Kaišiadorys – Broniaus Bradausko šėrykla

0bronius-bradauskas-544914953acca

0bronius-bradauskas-544914953acca

 

 

 

Kaišiadorys – Broniaus Bradausko šėrykla

 0bronius bradauskas 544914953acca

Seimo narys Bronius Bradauskas Kaišadoryse nuolat išrenkamas Seimo nariu, nes geresnio atstovo vietos gyventojai negali surasti – net vietos turgus B.Bradausko pastangomis buvo prilygintas Valdovų rūmams ir pastatytas už 350 tūkst. eurų biudžeto lėšų.

Tačiau po statybų ir atidarymo paaiškėjo, kad visos statybos – brokas, iš kurio pasipelnė B.Bradausko „chebra”. Naujojo turgaus pamatai šlampa, skardinės sienos nuolat išrasojusios, statinį košia vėjas, šildymo – jokio. Užtat už vieną paviljoną prekeiviai kas mėnesį moka po 53 eurus – 10 kartų daugiau nei iki turgaus atnaujinimo. Savivaldybės teigimu, už daugiau kaip 350 tūkst. eurų buvo pakloti nuotekų, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynai, įrengta elektros instaliacija, pastatyti du prekybos paviljonai, sutvarkyta aplinka. Prekeiviams atrodo, kad pinigai išplauti.

Dar vienos Kaišiadoris nustebinusios statybos – taip pat neteisėtų būdu Kaišiadorių savivaldybės taryboje prastumtas projektas dėl miesto vandentiekio rekonstrukcijos. Nors buvo numatyta, kad projektą finansuos Europos Sąjungos fondai, tačiau savivaldybė nesugebėjo laiku ir tinkamai parengti dokumentų, todėl ES finansavimo Kaišiadoris šiam itin svarbiam projektui negavo.

Tiesa, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) konstatavo, kad Kaišiadorių savivaldybė apskritai nepateikė paraiškos finansuoti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone”, o pačios konkurso sąlygos buvo taip surašytos, kad apriboti tiekėjų konkurenciją. Pvz., į konkurso sąlygas buvo įrašyta nuostata, kad „Tiekėjas turi pasiūlyti lanksčios polimerinės rankovės (toliau — CIPP) arba analogišką (atitinkantį minimalų vamzdynų vidinių geometrinių išmatavimų sumažinimą) metodą, nes žemės darbai negalimi rekonstruojant nuotekų tinklus, kadangi trasos eina per privačius žemės sklypus. VPT nurodė, kad Kaišiadorių savivaldybė,  kvalifikaciniuose reikalavimuose nenumačiusi galimybės įvertinti analogišką patirtį CIPP metodui, perkančioji organizacija galimai apribojo tiekėjų konkurenciją.

Net negavusi ES finansavimo, Kaišiadorių miesto taryba nutarė – reikia skolinti 2 mln. eurų, ir už juos vis tiek įgyvendinti projektą, nors jame parašyta, kad jis bus įgyvendintas tik tada, kai bus gautos ES lėšos.

Visai aferai vadovavo socdemai, B.Bradausko patikėtiniai: Aplinkos viceministras Genevičius ir Kaišiadorių administracijos direktorius Nieviera, o šalia to – ir  Algimanto Radvilos patikėtiniai: specialiai savivaldybėje įdarbintas jo žentas Ignas Simonaitis ir senas jo draugas Skirmantas Agurkis, katras buvo rangovo „Kaišiadorių vandenų” direktorius, o prieš tai – Pravieniškių kalėjimo vadovas, kur Radvila visus viešuosius pirkimus laimėdavo.

Pats A.Radvila išgarsėjo tuo, kad jo kavinėje nemokamai pietavo visa Lietuvos teisėjų „grietinėlė” – tie patys teisėjai, kurie nagrinėjo A.Radvilai aktualias bylas. 2015 metų sausį Kaišiadorių rajone vakarienėje pas A.Ravilą dalyvavo Konstitucinio Teismo teisėjas, buvęs Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius su sutuoktine, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuviene, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Jonas Prapiestis, šio teismo teisėjai Alė Bukavinienė ir Donatas Šernas. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas E.Žironas, šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Aloyzas Kruopys, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai – Audronė Jarackaitė, Rasa Gudžiūnienė, Konstantinas Gurinas, Dalia Kačinskienė, Danguolė Martinavičienė, Danutė Milašienė, Gintaras Pečiulis, Daiva Pranytė-Zalieckienė, tuometinis Apeliacinio teismo kancleris Juozas Akstinas.

