Juozas Petraitis pasakoja apie sunkius Valdo Adamkaus ir Vytauto Landsbergio nusikaltimus

AdamkusLands

AdamkusLands

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAM TEISMUI
Gedimino pr. 39, Vilnius IEŠKOVAS Dr. Juozas E.PETRAITIS ak  Gyv. Gedimino pr. 43-6 Vilnius

 

ATSAKOVAS Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas ADAMKUS S. Daukanto a. 3,
LT-2008 Vilnius
IEŠKOVO PAREIŠKIMAS
ĮŽANGA
Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas savo 2000 m. spalio 18 dienos nutarimu (bylos NR.29/98-16/99-3/2000) nutarė:
“1…
 1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikai nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta turi teisę valstybės vardu prisiimti esminius turtinius įsipareigojimus strateginiam investuotojui ir (ar) akcinei bendrovei Mažeikių nafta, prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai ir 128 straipsnio 1 daliai.’”
LR Konstitucijos 5 straipsnis, 1 dalis:
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas,
Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas.
LR Konstitucijos 128 straipsnio 1 dalis:
Sprendimus dėl valstybinės paskolos ir valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas Vyriausybės siūlymu.
“2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikių nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius, ta apimtimi, kuria nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisė prisiimti įsipareigojimus atlyginti ir tuos nuostolius, kurie susidaro dėl strateginio investuotojo ir (ar) akcinės bendrovės Mažeikių nafta kaltės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje Įtvirtintam teisinės valstybės principui.“
LR Konstitucijos 46 straipsnis, 3 dalis:
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
“3. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikių nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius, ta apimtimi, kuria nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisė valstybės vardu prisiimti įsipareigojimus atlyginti nuostolius ir tuo atveju, kai jie susidaro priėmus įstatymus, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos normos ir (ar) saugomos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Įtvirtintam teisinės valstybės principui
LR Konstitucijos 4 straipsnis:
Aukščiausią suverenią galią tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.
“4. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikių nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostata, kad valstybė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, ir strateginis investufitojas turi pirmumo teisę įsigyti kitų akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1 procentas po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės Mažeikių nafta akcijų, parduodamas ar kitaip perleidžiamas šios bendrovės akcijas, ta apimtimi, kuria ribojama akcininkų teisė kitaip perleisti akcijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui
– 3 –
LR Konstitucijos 23 straipsnis:
Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.
“5. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostata Vyriausybė turi teisę strateginiams investuotojams mokesčių nedidinimo terminą pratęsti iki 10 metų prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, 67 straipsnio 15punktui, 127 straipsnio 3 daliai
LR Konstitucijos 5 straipsnis, 1 dalis:
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas,
Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, teismas.
LR Konstitucijos 67 straipsnis, 15 dalis:
Seimas: … nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus;
LR Konstitucijos 127 straipsnis, 3 dalis:
Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinti teisinės valstybės principai.
Nustatytas toks Respublikos Prezidento priesaikos tekstas:
Aš, Valdas Adamkus, prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti į,statymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą;
prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas;
prisiekiu msomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!”
 
LR Konstitucijos 82 straipsnis:
… Respublikos Prezidentas … prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
LR Konstitucijos 77 straipsnis:
Respublikos Prezidentas          yra valstybės
vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.
IEŠKINIO PAGRĮSTUMAS
I
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikių nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta turi teisę valstybės vardu prisiimti esminius turtinius įsipareigojimus strateginiam investuotojui ir (ar) akcinei bendrovei “Mažeikių nafta”, prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai ir 128 straipsnio 1 daliai.
Remdamasis šiuo Konstitucinio Teismo nutarimo punktu, teigiu, kad:
 1. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas aukščiau minimą nutarimą priėmė 2000 m. spalio 18 dieną, iki šios dienos nei Prezidentas, nei Seimas, nei Generalinė prokuratūra, nesiėmė jokių žingsnių teisinėmis priemonėmis pripažinti sutartį tarp JAV kompanijos Williams ir Lietuvos Vyriausybės negaliojančia.
