Kaip pasielgs S. Skvernelis, sužinojęs, kad energetikos ministras sulaužė priesaiką ???


Kaip pasielgs S. Skvernelis, sužinojęs, kad energetikos ministras sulaužė priesaiką ???

                                                     
 Energetikos ministras, pamindamas Šilumos ūkio įstatyme nustatytus Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius  reikalavimus, sulaužė duotą ministro priesaiką ir tyli …..

 O kaip pasielgs Premjeras, kada bus apie tai informuotas ??????

 Ir kaip pasielgs Prezidentė, apie tai sužinojusi ????

 

                                          

*************************************************************

                             BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA

                                                                              Nepriklausoma  visuomeninė organizacija

 

Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106, Vilnius, 0                                                                                                               

  8-686-65887, 8-5-2764865,    antanas1940@gmail.com ,

********************************************* 

 

 

Energetikos ministrui, asmeniškai                  2019 03 21  Nr. 5

 

                  

                 DĖL   MINISTRO    PRIESAIKOS    SULAUŽYMO

 

              Šilumos ūkio įstatymas nuo 2003 metų nustato:

 

   Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai

 

  1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomuosius reikalavimus.

 

  1. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.Namo pertvarkymas pagal privalomuosius reikalavimus turi būti remiamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

  Toks reikalavimas ir buvo  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE,  energetikos ir aplinkos  ministrų patvirtintuose 2010 m. liepos 10 d.  įsakymu Nr. D1-595/1-201.

  Tačiau Jūsų  2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtintuose DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUOSE  REIKALAVIMUOSE  šio privalomo reikalavimo nebeliko.

 

      Iš Jūsų sistemingo vengimo atsakyti į Jums asmeniškai skirtus mūsų laiškus, blaiviai mąstant, tenka padaryti išvadą, kad Jūs suvokiate, ką padarėte.

 

 

   O Jūs paminėte ne bet kokius,  o privalomuosius  Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus ir vienkart LR Konstitucijos nuostatą: „Valstybė gina vartotojo interesus“.

      Tokiu būdu,  visa tai sumoje  yra ne kas kitas, kaip Ministro priesaikos:

 

  „Gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti Lietuvos žmonių gerovei“

 

 tyčinis sulaužymas

 

 

     Ryšium su tuo, viešojo vartotojų intereso gynimo tikslu,  siūlome nedelsiant  atitinkamai sutvarkytiDAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMUOSIUS REIKALAVIMUS, kad jie atitiktų Šilumos ūkio įstatymo  privalomuosius reikalavimus.

 

   Ir mus informuoti.

 

 

                            Prezidentas                   Antanas Miškinis

———————————————————————————– 

 

 

Pranešimą parašė Buitinių vartotojų sąjunga 

Facebook komentarai
});}(jQuery));