Kaip „teisėsaugos” rankomis atimamas mano šeimos turtas, o aš grūdama į „psichuškę”?

Rubinaite1

Rubinaite1

Kaip „teisėsaugos” rankomis atimamas mano šeimos turtas, o  grūdama į „psichuškę”?

1111111111 Rating 4.86 (7 Votes)

Sveiki, į atitinkamas tarnybas nusiunčiau tokį raštą su priedais, bet abejoju ar kas nors sureguos.

 

Pagarbiai

 

Asta Rubinaitė

 

 

2017-09-02 mirus Tėčiui Algimantui Rubinui (rastas kilpoje, Telšių raj.) ir po Jo mirties, siekiant Zitai Andruškienei užvaldyti svetimą turtą, prasidėjo ne gyvenimas, o košmaras (to nelinkėčiau patirti niekam ! ).

Zita Andruškienė, išskyrusi šeimą, pagyvenusi kelis metus ir galimai suorganizavusi Tėčio pakorimą (antras vyras rastas kilpoje, jei nedaugiau, nėra atsisveikinimo raštelio, kas yra nebudinga, bei labai daug mėlynių ir kitų sužalojimų ekspertai nustatė ant Tėčio kūno. Turiu visus dokumentus.), teismui pateikė savo ranka rašytą raštelį pavadinimu „Testamentas“, kad pripažintų, kaip Algimanto Rubino asmeniniu testamentu. Taip siekė užvaldyti didelės vertės svetimą turtą.

VGTPT šiai bylai atstovauti paskyrė advokatą Antaną Pliaugą, kuris tik žlugdė bylą, posėdį nedalyvavo, klaidino ir tik per didžiausias emocijas ir prašymus, parašė gerb. Teismui, tik vieną prašymą. Minėto advokato atsisakiau. Nepaisant to, vistiek minėtas advokatas domėjosi byla. Taippat sistemingai visiems šmeižė, kad aš esu „beprotė“, alkocholikė, narkomanė ir t.t. ir grąsino patalpinti ilgam į psichiatrinę.

Paprašius gerb. Teismo atlikti rašysenos ekspertizę, bylą laimėjau, nes 6 rašysenos ekspertai nustatė, kad tai ne Tėčio raštas, o pačios Zitos Andruškienės. Zita Andruškienė yra užvaldžiusi iki šiol Tėčio visą turtą (net nuotraukų nesutiko atiduoti), teigė, kad aš vistiek nepasiimsiu palikimo ir ji turinti įtakingų pažinčių/giminių. Galimai ir advokatas Antanas Pliauga jos interesus atstovavo (ir atstovauja), kito logiško pamąstymo aš neturiu.

Surado kitą būdą, kaip pasisavinti, ne tik mano Tėčio, bet ir mano turtą. (visose bylose Antanas Pliauga pripažintas nukentėjusiuosu, mane uždarius į „psichūškę“ iki gyvos galvos, „savos“ teisėjos priteis);

Tik laimėjus paveldėjimo bylą, advokatas Antanas Pliauga, nuo 2018-10-10 pradėjo rašyti sistemingai melagingus (neadekvačius) pareiškimus, su labai sunkiais kaltinimais pasikėsinimu nužudyti, apie jo privataus gyvenimo informacijos rinkimu ir t.t.. Ko pasekoje, buvo atliekamos kratos, atimti dokumentai, telefonai, kompiuteriai. Buvau nepagrįstai uždaryta 2 paromis ir sistemingai aš ir mano šeima persekiojama, šmeižiama ir terorizuojama (važinėjo po mano ir motinos namus, net po 10 kartų į dieną, šmeižė kaimynams ir t.t.)  policijos pareigūnų. Minėtoje IT nr. 01-1-48816-18 byloje melagingai liudijo ir Antano Pliaugos žmona, Janina Pliaugienė. Man pateikus pokalbio įrašus ir kitus dokumentus, bei nepasitvirtinus įtarimams, minėtą ikiteisminį tyrimą 2019-02-22 nutraukė.

