Kaip vyksta lūžiai teismuose, kuomet jų sprendimus reguliuoja Lions Quest Lithuania?

nuasmeninta-del-bugeleviciaus-20180816-I

nuasmeninta-del-bugeleviciaus-20180816-I

Kaip vyksta lūžiai teismuose, kuomet jų sprendimus reguliuoja Lions Quest Lithuania?

Kristina K.

 

Mes turime skirtingas nuomones apie įvykusį lūžį teismuose. Susipažinusi su eile teismo nutarčių ir jų bylų medžiaga, man susidarė nenuginčijama nuomonė, jog kai kurie teisėjai priima nutartis nesusipažinę su bylos medžiaga ir neskaitę skundo

2018-08-16 Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja V. Šelmienė neskundžiama nutartimi išaiškino K. Kareckienei, kad sutuoktiniai teisėjai A. ir V. Bugelevičiai nagrinėja P. ir K. Kareckų bylas „atsitiktinai” ir todėl nėra jokio pagrindo 2018-08-16 nepasitikėti sprendimu, kurį 2018-08-24 priims teisėjas V. Bugelevičius

Dar V. Šelmienė paaiškino, jog „atsitiktinai” sutuoktinių P. ir K. Kareckų bylos „sukrenta”  teisėjams sutuoktiniams V. ir A. Bugelevičiams nes taip paskirsto bylas teismų modulis. 

nuasmeninta del bugeleviciaus 20180816 I

 

del Bugeleviciaus II 20180816

„Atsitiktinai” tas pats modulis 2016 metais atrinko  Vilniaus miesto apygardos teismo teisėją J. M. Strumskienę nagrinėti tris atskiruosius skundus P. ir K. Kareckų byloje. Teisėja J. M. Strumskienė tuomet visose trijose nutartyse be kita ko suklastojo, jog K. Kareckienė esą nemoka išlaikymo dukrai. Įtarimas, kad teisėja nutartis klastojo net nepavarčiusi  bylų, pasitvirtino skyrus laiko su jomis susipažinti 

Susidaro nuomonė, kad bylos medžiagos nevartė ir Vilniaus apygardos teismo teisėjas Piesliakas, 2016-03-24 nutartyje pasisakydamas dėl Santaros klinikų vaiko raidos centro dir. J. Petrulytės veiksmų Vilniaus miesto savivaldybėje 2015-08-25. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Piesliakas  priėmė Santaros klinikų vaiko raidos centro dir. J. Petrulytei palankią nutartį  iš J. Petrulytės žodžių konstatavęs esą J. Petrulytė nepasirašė Vilniaus  miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus 2015-08-25/2018-09-08 protokolo (protokolas turi dvi datas, vieną kada surašytas, antrą, kada registruotas Vilniaus miesto savivaldybės sistemoje), kuriuo be kita ko klastojama, esą K. Kareckienė pasodino VU Santaros klinikų medikus ant bombos 

Įdomu ar tikslus tokio protokolo vertimas pateiktas K. Kareckienės dukrą gavusiems norvegams, ir kaip jie ten įsivaizduoja VU Santaros medikus ant tos bombos Vilniuje

Grįžtant prie sutuoktinių teisėjų V. ir A. Bugelevičių, bei nuo jų sprendimų priklausomos mažametės P. K., į kurios nuomonę neatsižvelgė nei vienas „vaiko gerovės” sargas, nes vadovavosi Lino Slušnio atsainiai sukurpta ir Vilniaus miesto savivaldybės teismui pakišta apgailėtina klastote apie mergaitės nuo motinos gelbėjimą medicininiais tikslais 

Taigi, Vilniaus apygardos teismo teisėja J. M. Strumskienė  pateikė nieko bendro su CPK neturintį išaiškinimą 2016-11-22 nutartyje dėl teisėjos A. Bugelevičienės išduoto CPK nuostatų neatitinkančio vykdomojo rašto

Gavusi 2016-11-22 J. M. Strumskienės nutartį, bei K. Kareckienės prašymą sudarytą pagal teisėjos J. M. Strumskienės išaiškinimą, teisėja A. Bugelevičienė 2016-12-12 pakartotinai išdavė CPK neatitinkantį vykdomąjį  raštą K. Kareckienei, kuriame pakartotinai neįrašė teismo nutarties datos. 

Tokių „atsitiktinumų”, o veikiau – teisėjų A. Bugelevičienės ir J. M. Strumskienės dėka,  įtariamajam P. K. pavyko išvengti teistumo pagal LR BK 245 str. dėl vienos iš kelių teismo nutarčių nevykdymo  

„Atsitiktinai” besisukantis bylų paskirstymo modulis, paskirstė nukentėjusiosios skundą dėl patirto smurto iš ikiteisminiame tyrime įtariamojo ir civilinėje byloje ieškovu esančio to paties asmens P. K., nagrinėti teisėjams sutuoktiniams, –  A. Bugelevičienei ir jos sutuoktiniui V. Bugelevičiui

„Atsitiktinumo” galimai labai reikėjo, nes labai jau nesolidžiai  norvegams  gali pasirodyti tėvas + dukters  gelbėtojas = smurtautojas

Juk žinome, kad kai kurie   VšĮ Asociacijos prieš tėvų atstūmimą nariai neapsidžiaugė kuomet teisėja A. Bugelevičienė išėjo į pensiją ir perdavė savo bylas kitiems teisėjams (išskyrus tuos, kurių bylos papuolė pas teisėją R. Makelienę)

„Atsitiktinai” bylų paskirstymo moduliui skundą dėl ikiteisminio tyrimo kuriame įtariamasis yra P. K., paskirsčius  teisėjos A. Bugelevičienės sutuoktiniui V. Bugelevičiui, pastarasis nustatė, jog kas bebūtų įvykę 2017-08-31 15.00 valandą Ozo gatvėje Vilniuje, visa tai yra ne P. K. tiesiogine tyčia įvykdytas dukters motinos sumušimas ir apiplėšimas įtariamajam P. K. „atsitiktinai” atvykus į tą pačią vietą kur tuo metu buvo K. Kareckienė, bet  K. Kareckienės PROVOKACIJA prieš įtariamąjį P. K. Teisėjas V. Bugelevičius nustatė, jog nukentėjusioji pateikė skundą ir jį patvirtinančią teismo medicinos eksperto išvadą, kad  P. K. neleido sutuoktinei K. Kareckienei paimti pažymų apie sumokėtus mokesčius už bendrą turtą, sumušė ją, pagrobė jos diktofoną, sulaužė akinius nuo saulės todėl, kad visi šie veiksmai  yra ne kas kita, bet PROVOKACIJA, ir ne bet kokia, o PROVOKACIJA SU TIKSLU ATSIIMTI DUKRĄ. 

Laisvas laikraštis rašo apie bylas, kur vyrai nubausti realia laivės atėmimo bausme  už savo partnerių plaukų pešimą, nežymų sveikatos sutrikdymą

Jiems nepasisekė, nes modulis jiems nesusuko tokio sėkmės rato kokį susuko čia paminėtam asmeniui P. K. 

O tie, kurie nepratę tik virškinti išgalvotų istorijų, nesunkiai atras, kad bylų paskirstymo modulis „sėkmės ratą” suka tiems, kurie vykdo tam tikras valstybės programas, kurios be kita ko kartais vadinamos „vaiko gerove”.  

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));