su Konstitucija ir turi būti skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai ir apie tai jau kalbėta seniai, Seimas informuotas daug kartų ir įvairių teisininkų. Iš neteisės teisė negali atsirasti. Tai kartu yra ir naujojo prezidento Gitano Nausėdos pirmučiausioji pareiga. Ir LR Konstitucijos 106 str. taip įpareigoja : „Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.”

 

Literatūra:

  1. 2017-09-15 Vikipedija, Kęstutis K.Girnius (https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%99stutis_K._Girnius).
  2. 2019-10-07 Kęstučio Girniaus straipsnis “Kęstutis Girnius. Žalimas klystanereikia keisti rinkimų sistemos” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/kestutis-girnius-zalimas-klysta-nereikia-keisti-rinkimu-sistemos.d?id=82446271).
  3. 2019-10-03 straipsnis “Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-prasau-apkalta-lr-konstitucijos-priesui-lr-kt-pirmininkui-dainiui-zalimui/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/).

  1. 2019-03-18 straipsnis “LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos(http://biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
  2. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
  3. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).

2019-07-08 straipsnis “Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/).

  1. 2019-08-12 straipsnis „Čekistiniai rinkimai Lietuvoje” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-cekistiniai-rinkimai-lietuvoje/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9043:cekistiniai-rinkimai-lietuvoje&catid=31&Itemid=101

http://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/).

  1. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/#more-4907

http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).

  1. 2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).

 

Pora labai skirtingų komentarų po straipsniu [2]:

 

Kastytis Stalioraitis – Dainius Žalimas teisus dar ir kitu požiūriu. Daugelyje apygardų mūsuose viešpatauja turtingos verslo grupės, klanai, susiję su „sėkminga“ po SSRS žlugimo valstybės turto „prichvatizacija“ buvusiais komunistais. Jie turi pakankamai pinigų ir įtakos, kad vienmandatėse būtų išrinkti jie, arba jų statytiniai. Pakanka tik pažvelgti, kas iš vienmandačių patenka į Seimą. Kęstučio Girniaus matomi daugiamandatinių rinkimų trūkumai kur kas mažesni, negu jų privalumai.

Kestutis Pigaga – „Rimti vyrai“ bando galutinai nustumti tautą nuo realios valdžios, ty. panaikinti vienmandatininkus, kurie bent jau teoriškai turėjo nors kažkokį ryšį su rinkėjais. Vietoj to, kad sutvarkyti valstybės valdymą, priėmus išrinkto asmens atšaukimo įstatymą, ty. grąžinus realią valdžią tautai, iš esmės bandoma galutinai sugriauti Lietuvos ateitį. Teoriškai visas seimas turėtų būti vienmandatininkais, su pilnu kontrolės/atšaukimo paketu. Tada išrinktieji dirbtų visuomenei/rinkėjams, o ne partiniams uabams. 30 metų „nepriklausomybės“ jau aiškiai parodė, kad „valdžia“ be rinkėjų kontrolės/galimybės bausti bet kuriuo metu, akivaizdžiai degraduoja. Milžiniška emigracija neginčijamas to pavyzdys.

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-10-09

Facebook komentarai
});}(jQuery));