Jonavoje siautėja parduotuvių plėšikai – narkotikų „taškų“ „klientai“

Jonavoje siautėja parduotuvių plėšikai – narkotikų „taškų“ „klientai“

Kristina Sulikienė

Pamenate nesenus įvykius, kai Jonavos rajone buvo rasta dingusios merginos mašina, kažkokios kameros fiksavo kažkokią dar vieną mašiną, merginos (neva) kūną neva rado Kėdainių rajone, o iš anksto jai pakasti buvo iškastos net dvi duobės, o štai kastuvą toms duobėms kasti „žudikai“, kuriuos per televiziją be teismo nuteisė Linas Pernavas 2017 03 10, dar išvadinęs juos ir degradais, o Lietuvos laisvę (Nepriklausomybės dienos išvakarėse) – nieko neatnešusia gero, gavo Marijampolės rajone – kažkoks pilietis „paskolino“, nes romų kilmės asmenys neva gražiai paprašė. Visą tą laiką gražuolė mergina buvo vežiojama bagažinėje. Žodžiu, ten tokia nenormaliai susukta istorija, kad net ir greičiai neatitiko realybės, laiko ir erdvės matavimo dėsnių – labai jauna ir nepatyrusi mergina po Lietuvą lakstė visur esant prikaišiotiems radarams 165 km/h greičiu, o jos galimo pažeidimo nefiksavo nei vienas iš 5 radarų, sustatytų keliuose tarp Plungės ir Elektrėnų. Tuo pačiu metu, kai dingo minėtoji mergina, Jonavos rajone dingo ir tautininkas Valiūnas, kuris greitai buvo atrastas negyvas, padurtas viename šulinyje. Šaltinių teigimu – konfliktavo su romų kilmės asmenimis. O nužudymas – gryna „bytovycha“, su kažkuo esą susipyko …pirtyje. Visame tame fone bediskutuojant, pagerbė ar kas nepagerbė 25 metų merginos, ar ne tokiu žvilgsniu pasižiūrėjo į jos nuotrauką, niekas neiškėlė klausimo – „qui bono“? (Kas laimi?) Ogi policija.

Pasinaudojant merginos dingimo ir nužudymo atveju, PD prisipirko naujintėlaičių automobilių už sumą, viršijusią Krašto apsaugos ministerijos asignavimus Lietuvos kariuomenei (metinį jos biudžetą). Neva dabar dar efektyviau gaudys vagis, o tam reikia labai galingų mašinų. Jas pasidemonstruoti policininkai atvažiavo netgi į Šiluvą, į policijos maldos dieną. O Jonavoje kaip tebeveikė vagių tinklas ir narkotikų prekybos lizdas, taip viskas ir tebeveikia. Apie tai garsiai ne tai kad šnekėjęs, bet rėkęs Andrejus Lobovas buvo pats nuteistas, nutildytas ir išvežtas į „sanatoriją“ – laisvės atėmimo vietą. Už kažkokį nuplėštą alkoholio reklamos plakatą, už trukdymą skiepyti vaiką, kuris klykė nežmonišku balsu poliklinikoje. Čia baisūs nusikaltimai. O štai kad kas vakarą ir netgi dienos metu Jonavoje parduotuvėse vykdomi plėšimai, ir daroma žala nuo 20 iki 60 eurų parduotuvei, o jeigu įvykiai fiksuojami – tai dešimt ar netgi šimtą kartų didesnė žala valstybei (nes ikiteisminiai tyrimai kainuoja)- apie tai niekas nekalba, nes reikėtų sugrįžti prie paslaptingos istorijos : kodėl paslaptingoji mašina buvo priparkuota Jonavos rajone, kur dingo mergina, su kuo ji važiavo susitikti? Ar mergina tikrai sukapota kastuvu, pakasta į dvi iš anksto iškastas duobes, o kastuvas skolintas Marijampolėje? O kodėl ne Suvalkuose, ar Varėnoje? Kokios tikrosios tautininko Valiūno nužudymo priežastys? Gal ir jis kartu su Lobovu kovojo prieš nelegalius kvaišalų taškus? Ir buvo nutildytas amžiams? Jonavoje vykdomi plėšimai. Plėšimas nuo vagystės skiriasi tuo, jog plėšimas – tai privilegijuota vagystė iš uždarų ir saugomų patalpų, teritorijų. Tokių vagysčių tyrime nėra žiūrima pavogto daikto vertė, nes atviroji vagystė yra visuomenei pavojinga veika, ir tiriama pagal LR BK 178 str. 2 d. Vienas charakteringas atvejis, kaip vykdomos vagystės Jonavos parduotuvėse. Į parduotuvę užeina keletas narkotikų taško lankytojų, arba jie laukia prie parduotuvės, o vienas siunčiamas vogti. Vagiamas labai brangus alkoholis „Jack Daniels“, kuris kainuoja 20 eurų 1 butelys. Jeigu vagis pagaunamas, tai užsakovai neišaiškinami, jie bėga. Vagys Jonavoje dažniausiai nėra pagaunami, apsaugos darbuotojai pamato jų nugaras, per kameras, geriausiu atveju iš karto, o neretai ir peržiūrinėdami įrašus, bandydami išanalizuoti dienos darbą. Šie plėšikai yra profesionalai, jie moka vogti taip, kad apsaugos darbuotojas neretai to nemato per kameras. Vienas plėšikas buvo pagautas todėl, kad yra labai kvailas: jis turėdamas po skvernu „Jack Daniels“, sustojo mandagiai pasisveikinti su apsaugininku, kuris paklausė, kodėl keistai elgiasi, ką nešasi, ir tas butelis beveik išriedėjo iš po vagišio skverno. Vėliau vagišis labai ilgai maldavo jo „neperduoti“, aiškino, jog turi būti paleidžiamas, nes yra labai mandagus – apsivogęs nebėgo, o sustojo pasisveikinti. Atominiai argumentai. Manau, būtent tokio žmogaus vieta yra kalėjime, o ne visuomenėje. Policija tokių tyrimų nemėgsta, nes tai yra kova su simptomatika: nuo to, kad bus ištirtas plėšimas, narkotikų taškas neužsidarys. Žmogus dėl „dozės“ vogė ir vogs. „Dozės“ kaina Jonavoje 6 eurai. Žmogus vagia už 20, gauna už 6. Narkotikų taške, vadinasi, kaupiasi „Jack Daniels“ sandėliukas. Policija, jeigu norėtų gerai dirbti, šturmuotų tą sandėliuką, ir sugrąžintų parduotuvėms tuos konjakus, „suformintų“ sandėliuko savininkus, iškeltų bylą dėl prekybos narkotikais, neakcizinėmis prekėmis, skirtų baudas ženklias, gal pasodintų į kalėjimus, ir Jonavoje būtų taika, ramybė ir tai būtų gražus ir patrauklus miestas. Deja, šiuo metu taip nėra dėl siautėjančių plėšikų, kurie prieš keletą dienų iš vienos parduotuvės vogė tiesiog vidury dienos, buvo sučiupti, tačiau nepasidavė, po valandos atsiuntė kitą plėšiką, ir jam pavyko ištįsti butelį to paties „Jack Daniels“.

