Kaip advokatų „Garbės teismo pirmininkas“ Mindaugas Kukaitis „kompiliuoja“ bylos dokumentus

kukaitis

kukaitis

Kaip advokatų „Garbės teismo pirmininkas“ Mindaugas Kukaitis „kompiliuoja“ bylos dokumentus

Šiandien įvyks Advokatų drausmės komiteto posėdis, kuriame svarstoma, ar pagal „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus skundą kelti drausmės bylą advokatų „Garbės teismo“ pirmininkui, A.Sadecko advokatui Mindaugui Kukaičiui.

Kaip žinia, M.Kukaitis atstovauja A.Sadecko firmai „Ekskomisarų biuras“ byloje prieš „Laisvą laikraštį“. M.Kukaitis padavė ieškinį „Ekskomisarų biuro“ vardu, reikalaudami paneigti tam tikrus savaitraštyje atspausdintus teiginius.

Ieškinį nagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vsvaldas Kazakiūnas, kuris atmetė visas „Ekskomisarų biuro“ pretenzijas, nes M.Kukaitis reikalavo paneigti ne duomenis, o teiginius. Be to, teismas nurodė, kad „Laisvas laikraštis“ neišspausdino tokių sakinių, kuriuos kaip neatitinkančius tikrovės savo ieškinyje įvardino M. Kukaitis. Taip pat teismo nutartyje nurodyta, kad „informaciją, kuri nurodyta kaip reikalavimo dalykas, ieškovas (M.Kukaitis) pats sukompiliavo, panaudodamas paminėto atsakovo leidžiamo laikraščio straipsnio pavadinimo žodžius“.

Po šio teismo sprendimo A.Drižius kreipėsi į Advokatų tarybai, kad advokatui M.Kukaičiui būtų keliama drausmės byla už „bylos medžiagos kompiliavimą“. A.Drižius nurodė, kad žodį „kompiliavimą“ supranta kaip bylos medžiagos klastojimą, ir tai ypač stebina, turint omenyje, kad M.Kukaitis yra advokatų „Garbės teismo pirmininkas“, kuris sprendžia, ar kiti advokatai veikia etiškai.

kukaitis

nuotr. M.Kukaitis su A.Sadecku Aukščiausiame teisme, kur A.Drižius buvo visiškai išteisintas išplėstinės septynių Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegijos

 

Tačiau jau iš pat pradžių A.Drižiaus skundas užstrigo advokatų taryboje – jis paduotas prieš du mėnesius, tačiau tik po pakartotinio skundo Advokatų taryba ėmėsi jį nagrinėti.

A.Drižiaus skunde nurodoma : „Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas V.Kazakiūnas savo nutartyje aiškiai nurodė, ką padarė Advokatų tarybos taip vadinamas  „Garbės teismo pirmininkas“ Mindaugas Kukaitis : 

„Tokia informacija, kurią ieškovas reikalauja pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras“ dalykinę reputaciją, nebuvo paskleista nei atsakovo leidžiamame savaitraštyje „Laisvas laikraštis”, nei kitokiame teismui žinomame šaltinyje. Ieškovas nurodė atsakovo leidžiamo savaitraščio „Laisvas laikraštis” 2014 m. rugpjūčio 30- rugsėjo 5 d. Nr. 33 (488), kaip informacijos („teiginių”,- reikalavimuose pavartotas terminas), kurią reikalauja pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo dalykinę reputaciją šaltinį (žr. b. 1. 9, aplanką su leidinio „Laisvas laikraštis” kopija). Siame leidinyje nėra ieškinio reikalavimuose nurodytų sakinių: „UAB „Ekskomisarų biuras”- galimai yra kraupių žmogžudysčių vykdytojas Lietuvoje” ir „UAB „Ekskomisarų biuras” valdė AB „Mažeikių nafta”, dalyvavo jos privatizavime”. Informaciją, kuri nurodyta kaip reikalavimo dalykas, ieškovas pats sukompiliavo, panaudodamas paminėto atsakovo leidžiamo laikraščio straipsnio pavadinimo „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras”- ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje?” žodžius ir kitame to paties savaitraščio straipsnyje „A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka” įraštus sakinius: „Bandžiau tris kartus panaikinti tokį draudimą, nurodydamas, kad A. Sadeckas ne tik buvo „Mažeikių naftos” akcininkas, tačiau faktiškai vadovavo šios įmonės privatizavimui ir per savo privačią įmonę „Ekskomisarų biuras” teikė „Mažeikių naftai” valdymo paslaugas, t. y. ją valdė”. „A. Sadeckas ne tik buvo „Mažeikių naftos” privatizavimo įstatymo autorius, per savo firmą „Ekskomisarų biuras” teikęs šiai įmonei valdymo paslaugas (t. y. realiai „Ekskomisartų biuras” valde „Mažeikių naftą”). Šie sakiniai gerokai skiriasi nuo ieškinyje pareikštų reikalavimų teksto. Tad ieškovas reikalauja priimti sprendimą dėl tokios informacijos, kuri nebuvo nei išsakyta, nei išspausdinta (nebuvo paskleista). CK 2.24 str. nuostatos neleidžia patenkinti tokio reikalavimo, kadangi numato galimybę teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, atitinkančius kitas šiame straipsnyje išdėstytas savybes. Tad ieškovo reikalavimai dėl tokios informacijos, kuri nebuvo paskleista, atmetami. Nepaskleistos informacijos nėra pagrindo nei pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo dalykinę reputaciją, nei paneigti ieškovo pageidaujamu būdu“.

