Joniškio meras Vitalijus Gailius niekada neskaito jį kritikuojančių portalų

Gailius

Gailius

Joniškio rajono gyventojas parašė šalies generalinei prokurorei Nidai Grunskienei prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus šmeižimo. Generalinė prokuratūra prašymą persiuntė Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūrai. Pastaroji motyvuodama tuo, kad  trūkstant duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, reikšmingų tiek teisingos veikos kvalifikacijos parinkimui, tiek pagrįsto procesinio sprendimo priėmimui, prašymą nagrinėjimui persiuntė Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Joniškietis prašyme nurodė, kad viešojoje erdvėje, konkrečiuose interneto portaluose skleidžiama informacija, kad Seimo narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, dabartinis Joniškio savivaldybės meras V. Gailius klastojo dokumentus, piktnaudžiavo padėtimi, darė poveikį teisėsaugai, užsiėmė prekyba poveikiu, dirbo organizuotoje policijos nusikalstamoje gaujoje. Joniškio bendruomenės nario nuomone, tikrovės neatitinkanti informacija šmeižia, žemina V. Gailių. Jis yra kovotojas su korupcija, už teisybę, turi valstybinį apdovanojimą. Tikrovės neatitinkanti informacija kenkia V. Gailiaus šeimos ir vaikų reputacijai, kenkia jo senyvų tėvų reputacijai, taip pat diskredituoja Seimą, valstybę. V. Gailiaus atžvilgiu nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo, prekybos poveikiu, taip pat nėra dėl to priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Joniškio rajono bendruomenės nariui labai pikta ir skaudu skaityti tikrovės neatitinkančią informaciją. Asmenys už suterštą V. Gailiaus garbę ir orumą turi atsakyti, todėl prašo pradėti ikiteisminį tyrimą.

Policijos vyriausiosios tyrėjos apklausiamas V. Gailius parodė, kad joniškiečio prašyme nurodytus internetinius portalus niekada neskaito, neskaito ir po straipsniais rašomų komentarų. Nežino, keliuose straipsniuose yra buvęs paminėtas ir kas apie jį buvo rašoma, todėl jokios nuomonės neturi. Tokių straipsnių neskaito ir niekaip jų nevertina. Yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamaisiais įstatymais ir nemato jokio tikslo rašyti skundą dėl straipsnių, kurių neskaito. Prašymo iniciatorių pažįsta kaip Joniškio gyventoją, pastarasis nėra jo atstovas ir neturi jokių įgaliojimų veikti jo vardu. V. Gailius pabrėžė, kad yra teisininkas ir save atstovauja pats.
Kadangi V. Gailius skundo dėl galimo šmeižimo nepateikė, policijos tyrėja priėmė nutarimą nepradėti ikiteisminį tyrimą.

Gal V. Gailius ir neskaitė viešojoje erdvėje parašytų straipsnių. Tačiau policijos tyrėja, norėdama sužinoti V. Gailiaus poziciją dėl galimo šmeižimo fakto tyrimo, turėjo supažindinti jį su prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą turiniu. Tai, kaip čia išeina: policijos tyrėja supažindina V. Gailių su prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą pateikta informacija, vienas žmogėnas supažindina V. Gailių su privačios SMS žinutės informacija. V. Gailius dėl SMS žinutės nuskuba pas Šiaulių prokurorus, policininkus, o dėl prašyme generalinei prokurorei išdėstytos viešoje erdvėje sklandančios informacijos skundo, prašymo prokurorui nerašo. Kaip suprasti tokį V. Gailiaus elgesį?  Nenuoseklumas ginant garbę teisinėmis priemonėmis? Ar dar yra kitokios priežastys?

Gal V. Gailius ir neskaito viešojoje erdvėje apie jį parašytų neigiamų straipsnių. Tačiau juos žmonės skaito. Skaito ir gūžčioja pečiais, aptarinėja darbe, gatvėje, pirtelėse. Joniškietis, gyvenantis emigracijoje ir besinaudojantis internetu, klausinėja Joniškio rajone pasilikusių artimųjų, giminaičių, pažįstamų – kokį žmogų meru išsirinkote?

Facebook komentarai
});}(jQuery));