 2. Kadangi Prezidentas pagal LR Konstitucijos 77 straipsnį yra valstybės vadovas, ir jis atstovauja Lietuvos valstybei, o savo priesaikoje prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai tarnauti tėvynei ir Lietuvos žmonių gerovei, (pagal LR Konstitucijos 82 straipsnį prisiekė sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas), tačiau nesiėmė jokių priemonių, remiantis Konstitucinio teismo nutarimu pašalinti iš Williams ir Lietuvoj Vyriausybės sudarytos sutarties Respublikos Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, Prezidentas sulaužė priesaiką bei pažeidė Konstituciją.
 3. Prezidentas Valdas Adamkus beveik dvejus metus negynė valstybės interesų, leisdamas ydingai sutarčiai tarp Williams ir Lietuvos Vyriausybės galioti bei daryti žalą valstybei ir tuo pažeidė savo priesaiką būti ištikimas Lietuvos Respublikai.
 1. Dėl aukščiau paminėtos priežasties Prezidentas pažeidė priesaiką, kurioje prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus. Tuo pačiu jis man – Lietuvos piliečiui – padarė moralinę žalą, kadangi nevykdė savo pareigų ir taip įrodė savo šališkumą užsienio kompanijai, jos lobistams ir atstovams. Negindamas Lietuvos interesų, prezidentas taip pat parodė savo nesąžiningumą.
 2. Turėdamas tokį šalies vadovą, aš nesijaučiu saugus nei moraline, nei turtine prasme, jaučiu gėdą, kad esu valstybės, kuri įsipareigoja, kaip parašyta LR piliečio pase… asmenį turinti šį pasą gina ir globoja Lietuvos Respublika… ginti ir globoti, piliečiu.
 3. Bendraudamas su užsienio piliečiais negaliu paaiškinti, kodėl Prezidentas negynė Konstitucijos, jaučiu didelį diskomfortą, negalėdamas atsakyti į klausimą, kodėl Prezidentas leido, kad į Lietuvą tokiomis sąlygomis ateitų Jaučiu užsienio valstybių, užsienio verslininkų ir piliečių nepagarbą Lietuvai ir man, kaip Lietuvos piliečiui, dėl verslo ir investicijų nelygių galimybių, nepasitikėjimą Lietuvos ekonomine sistema, ekonominių ir verslo galimybių neskaidrumu. Savo priesaika įsipareigojęs Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir demonstruodamas savo lojalumą šiai valstybei, Prezidentas Valdas Adamkus nesiėmė jokių priemonių įstatymų nustatyta tvarka realizuoti Konstitucinio Teismo nutarimą ir nutraukti sutartį prieštaraujančią pagrindiniam šalies įstatymui. Būdamas lojaliu JAV piliečiu Prezidentas Valdas Adamkus įgijo pasitikėjimą šios šalies kapitalo įmonėmis ir taip tapo šališku.
 4. Jaučiu didelį diskomfortą, kai Lietuvoje esu užsipuolamas kaip išeivijos lietuvis, pavyzdžiu nurodant Prezidentą Valdą Adamkų, apie kurį šnekama, jog išpardavė Lietuvą saviems (amerikiečiams), išdavė Tautą, negynė Lietuvos interesų sudarant sutartį su Man, kaip išeivijos lietuviui, tenka nuolatos ginti užsienyje gyvenančius tautiečius, aiškinant, kad jų tarpe yra padorių ir protingų žmonių. Mane tai skaudina ir sukelia dvasinį diskomfortą.
II
 1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių       Būtingės   nafta,   Mažeikių    nafta   ir
Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius, ta apimtimi, kuria nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisė prisiimti įsipareigojimus atlyginti ir tuos nuostolius, kurie susidaro dėl strateginio investuotojo ir (ar) akcinės bendrovės Mažeikių nafta kaltės prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.
