Kalėdų dovanėlė : G.Nausėda blokavo įstatymą, kuriuo buvo siekiama apriboti spec. tarnybų terorą, arba „pakabintas prezidentas”

13438.jpg

Tai geriausia kalėdinė gitano dovanėlė Lietuvai, nes iki šiol „basos mamos” vis dar galvoja, kad mūsų gražuolis išgelbės jų vaikus nuo nuodų injekcijos. Matyt, ir laikas pasirinktas ne atsitiktinai – per Kalėdas, kai visokio iškrypėliai nausėdos mažai kam rūpi:

O štai ir visas pranešimas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Žvalgybos kontrolierių įstatymą ir su juo susijusius įstatymus, siūlydamas laikyti juos nepriimtais.

 

Seimo priimtu įstatymu nuo 2022 m. sausio 1 d. įsteigiamas naujas žvalgybos institucijų veiklos priežiūros subjektas – žvalgybos kontrolierių institucija.

Šalies vadovas pabrėžia, kad Seimas, steigdamas atskirą žvalgybos kontrolierių įstaigą, kuria politinės įtakos žvalgybos institucijoms įrankį, kuriuo gali būti naudojamasi siekiant tenkinti ne valstybės, o atskirų politikų interesus.

Prezidentas atkreipia dėmesį, kad šiuo metu žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimą žvalgybos institucijų veikloje prižiūri Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga. Ypatingas Seimo kontrolierių statusas žmogaus teisių ir laisvių apsaugos užtikrinimo srityje yra įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Seimo priimtu įstatymu būtų apribojami Seimo kontrolierių įgaliojimai vertinant žmogaus teisių užtikrinimą žvalgybos institucijų veikloje, būtų silpninamas Seimo kontrolierių Konstitucijoje nustatytas vaidmuo ginant žmogaus teises.

„Naujos, papildomos Žvalgybos kontrolierių institucijos įkūrimas nesustiprina Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemos. Priešingai, apribojant iš Konstitucijos kylančias Seimo kontrolieriaus kompetencijas, ta sistema iškreipiama ir kuriamos galimos grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui“, – sakė Prezidentas.

Pasak šalies vadovo, steigiant atskirą žvalgybos kontrolierių įstaigą siunčiama žinia apie nepasitikėjimą žvalgybos institucijomis ir žmogaus teisių apsaugą užtikrinančia Seimo kontrolierių įstaiga. Seimo kontrolierių įstaiga turi autoritetą, tarptautinį pripažinimą, patirtį žmogaus teisių užtikrinimo srityje, todėl šis sprendimas neabejotinai daro žalą tiek žmogaus teisių užtikrinimui šalyje, tiek Lietuvos nacionalinio saugumo interesams.

„Lietuvos žmonės pasitiki žvalgybos institucijomis, kurios sunkiu ir pasiaukojančiu darbu sukūrė plačią tarptautinę partnerystę žvalgybos srityje, todėl itin skubotą siekį steigti naują nuo politinės įtakos neapsaugotą žvalgybos kontrolės instituciją vertinu kaip neatsakingą. Šiuo itin sudėtingu nacionalinio saugumo požiūriu metu kaip valstybės vadovas negalėjau priimti jokio kito sprendimo, tik vetuoti Žvalgybos kontrolierių įstatymo projektą“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas atskirai pažymi, kad steigiant atskirą instituciją visiškai ignoruojamas racionalaus ir pagrįsto valstybės lėšų naudojimo principas, nes, užuot stiprinus jau egzistuojančius žmogaus teisių gynimo instrumentus, beatodairiškai siekiama kurti nuo politinės įtakos neapsaugotus kitus.

beje, VSD sekė ir rinko kompromatą apie Gitaną Nausėdą dar prieš rinkimus:

Prezidentas teikia D. Jauniškio kandidatūrą į VSD vadovus

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda teikia Seimui Dariaus Jauniškio kandidatūrą antrai kadencijai eiti Valstybės saugumo departamento (VSD) direktoriaus pareigas.