Sistemingai nepažįstami asmenys, slankiodavo apie mano ir mano motinos namus, bei apklausinėjo kaimynus. Gaudavo mūsų šeima grąsinančias žinutes (ir nuotrauką su mini karstu ir žvake), bei skambučius. Pasiskundus policijai, nereagavo. O visai neseniai mūsų šeima (šiuo metu gyvenam tryse) gavo „dovaną“ tris pakartus mini skeletus (pateikiu nuotrauką). Visi grąsinimai ir užpuolimai, vyksta dėl turto, bet Alytuje, nėra kam pasiskųsti.

2019-03-01 Mane sportuojančią miškelį užpuolė nusikaltėlis, pavyko pabėgti. Su savimi telefono neturėjau. Paprašiau pagalbos pas vietos žurnalistes, kad paskambintų į policiją, artimiesiems (tą įrodo išklotinės, taippat turiu pokalbio įrašą su žurnaliste, kuriame kalbame apie minėtą užpuolimą), ir sužinoti, ar tikrai su jais nesusidorota. Įsitikinus, kad man ti grąsino minėtas nusikaltėlis, padėkojus žurnalistėms už pagalbą ir išėjau. Vėliau parašiau Alytaus policijai pareiškimą, bet jo net neužregistravo ir netyrė. 2020-04-01 Prokuroras Arūnas Juknevičius (pagal BK 154 str. 2 d.) pradėjo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19, pagal Antano Pliaugos pareiškimą, neva aš jį viešai apšmeižiau. Labai svarbu pažymėti, kad viešai apie Antaną Pliaugą nebuvo parašyta, nei straipsio, nei laidos. Pasirodo prašyti pagalbos „pataikiau“ pas Antano Pliaugos drauges, kurios sutiko po mėnesio melagingai liudyti, neva aš atbėgau duoti joms interviu, visa suprakaitavusi, su suplėšytais drabužiais, susivėlusi, išsigandusi ir drebėdama. Taippat neradau jokio LR BK str. kuris numatytų baudžiamąją atsakomybę asmeniui prašiusiam pagalbos, kad leistų paskambinti į policiją ir artimiesiems, nesvarbu kokios profesijos, ar statuso žmogaus. Prokuroras taiko man netinkamą LR BK straipsnį.

Pateikus prokurorui Arūnui Juknevičiui, visus duomenis, pokalbio įrašą su žurnaliste, bei kitus dokumentus ir liudijimus, kurių visuma akivaizdžiai įrodo mano nekaltumą, ikiteisminio tyrimo nenutraukė. Viso ikiteisminio tyrimo metu besąlygiškai bendradarbiavau tiek su pareigūnais ir prokuroru, bei žinojo mano susisiekimo kontaktus. Tą įrodo siųsti mano duomenys, prašymai, skundai ir t.t (kuriuos Prokuroras atmesdavo). Nepaisant to, minėtas Prokuroras paskelbė 2019-09-25 man paiešką.

