D.Grybauskaitė asmeniškai dalyvavo „VP Market“ aferose (pildom)

numavic

numavic

Kaip „Maxima“ savininkai iš D.Grybauskaitės panosės nušvilpė 76 mln. Litų biudžeto pinigų

lrytas.lt nuotr.

numavic

Dalia Grybauskaitė šiandien pareiškė, kad ir ji turėjo reikalų su VP Market“, valdančia didžiausią parduotuvių „Maxima“ tinklą. Tarp šios įmonės akcininkų Nerijaus Numavičiaus ir Mindaugo Marcinkevičiaus kilo žodžių karas, kai M.Marcinkevičius apkaltino „turtingiausią lietuvį“ N.Numavičių sukčiavimu ir apgaulėmis užvaldžius įmonės pagrindinį akcijų paketą, o taip pat tuo, kad jis bando parduoti „Akropolius“, apeidamas smulkiuosius akcininkus.

D. Grybauskaitė kalbėjo, kad ši įmonių grupė nuo pat įsikūrimo buvo apgobta įtarimų šešėliu dėl įvairių mokesčių vengimo modelių taikymo. D. Grybauskaitė prisipažino su tuo asmeniškai susidūrusi, kai buvo finansų ministre. „Taigi dabar mastai šių mechanizmų, rodos, dar yra labiau ištobulinti ir dar labiau naudojami. Ir tai, be jokios abejonės, nesąžiningo ir negarbingo verslo pavyzdžiai ir, manau, kad, deja, ta reputacija, kurią turėjo nuo pat savo iškilimo ir savo įsikūrimo pradžios „VP Market“ grupė išliko negraži. Ir dabar mes matome dar daugiau šešėlių, kurie iškilo virš šios grupės“, – teigė šalies vadovė.

Ta proga verta prisiminti, kad D.Grybauskaitė buvo finansų ministrė tuo metu, kai „VP Market“ prasuko savo pirmą sėkmingą valstybės apiplėšimą.

2001-2004 metais Daliai Grybauskaitei sėdint finansų ministrės kėdėje apsukrūs verslininkai tiesiog iš panosės nušvilpė 76 mln. litų mokesčių mokėtojų pinigų, o Finansų ministerija tik beviltiškai skėstelėjo rankomis.

“Anuomet mane tiesiog pritrenkė tuometinių Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), Finansų ministerijos neveiklumas, – “Respublikai” pasakojo buvęs VMI vadovas, nepriklausomas finansų analitikas Petras Navikas. – Girdint, kokias ugningas kalbas šiandien rėžia dabartinė kandidatė į prezidentus, gali susidaryti įspūdis, kad tada, kai iš tiesų reikėjo parodyti ryžtą, ji būtų negalvodama jį parodžiusi. Tačiau ryžto, kad išgelbėtų tuos beveik 80 milijonų mūsų visų pinigų, tuometinė finansų ministrė neparodė”.

Anot P.Naviko, jei būtų buvę neįmanoma išgelbėti mokesčių mokėtojų milijonų, jis tylėtų. “Tačiau dar iki įvykstant tiems įvykiams dirbau valstybės mokesčių sistemoje ir žinau – buvo priemonių nepradanginti valstybės pinigų, nebuvo tik noro tai daryti. Taip mane ir pacituokite”, – sakė P.Navikas.

 

Pirmoji VP Markjet afera tiesiog žavėjo savo akiplėšiškumu. Mat „VP Market“ savininkai įsteigė 10 tūkst. įstatinio kapitalo neįgaliųjų įmonę „Spindulys“, kuri vėliau už 79 mln. litų nupirko UAB „Optimali investicija“. Pastarajai buvo perduotas „VP Market“ nekilnojamasis turtas – „Maxima“ parduotuvės, įvertintos daugiau nei 100 mln. litų. Vėliau draugija „Spindulys“ šiomis parduotuvėmis kaip turtiniu įnašu kelis kartus didino savo įstatinį kapitalą iki 775 251 550 litų. Įstatinis kapitalas buvo didinamas tol, kol gražintino PVM susidarė daugiau nei už 100 mln. litų. Vėliau pareikalauta gražinti PVM už šį sandorį.

 

Tuometinės Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas V.Uspaskich LL papasakojo, kad jis asmeniškai šia tema kalbėjo su tuometine Finansų ministre Dalia Grybauskaite (interviu buvo darytas 2009 m. balandžio mėn.) „Kai aš tai paaiškinau D.Grybauskaitei, ji suprato, kad aš puikiai išmanau visas šias buhalterines vingrybes, ir tada man pasakė: „Mane tai padaryti privertė A.Brazauskas“, – interviu LL pasakojo V.Uspaskich.

