Karo padėtį pagal naują įstatymą bus galima įvesti ir be karo

Karopadetis

Karopadetis

Karo padėtį pagal naują įstatymą bus galima įvesti ir be karo

 

 Aurimas Drižius

Karopadetis

Seime skinasi kelią naujas Karo padėties konstitucinis įstatymas. Kai kurios jo nuostatos jau dabar kelią siaubą. 

 

Pvz., šio įstatymo 

II SKYRIUS

KARO PADĖTIES ĮVEDIMAS nurodo:

 

4 straipsnis. Karo padėties įvedimas

1. Karo padėtį įveda Seimas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar jos teritorijos vientisumui, sprendimą dėl karo padėties įvedimo nedelsdamas priima Respublikos Prezidentas ir šį sprendimą teikia tvirtinti artimiausiame Seimo posėdyje, o tarp Seimo sesijų – nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas nutarimu patvirtina, pakeičia arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.

 

 

Kadangi Lietuva nuolat vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus – pvz., kariauja JAV nešvarius įstatymus Afganistane , Irake ir pan., tai naudojantis šiuo pretekstu, karo padėties įstatymą Lietuvoje bus galima įvesti kiekvieną sekundę.

 

Pvz., visai neseniai Lietuva išsiuntė grupę savo karių į Malį (tokia valstybė Afrikoje). Teigiama, kad tuo išsiuntimu Lietuva vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus.

 

Todėl gali paskelbti ir karo padėtį Lietuvoje, išsiuntus savo instruktorius į Malį.

 

Dar absurdiškiau skamba kelios kitos šio įstatymo nuostatos :  „2.  Karo padėtis gali būti įvesta visoje valstybėje arba jos dalyje.

3.  Sprendime dėl karo padėties įvedimo:

1)  nurodomi karo padėties įvedimo pagrindas ir tikslas;

2)  nurodoma teritorija, kurioje įvedama karo padėtis;

3)  skelbiama mobilizacija, jei prieš tai ji nebuvo paskelbta;

4)  numatoma, kokios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35, 36 straipsniuose nurodytos teisės ir laisvės laikinai gali būti apribojamos“;

 

Ką reiškia karo padėties įvedimas, pvz., Suvalkijoje arba Dzūkijoje, kai Aukštaitija ir Žemaitija nekariauja?

Ar tai reiškia, kad rusai užpuolė tik Dzūkiją, o gal bando atsiimti Klaipėdos kraštą?

 

Karosunys

Krašto apsaugos ministerija praėjusią savaitę išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad parengtas naujas Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų projektai, kuriais tobulinamas karo padėties režimo teisinis reguliavimas mūsų valstybėje. Viena priežasčių, kodėl prireikė keisti tvarką, yra ta, jog šiuo metu galiojanti Karo padėties įstatymo redakcija buvo patvirtinta 2000 metais. „Per tą laiką Lietuva tapo Europos Sąjungos ir NATO nare, todėl galiojanti įstatymo redakcija nebeatitinka nei dabartinės geopolitinės padėties, nei pasikeitimų valstybės viduje, tad atnaujinamas įstatymas – visos su krašto gynyba susijusios įstatyminės bazės peržiūros dalis“, – teigė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

 

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/kas-vyktu-salyje-ivedus-karo-padeti-1940-uju-situacija-nepasikartos.d?id=76040331

 

 

Akivaizdu, kad naujojo įstatymo tikslas yra bandyti įvesti karo padėtį tada, kai kils masiniai neramumai ir žmonės ims versti Grybauskaitės režimą.

 

Juk iki šiol visos tos karinės pratybos Lietuvoje, visokie „žaibo kirčiai“ ir pan., buvo nukreipti ne prieš rusų diversantus, tačiau prieš protestuotojus.

 Zaliejizmogeliukai

Į Lietuvą įsiveržę rusų diversantai ir specnazas (nuotr.) ne išvaikytų Lietuvos kariuomenę, tačiau prie miestų savivaldybių rengtų taikias demonstracijas, reikalaudami darbo ir pašalpų.

Būtent pagal tokį scenarijų vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos „Žaibo kirtis“. Vakar prie Marijampolės savivaldybės grupė jaunuolių reikalavo darbo, pašalpų, reikalavo NATO kariams nešdintis iš Lietuvos. Daugelis vietinių gyventojų pritarė tokiems reikalavimams, manydami, kad tai yra tikras mitingas.

Vėliau, kai į aikštę suvažiavo Lietuvos kariuomenės šarvuočiai su kulkosvaidžiais, pasirengę sušaudyti bedarbius ir pašalpų prašytojus, paaiškėjo, kad tai „Žaibo kirtis“ – Lietuvos kariuomenės pratybos.

Neįsivaizduoju, kas rašė šį pratybų scenarijų, ir ar yra dar bukesnių generolų už lietuviškus – pagal šį scenarijų į Lietuvą patekę rusų komandosai reikalautų darbo, duonos ir pašalpų.

Atrodo, kad tai darbas to pačio idioto, kaip ir prieš savaitę vykusios pratybos Šalčininkuose, kai būrys treningiukais apsirengusių ir Kalašnikovais ginkluotų vyrukų būrys pastatė prie sienos nieko nežinojusias moteriškes su policininkių uniformomis ir paskelbė Šalčininkų liaudies respubliką.

Kodėl ši šalis tokiais tempais kvailėja, o jos valdžia visus gyventojus laiko tokiais idiotais. Pikčiausia, kad visi taip pripratę prie debilizmo valdžioje, kad niekas jau nebesistebi tokiais renginiais, kaip „Žaibo kirtis“.