2019-10-24 Apie 13 val. patekau į Kauno klinikas. Neaišku kieno buvau užpulta, sužalota, su nuluptais nagais. Netekus sąmonės, miške pragulėjau kelias paras, galimai palikta numirti. Nuo šalčio prabudus ir šaukiantis pagalbos, suteikė pagalbą grybaujanti Kauno raj. gyventoja, kuri iškvietė greitąją pagalbą. Kaip patekau į Kauno klinikas, neatsimenu. SPS skyriuje praradinėjau sąmonę, atsimenu, tik nuotrupas. 2019-10-24 apie 20 val. Atvyko į Kauno klinikas tyrėja Violeta Aušiūraitiene ir man nepžįstamas vyriškis. Mane pasiėmė. Nuvežė į Alytaus S.Kudirkos ligoninę ir paguldė į nusikaltėlių palatą, bei paliko saugoti visą naktį pareigūnę Ievą Baziukevičienę. Pažymėtina, kad buvau nevaikščiojanti, su šlapimo pusle, širdies pulsas buvo 138, praradinėjanti sąmonę su invalido vežimėliu. Tokios būklės atsivežė mane tyrėja Violeta Aušiūraitienė su paprastu nežymėtu automobiliu. Sekančią dieną minėta tyrėja atliko apklausą, nors negalėjau pasikelti iš lovos, buvau labai silpna, kad vos pasirašiau. Perskaityti, ar teisingai surašė, ką pasakojau tyrėjai, neturėjau jėgų. Paėmė mano pasą, įpareigojo kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį registruotis policijos įstaigoje (man nevaikščiojančiai, pasityčiojimas ! ), uždraudė išvykti iš Lietuvos. Tyrėjai su pareigūnais išvykus, po keliatos minučių atvyko kitas pareigūnas, įteikti protokolo. Kuriame teigiama, kad aš esu nubausta, dėl to, kad 2019-03-19 užpuoliau Antaną Pliaugą ir jo žmoną Janiną Pliaugienę. Ištikrųjų minėtą dieną buvau sutikusi minėtą advokatą su žmona. Bet jis pats mane užpuolė išvadino necenzūriniais žodžiais, o pasakius, kad viską filmuoju su rankose laikyta plančete, bandė sumušti ir atimti ją. Pavyko pabėgti. Vėliau sulaukiau skambučio iš tyrėjo Deivydo Pašukonio, kad dėl minėto susitikimo, ketina man kitą ikiteisminį tyrimą pradėti. Paaiškinus, kad turiu video, pokalbį nutraukė ir minėjo, kad vėliau paskambins. Puse metų skambučio nesulaukiau. Taip išeina, kad nubaudė manęs net neapklausęs, nes minėto tyrėjo akyse gyvai neesu mačiusi. Būdama ligoninėje parašiau, dėl nuobaudos skundą į Alytaus apylinkės Alytaus rūmus. Minėtam teismo posėdyje, nesuteikė man teisės dalyvauti (neatidėjo prašant, net nieko neatsakė ! ). Paliko nuobaudą 70 e. už tai, kad pati buvau užpulta. Sistemingai viskas daroma „už akių“, šališkai, neleidžiant man nei vienam teismo posėdyje dalyvauti ir pateikti savo duomenis, dokumentus, įrašus. Visi mano skundai/prašymai yra atmetami, arba išviso neatsakoma.

Pats prokuroras Arūnas Juknevičius grąsino uždaryti mane  į psichiatrinę ir jam nereikalingos iš psichiatrų jokios pažymos ir prisipažino, kad nelegaliai mane gaudė;

Nuo 2019-10-24 dėl sistemingo (jau treti metai) pareigūnų persekiojimo ir terorizavimo, šmeižimo, visai suprastėjo sveikata ir reikalinga širdies operacija. Sistemingai gulėjau ligoninėse (kardiologijos skyriuose), buvo kviečiamos greitosios pagalbos (kardiogramų apgauti neįmanoma !). Prokuroro Arūno Juknevičiaus paprašius, kad dėl prastos sveikatos sustabdytų IT nr. 03-2-00157-19 procesą, kategoriškai atsisakė. Grąsino pats prokuroras mane uždaryti į psichiatrinę ir kad jam nereikalingos jokios iš teismo psichiatro mano pateiktos pažymos. Pažadėjo mane išvežti į Utenos psichitrinės ekspertinį skyrių ir kad samdys jie patys advokatus man, ir jiems neįdomu, ar jie man patiks, ar ne. Taippat prisipažysta, kad mane nelegaliai gaudė (taip ir buvo !), o dabar darys viską oficialiai. Teigė, kad aš sirgdama vilkinu procesą ir jie daugiau nežais. Man gulint ligoninėse, siuntinėjo įvairius raštus, kvietė į teismo posėdžius. Paprašius, kad juos atidėtų, visiškai neregavo ir net nieko neatsakydavo į daug siųstų prašymų (reg. laiškais ir el. būdu). Parašius skundą, dėl Prokuroro nušalinimo ir kad skundą pavestų nagrinėti kitam apylinkės teismui, kadangi Antano Pliaugos dukra Živilė Janavičienė, bei prokuroro žmona Snaigė Juknevičienė, Alytaus apylinkės teismo teisėjos, visus mano skundus prašymus atmetė. Ikiteisminio tyrimo teisėja Asta Jakučiūnienė, akivaizdžiai šališka ir galimai klastoja nutartis (atbulinėm datom !). Vyksta akivaizdus susidorojimas pasinaudojant tarnybinėmis pareigomis, bei įtakingomis pažintimis !