Kitaip sakant M.Kukaitis „sukompiliavo“, paprasčiau pasakius, suklastojo bylos dokumentus. Todėl prašau kelti jam bausmės bylą – ar gali toks bylų klastotojas būti advokatų „Garbės teismo pirmininkas“.

Savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius Aurimas Drižius

2015 m. gruodžio 21 d.

 

Teisėjo V.Kazakiūno nutartis byloje :

Civilinė byla Nr. 2-11603-432/2015 Teisminio proceso Nr. 2-68-3-04872-2015-8

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 29 d.

Vilnius

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Visvaldas Kazakiūnas. sekretoriaujant Jolitai Kliorytei, dalyvaujant ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras” advokatui Mindaugui Kukaičiui, nedalyvaujant atsakovo atstovui ir nedalyvaujant tretiesiems asmenims, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras“ (į. k. 122755433), buveinė- Eigulių g. 14. Vilniuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT677400037015723810 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, banko kodas 74000, ieškinį dėl „paskleistų neatitinkančių tikrovės duomenų, žeminančių ieškovo dalykinę reputaciją paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo”‘ priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Patikimas verslas” (į. k. 303121202), Juridinių asmenų registre nurodyta buveinė- J. Savickio g. 4. Vilniuje, kitas ieškinyje nurodytas adresas- Konstitucijos pr. 23B- 22, Vilnius, tretieji asmenys Aurimas Drižius (a. k.), gyv. Moliakalnio g. 15. Vilniuje, ir Myra Kovalski. vieta korespondencijai siųsti- Konstitucijos pr. 23B- 22, Vilnius ir

nustatė:

Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas;

1. Pripažinti, kad neatitinka tikrovės bei žemina UAB „Ekskomisarų biuras14 dalykinę reputaciją paskelbti teiginiai:

1. 2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. savaitraštyje „Laisvas laikraštis” (2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. Nr. 33 (488)) straipsnyje „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras”- ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje?” (autorius Myra Kovalski):

UAB „Ekskomisarų biuras“- galimai yra kraupių žmogžudysčių vykdytojas Lietuvoje.

II. 2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. savaitraštyje „Laisvas laikraštis” (2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. Nr. 33 (488)) straipsnyje „A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka” (autorius Aurimas Drižius):

UAB „Ekskomisarų biuras” valdė AB „Mažeikių nafta”, dalyvavo jos privatizavime.

2. Įpareigoti atsakovą UAB „Patikimas verslas” savaitraštyje „Laisvas laikraštis” savo vardu ir lėšomis adekvačia forma (tuose pačiuose puslapiuose, tokiu pat šriftu, tokiame pat leidinių skaičiuje, kaip buvo paskelbti straipsniai) išspausdinti tokio turinio paneigimą:

I. 2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. savaitraštyje „Laisvas laikraštis”, Nr. 33(488). straipsnyje „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras”- ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje? (autorius- Myra Kovalski) buvo paskelbti tikrovės neatitinkantys ir UAB „Ekskomisarų biuras” dalykinę reputaciją žeminantys duomenys. Šiuo pranešimu paneigiame minėtame straipsnyje paskleisti duomenis ir nurodome, jog paskleisti teiginiai, kad: „UAB „Ekskomisarų biuras”- galimai yra kraupių žmogžudysčių vykdytojas Lietuvoje”,

