Kariškis sumušė invalidą ir tapo „nukentėjusiuoju“

Salomskas

Salomskas

Lietuvos kariuomenė mokosi atsilaikyti prieš rusus, luošindama invalidus: LK karo policininko Artūro Venckaus smurto protrūkis Kaune

Kristina Sulikienė

 

Kauno įgulos Karo policijos tarnautojas Artūras Venckus 2016 03 22 sunkiai sužalojo Vytautą Šalomską, kuriam padarė sunkius kūno sužalojimus – nukentėjęs asmuo gydosi iki šiol – yra negrįžtamai sužalota dešinė ranka, nutraukytos sausgyslės, buvo sulaužytas šonkaulis, papildoma ekspertizė nustatė sunkesnį sveikatos sutrikdymo mastą, negu pirmoji.

Artūras Venckus, galimai siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl sunkaus kūno sužalojimo (LR BK 136 str. veika baudžiama kalėjimu iki 10 metų), visose apklausose nurodė, jog 2016 03 22 20:43 kai pristojo prie vakare vaikštinėjančio sunkios sveikatos, patyrusio 2 insultus, ir Kalpoko gatvėje gyvenančio bei Jonavos gt 66 dirbančio asmens Vytauto Šalomsko, teisinosi, jog jis tą vakarą neva vyko „į suplanuotas pratybas“, tačiau teismui nepateikė jokio tai įrodančio dokumento – nes jis norėjo įrodinėti savo kaip pareigūno statusą. Kad Kalpoko gatvės gyventojas, be to, patyręs 2 insultus, turi jo klausyti, kai jis prisikabina ir aiškina kažkokias nesąmones apie tariamas vagystes. Nors žmogus beeidamas dėl patirtų insultų tiesiog užkliuvo už besimėtančių šiukšlių. Artūras Venckus prie jo pristojo, ir pradėjo jam įrodinėti, kad jis nori tas šiukšles pavogti. Galiausiai tiek painiojosi savo mele, kai sumušė šį žmogų, kad meluoja iki šiol, ir siekia įrodyti savo tiesą, nors sukurpta byla labai toli nuo teisės – Artūras Venckus nėra visą parą pareigūnas, o privatūs kiemai nėra karinė teritorija, ir jis ten patruliuoti negali, nors jam atrodo kitaip.

Prašome pateikti informaciją, kokias Artūras Venckus pratybas mini, nes viešai prieinamoje informacijoje rašoma, jog Žaibo kirtis jau buvo pasibaigęs, o naujų pratybų – nebuvo.

Apie Artūro Venckaus galimai padarytą nusikaltimą yra pranešta Generalinei inspekcijai, paprašyta atlikti tarnybinį tyrimą. Nusikaltimas tai tokia teisei priešinga veikla, kai pakenkiama asmenims, objektams, šiuo atveju ramiai vaikštinėjęs žmogus buvo užpultas Artūro Venckaus, ir būdamas silpnos sveikatos, dar gavo papildomus sužalojimus nuo neadekvačiai besielgusio asmens, kuriam galimai vaidenosi kažkokios vagystės. Graudu ir keista, kad A. Venckus nežino, jog  kažkokie virbai nėra turtas, tas matyti ir iš jo inicijuotos bylos, kurioje jis beje skundėsi, jog labai didelius išgyvenimus patyrė, po to, kai sumušė invalidą, savo didvyriškumą jis prašo atlyginti – kad suluošintas žmogus jam sumokėtų už sumušimą net 1000 eurų.

Prašome atsiųsti informaciją ar Artūras Venckus nefantazuoja  apie kažkokias pratybas siekdamas sukurpti bylą žmogui, ir siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl sunkaus kūno sužalojimo?

Priminsiu, jog tokie karių elgimaisi nedaro jokios garbės kariuomenei – ją diskredituoja, o kariuomenės viešųjų ryšių atstovai kaip Eglė Trataitė – Žebelienė neturėtų visos LK vardu didžiuotis smurtininku, kuris vėliau parodymuose ištisai painiojosi, o laikui bėgant ekspertizės tik sunkėjo, ir šiuo metu iš bylos matyti, jog pačiam Venckui gali reikėti kelti baudžiamąją bylą dėl sunkaus kūno sužalojimo. 