Teisėjai ir pareigūnai siekdami susidoroti, galimai klastoja dokumentus, pažeidinėja LR įstatymus, taip patys vykdo nusikalstamas veikas;

2020-01-08 Gavau šaukimą į 2020-01-14 teismo posėdį (pagal Prokuroro prašymą, dėl priverstinio uždarymo į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, dėl nusikaltimo, kurio net nėra). Kadangi buvau tuo metu ligoninėje, parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų. Negavau jokio atsakymo. 2020-01-14 teismo posėdis neįvyko. 2020-01-16 į palatą (kardiologijos skyriuje) atvyko policijos pareigūnai ir per prievartą įteikė nutartį 2019-12-31 atbuline data, pasirašytą 2020-01-16 tyrėjos Monikos Fedorukaitės (kuri minėtam IT ne proceso dalyvė ir nuo kada teismo nutartis pasirašinėja policijos pareigūnai?!), su galimybe apskųsti per 7 dienas (kokiu būdu, jei ligoninėse gulėjau 20 dienų ? ). 2020-01-17 Dėl pablogėjusios sveikatos su greitosios pagalbos automobiliu išvežė į Kauno klinikas. Ligoninėje gulėdama privalėjau rašyti skundą. Alytaus apylinkės teismas skundą atmetė, neva aš pavėluotai parašiau. Pateikus reg. laiško čekį, skundą persiuntė į Kauno Apygardos teismą. Kauno apygardos teismas nutarė, kad Alytaus apylinkės teismas iš naujo nagrinėtų Prokuroro prašymą. 2020-02-25 Įvyko posėdis, eilinį kartą parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų, taip suteikiant teise man jame dalyvauti, pateikti savo turimas pažymas, įrašus ir kitus dok. Taippat gerb. Teismui pateikiau papildomos medžiagos, pokalbio įrašus, kuriuose pats prokuroras man grąsina susidoroti išvežant į psichiatrinę. Pokalbio metu, tai prižada. Eilinį kartą teismas išvis nieko neatsakė, o „už akių“ (vėl Monikos Fedorukaitės prašymu) „atstovavo“ advokatė Ramunė Kuzmienė, kurios akyse nemačius, nei kalbėjus. Minėta „advokatė“ sutiko su Prokuroro pozicija, uždaryti nekaltą žmogų į psichiatrinę, taip suvaržant teisę į laisvę, bei žeminant jo garbę ir orumą. Paskambinau 2020-03-13 į VGTPT ir paklausiau kokiu teisniu pagrindu man paskyrė minėtą „advokatę“. Patikino, kad jie dėl advokatės paskyrimo negavo iš nieko prašymo ir man neskyrė. Reiškiasi ‚advokatė“ Ramunė Kuzmienė dalyvavo nelegaliai minėtam posėdyje, kuriame atstovavo Prokuroro interesus. Vėliau daug kartų kreipiausi į VGTPT, kad man „už akių“ neskirtų jokio advokato, kadangi aš pati esu baigusi teisę ir kriminalistiką ir kuo puikiausiai savo interesus, galiu atstovauti pati.