 1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių       Būtingės   nafta,   Mažeikių   nafta   ir
Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies nuostata, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė sutartyse su strateginiu investuotoju ir akcine bendrove Mažeikių nafta, tarp jų ir įsipareigojimus atlyginti nuostolius, ta apimtimi, kuria nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisė valstybės vardu prisiimti įsipareigojimus atlyginti nuostolius ir tuo atveju, kai jie susidaro priėmus įstatymus,
kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos normos ir (ar) saugomos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.
Remdamasis šiais Konstitucinio Teismo nutarimo punktais, teigiu, kad:
 1. Kadangi iki šiol vykdomas Lietuvos Vyriausybės LR Konstitucijai prieštaraujantis įsipareigojimas dengti nuostolius iš biudžeto ir tuo pačiu mokesčių mokėtojų sąskaita, Prezidentas, nesiimdamas jokių žingsnių ištaisyti šią neteisybę, pažeidė priesaiką, kurioje įsipareigojo būti lygus visiems (šiuo atveju lygus ir mokesčių mokėtojams ir nemokėtojams).
 2. Prezidentui, kaip valstybės vadovui, pažeidus priesaiką, kurioje jis įsipareigojo būti lygus visiems, aš, kaip LR pilietis ir mokesčių mokėtojas, nesijaučiu saugus bei lygiateisis.
III
 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių Būtingės nafta, Mažeikių nafta ir Naftotiekis reorganizavimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatą kad valstybė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – ir strateginis investuotojas turi pirmumo teisę įsigyti kitų akcininkų, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 1 procentas po reorganizavimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės Mažeikių nafta akcijų, parduodamas ar kitaip perleidžiamas šios bendrovės akcijas, ta apimtimi, kuria ribojama akcininkų teisė kitaip perleisti akcijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui.
Remdamasis šiuo nutarimo punktu, teigiu, kad:
 1. Prezidentas nesiimdamas priemonių nutraukti sutartį tarp Williams ir Lietuvos Vyriausybės, negynė LR Konstitucijoje išdėstytos nuostatos, kad nuosavybė yra. neliečiama.
 2. Dėl šios priežasties nesijaučiu saugus turtine prasme, nesu įsitikinęs, jog mano nuosavybė bei investicijos Lietuvoje yra saugios ir neliečiamos. Skurdinamoje valstybėje (tokia Lietuva tampa po šios sutarties pasirašymo), nėra gerbiamas ir jos žmonių turtas bei nuosavybės neliečiamumas. Prezidento neveiklumas prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 3 daliai: Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai Tautos gerovei. Prezidento neveiklumas nesiderina su šia konstitucine sąvoka ir teiginiu.Tokiu savo neveikimu, Lietuvos Prezidentas leidžia švaistyti bendromis Lietuvos žmonių pastangomis sukurtą turtą.
IV
 1. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostata Vyriausybė turi teisę strateginiams investuotojams mokesčių nedidinimo terminą pratęsti iki 10 metų, prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 1 daliai, 67 straipsnio 15punktui, 127 straipsnio 3 daliai.
Remdamasis šiuo Konstitucinio Teismo nutarimo punktu, teigiu, kad:
 1. Prezidentas, nesiimdamas priemonių, kad įstatymų numatyta tvarka būtų realizuotas Konstitucinio teismo nutarimas pažeidė priesaikų, kurioje prisiekė gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus. Tuo pačiu jis man, kaip Lietuvos piliečiui, padarė moralinę žalą, kadangi nevykdė savo pareigų ir taip įrodė savo šališkumą užsienio kompanijai, jos lobistams bei atstovams. Negindamas Lietuvos interesų prezidentas taip pat parodė savo nesąžiningumą.
