skip to Main Content

 

 

 

Ką reiškia Zigmo Vaišvilos mosikavimas rankomis?

 

 

 Susidomėjau 2018-09-25 anonsuojama spaudos konferencija LR Seime: “Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui” [1]. Prieš šią konferenciją  po šiuo straipsniu palikau komentarą, tikėdamasis gal pagarsins ar pakomentuos. To palikto komentaro turinys:

 

7. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com(2018-09-26 02:19:49)(98.193.120.238) Parašė: Citata: „Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui“. 

Paaiškinu, kad NIEKADA nebūtų buvę tokio JTŽTK sprendimo dėl R.Pakso jeigu LR KT ir Seimas būtų nubaudę R.Paksą taip kaip numatyta LR Konstitucijos 74-am straipsnyje: apkaltos proceso tvarka pašalinę iš pareigų ir viskas ir taškas. Nebūtų pademonstravę, kad NEAPYKANTA yra aukščiau teisės. 

Gal net niekada nereikėtų referendumo dėl dviejų pilietybių, jeigu Seimas ir LR KT vadovautųsi Konstitucija, o ne bolševikinį pavydą pastatytų aukščiau teisės. 

Gal būt tikrai nebūtume netekę tiek daug piliečių, neturėtume tokios emigracijos, jeigu TEISĖ Lietuvoje galiotų ir SIGNATARAI nebūtų priėmę ANTIKONSTITUCINIO Seimo rinkimų įstatymo, kurį 1992-07-09 pasirašė prof. Vytautas Landsbergis. 

Ko pasekoje jau daugiamandatėje išrintas Seimo narys dar kartą po dviejų savaičių skuba į tuos pačius rinkimus į tą patį Seimą, kad dar kartą būtų išrinktas. Ar pasaulis matė tokius idiotus? Manau, kad Z.Vaišvila tik prieš D.Grybauskaitę gali pašokinėti, TIESOS neįgarsins, neleista.

 

 

Taigi labai atidžiai stebėjau šią konferenciją [2], kurioje tikrai pateikta labai nemažai Valstybei svarbių klausimų. Tačiau visgi atrodo, kad šioje konferencijoje pritrūko to teisinių minčių dėstymo tikslumo, kurį turi Sorbonos universiteto prof. Stanislovas Tomas. Netgi jo pavardė nebuvo paminėta, nors visiškai aiškiai žinome jo didžiulį indėlį į tai, kas buvo pasakyta. Tai nekorektiška, nesąžininga. Kitaip tariant: ““Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo — Dievui” (Mt 22,21).”, nes kitaip tapsite plagiatoriais baršauskininkais.  

 

Tai, kai nėra tikslaus teisinių minčių dėstymo, tai įvairūs konferencijoje išsakyti teiginiai pasidaro diskutuotini, neteisingi. Ir dėl to gali atsirasti problemų, kaip viena iš jų: tokius teiginius lengva sukritikuoti ir NEVYKDYTI. Nemanau, kad būtent tokį tikslą ir turėjo konferencijos dalyviai. 

 

 

Nuo 42 min [2], kai Z.Vaišvila siūlo pakeisti Seimo ir Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimus [3], tai privalėtų pradžiai suprasti, kad to Seimas padaryti negali, nes tuomet pažeis LR KT nutarimą dėl R.Pakso. Turėtų būti suprasta lygiai taip, kaip išaiškino JTŽTK, kad LR Konstitucinis Teismas privalo pakeisti savo nutarimą, o Seimas tik įvykdytų LR KT nutarimą skubiai. Taip yra buvę. Taigi Z. Vaišvilai reiktų gauti pirmiausia teisininko, kad ir prof. S.Tomo, patarimo. 

 

JTŽTK nekalba apie Seimo įstatymų pakeitimus, jie gali atsirasti tik po LR KT nutarimo pakeitimo pagal JTŽTK sprendimą.  Seimas galėtų paprašyti, kad LR KT pakeistų savo nutarimą sutinkamai su LR KT įstatymo 62 str. ir JTŽTK sprendimu.  Ponas Z.Vaišvila jau turėjo pakankamai laiko “užmiršti” EŽTT sprendimą dėl R.Pakso, nes JTŽTK sprendimas yra platesnis ir pilnai atkuria R.Pakso teises iki jo apkaltos ir kas privalomai turi būti vi tiek įgyvendinta. Todėl EŽTT sprendimas yra nereikalingas.