Vadovaujantis suklastota/atbuline data 2019-12-31 (pasirašyta tyrėjos Monikos Fedorukaitės) nutartimi ir nelegalia 2020-02-25 nutartimi (kur nelegaliai dalyvavo „advokatė“ Ramunė Kuzmienė),bei vadovaudamasis su akivaizdžiai suklastotomis Kauno teismo psichiatrijos skyriaus išvadomis, 2020-05-26 Kauno apygardos teismas nusprendė mane, dėl nusikaltimo, kurio net nėra, pritarti uždaryti į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių iškarto po nutarties paskelbimo. Nekreipė visiškai dėmesio į mano prašymą, kad teismo posėdį atidėtų (nors paskambinus telefonu žadėjo ir minėjo, kad ir „advokatė“ Ramunė Kuzmienė negalės dalyvauti), taip suteikiant man galimybę jame dalyvauti. Pateikiau iš gydytojos pažymą, kad esu sunkioje ligoje. Pasirodo Kauno apygardos teismas visiškai nereagavo į mano prašymą atidėti teismo posėdį, net neatsižvelgė, kad esu sunkioje ligoje ir laukiu širdies operacijos. Minėtam teismo posėdyje „gynė“ vėl neaišku kieno paskirta advokatė Regina Atkočaitienė, kuri nesusipažinus su mano pozicija, dokumentais, pažymomis, įrašais, mane „atstovavo“. Labai svarbu pažymėti, kad Antano Pliaugos dukra teisėja Živilė Janavičienė šiuo metu dirba Alytaus Apylinkės teisme, o anksčiau daug metų dirbo Kaune teisėja, VGTPT, ir turi daug įtakingų pažinčių. Antanas Pliauga ir teisėja Živilė Janavičienė, dar 2018 vasarą grąsino išvežti į psichiatrinę visam laikui ir žadėjo „reikalą“ davesti iki galo. Nuo 2018-10-10 prasidėjo melagingi pareiškimai.

Alytaus apskrities vyriausiasis komisariatas, kriminalinis skyrius nuo šiol, laiko ir „saugoja“ VŠĮ Alytaus poliklinikos sveikatos bylas;

2020-01-29 Grįžus iš Kauno klinikų ligoninės ir apsilankius pas šeimos gydytoją Dalią Gradziavičienę, sužinojau, kad kažkur dingus mano sveikatos byla. Paklausus raštu VŠĮ Alytaus poliklinikos administracijos, gavau atsakymą, kad sveikatos byla yra Alytaus apskrities VPK kriminaliniam skyriuje. Minėtam skyriuje, nėra vedamo jokio ikiteisminio tyrimo, ikiteisminis tyrimas vyksta veiklos skyriuje. Kokiu teisiniu pagrindu atidavė mano sveikatos bylą? Kas dabar užgarantuos, kad pareigūnai, neišplėšė lapelių, ar neprirašė ko nors? Raštu paprašiau, kad man atsiųstų visą bylos kortelę, gavau tik keliatą lapų nuo 2019-10-24 gydymo, kiti visi vaikiški. Nors sistemingai lankiausi pas šeimos gydytoją Dalią Gradziavičienę, bei ligoninėse, SPS skyriuose. Liga širdies plazdėjimas ir virpėjimas. Kur dingo visa gydymo istorija? Svarbu pažymėti, kad užvesta mano sveikatos byla VŠĮ Alytaus poliklinikoje nuo 2019-11-05, kadangi aš sveikata anksčiau nesiskundžiau ir gyvenau užsienyje (Lietuvoje deklaruota nuo 2019-11-19). 2019-12-31 ikiteisminio tyrimo nutartyje (atbuline data), teigiama, kad Kauno teismo psichiatrinės ekspertizės skyriaus, ekspertas, 2019-12-12 atliko tyrimą iš medicininių dokumentų ir parašė analogišką išvadą, kaip ir 2018-11-15 ekspertė Laura Andriuškevičienė. 2019-12-12 gulėjau ligoninėje ir man buvo lašinamos lašelinės. Beto negalėjo būti mano medicininiuose dokumentuose jokių psichikos sutrikimo ligų, jei bučiau jų turėjusi, tai būčiau ir gydyta psichiatrinėse. Apžiūrėję per šį ligos laikotarpį nuo 2019-10-24 iki dabar, dešimtimis gydytojų, tame tarpe ir psichiatrų, bei psichologų ir nustatė, kad blogai su sveikata nuo nuolatinės įtampos ir stresų, dėl neteisingų kaltinimų ir pareigūnų persekiojimo, bei terorizavimo. Jokiom psichikos ligom niekada nesirgus ir nesergu, turiu psofesionalios vairuotojos pažymėjimą, bei užsienio universiteto įvairias pažymas, kurių man teismas nesuteikė teisės pateikti. Kauno teismo psiciatrinės ekspertizės skyriaus ekspertų išvados 2019-12-12 ir 2018-11-15 akivaizdžiai suklastotos. Paprašius išprašyti video medžiagą, visiškai neregavo ir nieks jos neišprašė.