Pastarasis prisiėmė visą kaltę už nemokamą teisėjų vakarienę – prisipažino, kad jis vienas neva apmokėjo visą balių. Tačiau A.Radvila niekaip nesugebėjo pateikti čekio už vakarienę, todėl jam teko stoti prieš teismą dėl netvarkingos buhalterijos. Humaniškas teismas už nemokamą balių teisėjams skyrė A.Radvilai menką baudą.

Dar pernai vasarą Kaišiadorių rajono savivaldybė kartu su Savivaldybei priklausančia įmone UAB „Kaišiadorių vandenys“ pasirašė sutartį su UAB „IrDaiva” dėl vandentiekio ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos. Kaišiadorių mieste. Sutartyje buvo numatyta, kad projektas įsigalios tik tada, kai rangos sutarties įgyvendinimui bus skirtas finansavimas iš ES Struktūrinių fondų.

broniaus Page 1

Tačiau ES atsisakė skirti finansavimą, o Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad minėtas konkursas neskaidrus.

 

Dar keisčiau, kad net Kaišiadorių tarybos opozicijoje esantys liberalai bijo kelti klausimus dėl minėto konkurso. Pvz., vietos liberalas Šarūnas Čėsna, paprašė  pateikti klausimus raštu. Jie buvo pateikti :

 

1. Kodėl Kaišiadorys nesugebėjo gauti ES finansavimo vandentiekiui?

 

2. Kaip miestas gražins skolas?

 

3. Ar rangovo konkursas buvo skaidrus?

 

Į tai vietos politikas sugebėjo tik tiek atsakyti : Klausimai Jūsų yra konkretūs, tačiau nemanau, kad į juos turiu atsakyti būtent aš. Kaip ir minėjau telefonu jie turėtų būti užduodami pozicijai, kurių dėka ir buvo patvirtinti. 

Valdančiųjų atsakymus man būtų irgi labai smalsu išgirsti”.

Atlikus vandentiekio rekonstrukcijos darbus, Kaišiadorių gyventojams vargo tik padaugėjo – žmonės skundžiasi, kad iš „sutvarkytos” kanalizacijos dvokia srutomis dėl aplaidžiai sutvarkytos nuotekų sistemos, o miesto valdžiai neužtenka nei pinigų, nei politinės kompetencijos reikalauti iš statybininkų darbus atlikti kokybiškai.

Kaišiadorių savivaldybės klerkai sukišo didžiulius pinigus į abejotinos vertės projektą ir nesugebėjo gauti europinės paramos, todėl nepakeliamą skolą užkrovė rajono biudžetui. Maža to, tai dar kvepia neblogai suplanuota afera. 

broniaus Page 2

broniaus Page 3

Generalinei prokuratūrai jau pateikta medžiaga, kurioje aiškiai įvardyta, jog aplinkosauginis vandenvalos projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099 vykdomas aplaidžiai ir galimai siekiant pasipelnyti bei neatitinka jokiems ES reikalavimams. Ir akivaizdu, kad teisėsaugos institucijoms praneštos aplinkybės atskleidžia valstybiniu mastu palaimintą aferą, kur valdininkai ne tik savavališkai žarsto svetimus pinigus, bet ir demonstruoja nusikalstamą nekompetenciją bei pelnosi iš korupcinių schemų. Turėsime dar vieną „auksinių šakučių“ skandalą? Panašu, kad taip. Tiesa, jį labiau derėtų vadinti srutomis išplaukusių milijonų skandalu.

Viskas „ant garbės žodžio“

Vandenvala ir nuotekų tvarkymas – šventas reikalas. Tokie projektai mūsų šalyje įgyvendinami naudojant ES lėšas. Tačiau Kaišiadorių rajonas yra vienintelis Lietuvoje, kur už tokį projektą moka vietos savivalda. O tiksliau – visi piliečiai. 