„Šiuo sudėtingu metu svarbu užtikrinti svarbiausių valstybės institucijų veiklos tęstinumą. Darius Jauniškis savo darbais įrodė, kad yra strategiškai mąstantis ir ryžtingas vadovas. Tikiu, kad jis užtikrins, jog VSD tęstųsi reikalingos permainos, veikla būtų efektyvesnė, daugėtų atvirumo visuomenei“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas atkreipė dėmesį, kad D. Jauniškiui vadovaujant buvo parengta ir patvirtinta nauja VSD veiklos strategija, o kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu – ir Žvalgybos pareigūnų etikos kodeksas. Pastaruoju metu VSD gerokai išplėtė savo veiklai reikalingą infrastruktūrą, ėmė daugiau remtis moderniais technologiniais sprendimais – skaitmenizavimu ir kibernetiniais pajėgumais. Per 5 metus nuo 44 iki 62 proc. išaugo visuomenės pasitikėjimas VSD.

D. Jauniškis 1990-1993 m. dirbo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Apsaugos skyriuje, 1993-1994 m. Vadovybės apsaugos departamente, o 1995 m. pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenės Ypatingosios paskirties tarnyboje (YPT). 1997-2006 m. D. Jauniškis buvo YPT vado pavaduotojas, 2006-2008 m. – YPT vadas. 2008 m. jis buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų vadu, 2015 m. pradėjo eiti VSD direktoriaus pareigas.

Kandidatas į VSD vadovus yra baigęs ekonomikos ir strategines studijas. D. Jauniškis dalyvavo tarptautinėse misijose Afganistane 2002, 2004 ir 2007 m. 2010 m. jam suteiktas pulkininko laipsnis.

Tarp D. Jauniškio gautų apdovanojimų – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius, Sausio 13-osios medalis, Krašto apsaugos sistemos (KAS) medalis „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis, Lietuvos kariuomenės medalis „Už nuopelnus“, Lietuvos kariuomenės medalis „Už pasižymėjimą“, KAS medalis „Už tarptautines operacijas“, JAV kariuomenės medalis ir Norvegijos krašto apsaugos sistemos medalis.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ANTANAS MANSTAVIČIUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJA

 

G.Nausėda VSD šefu siūlo jį sekusį Darių Jauniškį – kokį „kompromatą“ šis turi apie „ekscelenciją“?

G.Nausėda mūru stoja   sekusią VSD  kokį „kompromatą“ apie prezidentą turi D. Jauniškis?

 

Paaiškėjus, kad VSD sekė, rinko „kompromatą“ apie kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos komandą ir jį patį, prezidentas mūrų stojo už jį sekusius ir matyt jau šantažo būdu kontroliuojančią VSD.

Konstitucijos garantas G.Nausėda mano, kad nors Konstitucija ir draudžia rinkti apie piliečius privačią informaciją be teismo leidimo, VSD tai darė 80 tūkst. Lietuvos piliečių atžvilgiu vien 2019 m.
Toks sekimo mastas yra neįtikėtinas, nes VSD praktiškai rinko duomenis apie visu bent kiek aktyvesnius Lietuvos žmones. Šita kontrolė buvo vykdoma vienu tikslu – prisirinkti apie juos „kompormato“, kad paskui būtų galima šantažuoti.
Dar baisiau, kad VSD jau visiškai kontroliuoja Gitaną Nausėdą, žadėjusį prieš rinkimus „atstatyti teisingumą“. Dabar šių pažadų neliko nė kvapo, o VSD dundukai viešai giriasi sekę 80 tūkst. Lietuvos piliečių.
Buvusiam Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui Vytautui Bakui paraginus prezidentą nušalinti Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorių Darių Jauniškį ir jo pavaduotoją Remigijų Bridikį, Prezidentūra pareiškė, kad G.Nausėda visiškai pasitikį jį sekusios VSD vadovu Jauniškiu.