 2. Prezidentas, nesiimdamas jokių priemonių ištaisyti šį pažeidimą, toleravo neteisėtas mokesčių lengvatas bei sulaužė priesaiką, kurioje įsipareigojo būti lygus visiems (lygus ir mokesčių mokėtojams, ir nemokėtojams, ir 1.1), tuo padarydamas man, kaip Lietuvos piliečiui ir mokesčių mokėtojui ir AB Mažeikių Nafta akcininkui, moralinę ir materialinę žalą.
V
Prezidentas LNK žiniose 2002 08 27 teigdamas … Neatsiriboju nuo to ir tuo pačiu neprisiimu kaltės dėl to, kas įvyko. Tai yra gėda. Gėda verslo žmonėms, Jungtinių Valstijų žmonėms, kad tokių žmonių yra. Gal būt vienintelis, ką mums galima prikišti, kad mes perdaug pasitikėjome tais žmonėmis ir priėmėme juos tokius, kokius norime matyti… tuo pačiu pripažino savo dalyvavimą sutarties sudarymo procese bei kaltę dėl sutarties pasekmių. Pagal LR Konstitucijos 82 straipsnį prezidentas turi sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.
Remdamasis šiuo Prezidento pasisakymu teigiu, kad:
 1. Pasitikėjimo sąvoka prieštarauja sąvokai būti visiems lygiai teisingas. Lietuvos ekonomika negali būti grindžiama vien tik pasitikėjimo principais. Ekonomika turi būti grindžiama ekonomine analize, o ne sutartimis pasirašomomis išimties tvarka. Tai byloja apie Prezidento aplaidumą bei netamavimą Tėvynei ir Lietuvos žmonių gerovei.
 2. Pasitikėdamas sandėrio šalininkais (Williams, šios kompanijos atstovais Lietuvoje, advokatais, ruošusiais sutartį, ministrais, užsienio lietuviais, tokiais kaip Juozas Kazickas ir pan.) ir nepasitikėdamas sandėrio priešininkais, prezidentas nebuvo visiems lygiai teisingas, kaip to reikalauja LR Konstitucijos 82 straipsnis ir tuo man, kaip Lietuvos piliečiui, padarė moralinę žalą.
 3. Pasitikėdamas užsienio kompanija ir jos atstovais bei lobistais Lietuvoje, Prezidentas nebuvo ištikimas Lietuvos Respublikai ir netarnavo Lietuvos žmonių gerovei.
 4. Prezidentas neatsižvelgdamas į mano ir kitų, aktyviai prieštaravusių sutarties su JVilliams pasirašymui, bei bandžiusių įtikinti Vyriausybę nežengti tokio Lietuvai žalingo žingsnio, nuomonę, padarė man, kaip Lietuvos piliečiui moralinę žalą.
 5. Prezidentas, pasisakydamas …matėme tokius kokius norėjome matyti…, parodė savo šališkumą užsienio kompanijai ir neištikimybę Lietuvai, tuo padarydamas man, kaip Lietuvos piliečiui, moralinę žalą.
 6. Matydamas Williams tokius, kokius norėjo matyti, o ne objektyviai vertindamas, Prezidentas nesielgė sąžiningai ir nebuvo visiems lygiai teisingas ir tuo man, kaip Lietuvos piliečiui, padarė moralinę žalą, nes nepaaiškino visiems Lietuvos piliečiams, kodėl norėjo tokius Man padaryta moralinė žala, nes buvau priverstas įtarti Prezidentą negražiomis paskatomis, dėl jo nepagrįsto ir nepaaiškinto pasitikėjimo sprendžiant svarbius valstybės klausimus.
 7. Paprastai pasitikima tik gerais pažįstamais, draugais, šiuo atveju Prezidento pasitikėjimas Williams kėlė įtarimus dėl Prezidento nešališkumo ir nesuinteresuotumo.