 Administracijos direktorius, matomai, nujautė galimybę pasipinigauti, prisidengiant Europos sąjungos parama. Paprastai kalbant, vietos valdžia buvo užliūliuota kalbomis apie gaunamą paramą ir ministerijos palaikymą, tad Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių vandenys“ galėjo užsiprašyti palaiminimo rimtai paskolai. 

Juolab, Aplinkos viceministras Algirdas Genevičius, akivaizdžiai viršydamas savo kompetencijas, galbūt, susireikšminęs,  o gal kieno ir paskatintas 2015 m. rugpjūčio pabaigoje oficialiu raštu tarsi ir palaimino projektą. Kur tai girdėta, kad ministerijos tarnautojas savo įsakymu, žarstytų pažadus ir leidimus, pirmiausia – savo lėšomis pradėti įgyvendinti projektą, o paskui, “atsiradus galimybei, patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos Europos Sąjungos lėšomis”.

Panašu, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje tik ir laukta panašaus purptelėjimo – dar gerokai prieš skandalingą A. Genevičiaus raštą taryba, su direktoriumi Č. Neviera priešakyje, išreiškė pasiryžimą: “gavus teigiamą LR Aplinkos ministerijos sprendimą dėl finansavimo skyrimą, esame pasirengę operatyviai pateikti būtinus dokumentus ir reikiamą informaciją”. Keisčiausia, kad savivaldybės taryba nuolankiai patikėjo, kad bus užtikrintas finansavimas.

Toliau įsijungė paprasta schema: užliūliuoti aukščiausių valdžios pareigūnų pasakomis, tarybos nariai numatytam projekto rangovui – UAB “Kaišiadorių vandenys” tuo pagrindu leido pasiimti ko ne šimto tūkstančių eurų paskolą su valstybės garantija. Traukinys, taip sakant, pajudėjo…

Pernai rugsėjį dosnieji savivaldybės klerkai vykdomo projekto asignavimui atseikėjo dar 300 tūkstančių eurų. Tuos pinigus savivaldybė pasiskolino, nes akivaizdu, jog tokio Jei tęstume palyginimą su korupcijos traukiniu, galėtume spėti, jog antras jo pinigais pakrautas vagonas viso labo vadinosi “atkatu”, nes net ir tokios doram žmogui milžiniškos sumos tėra nedidelė dalis viso pavogtų pinigų sąstato.

Tačiau net ir po geriausio baliaus ateina pagirių rytas. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra pradėjo pirštais badyti į konkurso klaidas. Didelių priekaištų turėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Bendri visų institucijų priekaištai ir šio projekto „bardakas“ pasirodė esą tokiame lygyje, kad verdiktas buvo vienas – jis nebus finansuojamas iš Sanglaudos fondo lėšų.

Klano saitai

Nesvarbu, kad Kaišiadoryse visi vienas kita puikiai pažįstame ir ko ne giminės tarpusavyje esame – suokalbis akivaizdus. Kodėl meras nesustabdė projekto eigos? Kieno kišenė dega, mere?

Nepaisant aukščiausiame valdžios lygyje palaimintos milijoninės aferos, šiame suokalbyje būta ir uolių vykdytojų. Nenuostabu, kad norint prieiti prie valdiškų pinigų, verta turėti savo žmogų valdžios aparate. Tokius įtarimus sustiprina įdomios aplinkybės, kai į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių vyriausiuoju specialistu buvo įdarbintas buvęs policininkas Ignas Simonaitis. Jis yra puikiai žinomo keistos reputacijos žmogaus A. Radvilos žentas.

Juokingiausia ir graudu, kad šiemet vasarį Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba valdančiųjų balsų dauguma pritarė bičiulio socialdemokrato Administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros 2015 metų veiklos ataskaitai. Tai pačiai, kurioje niekiniais biurokratų popiergaliais uždangstyta didžiulė skolos smegduobė. Trys milijonai eurų rajono žmonių pinigų buvo sumerkti į vandenį – paleisti kaip tos dvokiančios nuotekos per vamzdžius “atkatais” į kažkieno kišenes.