 

Ir dar, matau, kad ponas Z.Vaišvila įsivažiavo kaip kokie nevykėliai šarlatanai LR KT teisėjai [4]. Kuriai prasme? O tai prasme, kad pradėjo filosofuoti ir nustatinėti BAUSMES apkaltą patyrusiems žmonėms, kai tuo tarpu nesugebėjo atsiversti LR Konstitucijos 74 str. ir išsiaiškinti, kaip yra  baudžiamas asmuo, kai jis šiurkščiai pažeidžia Konstituciją. Tai paminėjau ir savo 7 komentare prieš spaudos konferenciją [1]. Neskaito, nežino, nesupranta.  Pamirškite padauginti bausmę, kuri ir taip yra numatyta Konstitucijoje, nekaitaliokite Konstitucijos. Jei konkurentai rinkimuose  pamatys, kad kažkas meluoja savo biografijoje, tai už neteisingų žinių pateikimą…. Gali būti išmesti iš rinkimų maratono, o žmonės sužinoję tiesą už tokį asmenį nebalsuos. O teisingos žinios tokios, jei esi po apkaltos, tai privalai tai ir nurodyti. Sveiko proto žmonėms tas yra aišku, nereikia įstatymo. Apkaltą nelyginkite su kgb veikimu. 

 

Kartu išreikšta Z.  Vaišvilos nuomonė, kad tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas yra grėsmė nacionaliniam saugumui yra teisinga, ir reikia šią nuomonę papildyti, kad dar didesnė grėsmė nacionaliniam saugumui yra antikonstituciniai LR KT nutarimai, griaunantys Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, bei antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas, kuris daro Seimo narius nelegitimiais. 

Va šiuo klausimu ponas Z.Vaišvila ar tik nebus pasiklydęs dausose?

 

Pasiklausykime  pono Zigmo Vaišvilos nuomonės. 

 

Tai ir pacituosiu tiksliai Z.Vaišvilos žodžius nuo  1:01:01 minutės [2]: 

 

“Yra manančių, kad ir Seimo rinkimų įstatymas nuo 1992 metų prieštarauja Seimo rinkimams ir panašiai. Tai aš kalbu apie jo 2011 metų, bet yra taip, bet yra kai kurie kalba tai, kad Seimo rinkimai nelegtimus nuo 1992 metų. Tai gerbiamieji ir ir ir žinot mes galim  prisižaisti iki absurdo. Aš pasakysiu paprastą tiesą. Jeigu pasaulio pagrindinės valstybės nepripažino mūsų inkorporacijos Lietuvos į Tarybų Sąjungą ir ir mūsų Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 12-o šaukimo atkūrė nepriklausomybę, raštingai, kvalifikuotai, be ją išrinko pagal okupacinės valdžios įstatymus. Nu tai neigdami viską absoliučiai mes galim prieiti iki nieko ir iki absoliutaus chaoso. Todėl susitvarkykime taip ką galima susitvarkyti per artėjančių metų rinkimus. O visa kita yra Seimo valioje. O dabar jeigu pasakysi, kad dabar viskas neteisėta per 30 ar 28 metus, nu įsivaizduojat, kas čia dėsis? “

 

Z.Vaišvilos nuomonės komentaras.

 

Taip yra manančių, kad “Seimo rinkimų įstatymas nuo 1992 metų prieštarauja” , Konstitucijai ir jos 55 str. įtvirtintai lygiai rinkimų teisei. Tuo manytoju yra ne vien dr. Jonas Ramanauskas, tačiau tuo pagrįstu manytoju yra ir LR Konstitucinis Teismas, kuris taip tiksliai tą reikalą, vadovaudamasis Konstitucija, Europos teise, sveiku protu savo išaiškinime formuluoja taip [5], cituoju: 

 

“2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių”

 

LR KT tokią nuomonę savo išaiškinimuose pagrindžia, įsakmiai nurodo žodžiu, kad Seimas PRIVALO ir tai įvairiose vietose pakartoja 3 kartus, kad nebūtų nesuprantančių. Ponas Z.Vaišvila gal būt nesupranta žodžio “PRIVALO”? Tai apie tai kalba ir JTŽTK, ten sako, kad Lietuva PRIVALO atkurti R.Pakso teises nuo pat 2004-04-06. Tas pats žodis “PRIVALO”. Tai kai Z.Vaišvila sako, kad “Yra manančių”, tai iš esmės teisę pakeičia savo nuomone ir demonstruoja savo homosovietizmą. 

