S.Skvernelis vėl dengia žudikus (pildom)

c92f06d9c3b67d734b804985c246bb8e_600

c92f06d9c3b67d734b804985c246bb8e_600

S.Skvernelis  vėl dengia žudikus

Aurimas Drižius

Ne naujiena, kad Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pridengia žudikus, kurie nušovė bėgantį nepilnametį jaunuolį į nugarą. Kai S.Skvernelis buvo policijos generalinis komisaras, jam atsiskaitantis kriminalinės policijos biuras nerado teisėjo Jono Furmanavičiaus, Violetos Naruševičienės, Drąsiaus Kedžio ir Andriaus Ūso žudikų, nors žudynių organizatoriai paliko aibę pėdsakų.  Tik todėl, kad šių žudynių organizatorius yra vienas ir kriminalinės gaujos, pavadintos „policija“, kūrėju, kriminalinės policijos biuras nuslėpė visus nusikaltimų ir žudikų pėdsakus, o nužudymus pavaizdavo kaip nelaimingus atsitikimus.

Todėl visiškai ne naujiena, kad S.Skvernelis eilinį kartą pridengė policijos žudikus, kurie nušovė nepilnametį, kuris sėdėjo ant užpakalinės sėdynės bėgančiame nuo policijos automobilyje. S.Skvernelis mano, kad reikia keisti įstatymus, ir smulkiai apibrėžti, kada galima panaudoti ginklą.

„Skvernelis kliedi, nes įstatyme labai aiškiai parašyta, kada galima ginklą panaudoti – tik tada, kai kyla neišvengiamas būtinumas ir grėsmė aplinkinių gyvybei, – stebisi buvęs Valstybės saugumo departamento darbuotojas, atsakingas už kovą su pareigūnų korupcija Kaune, Aurelijus Beržinis, – niekaip tiksliau nenumatysi įstatyme, kada galima tą ginklą panaudoti. Gali žiūrėti visų valstybių įstatymus ir konvencijas, ten lygiai tas pat parašyta. Ginklas gali būti panaudotas, kai konkretus pareigūnas mato grėsmę sau ir aplinkinių gyvybei, ir tai įvertinęs, pirma šauna į orą“.

„Kam reikalingas Seimas  ir visi įstatymai, jeigu Skvernelis jau pasakė, kad tas žudikas veikė teisėtai, ir jį gina, – sakė Aurelijus Beržinis, – įstatyme aiškiai parašyta, kad pareigūnas gali panaudoti ginklą tik tada, kai kyla pavojus jo ir aplinkinių žmonių gyvybei, ir kai ginklo panaudojimas yra neišvengiamas. Koks pavojus pareigūnų gyvybei, jeigu bėgantis kontrabandininkas taranavo policijos automobilį? Tai kokį pavojų nusikaltėliai kelia, kai bėga? Kam reikia apskritai taip persekioti bėgantį automobilį ir į jį šaudyti? Tereikia važiuoti iš paskos, ir perspėti kitus ekipažus, kad būtų užtvertas kelias. O ką veikia policija? Sėdi savo komisariatuose, ir skundžiasi, kad neturi benzino, kai reikia gaudyti nusikaltėlius. Todėl nevažiuoja. Arba atvažiuoja po valandos, kai pėdos ataušę – o pavėlavome, nes benzino neturime. Tai absurdas.  Amerikoje yra kitaip, nei Lietuvoje – ten policija, tave sustabdžiusi, ir pamačiusi, kad kyši ranką į kišenę, tave gali nušauti, nes bijo, kad tu pirmas nepradėtum šaudyti. O Lietuvoje yra visai kitaip – į bėgantį žmogų niekaip negalima šaudyti, nes jis jokio pavojaus nekelia. Reikia tik blokuoti kelius – kur gi tie bėgliai pabėgs, kai visi keliai blokuoti? Tegul jie pabėga į mišką, meta automobilį, tačiau tai vis geriau, negu nušauti žmogų. O šioje situacijoje galėjo būti, kad policininkai buvo girti arba kažko apsisvaiginę (tokių atvejų yra buvę), ir pasidarė sau tirą – rankos miklumą bandė į bėgančius taikinius. Nepataikė į padangą, tačiau pataikė į nugarą, reiškia, kad negavo prizo. Tuo labiau, kad tas nušautas žmogus gal ir niekuo dėtas – gal jis tik važiavo ant užpakalinės sprunkančio automobilio sėdynės?“.