Kaišiadorys tų pinigų nebeatgaus, kaip buvo tikėtasi iš ES lėšų. Lygiai taip pat, kaip ganėtinai naivu tikėtis, jog valdiškus milijonus sau į kišenes nusitekinę korumpuoti valdininkai kada nors bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Kada baigsis tolerancija vagims? Dabar mums lieka vienintelė viltis – Generalinė prokuratūra.

 

PRAŠYMAS

dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo

 

 

Faktinės aplinkybės: 

 

2015-08-10 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, kaip Perkančioji organizacija, kartu su Savivaldybei priklausančia įmone UAB „Kaišiadorių vandenys“, kaip su Užsakovu, ir su UAB „Irdaiva“, kaip su Rangovu, protokolu raštiškai sutarė, kad pasirašoma rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos. Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai“ dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“, kurio kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-099, įsigalios tik tuomet, kai rangos sutarties įgyvendinimui bus skirtas finansavimas iš ES Struktūrinių fondų. (Priedas Nr. 1)

 

2015-08-13/14 Savivaldybės administracija, kaip Perkančioji organizacija, kartu su Savivaldybei priklausančia įmone UAB „Kaišiadorių vandenys“, kaip su Užsakovu, ir su UAB „Irdaiva“, kaip su Rangovu, atsižvelgdami į tai, kad (a) projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis, LR Valstybės biudžeto bei Pareiškėjo ir Perkančiosios organizacijos lėšomis, (b) Perkančioji organizacija, veikdama LR Vyriausybės 2007-10-17 nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ nuostatas, patvirtino Rangovą viešojo konkurso Nr. 235076 nugalėtoju vykdyti šį projektą, ir (c) Užsakovas priima Rangovo 2015 m. liepos 8 dienos pasiūlymą pilnai atlikti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai“ inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus, rangos sutartimi Nr. VP-150 sutarė, kad Užsakovas įsipareigoja sumokėti sutarties kainą – 1.979.940,00 Eur be PVM, kai PVM sudaro 415.787,40 Eur – Rangovui už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus sutartyje numatytus darbus, kurių atlikimo baigimo laikas numatytas iki 2015-09-30. (Priedas Nr. 2)

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera Savivaldybės administracijos vardu 2015-08-13 pasirašęs rangos sutartį Nr. VP-150, nurodant, kad „projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis, LR Valstybės biudžeto (…) lėšomis“, pateikė žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kadangi žinojo, jog iš tiesų projektas nėra finansuojamas LR Valstybės biudžeto ir pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis. Savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera 2015-08-04 raštu Nr. (3.17-V8)-3-2040 bei 2015-08-28 raštu Nr. (3.17-V8)3-2289 „Dėl finansavimo skyrimo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai Kaišiadorių mieste“ kreipėsi Aplinkos ministeriją, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamentą ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą, nurodydamas, kad projekto vykdytojas (Užsakovas) ir Savivaldybės administracija (Perkančioji organizacija) nėra pajėgi pilnai finansuoti vandentvarkos sistemos rekonstrukcijos darbus savo lėšomis, ir prašydamas priimti teigiamą sprendimą dėl finansavimo skyrimo rekonstrukcijos darbams. (Priedai Nr. 3-4)

 

2015-08-27 Savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17-295 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015-02-23 sprendimo Nr. V17-21 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2015-2017 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ padidino 300000 Eur asignavimus iš skolintų lėšų Savivaldybės administracijos direktoriui Investicijų ir verslo plėtros programos 12.01.01.17 priemonei „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ vykdymas“ vykdyti. (Priedai Nr. 5-6)

 

2015-08-27 Savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17-296 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“ pakeitė Savivaldybės paskolos lėšomis finansuojamų investicinių projektų sąrašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimu Nr. V17-15 „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“, numatydama imti paskolą, siekiančią 310.137,00 Eur, projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių mieste (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Žasliuose, Melioratoriuose)“ finansuoti. (Priedai Nr. 7-8)

 