 

Vienintelis klausimas dabar – kokio kompromato apie G.Nausėdą turi VSD? Juk atrodo, kad mūsų ekscelencija dar nespėjo niekur prisidirbti ir ieko prichvatizuoti.

 

13438

Vienintelė silpnybė – Nausėdos „kubas“ Pavilnių regioniniame parke. LL šaltiniai sako, kad Nausėda tik kyšiais galėjo suderinti savo namo projektą pavilnių regioniiame parke, nes šio parko direkcija buvo atsisakiusi išduoti Nausėdai leidimą statytis šį „kubą“

“G.Nausėda mus padavė į teismą, reikalaudamas įteisinti jo namo techninį projektą, o mes labai drąsiai ėjome į teismą, žinodami, kad esame teisūs ir kad įstatymas mūsų pusėje, – redakcijai pasakojo buvusi Pavilnio regioninio parko vadovė Vida Petiukonienė, – kai teismą pralaimėjome, labai ilgai juokėmės, nes žinojome, kad taip būti negali“.

 

Standartai

„Pastarojo meto įvykius prezidentas vertina kaip neatsakingą specialiųjų tarnybų veiklos politizavimą, kuris pagal savo modelį primena Prezidento rinkimų kampanijos metu sukeltą dirbtinį skandalą dėl manipuliavimo tarpbankinių palūkanų indeksu „Vilibor“. Prezidento nuomone, neatsakingas informacijos skleidimas, visuomenę klaidinantis faktų interpretavimas ir politinis situacijos eskalavimas turėtų būti traktuojamas kaip valstybei kenkiantis bandymas diskredituoti svarbiausias jos institucijas“, – teigia melavusio G.Nausėdos vyriausias patarėjas, net teismui teikiantis melagingas pažymas A. Zabarauskas.

Patarėjas primena, kad V. Bako pateiktą medžiaga jau įvertinto atitinkamos institucijos, ir nusikaltimo sudėtis nebuvo nustatyta. Taip pat, akcentuoja jis, atitinkamos institucijos buvo informavusios prezidentą apie vykdytą VSD veiklos tyrimą. „STT bei Generalinė prokuratūra buvo informavusi prezidentą apie vykdytą VSD veiklos tyrimą ir pristatė jo rezultatus. Jų vertinimu, tyrimo metu nustatyta, jog nusikaltimo sudėties nėra. Šios institucijos disponavo visa informacija, reikalinga tokiai tyrimo išvadai padaryti, todėl prezidentas neturi pagrindo ja abejoti“, – teigia prezidento patarėjas.

Atrodo, kad Seimui ir „valstiečiams“ tai – auksinis šansas išvalyti visus jėgos banditus iš jėgos struktūrų. Nes paaiškėjus, kad VSD neteisėtai sekė 80 tūkst. Lietuvos piliečių, paaiškėjo ir tai, kad devynis mėnesius apie tai žinojo tiek generalinės prokuratūros, tiek ir STT vadovai. Žinojo, tačiua slėpė šiuos nusikaltimus.

 

 

Jauniskis siuparis

Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis sako, kad asmenų patikrinimai yra įprasta praktika, teigia, jog jie buvo atliekami pagrįstai ir tikina, kad pokalbių su VSD pareigūnais nereikėtų traktuoti kaip bauginimo.

Pasak VSD vadovo per 2019 metus buvo „patikrinta“ apie 80 000 asmenų, apie kuriuos VSD pateikė savo išvadas.

Atrodo, kad VSD šefas niekada nėra skaitęs Konstitucijos ar įstatymų, nes Konstitucijos 22 straipsnis aiškiai sako :

 

Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.

Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.

Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.

Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Ar tai reiškia, kad VSD gavo teismų leidimą „prasitikrinti“ 90 tūkst. žmonių? Nes BK 167 straipsnis „Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas“ aiškiai sako:

1. Tas, kas neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmens gyvenimą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

D. Jauniškis BNS trečiadienį sakė nežinantis, ar buvo atliekami patikrinimai asmenų, kurių sąrašus tuometiniam Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Vytautui Bakui pateikė žvalgybos pareigūnas.