 

Kaip invalidai „Maximas“ nusipirko

 

Lietuvos finansų ministrė (2002m.), o dabar- Respublikos Prezidentė D.Grybauskaitė, tada tinkamai negynė valstybės interesų,kai bendrovė „VP Market“, pasinaudodama invalidams teikiama lengvata bandė susigražinti iš valstybės biudžeto 76 mln. litu pridėtinės vertės mokesčio. 

 

Mat „VP Market“ isteigė 10 tūkstančių įstatinio kapitalo neįgaliųjų įmonę „Spindulys“, kurią vėliau už 79 mln. lt. nusipirko UAB „Optimali investicija“. Pastarajai buvo perduotas „VP Market“ nekilnojamas turtas- „Maximos“ parduotuvės, įvertintos daugiau nei 100 mln. lt. Vėliau draugija „Spindulys“ šiomis parduotuvėmis kaip turtiniu įnašu kelis kartus didino savo kapitalą iki 775 251 550 lt. Įstatinis kapitalas buvo didinamas tol, kol grąžintino iš valstybės PVM susidarė daugiau nei 100mln. lt. Tuomet „Spindulys“ minėtas „Maximos“ parduotuves pardavė jau UAB „VP Market“ už 595mln. lt. ir iš karto parašė Mokesčių inspekcijai, kad ši gražintu 103mln.lt PVM, nes įstatymas numato, kad „invalidų visuomeninių organizacijų akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių visos akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijoms, apskaičiuotą mokėti į valstybės biudžetą PVM skirtumą mažina 100 procentu.“ 

 

Tačiau realiai „VP Market“ galėjo susigražinti PVM tik nuo pradinio UAB „Optimali investicija“ įstatinio kapitalo- daugiau nei 100mln.lt. , nes vėliau „popieriuje“ keliant jos vertę iki 775 mln. lt, jokios pridėtinės vertės sukurta nebuvo. 

 

„Mane tai padaryti privertė A.Brazauskas“ 

viktor

Buvęs LR Seimo Ekonomikos komiteto pirm. V.Uspaskich papasakojo, kad jis asmeniškai šia tema kalbėjo su tuometine Finansų ministre D. Grybauskaite. „Kai aš tai paaiškinau D.Grybauskaitei, ji suprato, kad aš puikiai išmanau visas šias buhalterines vingrybes, ir tada man pasakė:“ Mane tai padaryti privertė A.Brazauskas,“- interviu LL papasakojo V.Uspaskich. 

 

Kai VP Market įnešė turtą ir didino invalidų įmonės kapitalą iki 700 mln. Litų, tai šios įmonės įstatinis kapitalas padidėjo nuo 100 mln. Iki 700 mln. Litų. Tačiau PVM lengvatą buvo galima taikyti tik įmonei su pradidinu 100 mln. Litų įstatiniu kapitalu. O ta turto vertė buvo dirbtinai sukelta iki 700 mln. Litų.

 

„Kur jūs matėte, kad turtas per pusę metų išaugtų net septynis kartus? Nuo tų 700 mln. litų ir buvo paskaičiuotas gražinamas PVM, nors jokia pridėtoji vertė nebuvo sukurta.’ Tai yra vagystė ir grobstymas. Kai aš tai paaiškinau D.Grybaus¬kaitei, ji suprato, kad aš puikiai išmanau visas šias buhalterines vingrybes, ir tada man pasakė: „mane tai padaryti privertė A.Brazauskas“. Reiškia, kad yra kažkoks mygtukas, kurį galima paspausti ir priversti D.Grybauskaitę elgtis taip, kaip tau reikia“.

 

V.Uspaskich sutinka, kad „Optimali investicija“ teisėtai galėjo susigrąžinti PVM nuo 100 mln. litų – savo įstatinio kapitalo, nors tai irgi yra „negraži vagystė, sukčiavimas“. „Aš savo kanalais sužinojau, kad Genera¬linė prokuratūra jau buvo parengusi ieškinį dėl šios aferos ir jau rengėsi paduoti ieškinį į teismą, tačiau vėliau visą surinkta medžiaga „pakišo po stalu“, – sakė V.Uspaskich, – žinome, kad pas mus prokuratūra visada taip elgiasi, todėl manęs tai nenustebino“.

 

LL šaltiniai sako, kad Generalinės prokuratūros darbuotojai jau buvo pateikę ieškinį dėl „Optimalios inves¬ticijos“ sandėrio su PVM pripažinimo neteisėtu, tačiau vėliau jį iš teismo at¬siėmė. Visa medžiaga buvo pateikta teismui, tačiau vėliau tie patys prokurorai, nieko nepaaiškinę, tą pačią bylą iš teismo pasiėmė.