 8. Prezidentas padarė man moralinę žalą, kaip žmogus, negalintis gerbti Konstitucijos, kadangi jos nežino. Stebėdamas sutarties rengimo procesą leido Vyriausybei ją pasirašyti, nors Konstitucija Vyriausybei tokių įgaliojimų nesuteikia. Konstitucijos nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
VI
Prezidentas Valdas Adamkus savo veiksmais, dalyvaudamas Williams ir Vyriausybės derybose, vykusiose Prezidentūroje, leisdamas Williams ir Vyriausybei naudoti Prezidentūrą kaip susitikimų ir sutarties formavimo vietą tiesiogiai ir netiesiogiai palaikė nenaudingą Lietuvos valstybei ir jos piliečiams sandėrį ir tuo pačiu pažeidė priesaiką ir Konstituciją. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus savo vizitų JAV ir Kanadoje metu taip pat palaikė valstybei nenaudingą Williams atėjimą į Lietuvą.
Remdamasis šiuo, teigiu kad:
 1. Prezidentas Valdas Adąmkus pažeidė LR Konstituciją ir priesaiką.
 2. Po sutarties tarp Williams ir Vyriausybės pasirašymo, Prezidentas sakydamas: …Neparėmiau sutarties pasirašymo, nes manau, kad nė viena Lietuvos derybininkų grupė nesugebėjo užtikrinti tokių šio investicinio projekto sąlygų, kurioms esant mes, Lietuvos piliečiai, galėtume būti ramūs. Tačiau neužkirtau kelio ir sutarties pasirašymui, nes jos žlugimas galėjo turėti Lietuvai dar
 3. Nenurodydamas atitinkamoms institucijoms teisinėmis priemonėmis realizuoti Konstitucinio Teismo nutarimą ir Konstituciją ir priesaiką. Prezidentas Valdas Adamkus susilpnino mano, kaip Lietuvos piliečio pasitikėjimą šalies vadovu, tuo pačiu padarydamas man moralinę žalą.
 4. Atsakydamas į 2002 08 29 dieną Prezidentui įteiktą prašymą (pridedamas) nedelsiant imtis veiksmų, įgyvendinančių Konstitucinio teismo nutarimą. Prezidento referentas tesės klausimais Audrius Perkauskas savo rašte (pridedamas) teisina Prezidento neveiklumą ribotomis galimybėmis įtakoti komercinės veiklos teisinį reglamentavimą. Tačiau Prezidentas pagal LR Konstituciją ir priesaiką privalo ginti Konstituciją ir valstybės interesus visais atvejais, be jokių išlygų. Tokiu raštu prezidentūra įrodo Prezidento tiesioginių pareigų, išdėstytų Konstitucijoje ir priesaikoje, vengimą.
PRAŠYMAS
Remiantis šiais teiginiais, Konstitucija ir Konstitucijos 30 straipsniu, kuris teigia, kad:
Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą.
Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.
Prašau teismo:
LPripažinti, kad Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, aukščiau išvardintais atvejais pažeisdamas LR Konstituciją ir priesaiką, padarė man moralinę žalą.
 1. įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų ginti Lietuvos valstybės interesus, kreipiantis Į teismą dėl Williams ir Vyriausybės sutarties pripažinimo negaliojančia, Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui savo 2000 m. spalio 18 d. nutarimu (bylos NR. 29/98 – 16/99 – 3/2000) nutarus, jog minėta sutartis prieštarauja LR Konstitucijos 4 straipsniui, 5 straipsnio 1 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 3 daliai, 67 straipsnio 15 punktui, 127 straipsnio 3 daliai, 128 straipsnio 1 daliai.
Pagarbiai,
Dr. Juozas E. Petraitis 2002 09 10
 • i • 9
Vilnius
Priedai:
 1. Juozo E. Petraičio raštas Prezidentui Valdui Adamkui 1 psl.
 2. Prezidento referento teisės klausimais Audriaus Perkausko raštas Dr. Juozui E. Petraičiui – 1 psl.
Facebook komentarai
});}(jQuery));