Jis taip pat teigė nežinąs, ar teisėsauga atliko tyrimą dėl informacijos, kuri paskelbta trečiadienį.

Trečiadienį buvo paviešinta informacija, jog aukšto rango žvalgybos pareigūnas yra informavęs Seimo ir teisėsaugos atstovus, kad VSD vadovybės nurodymu 2018-2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos žmones ir diplomatą Vygaudą Ušacką.

BNS pateikia pokalbį su D. Jauniškiu:

– Jūs sakote, kad nebuvo renkama informacija apie tuos asmenis, kurie minimi pranešėjo sąraše. Ar nebuvo tikrinama informacija, ar yra kažkokie procedūrų skirtumai tarp tikrinamos ir renkamos informacijos?

– Galiu pasakyti taip – informacija, aišku, kad ji gali būti prasitikrinama, dabar konkrečiai apie tuos asmenis, tiesą sakant, negaliu pasakyti, nes aš nemačiau tų visų sąrašų, nes ten pas jus buvo paskelbta, kad yra dar kažkokia kita dalis, tai kaip aš galiu komentuoti konkrečius… Ar man pasakykit, kad apie visus buvo renkama informacija, na baikit.

 

 

Jūs sakote, kad nebuvo renkama informacija apie tuos asmenis, kurie minimi pranešėjo sąraše. Ar nebuvo tikrinama informacija, ar yra kažkokie procedūrų skirtumai tarp tikrinamos ir renkamos informacijos?

– Galiu pasakyti taip – informacija, aišku, kad ji gali būti prasitikrinama, dabar konkrečiai apie tuos asmenis, tiesą sakant, negaliu pasakyti, nes aš nemačiau tų visų sąrašų, nes ten pas jus buvo paskelbta, kad yra dar kažkokia kita dalis, tai kaip aš galiu komentuoti konkrečius… Ar man pasakykit, kad apie visus buvo renkama informacija, na baikit.

– Bent tie žmonės, kurie buvo viešai įvardyti – ar tai buvo tikrinimas, ar informacijos rinkimas?

reklama

– Kad informacija gali būti pasitikrinama, tai yra faktas, o kas čia nelegalaus… Ar kandidatų aplinkos…

– Bet koks to pasitikrinimo pagrindas turi būti?

– Pagrindas yra Valstybės gynimo tarybos patvirtinti žvalgybos informacijos poreikiai, tuo pagrindu galima irgi legaliai šiuos dalykus daryti, kitas dalykas – yra tam tikra informacija, kuri gal apie vieną ar kitą žmogų atnešama iš šalies ir ją reikia patikrinti ir viskas.

– Bet jei šešiasdešimt žmonių vienu metu ar per kelis kartus – ar gali būti tokie atvejai, kad tokią gausą tikrinat?

– Aš galiu pasakyti, pagal statistikas per praeitus metus mes parašėm 80 tūkstančių išvadų. Čia vien iš VSD.

reklama

– Bet čia apie asmenis, kurie kažkur darbinasi?

– Čia ir apie asmenis, ir apie kitus, ir apie migrantus, ir apie kitus dalykus. Ir apie leidimą…

– Bet Zita Kelmickaitė, tokios asmenybės, filosofai V. Rubavičius, kiti, kokiu pagrindu čia gali būti tikrinama?

– Tai patikrinama tiesiog informacija, gal yra kažkokia informacija, kad žmonės gali kažkokie prie jų prieiti, ar dar kažkokia informacija. Aš nenoriu dabar lįst į tuos vidinius dalykus.

 

Atrodo, kad VSD šantažuoja prezidentą

Paaiškėjo, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD), prieš dešimt metų mainais už maišus dolerių organizavęs žmonių kankinimą slaptame CŽV kalėjime, ir likusi nenubausta už šiuos nusikaltimus, iki šiol veikia teroristiniais metodais.

