Kaip pasielgs liberalas Vilniaus meras – Ar jis prisiims atsakomybę už „Valstybinį” reketą ??


Kaip pasielgs liberalas Vilniaus meras – Ar jis prisiims atsakomybę už „Valstybinį” reketą ??

 
 simasius%2Blaimingas
     Vilniaus miesto savivaldybės merui           2018 03 08     Nr. 3
            Remigijui Šimašiui
 
Žiniai: Specialiųjų tyrimų tarnybai
                        
 
DĖL AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI NETEIKIAMOS PASLAUGOS
 
 
   2018 03 07 laike Nr. 2 rašėme, kad AB Vilniaus šilumos tinklai  Vilniaus miesto šilumos tiekėjas nuo pat savo veiklos pradžios šilumos vartotojams pateikia neteisingas sąskaitas už šilumą- jose nėra esminio rekvizito: Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti.
 
   Nes   karštas vanduo ruošiamas ne centralizuotai, o daugiabučiuose namuose  esančiuose šilumos punktuose, ką beje patvirtina ir pats šilumos tiekėjas savo interneto svetainėje patalpintuose filmukuose.
 
   Tačiau, nežiūrint to,  šilumos tiekėjas, pritaikydamas Kainų komisijos patvirtintą centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodiką, parengia visam miestui taikomą centralizuotai paruošto karšto vandens kainos projektą ir pateikia jį Vilniaus savivaldybei.
 
   Vilniaus savivaldybė  pastabų jam neturi ……
 
   Jeigu pastabų neturi, tai, vadovaujantis sveiko proto logika,  pritaria su sveiko proto logika nesiderinančiam centralizuoto paruošto karšto vandens kainos projektui.
 
   Na o Kainų komisija, AB Vilniaus šilumos tinklai pateikto projekto pagrindu,  patvirtina su sveiko proto logika nesuderinamą centralizuotai paruošto karšto vandens kainą….
 
 Patvirtina neteikiamos paslaugą kainą, į kurią įeina:
 
Ø  Normatyvinis  pelnas,
Ø  Veiklos sąnaudos,
Ø  Būtinos pajamos,
Ø  Kitos sąnaudos,
Ø  Transporto paslaugos,
Ø  Paslaugos ir darbai pagal sutartis.
 
  Nepriklausomo energetikos eksperto Rimanto Zabarausko  paskaičiavimu tokiu būdu AB Vilniaus šilumos tinklai kas mėnesį apskaičiuoja Vilniaus šilumos vartotojus  ~ 250.000 eurų sumai.
 
    Ir jeigu jums tai iki šiol buvo nežinoma, tai dabar Jums tikrai  bus tai  žinoma.
 
  
   Todėl pakartotinai primenam, kad  tiek generalinio AB Vilniaus šilumos tinklai direktoriaus, tiek visos  valdybos  ir visos stebėtojų tarybos tokia  „veikla“ turi būti nedelsiant  atitinkamai įvertinta.
 
 Sumoje tikimės, kad Jūs, mūsų pateiktą informaciją tikrai  labai atsakingai ir  tinkamai  įvertinsite.
 
Nes Jūs profesinė patirtis tikrai yra tam pakankama.
————–
1997 m. stažavausi prestižinio JAV politikos tyrimų ir analizės institute Heritage Foundation. Praktinių viešojo valdymo įgūdžių sėmiausi Frydricho Naumano fonde (Vokietija), o žinias apie konkurencijos ekonomiką gilinau Vidurio Europos universitete (CEU, Vengrija). Mėnesį, praleistą Ludwig von Mises instituto vasaros universitete (Alabama, JAV), laikau vienu turiningiausių patirties prasme: į kursus laikyti austrų ekonomikos pagrindų egzaminą susirenka apie 100, ryžtasi jį laikyti 30, o išlaiko – paprastai ne daugiau kaip 10 žmonių*. Šis atestatas man itin brangus.
——————
 
 O priešingu atveju Jūs  prisiimsite atsakomybę už AB Vilniaus šilumos tinklai vykdomas neteisėtas veikas.
 
Vienkart tenka pažymėti, kad yra ir tokia nuomonė, kad į  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainą yra įtraukiamos šilumos gamybos sąnaudos tikslu sumažinti šilumos kainą….
 
 Kuo tai, kaip sakoma, kvepia, Jums, kaip politikui, aiškinti neverta.
 
Sumoje tikimės informacijos apie Jūsų priimtą sprendimą.
 
                           Prezidentas                   Antanas Miškinis   
Facebook komentarai
});}(jQuery));