Kas galite padėkite 39 metų Astai Rubinaitei apsiginti nuo represinių struktūrų: „man liko gyventi kelios savaitės“?

kauno1-1

kauno1-1

Kas galite padėkite 39 metų Astai Rubinaitei apsiginti nuo represinių struktūrų: „man liko gyventi kelios savaitės“?

 

Zenonas Volkovas

Rašiau apie Skaistą Rakauskienę, ji  po išleidimo iš Rokiškio neva psichiatrinės ligoninės, po savaitės mirė. Ją nužudė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisaras Darius Žukauskas, teismai ir Rokiškio psichiatrijos tariamos ligoninės direktorius Algimantas Liausėdas.

 

Gerbiami žmonės, gerbiama Laisvo laikraščio redakcija, gelbėkit mane nuo reprersinių struktūrų. Man, 39 metų moteriai liko gyventi suskaičiuotos dienos, galimai savaitės. .. Nes dėl turto paveldėjimo suklastojimo pakliuvau, teisybės ieškodama į mirties spąstus. Rašiau kas tai gaujai priklauso. Gulėdama mirties patale, nepajėgdama išlipti iš lovos, pagal represantų sprendimus, privalau antradienį ir ketvirtadienį registruotis policijoje. Prokuroras Stasys Kasiulis, už registracijos nesilaikymą, grąsino dar didesnėmis sankcijomis.

 

Dabar kankinė Asta Rubinaitė, gavo raštą rašytą 2020-09-10 be numerio, dėl teismo psichiatrinės ekspertizės atlikimo „Pranešu, kad Jums paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė bus atliekama 2020 m. rugsėjo 25 d. Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos eksperimentiniame skyriuje. Dalyvavimas privalomas. PRIDEDAMA. Raštas, 2 lapai. Vyresnioji tyrėja Violeta Aušiūraitienė.“

 

Štai ką rašo Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos eksperimentinis skyrius:

Dėl A.Rubinaitės atvykimo apie TPE atlikimui

 

Pranešame, kad Asta Rubinaitė, gim. 1981-04—12, stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimui turi atvykti 2020-09-25, nuo 11 val. iki 13 val. Po to gauna 2020-09-10 raštą be numerio kuriame rašoma: „ Pranešu, kad Jums paskirta teismo psichiatrinė ekspertizė bus atliekama 2020 m. rugsėjo 25 d. Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos eksperimentiniame skyriuje. Dalyvavimas privalomas.

 

Skambinau ir į minimą Utenos skyrių. Atsiliepė, galimai pacientas, nenormalaus tono „Utenos skyrius“. Prisistačiau kas iš kur, paaiškinau situaciją. Pasiteiravo ar turiu bent kokį supratimą, apie mediciną, psichiatriją. Pradėjau aiškinti, kad mane augino medicinos mokslų daktarė, gyvenu su medike, mokinausi TSRS Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakultete, kur mokino psichologijos, psichiatrijos mokslus, žiūriu raudonas ekranas, net neatsisveikino. Kas ten dirba? Gal jau patys išprotėję?   Gal kokia įstaiga, toks ir bendraviamas?

 

Su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą (neturint asmens dokumento, į skyrių nepriimame), (dokumentai atimti represantų – Z.V.)

Rašoma, kad nepriims ir be apsaugos priemonių ir t.t. Vadovaujantois 2019-05-30 LR (galimai Lenkijos Respublikos – Z.V.) SAM ministro įsakymu Nr. V-644, dėl psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, pridedame draudžiamųjų daigtų sąrašą. Prasideda, kad negali turėti ginklų, šaudmenų bei sprogmenų. Apie pampersus nei žodžio.

 

Skambinau galimai vyresniąjai tyrėjai Violetai Aušiūraitienei. Bandžiau rasti bendrą kalbą, deja paaiškino, kad aš per mažai žinau apie Astą Rubinaitę, panorėjus sužinoti daugiau, ar gauti atstovės spaudai telefono numerį pamačiau raudoną tel. ekraną.

 

Dar gavau tel. Nr. 8 5 271 9709, kuris neva domisi nusikaltimais, spaudos atstovu. Paskambinus susipažinome, tai atstovas spaudai Ramūnas Matonis. Deja jis niekuo padėti negalys. Žurnalistinių tyrymų neatliks. Suprask, galimai pasidomės tada, kai bus nusikalstamos teisėsaugos priimtas sprendimas?  O šiap, galima suprasti, sėdi ir augina savo klyno pomidorus? Ar ne už mūsų pinigus?

 

Prieš siunčiant spausdinti šį straipsnį, paskambinau Astai Rubinaitei. Atsakė, kad neturi sveikatos nei klausytis, nei kalbėti.

 

Represantai, gulinčiai ligos patale, dar kviečia atvykti du kartus į savaitę atsižymėti. Miško broliai tokius, po lauko teismo žmones sušaudydavo, o ryte užkasdavo.(žr. „Daugel krito sūnų“ Ramanausko Vanago prisiminimai) Asta Rubinaitė nori tokios bausmės, nes jų kankinimų nebeperneša.

Facebook komentarai
});}(jQuery));