JPA pozicija dėl galimo paciento teisių pažeidimo, jų išnaudojimo komerciniais tikslais

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

Vilniaus miesto savivaldybei

Suinteresuotoms tarnybos, žinyboms

POZICIJA

DĖL PACIENTŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

2017 05 15

Vilnius

Jaunųjų psichiatrų asociacija (JPA) vienija psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos jaunuosius

gydytojus, gydytojus rezidentus bei kitus psichikos sveikatos priežiūros srityje dirbančius specialistus.

JPA reaguodama į 2017 m. gegužės mėn. 14 d. žiniasklaidoje pateiktą informaciją apie galimai

vykdytą neteisėtą veiklą bei pacientų teisių pažeidimą psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje,

psichikos sutrikimus turinčius asmenis išnaudojant komerciniais tikslais, reiškia susirūpinimą ir siekia

atkreipti atsakingų institucijų ir visuomenės dėmesį bei pareikšti savo poziciją.

Kiekvienas žmogus turi teisę į kokybiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, o pacientų teisių

užtikrinimas yra neatsiejama šių paslaugų dalis. Asmens sveikatos priežiūros specialistų pareiga yra

užtikrinti pacientų teises ir siekti abipuse pagarba bei pasitikėjimu grįstų santykių. Todėl pažymime,

kad:

1. Pacientai negali būti išnaudojami komerciniams, asmeniniams ar kitiems tikslams, kurie nėra

susiję su pacientų sveikatos interesais.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo užtikrinti pacientų teisę į informaciją ir

supažindinti pacientus su gydymo, tyrimų planu, įtraukimu į mokymo procesą bei jų gydymo

procese dalyvaujančiais specialistais, suteikti informaciją apie specialistų pareigas ir profesinę

kvalifikaciją. Jokia veikla negali būti vykdoma prieš paciento valią ir neturint raštiško

informuoto paciento sutikimo.

3. Bet kokia veikla, kai veikiama naudojantis psichikos sutrikimais sergančių pacientų

pažeidžiamumu, nepaisoma pacientų teisių į informaciją bei privataus gyvenimo neliečiamumą

ir kuri skatina psichikos sutrikimų ir jais sergančiųjų stigmatizaciją, negali būti toleruojama.

4. Gydytojo – paciento santykiai privalo būti grįsti abipuse pagarba ir pasitikėjimu.

Nereglamentuota ir galimai neskaidri komercinė veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigose

silpnina visuomenės pasitikėjimą asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ir gydytojo

profesija.

5. Asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimas yra sudėtingas mokymo procesas, kurio

vieni iš pagrindinių aspektų yra paciento pasitikėjimas ir savanoriškas dalyvavimas šiame

procese. Bet kokia veikla, kuri skatina abejones šio proceso skaidrumu, apsunkina kvalifikuotų

Jaunųjų psichiatrų asociacija

Imonės kodas: 304479469

president.jpa@gmail.com

+370 612 96552

specialistų rengimą bei skatina nepasitikėjimą institucijomis, kurios rengia asmens sveikatos

priežiūros specialistus.

Prašome LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto

savivaldybės ir kitų suinteresuotų institucijų atkreipti dėmesį į susiklosčiusią situaciją ir pasinaudojus

visomis įmanomomis teisinėmis priemonėmis ištirti šią galimai neteisėtą veiklą bei užkirsti kelią bet

kokiems pacientų teisių pažeidimams.

Suprasdami, kad psichikos sutrikimų bei juos turinčių asmenų stigmatizacija yra itin aktuali problema

Lietuvoje, pritariame atskirties bei stigmatizacijos mažinimui vadovaujantis tik įrodymais pagrįstais

metodais. Siūlome:

1. Susipažinimui su šalies psichikos sveikatos priežiūros sistema bei patyriminiams susitikimams

organizuoti oficialiai skelbiamas atvirų durų dienas, kurių metu visuomenės atstovai galėtų

aplankyti tam tikras gydymo įstaigų zonas ir pabendrauti su savanoriais pacientais iš anksto

numatytu laiku tam skirtose patalpose, taip nepažeidžiant pacientų teisių į informaciją ir

konfidencialumą. Susitikimo metu pacientai neturėtų būti klaidinami, kad susitikimas

reikalingas mokymo procesui, o suinteresuoti asmenys, jei jie tokie nėra, neturėtų būti

įvardijami kaip siekiantys su asmens sveikatos priežiūra susijusio išsilavinimo.

2. Organizuoti už gydymo įstaigų ribų vykstančius edukacinius renginius, kurių metu savanoriai

asmenys, per savo gyvenimą sirgę psichikos sutrikimais, galėtų pasidalinti savo patirtimi, o

psichikos sveikatos priežiūros specialistai galėtų išsamiau pristatyti psichikos sutrikimų

paplitimą, priežastis, pasireiškimo pobūdį, prognozes bei rekomenduojamas ir šiuo metu šalyje

prieinamas pagalbos galimybes.

3. Siekdami apsaugoti pačią pažeidžiamiausią pacientų grupę – ūmiais psichikos sutrikimais

sergančius asmenis, manome, kad susitikimuose su ne su asmens sveikatos priežiūra susijusį

išsilavinimą turinčiais ar jo siekiančiais asmenimis dalyvauti turėtų sutrikimo remisiją pasiekę,

o ne ūmioje būklėje esantys pacientai, kai psichikos sutrikimas gali lemti iškreiptą paciento

naudos ir žalos sau suvokimą.

4. Informaciją apie psichikos sutrikimus padaryti prieinamesnę visuomenei pasitelkiant

žiniasklaidą bei kitas masinio informavimo priemones. Skatiname skirti daugiau dėmesio

įrodymais pagrįstos psichikos sveikatos priežiūros diegimui ir jos prieinamumo didinimui.

Kadangi psichikos sutrikimų paplitimas yra itin didelis, ir su jais susiduria daugelis šalies

šeimų, asmeninis geros psichikos sveikatos priežiūros patyrimas, susidūrus su psichikos

sutrikimu, taip pat gali prisidėti prie stigmatizacijos bei atskirties mažinimo.

JPA Prezidentas Edgaras Diržiu

Facebook komentarai
});}(jQuery));