A.Beržinis mano, kad policininkai bėglius galėjo sušaudyti ir keršydami todėl, kad jie sprukdami trenkėsi į policijos automobilį. Kokios šio nužudymo tyrimo perspektyvos? „Policija kaip visuomet tiria pati save, – juokiasi A.Beržinis, – todėl ir tyrimo rezultatai bus aiškūs. Jeigu tyrimą atliktų nepriklausoma, nieko bendro su policija neturinti institucija, gal ir galima būtų tikėtis objektyvių tyrimo rezultatų, tačiau šiuo atveju tai beviltiška. Šio policijos nusikalstamo sindikato narių yra visur, ir faktiškai jie kontroliuoja situaciją. Ne veltui šių nusikaltėlių taip bijojo Valdas Adamkus, visaip linkčiojo, ir bijojo prieštarauti, kad tik nereikėtų gailėtis“.

A.Beržinis atkreipė dėmesį, kad Seimas 2003 pakeitė Baudžiamąjį kodeksą, ir ten nurodė, kad padaryti sunkų kūno sužalojimą galima tik sulaikant žudiką. Dabar galima padaryti sunkų kūno sužalojimą sulaikant bet kokį asmenį, ir visą tai nurašyti „dėl neatsargumo“. „Anksčiau kodeksas numatė, kad žmogaus jokiais būdais negalima sužaloti sulaikant, jeigu jis ne žudikas, – pasakojo A.Beržinis, – o dabar galima daryti ką nori, sulaikant įtariamuosius, ir viską nurašyti, kad neva kaltas neatsargumas. O kas įstatymą pakeitė? Seimas.

„Kodėl policijoje ar prokuratūroje negali dirbti normalūs, inteligentiški žmonės? – klausimu į klausimą atsakė Aurelijus Beržinis, – kodėl iš ten tuos taip greitai išveja, kodėl jie ten negali dirbti? Todėl, kad ten gali dirbti tik visiški padugnės, kurie savo tikslų siekia pasinaudodamas žmogaus silpnybėmis, rinkdami apie juos informaciją, iš šalies veikdamas per savo agentus, kad jie darytų vieną ar kitą dalyką, žlugdytų jį finansiškai, kai jį reikia sužlugdyti ir pan. taip dorojami žmonių likimai, ir taip veikia policinės valstybės sistema. O kur čia teisė ir teisinė demokratinė valstybė. Yra tik, kaip sako Putinas, teritorija, bet ne valstybė“.

Policijos veiklos įstatymo 25 straipsnis. Šaunamojo ginklo panaudojimas

1. Policijos pareigūnas, kai kitos prievartos priemonės yra neveiksmingos, kaip išimtinę priemonę turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą.

2. Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį tokiais atvejais:

1) gindamas save, kitą asmenį nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo gyvybei ar sveikatai nusikalstamo kėsinimosi;

2) sulaikydamas nusikalstamą veiką padariusį asmenį, kuris aktyviais veiksmais vengia sulaikymo, jeigu kitaip jo neįmanoma sulaikyti, taip pat tais atvejais, kai asmuo atsisako įvykdyti teisėtą reikalavimą padėti ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima sužaloti žmogų, jeigu kyla pavojus policijos pareigūno ar kito žmogaus gyvybei ar sveikatai ir kitaip jo neįmanoma nuginkluoti;

3) atremdamas saugomų objektų užpuolimą;

4) kai būtina išlaisvinti įkaitus arba užkirsti kelią teroro aktui;

5) pabėgimo iš įkalinimo vietų ar riaušių jose atvejais.

3. Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą prieš transporto priemonę ir gyvūnus.

4. Draudžiama panaudoti šaunamąjį ginklą žmonių susibūrimo vietose, jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys, prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, jei akivaizdu, kad jie invalidai, prieš nepilnamečius, jei jų amžius žinomas pareigūnui arba išvaizda atitinka amžių, išskyrus atvejus, kai jie priešinasi pavojingu žmogaus gyvybei ar sveikatai būdu arba jei užpuola tokių asmenų grupė ir šis užpuolimas kelia grėsmę gyvybei ar sveikatai.