II. 2014 m. rugpjūčio 30 d.- rugsėjo 5 d. savaitraštyje „Laisvas laikraštis”. Nr. 33(488), straipsnyje „A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka” (autorius- Aurimas Drižius) buvo paskelbti šie duomenys. Šiuo pranešimu paneigiame minėtame straipsnyje paskleistus duomenis ir nurodome, jog paskleisti teiginiai, kad: „UAB „Ekskomisarų biuras” valdė AB „Mažeikių nafta”, dalyvavo jos privatizavime.”,

3. Priteisti ieškovui iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimą- 8 696 € už dalykinės reputacijos pažeminimą.

4. Priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo (ieškovo reikalavimai neredaguoti).

Ieškinyje parašyta, kad: 2014 09 05 atsakovas savaitraštyje „Laisvas laikraštis44 išspausdino straipsnius pavadinimais: „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras44- ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje?44 (autorius Myra Kovalski); „A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo primininkas Vytautas Zelianka44 (autorius Aurimas Drižius). Ieškovas nurodo, jog iš pirmojo straipsnio konteksto galima suprasti, jog ieškovo vadovai ir savininkai yra prisidėję prie nusikaltimų, susijusių su pedofilijos byloje figūruojančių asmenų nužudymu. Tačiau atsakovas nepateikia įrodymų, patvirtinančių straipsnyje išdėstytus argumentus. Minėtu straipsniu bandoma sukurti neigiamą ieškovo įvaizdį. Antrajame straipsnyje atsakovas teigia, jog ieškovas yra susijęs su AB „Mažeikių nafta44 privatizavimu, atsakovui yra žinoma, jog šie teiginiai neatitinka tikrovės, šiuo klausimu yra priimti įsiteisėję teismo sprendimai. Ieškovas nevykdo ir nevykdė nusikalstamos veikos, darbuotojai nėra susiję su nužudymais, neprisidėjo prie AB „Mažeikų nafta” privatizavimo. Straipsniuose pareikšti kaltinimai kenkia ieškovo dalykinei reputacijai, melaginga informacija paskelbta plačiam visuomenės ratui, pateikta ne kaip nuomonė, o kaip realiai įvykę faktai. Atsakovas savo veiksmais- melagingos informacijos skleidimu, padarė žalą ieškovui. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas prašo ieškinį patenkinti.

Atsakovas ir jam atstovaujantis trečias asmuo Aurimas Drižius pateikė atsiliepimą į ieškinį. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodo, jog su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Taip pat nurodo, kad minėti straipsniai buvo išspausdinti kitoje visuomenės informavimo priemonėje- internetiniame portale https://criticsmoflife.wordpress.com. atsakovas tik perspausdino minėtus straipsnius, kuriuose pateikta informacija iki šiol nėra paneigta. Dėl nurodytų priežasčių prašo ieškinį atmesti.

Per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo Myra Kovalski nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

Teismo posėdžio metu ieškovo advokatas palaikė ieškinyje pareikštus reikalavimus.

Atsakovo- UAB „Patikimas verslas44 atstovas ir trečiasis asmuo Aurimas Drižius, prasidėjus teismo posėdžiui, savavališkai iš jo išėjo. Esant šioms aplinkybėms, konstatuojama, kad atsakovo- UAB „Patikimas verslas44 atstovas ir trečiasis asmuo Aurimas Drižius 2015 09 22 teismo posėdyje nedalyvavo be svarbių priežasčių (CPK 155 str. 2 d.). Byla išnagrinėta atsakovo- UAB „Palikimas verslas44 atstovui ir trečiajam asmeniui Aurimui Drižiui nedalyvaujant.

Trečiajam asmeniui Myrai Kovalski, prieš tai išnaudojus visas galimybes gauti duomenis apie jo buvimo vietą, apie šios bylos nagrinėjimą pranešta viešo paskelbimo būdu (b. 1. 128).

Parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškėjus, kad papildomi pasirengimo bylai nagrinėti teisme veiksmai nereikalingi, pradėtas žodinis bylos nagrinėjimas ir byla išspręsta iš esmės iškart po parengiamojo teismo posėdžio, nepriimant parengiamojo teismo posėdžio nutarties (CPK 231 str. 5 d.).