 

nauseda VSD
Paaiškėjo, kad aukšto rango žvalgybos pareigūnas yra informavęs Seimo ir teisėsaugos atstovus, kad Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovybės nurodymu 2018–2019 metais žvalgyba rinko informaciją apie tuometinio kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos žmones ir diplomatą Vygaudą Ušacką, rodo BNS gauti duomenys.
Informaciją apie tai pareigūnas 2019 metų balandį pateikė tuometiniam Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkui Vytautui Bakui.
Įdomu tai, kad nors prezidentas Nausėda ir žino, kad VSD vadovai gavo milijonus dolerių kyšių už tai, kad leistų Lietuvos teritorijoje įrengti VŽV kalėjimus, kuriuose buvo kankinami žmonės, tačiau VSD vadovui Jauniškiui jis neturėjo jokių priekaištų. Netgi priešingai – po susitikimo su išrinktu prezidentu G.Nausėda dar pernai vasarą D. Jauniškis išėjo gerai nusiteikęs, sakė, kad „laukia dideli darbai“.
Informaciją apie slaptą VSD veiklą taip pat yra gavę generalinis prokuroras Evaldas Pašilis ir Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, kurie nuslėpė šiuos nusikaltimus.
Informaciją pateikusio žvalgybos pareigūno tapatybė jo paties prašymu nėra atskleista. Dokumentai rodo, kad jam gali būti suteiktas pranešėjo statusas. Pranešėjas yra pateikęs informaciją apie tris epizodus. Jis teigė, kad informacija buvo renkama apie G.Nausėdos aplinkoje rinkimų kampanijos metu buvusius politikos, verslo ir kultūros žmones, įskaitant dabartinius G.Nausėdos komandos narius.
Iki šiol šio rašto turinio teisėsauga ir VSD nėra komentavę. Seimo narys V.Bakas vasario mėnesį paprašė Seimo valdybos inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją dėl „galimo neteisėto kišimosi į rinkimų procesus, neteisėto informacijos rinkimo ir panaudojimo“. Valdyba tyrimą inicijuoti atsisakė. Tirta G.Nausėdos komanda? Anot informaciją pateikusio žvalgybos pareigūno, per pirmąjį pokalbį 2018 metų liepą VSD direktoriaus pavaduotojas Remigijus Bridikis nurodė surinkti informaciją apie vieno iš kandidato į prezidentus komandos narius ir verslininkus, į kuriuos bus kreipiamasi dėl paramos rinkimuose. Anot pranešėjo, jam buvo nurodyta asmenis patikrinti VSD duomenų bazėse ir surinktą informaciją asmeniškai perduoti VSD direktoriui Dariui Jauniškiui.
Sąraše, be kitų, yra G.Nausėdos štabo vadovė, dabartinė Prezidentūros kanclerė Algė Budrytė, politologai Linas Kojala ir Mindaugas Jurkynas, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, režisierius Arūnas Matelis, muzikantas Jurgis Didžiulis, verslininkas ir politikas Aivaras Abromavičius, filosofai Vytautas Rubavičius ir Mindaugas Kubilius, verslininkai Ilja Laursas ir Vladas Lašas. Į kitą sąrašą įtraukta per 40 verslininkų, tarp jų – įmonių grupės „Girteka Logistics“ valdybos pirmininkas Mindaugas Raila, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas Dainius Dundulis, „Rokiškio sūrio“ vadovas Dalius Trumpa, „Grigeo“ savininkas Gintautas Pangonis, „KG Group“ valdybos pirmininkas Tautvydas Barštys.
Anot pareigūno, R.Bridikis nurodė, kad tai „itin slaptas pavedimas“, o po kelių dienų surinkta informacija buvo pateikta D.Jauniškiui.
„Direktorius pokalbio pabaigoje man pasakė, kad jis pateiktos informacijos pilnoje apimtyje „Jam“ nepasakos, o tik įvardins asmenis, kurie yra blogi“, – rašoma kreipimesi, neįvardijant pavardžių.
Sąraše – ir dabartiniai prezidentūros darbuotojai