Kokiu iš minėtų atveju buvo nušautas bėgantis nepilnametis?

 c92f06d9c3b67d734b804985c246bb8e 600

Zenonas Lapinskas (Volkovas)

LL atstovas Klaipėdoje, tel.8 662 33770.

LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“ Premjeras Algirdas Butkevičius , komentuodamas rugpjūčio 27 d. incidentą pasienyje, kai Valstybės sienos apsaugos darbuotojas, pasienyje su Baltarusija ties Druskininkais persekiojant (vejantis – Z.L.) du įtariamuosius kontrabanda automobilius, nušovė įtariamąjį. Sulaikius automobilį Leipalingyje, vieną įtariamąjį 18-metį Edgarą Balčių rado peršautą iš nugaros pusės, gulintį ant užpakalinės sėdynės, kuris ligoninėje mirė.

Rugpjūčio 28 d. VRM ministras S. Skvernelis paskelbė viešą pareiškimą, kuriame ragino be teismo ir nešališko tyrimo nesmerkti pareigūno, kuris, vykdydamas tarnybines pareigas, galbūt viršijo įgaliojimus. Jis taip pat ragino pareigūnus nesiklaupti ant kelių prieš kriminalinį pasaulį, nepasiduoti ir nebijoti ( šaudyti – Z.L.).

Taip pat ministras BNS sakė, kad tarnybinio ginklo naudojimo reglamentas šiuo metu yra netobulas, todėl politikams teks nuspręsti, ar nustatyti aiškesnes taisykles, ar jas griežtinti, paliekant pareigūnus „bedančiais ir beginkliais“.

Kaip tai netobulas drg. ministre, jeigu berods ten parašyta: „Turi būti realus pavojus pareigūno ar kito asmens sveikatai ar gyvybei, arba tai turi būti sulaikomas asmuo, įtariamas smurtiniu nusikaltimu“.

Drg. S.Skvernelis paaiškino, kad pradėti trys su šiuo įvykiu susiję ikiteisminiai tyrimai: dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu akcizinių prekių, už 43 tūkst. eurų, taip pat dėl pasipriešinimo pareigūnui. Įdomu sužinoti nuo kada nestojimas traktuojamas „pasipriešinimu“. Nes niekur nei užuominos apie pasipriešinimą nesigirdi. Nesu šalininkas kontrabandininkų ir rūkalių, bet mano mamunėlis kužda, kad kalčiausias pats ministras S. Skvernelis: „kursiu policinę valstybę“. O kokia gi policinė valstybė jeigu niekas nešaudo? Vieną kitą „nukeps“, kad kiti bijotų ir bus tvarka.

Manyčiau yra paprastesnis būdas sunaikinti kontrabandą. Atkurti ir pigesnių cigarečių gamybą, kad ir be filtrų. Bėdžiai cigarečių filtrus nupjauna, kiti filtrą išima palikdami kokį trečdalį. Kiti renka nuorūkas ir daro suktinukus. „Riebiausios“ nuorūkos būna moksleivių, kuriems jie patys nuperka už porą pavaišintų cigarečių. Mes, tai yra Jūs valdininkai vaidinate, kad rūpinatės jų sveikata, jie to net nežino. Kaime bedalis už darbą gauna pavalgyti ir dar 5 eurus. Kaip jam apsieiti be kontrabandinių – niekas neatsakys. Duokim jiems nors „Primos“, „Jūratės“ ar „Kąstyčio“. Gyvenant tokioje valstybėje, rūkalių gali ir daugėti.

Gal kas gali pakomentuoti, kokios aplinkybės šį jaunuolį paskatino bendradarbiauti su kontrabandininkais. Manau ne iš gero gyvenimo. Gal nepajėgė susirasti darbo, nepajėgė jį išlaikyti tėvai, galimai iš asiocialios šeimos, jaunas, naivus, per jaunas kad emigruotų iš tokios valstybės kur negerbiamos žmogaus teisės ir t.t.

Facebook komentarai
});}(jQuery));