Ieškinys atmestinas.

Pagal CK 2.24 str. 1 ir 8 d. nuostatas asmuo turi teisę reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą (juridinio asmens- dalykinę reputaciją) ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Vadinasi, tam, kad būtų galima patenkinti reikalavimą paneigti atsakovo apie ieškovą nurodytus duomenis, būtinos keturios sąlygos:

1. turi būti išspausdinti arba pasakyti duomenys;

2. duomenys turi būti paskleisti;

3. duomenys turi neatitikti tikrovės;

4. duomenys turi žeminti asmens (ieškovo) garbę ir orumą (juridinio asmens dalykinę reputaciją).

Tik esant visoms šioms sąlygoms būtų pagrindas patenkinti ieškovo reikalavimą teismo tvarka paneigti ieškinyje nurodytus duomenis ir atlyginti dėl tokių duomenų paskelbimo padarytą žalą.

Lietuvių kalbos žodyne pateiktas toks sąvokos „duomuo”apibūdinimas: kas duota, kuo remiamasi, darant išvadas (hiXv.llwww.lkz.lt/). Kitaip tariant, sąvoka „duomenys” reiškia nurodytas, konstatuotas tam tikras aplinkybes, faktus, t. y. informaciją, kurios tikrumą galima patvirtinti taikant tiesos ir netiesos kriterijus. Kad duomenys neatitinka tikrovės, reiškia, jog paskleistos žinios yra melagingos, pramanytos, išgalvotos, t. y. iš tikrųjų tokių faktų, aplinkybių nebuvo arba būta kitokių. Atitiktis tikrovei vertinama dviem aspektais: 1) ar teisingas pranešimas apie faktus; 2) ar teisingai, adekvačiai vertinami įvykę faktai. Paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, jeigu faktai tikrovėje 

neegzistavo, įvykiai klostėsi ne taip, kaip nurodoma, asmens poelgiai vertinami neadekvačiai vykusiems faktams.

Ieškovas reikalauja pripažinti, kad neatitinka tikrovės, pažeidžia ieškovo dalykinę reputaciją ne duomenys, o teiginiai, taip pat reikalauja paneigti ne duomenis, o teiginius. Lietuvių kalbos žodyne pateikta tokia žodžio „teiginys1,1 prasmė: teiginys- kas teigiama, tvirtinama; loginis, mokslinis tvirtinimas fhttp://www.Ikz.lt/). Sąvokų „duomenys” ir „teiginiai” reikšmių skirtumas yra tas, kad duomenys reiškia faktų apibūdinimą, o teiginiai reiškia kalbėjimą, tvirtinimą, nuomonės išsakymą. Pats ieškovas tos informacijos, kurią paneigti reikalauja per teismą, nelaiko duomenimis. Nėra pagrindo peržengti ieškinio reikalavimus (CPK 265 str. 2 d. nuostatos draudžia peržengti pareikštus reikalavimus) ir pakeisti ieškinyje nurodytos informacijos pobūdį: teiginius pavadinti duomenimis. CK 2.24 str. nuostatos nenumato galimybės reikalauti teismo tvarka paneigti teiginius. Todėl ieškinyje pareikšti reikalavimai negali būti patenkinti.

