J. Noreikos nurodymas dėl Tryškių žydžių buvo įvykdytas


J. Noreikos nurodymas dėl Tryškių žydžių buvo įvykdytas

Man pasisekė įsigijau vertingą knygą A. Vitkaus ir Ch. Bargmano enciklopedinį žinyną “Holokaustas Žemaitijoje” Knyga didelė – 487 puslapiai, išsami su gilinimusi į detales. Leista 2016 metais Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro. 

429555 original

Žinios sudėliotos apskritimis ir valsčiais.  Turinys :

429822 original

Knygoje gana daug visokių patikslinimų ir detalių. Nepretenduoju į išsamią knygos recenziją tiesiog papasakosiu apie vieną detalę kuri mane domina ir apie kurią aš turėjau žinių, nors jos ir nebuvo išsamios. Tai Tryškių miestelio moterų ir vaikų likimas.  

Tirdamas Šiaulių apskrities viršininko Jono Noreikos veiklą užtikau jo nurodymą perkelti Tryškių žydes (vyrai jau buvo nužudyti į Gruzdžius. Nebuvo aišku ar tas nurodymas buvo vykdomas ir jei buvo vykdomas, tai kaip – trikdė Šiaulių žydų masinio žudymo vieta Luponių miške. Tiksliau jos artumas nuo Gruzdžių, o ir kelias iš Tryškių ėjo pro tas vietas.

LCVA fondas R 1099 aprašas1 byla 2
LCVA fondas R 1099 aprašas1 byla 2

Atsiverčiau žinyną ir viskas aiškėja. Štai ką rašo žinynas 275 puslapyje:

Žydų moterų ir vaikų žudynės. Sušaudžius vyrus, moterys ir vaikai buvo toliau laikomi tvarte. Iš jų atimti pinigai ir visos vertybės. Alkanos ir silpnos jos vaikščiojo ratu tvarto viduje. Kai moterys teiraudavosi apie vyrų likimą, joms buvo sakoma, kad vyrai dirba ir netrukus grįš namo.

Po 2-3 savaičių, 1941 m. rugpjūčio pradžioje, moterims buvo pasakyta, kad jos galės nuvykti pas vyrus, bet iš tikrųjų buvo nugabentos į Gruzdžius ir ten turėjo būti atvirame lauke, be jokios pastogės nuo deginančios saulės, vėjo ar lietaus.  

Po savaitės, rugpjūčio viduryje, moterys buvo nugabentos į Žagarės getą…”

429964 800

Taigi tas žinynas pasiremdamas šaltiniais patvirtina kad mano aukščiau pateiktas J. Noreikos nurodymas perkelti Tryškių žydus buvo įvykdytas ir tai padaryta dar prieš Gewecke atvykimą į Šiaulius. Griūna Genocido centro užkeikimai,  kad Jonas noreika tik pasirašinėjo ant išverstų vokiečių nurodymų, dokumentas dėl Tryškių žydų jau atspausdintas buvo taisytas ranka tai yra su juo intensyviai dirbta gal būt net tariantis su vykdytojais.

 

https://evaldukas.livejournal.com/105618.html?fbclid=IwAR1zvzbcqKjWTvFopoASMufQ8inE6RWWXq-eojFHXxicJprZqyWjy3P_xTA

Facebook komentarai
});}(jQuery));