„Aš noriu pasakyti, kad tai yra vagystė, ir susigrąžinti PVM buvo galima tik nuo 100 mln. litų, o ne nuo 700 mln. litų, – įsitikinęs V.Uspaskich, – kodėl Finansų ministerija neužginčijo šių sandėrių? Ne man tau aiškinti, kodėl taip atsitiko…Aš tuo metu buvau Ekonomikos komiteto pirmininkas ir tą reikalą norėjau sutvarkyti, tačiau niekas manęs nepalaikė, o pradėjo man daryti didžiulį spaudimą“.

V.Uspaskich sako, kad kai prasi¬dėjo skandalas dėl pavogtų PVM milijonų, jis inicijavo įstatymo pataisas, kurios apribotų didžiausio prekybos tinklo „Maxima“ ekonominę įtaką. Jis jau tada sakė, kad iš atliktos analizės aiškėja, kaip monopolizuojamos išti-sos ekonomikos sritys. ,Monopolizuota cukraus, pieno pramonė, energetika, – sakė jis, – reikia radikaliai spręsti šią problemą“ .V.Uspaskich atkreipė dėmesį, kad vos tik jis pradėjo kalbėti apie „Maxima“ monopolį, dienraščiuose buvo išspausdintas „VP Market“ valdybos ultimatumas. Jame buvo rašoma : „reikalaudamas išskirtinių lengvatų grupei proteguojamų įmonių, V.Uspaskich akivaizdžiai painioja savo ekonominius interesus“.

 

Tačiau V.Uspaskich tuo metu jau buvo pardavęs savo prekybos tinklą „Vikonda“, ir susitikime su „Maximos“ savininku N.Numavičiumi pasakė, kad apvoginėti valstybę yra negarbinga.

 

„Kai tik ėmiau kelti šiuos klausimus, jie ėmė rėkti, kad aš neva darau spaudimą, – pasakojo V.Upsaskich, – jie didžiausią įtaką dare Brazauskui ir A.Paulauskui, kad tik aš jiems nedaryčiau įtakos. Tuomet nesupratau, kas darosi valstybėje, nes net Ekonomikos komiteto pirmininkas  negali pasakyti, kad reikia imtis priemonių „Maxima“ monopolijai  apriboti.

 

Invalidai jokios naudos negavo

 

703 mln. Lt vertės nekilnojamą turtą iš UAB „Optimali investicija“, kurios  akcijos priklausė visuomeninei invalidų organizacijai „Spindulio“ draugijai ir deklaravusiai 103 mln. iš biudžeto grąžintino PVM, pasinaudojant minėta lengvata, Faktiškai Lietuvos biudžetas patyrė 76 mln. Litų žalą. Tačiau patys invalidai naudos iš to negavo. Kalbant apie šią istoriją nutylima, kad visas tas turtas dar anksčiau – iki šio sandėrio, t.y. iki perleidimo „Optimaliai investicijai“ priklausė prekybos įmonėms – UAB „Turto vystymo įmonei“, UAB „VP nekilnojamas turtas“. Lengvata, kuri turėjo būti nukreipta padėti invalidų gyvenimui ir skatinti šių žmonių integraciją į visuomenę, pasinaudojo įmonė, nieko bendro neturinti su neįgaliųjų darbu. 

 

Lengvatos invalidams atsirado apgaulės būdu

 

Beje, labai įdomi istorija, kad ši lengvata invalidų įmonėms atsirado apgaulės būdu. 2001 11 20 Vyriausybė finansų ministerija pateikė Seimui svarstyti naujos redakcijos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektą Nr. IXP-1203 (I variantas). Jame buvo numatyta PVM lengvata, susijusi įdarbintų invalidų skaičiumi ir jiems mokamu darbo užmokesčiu, tačiau nebuvo numatyta lengvata nemokėti PVM įmonėms, kurių akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijoms.

 

2001 12 05 Seimo narys P. Vilkas įregistravo pasiūlymą 129 str. 9 d. papildyti nuostata, kad „invalidų visuomeninių organizacijų akcinės ir uždaros akcinės bendrovės, kurių akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijoms, kitų rūšių įmonės, kurių steigėjai yra tik invalidų visuomeninės organizacijos, apskaičiuotą mokėti PVM skirtumą mažina 100 procentų, proporcingai invalidų visuomeninių organizacijų turimo kapitalo procentui“.

2001 12 10 Ekonomikos komitetas nepritarė P. Vilko 2001 12 05 pasiūlymui, nurodė, kad „mokesčio lengvatų nustatymas atsižvelgiant į steigėjo statusą nėra tikslingas“.

2002 01 14 Biudžeto ir finansų komitetas (pagrindinis) nepritarė P. Vil¬ko 2001 12 05 pasiūlymui ir pasiūlė „atsisakyti mokesčio lengvatų, kurios taikomos atsižvelgiant į steigėjo statusą“.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto II variante (2002 01 14 Biudžeto ir finansų komiteto) nebuvo numatyta lengvata nemokėti PVM įmonėms, kurių akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijos.