Kristina Sulikienė

Esteros Venckienės, Kauno policijos tyrėjos, vyras Artūras Venckus – galimai nesivaldantis elementas, kuris iki šiandienos net nebuvo tiriamas Lietuvos kariuomenėje nei tarnybine, nei baudžiamąja tvarka – nes niekas nereagavo, kai jis 2016 03 22 vakare apie 20:30 primušė netoli Karo policijos būstinės Kaune gyvenantį Vytautą Šalomską, kurį prieš sumušdamas 40 minučių vedžiojosi aplinkui pastatus, neleisdamas jam eiti namo.

Salomskas

Vytautas Šalomskas buvo sužalotas: „kariškis“ (gėda!!) išlaužė jam ranką, kurioje nutrūko sausgyslė, raumuo, vėliau, naudodamasis savo sutuoktinės pažintimis, išsikvietė sau policiją, kuriai nurodė, kad sumuštasis iš tikrųjų norėjo vogti niekam nereikalingus metalo strypus, kurio vertė net 30 eurų. Todėl esą jam buvo būtina sulaikyti vos paeinantį, ir 2 insultus patyrusį garbaus amžiaus žmogų – senjorą.

Įdomiausia, jog Vytautas Šalomskas tuo metu dirbo tenais, kur vaikščiojo – Jonavos gtv. 66 A Kaune yra VDU Teisės fakultetas, kur jis dirbo budėtoju.

Be to, patyręs porą insultų, jis būtinai turėjo pasivaikščioti prieš miegą, kad atsigautų kraujotaka, judesys. Ruošėsi grįžti į darbą, tačiau dėl sužalotos rankos jis tapo visiškai nedarbingu – nes smurtininkas Artūras Venckus jam sužalojo dešinę ranką, kuri labiausiai reikalinga darbe.

Artūras Venckus, be to, tą vakarą su kvapeliu, ir kuriam niekas nepatikrino blaivumo, naudodamasis savo tarnybine padėtimis – apsiskundė, jog jis neva vykdė kažkokias viešojo administravimo funkcijas, sumušė Vytautą Šalomską.

Tada naudodamasis savo pažintimis per žmoną Esterą Venckienę, Kauno policijos tyrėją, ir jos seserį prokurorę Oželienė, iškėlė sumuštajam baudžiamąją bylą, kur netgi save prisipažino nukentėjusiuoju, ir už tai, kad sumušdamas invalidą, patyrė moralinę žalą, reikalauja 1000 eurų žalos atlyginimo.

Lietuvos kariuomenės spaudos atstovė Eglė Trataitė – Žėbelienė viešai pakomentavo, kad Lietuvos kariuomenė didžiuojasi šiuo pilietišku asmeniu, kuris taip didvyriškai naktimis užpuldinėja invalidus, kurie išeina pasivaikščioti prieš miegą. „LK pritaria Artūro Venckaus veiksmams, ir didžiuojasi jo pilietiškumu“,- kliedėjo viešai LK spaudos atstovė.

Į akis krenta kiti liūdnai pagarsėję veikėjai: tai „užsakymų stalas“ – violetinių bylų prokurorė Kristina Mockienė, kuri vargu ar kada nors mokėsi teisę, nes ji rašo, jog Vytautas Šalomskas kėsinosi pavogti strypus – kurių vertė 30 eurų.

Kaip ne kartą teko susidurti su šia teisės berašte, ji nieko nesusigaudo, kas yra nusikaltimas.

Taigi, o nusikaltimas yra vagystė nuo 3 MGL.- 30 eurų nesudaro nei vieno MGL. Bet Kristinai Mockienei mokėti teisės pagrindus-  nebūtina.

Toliau Vytautas Šalomskas, kurį papildoma ekspertizė pripažino užpultu ir sužalotu, ir prieš kurį padaryta nusikalstama veika LR BK 138 str. – kaltinamas „pasipriešinęs viešojo administravimo pareigas atliekančiam pareigūnui“ (LR BK 284 str.).

Gal kariuomenė galėtų pakomentuoti, nuo kada ne tarnybos metu ir dar girti kariškiai atlieka „viešojo administravimo funkcijas“ statybvietėse?

Trečias dalykas, kažkuriame iš nutarimų Kristina Mockienė, rašo, jog susipažinusi su ekspertizės išvada, jog prieš Vytautą Šalomską padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ši teisės galiūnė rašo „nepradėti ikiteisminio tyrimo, nes nepadaryta jokia nusikalstama veika“.

Žinau, kad Kristinai Mockienei visiškai nereikia išmanyti teisės, nes ji yra užsakomųjų bylų prokurorė.

Tačiau ką apie tai mano Evaldas Pašilis?