Keletą kartų pagauti vagišiai išsisukdavo, teisindavosi, kad norėję dozės, arba kad krato „pachmielas“. Jeigu visi atvejai būtų fiksuojami ikiteisminių tyrimų registre, tai vaizdas Jonavos kriminogeninės situacijos būtų klaikus, ir net nesuvokiu, kaip išsisukinėtų Linas Pernavas. Bėda ta, kad prekybos tinklų darbuotojai yra pervargę, ir be tiesioginių pareigų, jie turėtų vaikščioti į dešimtis ikiteisminių tyrimų, vėliau – važinėti į teismus, jeigu būtų šaukiami liudytojais. Niekas nenori papildomo neapmokestinamo darbo. Kurį turi dirbti policija – kai kalbama apie teistų asmenų priežiūrą (su probacijos tarnyba vykdo) arba kai vykdoma prevencija (kriminogeniniuose rajonuose turi būti vykdomos plataus masto socialinės priemonės, kartu su narkotikų srities prevencijos specialistais, psichologais, socialiniais darbuotojais.) Negirdėjau, kad Jonavos policija manytų turinti problemų dėl tragiškos kriminogeninės situacijos Jonavos policija viską sprendžia geriau uždarydama Andrejų Lobovą į kalėjimą, kuris vienintelis gal apie tą klaikią padėtį Jonavoje šneka. Nėra žmogaus, ir nėra problemos. Lukiškėse didžiausias rėksnys, tegul pailsi. O Jonavos policija formina toliau vagystes iš parduotuvių, kai narkotikų taškų lankytojai eina ieškoti „valiutos“ eilinei „dozei“. Lietuvoje, prevencines priemones neretai vykdant tik projektinėse dokumentinėse ataskaitose, policija turi kautis tik su pasekmėmis. Jokio prevencinio darbo nevykdo (beveik, yra ir gražių išimčių, kai policija nesistengia būtinai bausti, bet išaiškina, nurodo, pataria, palydi. Yra tokių policininkų, ir didžiulė jiems pagarba. Bando su alkoholikais kalbėtis, išklausinėti, kas nutiko, kodėl vartaliojasi grioviuose, palydi namo, netąso po areštines. Tačiau su narkomanais yra sudėtingiau. Ir kaip su jais dirbti – nelabai aišku. Jie, be to, yra neadekvatūs, pavojingi. Policininkai vengia, bijo dėl savo gyvybės, šeimos. Todėl pasirenka stebėtojo poziciją, nes eilinis policininkas puikiai žino, kas kontroliuoja narkotikų verslą – charakteringa yra Šiaulių policijos narkobaronų byla, nagrinėjama Panevėžio teisme, apie šią bylą rašo vienintelis Alvydas Vėberis.) Probacijos tarnyba vietoj 30 lygtinai paleistųjų vienas probatorius turi apie 80, ir daugelis kaimuose, vienkiemiuose, o probacijos tarnybai 1 mašina skiriama 2 greta esantiems rajonams. Darbas su lygtinai paleistaisiais – neįmanomas, tas buvo išaiškinta dar pernai per TV, kai buvo aptarinėjami Jonavos rajono Žeimių įvykiai (ten rastas dingęs automobilis, bet be merginos.) Jonavoje yra ne viena tam tikro tinklo parduotuvė. Iš kiekvienos tinklo parduotuvės, jeigu ne kartą į dieną – tai kelis kartus į savaitę yra išvagiami brangus „Jack Daniels“ buteliai. Per keletą parduotuvių nuostolis per mėnesį siekia 600-1000 eurų. Verslas patiria nuostolį, policija turi deginti benziną, pildyti protokolus, neretai vėliau iš vagių ir narkotikų tinklui priklausančio asmens valstybė negali nieko išieškoti. Todėl geriausia būdas būtų užkirsti kelią vagims