Kurie jau įvykdė ir vykdo nusikaltimus, yra nebaudžiami, nes naudojasi tarnybinėmis padėtimis ir turi įtakingų pažinčių?

Zita Andruškienė suklastojusi mano Tėčio asmeninį testamentą, nekartą teismui melavus, užvaldžius didelės vertės svetimą turtą (Iki šiol) ikiteisminį tyrimą  nr. prokuroras Arūnas Laukaitis nutraukė (mūsų vaikų, net nepripažinęs nukentėjusiais). Nekalta !

Antanas Pliauga sąmoningai būdamas profesionaliu teisininku (dirbęs milicininku 20 metų) kaltinęs mane labai sunkiais nusikaltimais, taip siekdamas nekaltai uždaryti į kalėjimą, ar į psichiatrinę (nuolatos taip grąsino) ir toliau persekioja mane ir mūsų šeimą, pasinaudodamas savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, bei įtakingomis pažintimis yra nekaltas! Galimai savi prokurorai, net jokio tyrimo nepradėjo.

Pareigūnai sistemingai patys pažeidinėdami LR įstatymus, klastodami dokumentus ir naudodamiesi savo tarnybinėmis padėtimis terorizuoja, bei persekioja mūsų visą šeimą irgi nekalti! Galimai pasidarę raktų dublikatus (kaip buvau sulaikyta 2 paromis) arba su visrakčiu, atsirakino svetimas valdas, be šeimininko žinios, nors tel. Nr. turėjo. Su žymėtais ir nežymėtais automobiliais nelegaliai gaudė, galimai pagal Prokuroro „užsakymą – gaudyt“ ? Tyrėja Violeta Aušiūraitienė reikalavo, kad aš jai skambinėčiau kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį (registruotis į jos nurodytą „pyldyk“ kortelę), jei ne, tai mane uždaris ir nesvarbu, kad esu ligoje. Vėliau skundėsi, kad skambinėju ir buvo blokuojamos policijos prašymu kortelės ir telefonai (kaip sukčiautojos) 2,5 mėnesio. Nepaisant to minėta tyrėja vistiek reikalavo, kad skambinėčiau. Visus pareigūnų 2,5 metų terorizmo/persekiojimo atvejus, sudėtinga aprašyti.

LR teisėjai gali pažeidinėti įstatymus ir klastoti nutartis? Net neatsižvelgti, kad žmogus sunkioje ligoje ir dėl nusikaltimo, kurio net nėra, nutarti, vistiek „tysti“ kad ir lavoną į „psichūškę“ ir ten jį uždaryti, svarbu patenkins įtakingų ponų interesus.

LR Prokuroras gali grąsinti susidoroti, nelegaliai „gaudyti“, o nepavykus „pagauti“, pasinaudodamas savo ir savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, susidoroti „oficialiai“ patalpindamas į „psichūškę“ iki gyvos galvos?

Pareigūnų „tyrimų“ rezultatas, suėsta sveikata, kad net reikalinga širdies operacija (kažin, ar padės, gal net kitos reikės) ir man siųlomas net neįgalumas (nesutikau), kadangi aš nieko negaliu dirbti ir kartais reikia pragulėti visą dieną/naktį lovoje, skausmuose. Nedarbingumo pažyma nuo 2019-10-24 iki 2020-06-05.

Mano ir mūsų šeimos nusikaltimas tik toks, kad nesutikome, kad Zita Andruškienė su „špurgalke“ pavadinimu „testamentas“ užvaldytų mūsų Tėčio visą asmeninį turtą, kurį iki šiol užvaldžiusi ir juo naudojasi.Rubinaite1

Facebook komentarai
});}(jQuery));