Ar gali prokuroro mantiją vilkintis asmuo, matantis ekspertizės išvadą, kad yra atliktas sužalojimas, kuris traktuojamas LR BK 138 str. rašyti, kad LR BK 138 str. – neįeina į Baudžiamąjį kodeksą?

Apie Artūro Venckaus nusikaltimą, atliktą prieš Vytautą Šalomską, pranešta į KAM Generalinę inspekciją, nes Lietuvos kariuomenė tikrai nesididžiuoja išgamomis – neadekvačiais smurtininkais, kurie prieš Rusiją tesugeba kariauti, užpuldinėdami vakare išėjusius pasivaikščioti invalidus…Nes manau, jis savo nusikaltimą teisins, jog norėjo būti visada pasiruošęs atremti rusų puolimą…Netikiu, kad A. Venckus nežino, kas gyvena šalia jo ofiso. Nusikaltimą matyt planavo jau kurį laiką, tada paėmė ant drąsos, ir sužalojo kadaise aviacijoje tarnavusį žmogų, kuris šiuo metu – invalidas dėl patirtų insultų.

Rusijos specnazas, pamatęs tokį išgamą, užkastų toje pačioje statybvietėje gyvą, ir piltų ant galvos šaltą vandenį tol, kol jis rėktų „niekada daugiau nemušiu invalidų, ir neklastosiu įrodymų baudžiamajai bylai pradėti“. SSRS specnazas visų pirma gerbė moteris,senukus, vaikus. Jeigu Lietuvos kariuomenė mušdama invalidus, tokiu būdu nori parodyti pranašumą prieš Rusiją, ir dar atsiremdama į klaninę Kauno teisėsaugą – tada tai yra labai apgailėtina, dar baisiau, negu prieš tai aprašyti atvejai, kaip išminavimo bataliono kariškis bendradarbiavo su Klaipėdos kriminaline žvalgyba, padėdamas kurpti kažkokias baudžiamąsias bylas „rusai puola, tuoj užpuls, pakentėkime 75 metus kokius…“.

Klausykite, kolegos – kaip mes atrodome pasaulyje su tokiais išgamomis, kurie iki šiol vaikšto tarp mūsų, ir vilki Lietuvos kariuomenės uniformą?

Beje, Artūrui Venckui padėti suklastotoje byloje pasiekti pergalę pasišovė ir keli kariškiai: teisme melagingai liudyti ruošiasi Nerijus Rutkauskas ir Vaidas Gegužis. Nes reikia „tarnybos draugui“ padėti meluoti, ir susipainioti savo mele.

Teisėjas Grigas, gavęs bylą, kurioje nėra nusikaltimo sudėties, turėjo surašyti atsisakymą priimti kaltinamąjį aktą, ir pačiai prokurorei Kristinai Mockienei turėjo teikti iškelti baudžiamąją bylą dėl įrodymų suklastojimo. Tikėsimės, kad šis principingas teisėjas taip ir pasielgs: juk nepriimti net ir visiškai idiotiškai surašytų bylų teisėjas negali. Tačiau jis bylos nagrinėjimo metu visada turi teisę priimti atskirąsias nutartis, arba bylą nutraukti. Šioje byloje šviečia klastotė – nes 30 eurų neįeina į baudžiamąją jurisdikciją.  Kristinai Mockienei reikėtų kada nors pabaigti teisę, tada bandyti pasivadinti bent jau prokuroro padėjėja.

Artūras Venckus – karo policininkas. Jo jurisdikcija aiškiai apibrėžta Karo tarnybos statute. Kokies jis įsivaizduoja viešojo administravimo funkcijas ir dar prie VDU esančioje teritorijoje vykdęs?

Beje, au šia sistemine piktnaudžiautoja K. Mockiene teko susidurti ne tik man, bet ir žurnalistei Giedreiu Gorienei.

Kristina Mockienė pagarsėjo kaip prokurorė, kuri keldavo bylas net pagal Laimutės Stankūnaitės skambutį – net pareiškimo nereikėdavo. Tyrimą pratęsdavo pagal Černiausko prašymus – net atstovavimo sutarties nereikalaudavo, o jos ir nebūdavo…

Dabar violetiniai prokurorai nebežino, kaip išsidirbinėti, tai persekioja invalidus – o gal keli eurai teks nuo „nukentėjusiojo“ „pašalpos“. Juk turbūt Artūras Venckus ant brangesniam alkoholiui neuždirba, tai reikia prisiteisti, gal ir konjako išeis. Dar kelis invalidus sumušęs, dar kelis tūkstančius prisiteis. Kiek dar laiko bus akla LK vadovybė ir stebės šitą išgamų paradą?

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));