 

2003 01 21 Seimo Teisės departamentas pastabose dėl projekto III varianto 129 str. 9 d. pateikė redakcines pastabas, o P. Vilkas 2002 01 21 įregistravo antrą pasiūlymą.

 

2002 03 05 Seime priimant įstatymą posėdžio pirmininkas G.Steponavičius ir pranešėjas G.Šivickas teigė, kad komitetas (manytina, kad kalbėta apie pagrindinį – Biudžeto ir finansų komitetą) pritarė P.Vilko pasiūlymui, to dėl Seime dėl jo balsuota nebuvo. PVM įstatymas priimtas su P.Vilko pasiūlymais (registruotu 2001 12 05 ir patikslintu 2002 01 21). Beje ir dėl P.Vilko 10121 pasiūlymo komitetų išvadų nėra).

 

Keltinas klausimas, ar nustatydamas lengvatą nebuvo šiuo atveju suklaidintas Seimas ir kokiu būdu projekto III variante (BFK 2 01 21) atsirado nuostata, kuriai nepritarė komitetai?

Seimą apgavęs G.Šivickas staiga tapo milijonieriumi

Įdomu tai, kad visą Seimą apgavęs šios įstatymo pranešėjas G.Šivickas, priešingai nei G.Steponavičius, pasibaigus SEimo kadencijai, net nebandė slėpti matyt iš šios aferos uždirbtų milijonų – netoli Kauno nusipirko apie 200 hektarų žemės, kurioje pastatė prabangių namų rajoną, pavadintą „Gilės namais“.  

 

Panaudojo neįgaliuosius

Tai buvo viena skandalingiausių 2002 m. istorijų. Tuomet garsi šalies bendrovė “VP Market” per rekordiškai trumpą laiką iš valstybės kišenės susigrąžino septyniasdešimt šešis milijonus litų pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Kaip žiniasklaidai anuomet tvirtino VMI viršininko pavaduotoja Raimonda Savickienė, grynaisiais pinigai esą nebuvo grąžinti, padaryta tik užskaita. Bet daliai žiniasklaidos tai nesutrukdė operaciją pavadinti “amžiaus afera”.

Kaip rašė “Verslo žinios”, teisę susigrąžinti PVM “VP Market” gavo pasinaudojusi lengvatomis, taikomomis neįgaliųjų organizacijų valdomoms įmonėms. Tarkim, joms buvo suteikta galimybė nemokėti į valstybės biudžetą PVM parduodant tokioms organizacijoms priklausantį turtą. Tuo netruko pasinaudoti apsukrūs verslininkai.

2002-ųjų pabaigoje “VP Market” įsigijo 600 mln. litų vertės turto iš bendrovės “Optimali investicija”, kurios visos akcijos priklausė neįgaliųjų įmonei “Spindulys”.

Galbūt niekas nebūtų įžvelgęs nieko blogo, jei ne vienas dalykas. Paaiškėjo, kad “Spindulys”, anot “Verslo žinių”, buvo įsteigtas likus vos dviem mėnesiams iki sandorio. Ir ne kur kitur, o name, kuriame tuo metu gyveno vienas to paties “VP Market” savininkų Žilvinas Marcinkevičius. Neįgaliųjų organizacija skelbėsi vienijanti 200 narių, turinčių negalią ar kitokių sveikatos sutrikimų, o jos steigėja buvo, “Verslo žinių” tvirtinimu, Ž.Marcinkevičiaus draugė. Tai sužinojus jau niekas neabejojo, kad buvo atlikta gudri kombinacija, kurios tikslas buvo nuo valstybės nuplauti milijonus.

P.Navikas nėra linkęs kaltinti verslininkų. “Jie pasinaudojo įstatymo spraga ir užsidirbo lengvų pinigų. Kitas dalykas, kad savo pareigų neatliko mūsų valdininkai ir ypač – Finansų ministerija”, – tvirtino pašnekovas.

Ministrė principų neparodė

Tos pačios “Verslo žinios” kadaise akcentavo mūsų finansų ūkį kontroliavusių klerkų aplaidumą. “Finansų ministerija, net neatlikusi tokiems atvejams privalomo (!) patikrinimo, patvirtino, kad 76,2 mln. litų PVM bus grąžinti “VP Market”, – rašė “Verslo žinios”. Negana to, tuometinės finansų ministrės D.Grybauskaitės vadovaujama institucija tylėjo lyg vandens į burną prisisėmusi ir tuomet, kai buvo “prakišinėjama” Pridėtinės vertės mokesčio pataisa, verslininkams leidusi nuo valstybės nuplauti mokesčių mokėtojų pinigus.

Ji buvo įrašyta į 2001-ųjų pabaigoje Finansų ministerijos Seimui pristatytą naujos redakcijos įstatymą. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));