Tokia informacija, kurią ieškovas reikalauja pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras” dalykinę reputaciją, nebuvo paskleista nei atsakovo leidžiamame savaitraštyje „Laisvas laikraštis“, nei kitokiame teismui žinomame šaltinyje. Ieškovas nurodė atsakovo leidžiamo savaitraščio „Laisvas laikraštis” 2014 m. rugpjūčio 30- rugsėjo 5 d. Nr. 33 (488), kaip informacijos („teiginių”,- reikalavimuose pavartotas terminas), kurią reikalauja pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo dalykinę reputaciją šaltinį (žr. b. 1. 9, aplanką su leidinio „Laisvas laikraštis” kopija). Šiame leidinyje nėra ieškinio reikalavimuose nurodytų sakinių: „UAB „Ekskomisarų biuras” – galimai yra kraupių žmogžudysčių vykdytojas Lietuvoje’1 ir „UAB „Ekskomisarų biuras” valdė AB „Mažeikių nafta”, dalyvavo jos privatizavime”. Informaciją, kuri nurodyta kaip reikalavimo dalykas, ieškovas pats sukompiliavo, panaudodamas paminėto atsakovo leidžiamo laikraščio straipsnio pavadinimo „Ar gali būti, kad „Ekskomisarų biuras1′- ir yra tie kraupių žmogžudysčių vykdytojai Lietuvoje?’4 žodžius ir kitame to paties savaitraščio straipsnyje , A. Sadecko naudai dokumentus klastoja net Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka” įraštus sakinius: „Bandžiau tris kartus panaikinti tokį draudimą, nurodydamas, kad A. Sadeckas ne tik buvo „Mažeikių naftos” akcininkas, tačiau faktiškai vadovavo šios įmonės privatizavimui ir per savo privačią įmonę „Ekskomisarų biuras” teikė „Mažeikių naftai” valdymo paslaugas, t. y. ją valdė”. „A. Sadeckas ne tik buvo „Mažeikių naftos44 privatizavimo įstatymo autorius, per savo firmą „Ekskomisarų biuras4′ teikęs šiai įmonei valdymo paslaugas (t. y. realiai „Ekskomisartų biuras4′ valdė „Mažeikių naftą44). Šie sakiniai gerokai skiriasi nuo ieškinyje pareikštų reikalavimų teksto. Tad ieškovas reikalauja priimti sprendimą dėl tokios informacijos, kuri nebuvo nei išsakyta, nei išspausdinta (nebuvo paskleista). CK 2.24 str. nuostatos neleidžia patenkinti tokio reikalavimo, kadangi numato galimybę teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, atitinkančius kitas šiame straipsnyje išdėstytas savybes. Tad ieškovo reikalavimai dėl tokios informacijos, kuri nebuvo paskleista, atmetami. Nepaskleistos informacijos nėra pagrindo nei pripažinti neatitinkančia tikrovės bei žeminančia ieškovo dalykinę reputaciją, nei paneigti ieškovo pageidaujamu būdu.

Be to, nors ir neatitinkančios tikrovės, tačiau nežeminančios juridinio asmens reputacijos informacijos paskleidimas (viešas išsakymas) nedaro žalos juridiniam asmeniui (nėra objektų, kuriems tokia informacija kenktų). Dalyvavimas kito juridinio asmens privatizavime ar šio juridinio asmens valdymas neturi neigiamos prasmės. Nei ieškovo reikalavime, nei ieškinyje aprašytame spaudos leidinyje nenurodyta, kad ieškovo veiksmai, susiję su AB „Mažeikių nafta44 privatizavimu ar valdymu buvę neteisėti. Dėl šios priežasties informacija „UAB „Ekskomisarų biuras44 valdė AB „Mažeikių nafta44, dalyvavo jos privatizavime’4 taip pat negali būti paneigta teismo tvarka (tokia informacija nepažeidžia ieškovo dalykinės reputacijos).

Konstatavus, kad nėra šio ieškinio dalyko- ieškinyje nurodytos atsakovo paskleistos informacijos (konkrečių sakinių) ir konstatavus, kad ieškinio dalykas nėra duomenys, nėra CK 2.24 str. 1 d. įtvirtinto pagrindo priteisti ieškovui iš atsakovo neturtinės žalos atlyginimą.

Ieškinys (visi jo reikalavimai) atmetamas.

Byla išspręsta ne ieškovo naudai, todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

Atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nenurodė, kad turėjo su šios bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir neprašė jų priteisti iš ieškovo. Todėl atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

Šios bylos procesinių dokumentų įteikimas buvo apmokėtas valstybės lėšomis. Atmetus ieškinį, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 7,18 €, priteistinos valstybei iš ieškovo (CPK 92 str., 96 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93, 96, 99, 259- 270 str.,

nusprendžia:

Atmesti ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras” (į. k. 122755433) ieškinį dėl „paskleistų neatitinkančių tikrovės duomenų, žeminančių ieškovo dalykinę reputaciją paneigimo ir neturtinės žalos atlyginimo” priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Patikimas verslas” (į. k. 303121202), tretieji asmenys Aurimas Drižius (a. k. ) ir Myra Kovalski.

Priteisti valstybei iš ieškovo- UAB „Ekskomisarų biuras” (į. k. 122755433) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu- 7,18 € (septynis eurus ir aštuoniolika euro centų). Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Teisėjas —- ‘ ~~ ~..Visvaldas das Kazaki u n as

? f

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));