Kas iš tiesų vadovauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2016-2020 m. LR Seime?

Kas iš tiesų vadovauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 2016-2020 m. LR Seime?

Kristina Kareckienė

 

Žinau, kad yra piliečių, kurie nuoširdžiai tiki, jog buvo savalaikės ir  būtinos seimo narių D. Šakalienės ir M. Majausko žiniasklaidos dėka priimtos vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisos. Seimo narė R. Šalaševičiūtė lengviau atsikvėpė „dešimties metų darbas pagaliau atliktas“. 

Asmeniškai teko atlaikyti valstybinių institucijų ilgai ir neteisėtais pagrindais rengtą ir visa naikinantį smūgį, institucinio smurto smūgį. Smurtaujančios institucijos  neneša jokios atsakomybės, nes tai vadinama vaikų gelbėjimu „skandinaviškai“. Valstybinės, todėl nekvestionuojamos  institucijos 2015 m.  beatodairiškai smūgiavo į tai, kas LR Konstitucijos 20, 21, 22, 23 str. įvardinta kaip neliečiamos ir saugotinos įstatymu vertybės. 

Taip valstybė privertė aktyviai domėtis valstybinių institucijų veikla. Paaiškėjo, kad „Vaikų tema“ labai glaudžiai susijusi su nevyriausybinėmis organizacijomis. Čia pat paaiškėjo, kad absoliutus bet kokios informacijos blokavimas apie tokių  nevyriausybinių organizacijų veiklą  yra  kasdieninė nevyriausybininkų veikla. 

Pasikeitusi valdžia netruko savęs charakterizuoti, ne bet kaip, o pasiūlymu „susisiekti“ su seimo nare D. Šakaliene. Kadangi psich. D. Pūro, psich. L. Slušnio, ir jų bendražygių veikla mane intelektualiai alergizuoja iki anafilaksinio šoko, kontaktas su minėtais visuomenės atstovais, saugojant savo sveikatą ir gyvybę neįmanomas. Kadangi kiekvienas turi teisę į šansą, seimo narei pasiūlyta atstovauti vaikų interesą dėl netinkamos socialinės reklamos ant rūkalų pakuočių. Seimo narės kolegoms padedant, paaiškėjo, kad  pranešimas ir prašymas dėl minėtos socialinės reklamos  „nuėjo į spamą“, ir dėl to kaltas  didelis seimo narės užimtumas ir prasta sveikata. Suprantama,  jei klausimas eina ne apie vaiko paėmimą iš konkrečios šeimos, jis yra neaktualus, todėl jį „praryja spamas“. Svarbiausia priimti įstatymą „smūgiuojant“ visuomenės psichiką pritrenkiančia žinia, kad priėmus šį įstatymą bus išsaugotos vaikų gyvybės kurių anot žiniasklaidos šou, iki 2017-02-14 niekas nesaugojo. Žiniasklaidos šou reikalingi gyvi objektai – šeimos vaikai. Jų privatus gyvenimas ir neliečiamybė yra visiškas niekas, kaip visiškas niekas yra piliečio pretenzija dėl viešo neapykantos kurstymo prieš jo šeimą ir jo asmenį platinant melagingus gandus.  Gal kyla klausimas kodėl? Todėl kad tokie žmonės – ne nevyriausybinės organizacijos.   Sprendžiant iš valstybinių institucijų atsakymų ir to, kaip save veda pvz. VšĮ „SOS vaikų kaimas“, nevyriausybinių organizacijų  veikla prilyginta nacionaliniam  saugumui, na tokiam, kurį saugo VSD.   Vilniaus m. savivaldybė  Vilmos Šilalienės vardu 2016-07-07 pasisakė neturinti nieko bendro su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių absoliučiai valdžiai perduoda išgelbėtus (?) nuo tėvų vaikus Vilniaus mieste. 

Pilietis  priėmime pas LR SADM ministrą L. Kukuraitį gauna užduotį, visa tai, ką įvardino ministrui apie nevyriausybininkus ir etc. žodžiu,- iškloti popieriuje ir būtinai pasirašyti, nes kitaip ministras „negali nagrinėti“ problemos. Pilietis vykdo ministro nurodymą, vis tik nauja valdžia. 

Atsakymo nėra. Pilietis žino dvi institucijas, į kurias kreipiantis kartais gaunamas teigiamas efektas ir biurokratinis mechanizmas reaguoja.  Kreipiasi. Ir gauna atsakymą iš LR SADM viceministrės  Vilmos Šilalienės. Viceministrė atsakymą rengė 43 dienas. Atsakyme pilietis siunčiamas atgal į tą pačią instituciją dėl kurios skundėsi ministrui, o apie nevyriausybines organizacijas nei vieno žodžio. Kodėl ministras negalėjo pasakyti to žodžiu – neaišku, gal liežuvis neapsivertė, o gal ministrui tiesiog patinka  kad žmonės  rašo pranešimą  kuris iš karto „eina į spamą“, nes neturintys „gyvo mažamečio taikinio“ pranešimai „eina į spamą“.   Šiek tiek apie atsakomybes, tiksliau kaip jas suvokia visos Lietuvos tėvus auklėjantys seimo nariai ir jų patarėjai, viceministrai. Konkrečiai  apie LR SADM viceministrės Vilmos Šilalienės,  bendradarbiaujančios  „šeimų ir vaikų“ klausimais su seimo nare D. Šakaliene, pasisakymą apie nevyriausybines organizacijas „vaikų tema“. 

