skip to Main Content
640px-USA_Flag_Map.svg_

JAV Vidaus saugumo departamentas („Department of Homeland Security“) neišduos Neringos Venckienės įrašų JAV

 640px USA Flag Map.svg

Aurimas Drižius

Šiandie gavau atsakymą iš JAV, Department of Homeland Security (DHS), kuriame rašoma, kad šis departamentas atsisako išduoti bet kokius dokumentus, susijusius su Neringos Venckienės buvimu JAV.

Toks atsakymas reiškia, kad DHS yra puikiai žinoma Neringos Venckienės gyvenimo vieta JAV, ir jos statusas šioje šalyje. Todėl dar kvailesniais atrodo Generalinės prokuratūros išvedžiojimai, kad neva niekaip nepavyksta rasti N.Venckienės JAV, nors lietuviškas teismas jau išdavė orderį ją suimti. Kita vertus, DHS nurodo, kad atsisako pateikti natūralizacijos dokumentus, kas reiškia, kad N.Venckienė jau gali būti JAV pilietė.

Tiesa, laiške teigiama, kad šį sprendimą dar galima apskųsti, kas ir bus padaryta. Kadangi apie partijos „Drąsos kelias“ nieko tiksliai nežinome jau daugiau nei dveji metai, dar vasaros pradžioje kreipiausi į minėtą instituciją JAV, kuri tvarko bet kokius atvykusių į JAV žmonių reikalus. Reikalas tas, kad JAV Konstitucija („Freedom of information act“ – teisė gauti informaciją) garantuoja teisę bet kuriam piliečiui gauti dokumentus iš JAV valstybinių įstaigų. 

Pasiremdamas šiuo JAV Konstitucijos punktu, kreipiausi į DHS, kad būtų pateikti bet kokie dokumentai apie N.Venckienės statusą JAV. 

Kaip žinia, N.Venckienė pabėgo iš Lietuvos, kaip Lietuvoje buvo nužudyti keturi žmonės (Jonas Furmanavičius, Andrius Ūsas, Violeta Naruševičienė, Drąsius Kedys), kurių nužudymą Generalinė prokuratūra arba suvertė D.Kedžiui, arba pavadino nelaimingais atsitikimais. Dar mažiausiai tuzinas pedofilijos istorijos liudininkų buvo prigąsdinti tylėti, arba traukiami baudžiamojon atsakomybėn, kaip, pvz., profesorė Bloznelytė.

 Puikiai suprasdama, kad iš mafijinės teisėsaugos Lietuvoje jau nėra ko tikėtis, ir bijodama dėl savo gyvybės, N.Venckienė su sūnumi išskrido į JAV. Sklinda kalbos, kad jos sūnus puikiai mokosi vietinėje mokykloje ir jau gavo nemažai pagyrimų už puikų mokslą, o pati N.Venckienė, jeigu tikėti ‘Lietuvos rytu“, pragyvenimui uždirba prižiūrėdama pagyvenusius žmones.

Redakcija gavo tokį atsakymą: 

 

usa 1

usa 2

„Tai yra atsakas į jūsų Freedom of Information Act  paklausimą, gautą šiame biure 19 rugpjūčio 2015 dėl Neringa Venckienė.

 

Po kruopštaus apsvarstymo, turime atmesti jūsų prašymą dėl šios akto išlygų:

 

Informacijos laisvės aktas numato vyriausybei išimtis, kuriomis remiantis negalima atskleisti  informacijos apie asmenų asmeninį gyvenimą arba sveikatos bylas ar pan., kai tokios informacijos atskleidimas reikštų aiškiai nepagrįstą asmens privataus gyvenimo pažeidimą. Tarp neatskleidžiamų dokumentų gali būti tokie dokumentai, kaip gimimo liudijimai, natūralizacijos liudijimai, vairuotojų pažymėjimai, socialinės rūpybos numeriai, namų adresai, gimimo datos, ar įvairūs kitų dokumentai, kurie laikoma privačia informacija.

 

Norint gauti šiuos įrašus savo prašyme turit įrodyti vieną ar daugiau sąlygų:

 

• Rašytinį leidimą iš asmens (-ų), leidžiančią atskleisti įrašus jumis, kas sudaro raštiškas asmens pareiškimas, patvirtintas notaro.

 

• tėvystės įrodymas, jei įrašo tema yra nepilnametis

 

• įrodymas, kad esate teismo paskirtas globėjas arba įrodymas, kad subjektas yra miręs.

• Aiškus įrodymas, kad visuomenės interesas atskleisti privačią informaciją nusveria asmens privatumą, ir kad didelei visuomenės daliai tokios informacijos atskleidimas būtų svarbus.

Jūsų prašymas neatitinka nė vienos iš šių sąlygų. …jeigu privatus interesas nusveria viešą, informacija neatskleidžiama. Jeigu įrodoma, kad informacijos atskleidimas turi didelę svarbą visuomenei, tai nusveria privatumą, ir informacija gali būti atskleista.

Galite apskųsti šį sprendimą…“

 

Taip ir ketinu padaryti, nes informacija apie vienos iš parlamentinių partijų „Drąsos kelias“ lyderės Neringos Venckienės likimą ir statusą JAV jaudina šimtus tūkstančių žmonių.

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));