 

Taip, tikrai kalbu taip “bet yra kai kurie kalba tai, kad Seimo rinkimai nelegtimus nuo 1992 metų.” Ir tai įrodyta [5] ne kažkokio dr. Jono Ramanausko nuomone, o LR KT išaiškinimuose, kuriuose žodis PRIVALO pakartotas 3 kartus. Todėl pono Z.Vaišvilos paniekinačioji pozicija “Yra manančių” yra netoleruotina, nes kerta per Lietuvos valstybės teisinius pagrindus, tokia Z.Vaišvilos nuomonė yra antikonstitucinė ir būtų malonu, kad ponas Z.Vaišvila daugiau tokių nesąmonių nekalbėtų.

 

Z.Vaišvila sako: “Nu tai neigdami viską absoliučiai mes galim prieiti iki nieko ir iki absoliutaus chaoso.”. Tai visiškų nesąmonių rinkinys. Kai matome, kai Seimas yra renkamas antikonstituciškai, tai kiekvienas Seimo narys, kai tik prisiekia Konstitucijai, tai iš karto PRIVALO imtis priemonių, kad jo patekimas į valdžia atitiktų Konstituciją, nes kitaip yra demonstruojama atvira panieka Konstitucijai, kuriai prisiekiama. Nereikia šuoliuoti atgal į tarybinius laikus, reikia nedelsiant pakeisti Seimo rinkimų įstatymą, kuris yra priimtas po Nepiklausomybės paskelbimo. Tai buvo pasiūlyta jau 2016-04-13 Seimui, tai yra gerokai prieš 2016-10-09 rinkimus ir po to daugybę kartų siūloma ir reikalaujama paklusti Konstitucijai [5], čia dalis nuorodų pateikta. Taigi jokio chaoso ir tuo labiau “absoliutaus chaoso” būti negalėjo.  Chaosą kuria tie, kurie nepaklūsta LR Konstitucijai, tarp jų Z.Vaišvila, LR KT, Seimas, prezidentai. 

 

O štai ponas Z.Vaišvila apie tai iš anksto prieš 2016-10-09 rinkimus taip pat buvo informuotas per B3. Tyla, na gal neturėjo laiko svarbiausiam klausimui – valdžios legitimumui. A.Nakas buvo surengęs tuo klausimu spaudos konferenciją. 

 

Z.Vaišvilos nuomonė “O dabar jeigu pasakysi, kad dabar viskas neteisėta per 30 ar 28 metus, nu įsivaizduojat, kas čia dėsis?” 

 

Nieko nesidės, reikia pareiti prie legitimios rinkimų sistemos ir viskas. Problema didžiulė, tačiau nuo to, kad tai nebus pasakyta, problema tik gilės. Kaip manai Z.Vaišvila? Ar tiesa yra jau tokia baisi, kad mele reikia gyventi?  Tai tamstos nuomonę galiu pagrįsti tamstos teiginiu išsakytų A. Juozaičiui.

 

Nuo 1:04:31 minutės [2] Z.Vaišvila sako: “Va štai žmogus ir atsiskleidė, eina tam, kad sistema toliau funkcionuotų kaip funkcionavo.” 

 

Išvada: Zigmo Vaišvilos nuomonė dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų atskleidė tai, kad Z.Vaišvila tuo klausimu kalba tam, kad  antikonstitucinė Seimo rinkimų sistema toliau funkcionuotų kaip funkcionavus. Tai yra Z.Vaišvila pasisakė prieš Lietuvos valstybės demokratinius konstitucinius pagrindus. O kuo tuomet Z.Vaišvila skiriasi nuo LR KT teisėjų, LR Seimo narių, prezidentų? Iš pagrindų niekuo, belieka tik mosikuoti rankomis.  Jokio chaoso Valstybėje nebus, jei bus vadovaujamasi Konstitucija. Chaosas yra dabar, kai LR Seimas, LR KT, prezidentai niekina Konstituciją, kuriai prisiekia. Tai parodo, kad tie visi tarptautinių teismų sprendimai ir yra to dabartinio chaoso pasekmė. 

 

Literatūra:

 

1. 2018-09-25 straipsnis “Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui” (http://www.ekspertai.eu/tarptautiniu-teismu-sprendimu-nevykdymas-gresme-lietuvos-nacionaliniam-saugumui/).

2. 201609-26 LR Seimo video “Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui“.” (https://www.youtube.com/watch?v=ELrvWYV9JRg).  Dalyvavo buvęs Seimo narys Audrius Nakas ir publicistas Juozas Ivanauskas.

3. 2018-09-26 straipsnis “Lietuvos Respublika atvirai ir viešai neigia tarptautinę teisę” 

(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7278:lietuvos-respublika-atvirai-ir-viesai-neigia-tarptautine-teise&catid=31&Itemid=101).

4. 2017-08-10 straipsnis “KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).

5. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).

6. 2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“ (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670).

 

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-09-27

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));