Žinoma, kad Lietuvos kariuomenė rengiama šaudyti savo tautą, jeigu ši dar bandytų reikalauti duonos ir darbo. Tačiau to nebus – mūsų tauta jau tiek apkvailinta, kad niekas nesiryš eiti į mitingą ir reikalauti pašalpų, o ne tankų. 

 Kas sugalvojo, kad rusų diversantai prašys duonos Lietuvoje? Pasirodo, kad diversantai yra iš „Ūdijos“ šalies

 

Į „Laisvo laikraščio“ klausimus atsakė Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo, kuris ir vadovauja „Žaibo kirčiui“, viešųjų ryšių karininkas kpt. Tomas Pakalniškis

 

– Kas parašė scenarijų „Žaibo kirčiui“?

 

– Šis scenarijus buvo naudojamas jau eilę kartų. Tik jis pastoviai tobulinamas. Nepasakysiu, kas jo autorius. Tačiau taip, tai yra kariuomenės vadų patvirtintas scenarijus.

 

– O kas sugalvojo, kad rusų diversantai Lietuvoje prašys duonos ir darbo? Ir kaip tai atrodytų realiai?

 

– Aha…taip taip..šiaip tai tas scenarijus nėra visai pririštas prie rusų ar baltarusių, ar dar kažko. Tiesiog paimta vienas ar kitas epizodas, jie kitą kartą gal ir gali atrodyti nevisai realiai.

 

– Jeigu ne rusai, tai kas tada tie diversantai? Ar lietuviai? Nuo kada kariuomenės funkcija yra šaudyti savo tautą?

 

– Cha, cha, cha (ilgai juokiasi). Jie gi dabar ir nešaudo į liaudį. Ar buvo toks epizodas, kad šaudytų į liaudį?

 

– Atvažiavo į miestus su tankais ir šarvuočiais, gąsdino žmones, kėlė triukšmą naktį, neleido miegoti?

 

– Ne, naktimis pratybos nevyksta.

 

– O kas vaidina rusų diversantus?

 

– Diversantus vaidina mūsų kariuomenės kariai tie patys.

 

– O kokie generolai jiems nurodo, kaip elgtis ir ką šūkauti? Pvz., kas sugalvojo, kad jiems reikia „duonos“?

 

– Žinoma, tačiau aš dabar tiksliai neatsakysiu, reikia žiūrėti, koks ten epizodas.

 

– Gal baigsite krėsti cirkus su tom nesąmonėmis – rusų diversantai prašo ‚duonos ir darbo“?

 

– Jie gi pagal žaidimą nėra rusų diversantai. Nėra aišku, iš kur yra kilę tie diversantai.

 

– Kaip tai neaišku, juk mūsų priešas yra rusai, kurie mus puola?

 

– Ne, ne, pagal žaidimą jie yra iš Ūdijos valstybės.

 

– Pasakykite pavardę, kas parašė šį scenarijų? Reikia jam medalį pakabinti?

 

– Nežinau, nes  dabar žaisime incidentą. O dėl scenarijaus klauskite kariuomenės štabe.

 

 

Tiesa, tikrieji Karo padėties įstatymo tikslai yra apibrėžti kitame skyriuje:  

 

VALSTYBĖS VALDYMO IR VIETOS SAVIVALDOS YPATUMAI

 

2. Seimas gali įvesti laikiną tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje ir sustabdyti savivaldybės tarybos ir jos narių įgaliojimus iki karo padėties atšaukimo Lietuvos Respublikos laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

Žinoma, kad tai taikoma Šalčininkams ir Visaginui – tačiau nejaugi Grybauskaitės paranoja tokia didelė, kad ji galvoja, kad šie rajonai gali sukilti ir atsiskirti nuo Lietuvos?

Tačiau kai Seime sėdi vieni idiotai, pasivadinę „žaliaisiais valstiečiais”, nė kiek neabejoju, kad naujas įstatymas bus vienbalsiai priimtas tautos atstovybėje

 

 

8 straipsnis. Valstybės gynybos klausimų sprendimas

 

1. Valstybės gynybai vadovauja Respublikos Prezidentas. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Ginkluotosioms pajėgoms vadovauja ir valstybės ginkluotos gynybos operacinių planų vykdymą užtikrina ginkluotųjų pajėgų vadas, pavaldus Respublikos Prezidentui.

3. Respublikos Prezidentas:

1) ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar jos teritorijos vientisumui, nedelsdamas priima sprendimą dėl karo padėties įvedimo;

2) priima visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms privalomus sprendimus pagrindiniais valstybės gynybos klausimais;

3) Lietuvos Respublikos ginkluoto užpuolimo atveju nedelsdamas priima sprendimą leisti atvykti į Lietuvos Respubliką ir joje panaudoti kolektyvinės gynybos ar kitos operacijos tikslais kitų valstybių karinius vienetus ir teikia šį sprendimą tvirtinti Seimui;

4) atsižvelgdamas į ginkluotųjų pajėgų vado siūlymus, priima sprendimus dėl valstybės ginkluotos gynybos operacijų teritorinių ribų, kai siekiant įvykdyti valstybės ginkluotos gynybos operacinius planus reikia kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną;

 

 

Čia naujiena – tai ką, mes ne tik ginsimės, tačiau ir pergalingai kirsime Lietuvos sienas – matyt, kad nukeliausime su „Geležinio vilko“ brigada iki Maskvos?

Jeigu lenkams dar 15 amžiuje pavyko užimti Maskvą, kodėl mums negali pavykti?

 

 

Valio, pulsime Rusiją, na, o pradžiai – kokius nors Šalčininkus

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));