iš viso vogti. Tam reikia naikinti priežastį: narkotikų tašką, alkoholio surinktuvę, atrasti, kur yra sandėliukas, kuris mainais už 6 eurus kainuojančią dozę ima 20 eurų kainuojantį butelį. Uždarius tokį tašką, narkomanai turėtų tiesiog emigruoti, arba eiti gydytis. Ir būtų sunaikinta visa šita simptomatika. Jeigu minėtas prekybos tinklas dabar skaito mano rašinį, toks klausimas: argi tikrai apsimoka tas 600-1000 eurų nuostolis per kelias parduotuves Jonavoje? Ar bandėte kreiptis į Liną Pernavą ir prašyti išardyti vagių tinklą Jonavoje? Juk jis toks principingas, tokių greitaeigių mašinų pripirko policijai kovai su organizuotu nusikalstamumu. Gauna algą, kuri 9 kartus viršija jūsų tinklo apsaugininkų ir salės darbuotojų algą. Minimalius atlygius gaunantys darbuotojai atlieka tiesioginį savo darbą, tačiau jie privalo gaudyti, ir fiziškai (sučiupti už skverno tiesiogine to žodžio prasme, perduoti apsaugai, apsaugininkas turi nepažeisdamas įstatymų, perdavinėti vagį policijai – taigi, turi bandyti su juo susitarti, kad jis nesipriešintų, ir tik jeigu priešinasi, tada galima naudoti prievartą) vagis. Tačiau paprasti salės darbuotojai gali stipriai nukentėti- ir netgi tragiškai gali pasibaigti apsaugininkui sėdėjimas vienoje patalpoje su vagimi, kuris gali būti pavartojęs kvaišalų, jį gali kankinti abstinencijos sindromas. Jonavoje apsaugininkai dirba po vieną. Kol atvažiuoja policija, jie turi sėdėti vienoje patalpoje su sulaikytuoju. Iki panašios tragedijos kaip Klaipėdoje – vienas žingsnis. Lietuvoje atnaujintas visuotinis šaukimas. Begalė nieko neveikiančių karių tūno Ruklos kareivinėse. Jeigu policija nesugeba patruliuoti Jonavos mieste, ir miestą užvaldę vagys su narkomanais, gal laikas kreiptis pagalbos į kariuomenę, bei specialiąsias tarnybas? Jeigu policija nepajėgi kovoti su narkotikų tinklu, kuris yra akivaizdus Jonavoje, gal policijai reikėtų kreiptis pagalbos į kurią nors tarnybą, katra galėtų ištirti, kas kuruoja narkotikų verslą Jonavoje? Kas „stoguoja“? Koks procentas mokamas „stogui“, ir kodėl prekybos centras, kuris patiria 600-1000 eurų nuostolį per mėnesį (skaičiuoju pagal tai, kiek statistiškai pavagiama per savaitę, dauginant iš keturių – vagiami ir daiktai iš kišenių; yra apvogtas ir sargų kabinetas, išneštas kompiuteris, vėliau nuneštas realizuoti į vagių tinklo „tašką“) – nesikreipia su prašymu į policiją, bei specialiąsias tarnybas stabdyti organizuoto nusikalstamumo savivalę Jonavos mieste? Jeigu prekybos centras, nebeapsikentęs 2 minimalias algas viršijančio nuostolio per mėnesį, kreiptųsi į Policijos departamentą oficialiu raštu, manytina, jog išjudėtų šitas klausimas. Dabar gi lieka tik Andrejaus Lobovo šauksmas tyruose, ir tai – jau pritildytas tas visuomenininkas, kovojantis už sveiką gyvenseną. Viskas sukeista vietomis: tas, kuris nevagia, dirba, kovoja – yra laikomas kalėjime, o tie, kurie atvirai plėšia – vaikšto laisvai po Jonavą. Gal laikas baigti šitą parodiją ir imti dirbti?

Facebook komentarai
});}(jQuery));