Pasak pranešėjo, per kitą epizodą 2019 metų sausį R.Bridikis jį informavo apie direktoriaus D.Jauniškio užduotį surinkti informaciją apie kandidato į prezidentus G.Nausėdos komandos narius. Anot pareigūno, kiti žvalgybos pareigūnai patvirtino, kad surinkta informacija buvo perduota D.Jauniškiui ir R.Bridikiui. Sąraše nurodoma daugiau kaip 60 pavardžių. Tarp jų yra prezidento dabartiniai vyriausieji patarėjai Povilas Mačiulis ir Aistis Zabarauskas.

V. Ušackas sako, kad VSD baugino jo komandos narius per rinkimų kampaniją
Buvęs užsienio reikalų ministras, ilgametis diplomatas Vygaudas Ušackas sako, kad prezidento rinkimų kampanijos metu Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnai buvo susisiekę su jo komandos nariais ir juos baugino, siekdami atgrasyti nuo dalyvavimo kampanijoje.
Šiuo metu versle dirbantis V. Ušackas taip pat sakė, kad buvo sulaukęs įspėjimų, jog jį akylai stebi specialiosios tarnybos.
„Sugrįžęs į Lietuvą ir besiruošdamas rinkimų kampanijai dėl dalyvavimo prezidento rinkimuose ir kampanijos metu esu gavęs keletą įspėjimų iš įvairių žmonų, buvusių ir esamų tarnybose, kurie mane įspėjo, jog tarnyboms duotas nurodymas mane akylai stebėti ir prieš mane ruošiamas sisteminis išpuolis klijuojant prorusiško kandidato etiketę“, – BNS trečiadienį sakė V. Ušackas.
„Kampanijos metu buvo pokalbiai, skambučiai iš VSD atstovų su mano komandos nariais juos įbauginant ir keliant tam tikrus klausimus ir siekiant atgrasyti dėl tolesnio dalyvavimo mano kampanijoje. Tai meta šešėlį tarnybų reputacijai“, – pridūrė jis.
Pasak V. Ušacko, sisteminio puolimo taikiniu yra tapusi jo naujoji darbovietė aviacijos grupė „Avia Solutions Group“.
„Matau, kad sisteminio puolimo prieš mane objektu tapau ne tik aš, bet ir viena sėkmingiausių lietuviško kapitalo grupių pasaulyje „Avia Solutions Group“, kurią stengiamasi įvairiais būdais sumenkinti ir pakirsti jos reputaciją kaip pažangiausios, moderniausios, skaidriausios kampanijos“, – teigė V. Ušackas.
„Griežtai paneigiame žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją. VSD tikrai nerinko ir neteikė jokios informacijos apie minimus asmenis“, – BNS sakė VSD atstovė Aurelija Katkuvienė.
„Visa VSD veikla yra griežtai reglamentuota ir vykdoma pagal galiojančius įstatymus. Rinkimų metu VSD turėjo užduotį ir stebėjo bei vertino užsienio šalių įtaką rinkimų procesui“, – pridūrė ji.
A. Katkuvienė taip pat atkreipė dėmesį, kad šią informaciją tikrino teisėsauga ir nusikaltimo neįžvelgė.
„Neabejojame, kad STT ir prokuratūra įvertino šią informaciją, ji buvo paneigta“, – sakė VSD atstovė.
Nors įstatymai ir Konstitucija numato, kad informacija apie žmones gali būti renkama tik teismo sprendimu, tačiau VSD žinoma, kad tokio sprendimo neturi, ir nei prokurorai, nei STT tame nusikaltimo taip pat nemato – visos spec. tarnybos yra susirišę viena virvele, ir traukia vieni kitus, paaiškėjus vienos iš tarnybų nusikaltimams.

Facebook komentarai
});}(jQuery));