2016-07 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorė Vilma Šilalienė pasirašytinai nurodė, jog interesanto užklausime nurodyta  VšĮ „SOS vaikų kaimas“ yra „…nevyriausybinė organizaciją ir nėra pavaldi Vilniaus m. savivaldybei, siūlome Jums kreiptis į šios įstaigos administraciją…“. Svarbu, pažymėti, kad V. Šilalienė siūlo asmeniui kreiptis  į VšĮ „SOS vaikų kaimo“ administraciją atsakydama į raštą, kuriuo pilietis pateikė įrodymus, jog jau kreipėsi į tą uždarą organiząciją 4 kartus  raštu ir tiek pat kartų žodžiu. Toks atsakymas vertingas tuo, kad Vilniaus m. savivaldybę atstovavusi Administracijos direktorės pavaduotoja V. Šilalienė patvirtino faktą, jog Vilniaus m. savivaldybė neturi jokios įtakos slaptai veikiančiai nevyriausybinei organizacijai, kurios absoliučiai valdžiai atiduoda išgelbėtus (?) nuo biologinių tėvų vaikus. Kaip skelbia 2015-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis, Vilniaus m. savivaldybė  perduodavo iš tėvų atimtus vaikus VŠĮ „SOS vaikų kaimui“, tačiau neteikė finansavimo. Savivaldybė su  VŠĮ „SOS vaikų kaimu“ bylinėjosi kelis metus, nes nenorėjo tik perduoti vaikus ir neteikti jokio finansavimo. Tad kas vaikams užtikrino jų poreikius VŠĮ „SOS vaikų kaimuose“? LR SADM? Kodėl apie tai nenori pažymėti užklausimuose? Gal todėl, kad visuomenei gali „sukelti alergiją“ kapitalo kilmė? 

2017-04 LR SADM viceministrė V. Šilalienė pasirašytinai atsakydama interesantui į užklausimus dėl nevyriausybinių organizacijų, pasirašytinai neparašo nei vieno žodžio apie nevyriausybines organizacijas ir jų veiklą. Ir tai po 43 dienų rašto rengimo. Viceministrė pasirašytinai  ignoravo duomenis (nes parašu patvirtino, kad atsakė į pranešimą), jog nevyriausybinių  organizacijų kai kurie atstovai  tampa agresyvūs išgirdę klausimą kokias paslaugas teikia jų organizacija, reikalauja teisėsaugos užtikrinti, kad niekas negalėtų paskambinti ir pasiteirauti kokias paslaugas teikia ši vieša įstaiga. Viceministrė (ir minsitras) nesureagavo, jog ta pati pinigų suma konkretaus vaiko poreikiams skirtinguose dokumentuose viešojoje įstaigoje įgyja galią keistis, jog nevyriausybinės organizacijos perka brangius daiktus įmonėse, kuriose galima konkretų prekės pavadinimą pakeisti į abstraktų ir visiškai neinformatyvų galimo patikrinimo atveju. 

Galimai Vilmai Šilalienei pasirašinėti raštus nepriklausomai nuo to, kas juose parašyta, labai lengva. Nes atsakomybės  nėra. Tokia neatsakinga vceministrė neša žinią, kad vaikai, patikėti visiškam nevyriausybinių organizacijų konfidencialumui ir neatsakingų ministrų neatsakingiems viceministrams, yra realiose grėsmėse, nes vaikų saugumą gali užtikrinti tik atsakinga institucija. Ir dar, kaip neatsakinga viceministrė gali dirbti su šeimomis, vaikais? Negali. Neturėtų galėti. Prie senosios valdžios LR SADM kanceliarijos skyrius bent jau žinojo,kad raštą reikia parengti per 30 dienų. 

Keletas žodžių apie vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisas. Sprendžiant iš viešai skelbiamų reportažų, LR SADM ministras, viceministrai, seimo narė D. Šakalienė solidariai su nevyriausybinėmis organzacijomis aktyviai  „gelbėja vaikus“ mesdami iššūkį visiems Lietuvos tėvams,  įsiteisino „skandinaviško modelio“ įstatymo pataisas 2017-02-14. Kadangi sisteminė žiniasklaida veikia išskirtinai šio proceso būtinybei pristatyti, kyla klausimas kam reikėjo vaiko teisių apsaugos įstatymo pataisų, jei vaikus iš motinų dėl tariamos „emocinės grėsmės“ vaiko teisių apsaugos sistema laisvai ir nevaržomai konfiskuodavo  jau 2015 m.  

LR SADM atsisakė vertinti keistą, bet faktu tapusį reiškinį Lietuvoje, – žiniasklaida visuomenei siunčia žinią: „naujoji valdžia emigracijai sako STOP“. Tačiau nei raštu nei žodžiu  naujosios valdžios valstybinių institucijų atstovai neatsako į klausimą, kodėl žinomai melagingų  Vilniaus vaiko teisių apsaugos protokolų pagrindu, mažamečio Lietuvos piliečio „geriausiais  interesais“ staiga tampa vaiko išvežimas į Norvegiją ir prašymas Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybos „padėti“ mažajam Lietuvos piliečiui.  Panašu, kad LR SADM vadovybė padarė viską kad iškeltų viešą klausimą kas iš tiesų vadovauja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai? 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));