2015-09-01 Aplinkos ministerijos viceministras Algirdas Genevičius raštu Nr. (15-1)-D8-6446 Savivaldybės administracijai siūlė pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, o atsiradus galimybei patirtos išlaidos galės būti kompensuotos ES lėšomis. (Priedas Nr. 9)

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad  viceministras A. Genevičius raštu Nr. (15-1)-D8-6446 neužtikrino, kad Savivaldybės administracijos projektas vėliau bus finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Kita vertus, viceministras A. Genevičius negalėjo užtikrinti projekto finansavimą ES Struktūrinių fondų ir kitomis lėšomis, kadangi projektų finansavimo paskirstymas reglamentuojamas įstatymų nustatyta tvarka, kuriai įtakoti negali nei Aplinkos ministerija, įskaitant jos ministrą ir (ar) viceministrą.

 

2015-09-10 Savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17-306 „Dėl garantijos suteikimo UAB „Kaišiadorių vandenys“ suteikė garantiją UAB „Kaišiadorių vandenys“ dėl ilgalaikės paskolos iki 894330,00 Eur, kuri bus naudojama UAB „Kaišiadorių vandenys“ investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ įgyvendinti, ėmimo. (Priedai Nr. 10-14) 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Kaišiadorių vandenys“ paėmė paskolą, siekiančią 839970,00 Eur.

 

2016-02-18 Savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17-30 „Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai“ patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta, kad projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai“ įgyvendintas 2015-12-30. (Priedai Nr. 15-17)

 

Atsižvelgiant į dėstymą, pagrįstai darytina išvada, kad:

• Savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera Savivaldybės administracijos vardu 2015-08-13 pasirašęs rangos sutartį Nr. VP-150, nurodant, kad pagal rangos sutartį Nr. VP-150 „projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“, yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis, LR Valstybės biudžeto (…) lėšomis“, pateikė žinomai tikrovės neatitinkančius duomenis, kadangi ES Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondas ir LR Vyriausybė nebuvo numačiusi projektą finansuoti savo lėšomis. 

• Savivaldybė 2015-08-27 skyrė 300.000,00 Eur atsignavimu vykdomam pagal rangos sutartį Nr. VP-150 projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone“, kuris laikotarpyje nuo 2015-08-14 iki 2015-12-30 vykdytas neteisėtai, kadangi: 2.1) vykdytas pagal negaliojančią 2015-08-13/14 pasirašytą rangos sutartį Nr. VP-150; 2.2) projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone“ vykdoma pagal rangos sutartį Nr. VP-150 turėjo būti įgyvendintas iki 2015-09-30 arba vienu mėnesiu pratęsiant, tačiau įgyvendintas 2015-12-30. 

• Savivaldybės biudžetas prarado tiesiogiai 300.000,00 Eur ir netiesiogiai (laidavimo pagrindu) 839970,00 Eur ir įmonės UAB „Kaišiadorių vandenys“ kapitalu 839.970,00 Eur dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus Č. Nevieros ir mero Vytenio Tomkaus veiksmų. 

 

Atsižvelgiant dėstytu, vadovaujantis įstatymais, Jūsų prašoma:

• Pradėti ikiteisminį tyrimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Vytenio Tomkaus, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus Skirmanto Agurkio ir kitų asmenų atžvilgiu, nustatant, ar nebuvo piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, UAB „Kaišiadorių vandenys“ turto iššvaistymo ir kitų nusikalstamų veikų atvejų, kuomet pagal negaliojančią rangos sutartį Nr. VP-150 buvo atliekami rangos sutartyje numatyti darbai ir už darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ apmokėjo, tuo Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetas prarasdamas tiesiogiai 300,000,00 Eur ir netiesiogiai (per UAB „Kaišiadorių vandenys“) 1.679.940,00 Eur, kai tuo tarpu UAB „Kaišiadorių vandenys“ biudžetas paprasdamas tiesiogiai 1.679.940,00 Eur plius paskolos metinės palūkanos.  

• Imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią dokumentų klastojimas, kurie gali būti klastojami, tikslu paslėpti nusikalstamas veikas.  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));