Iš Lietuvos prašoma atimti balsavimo teisę ES Taryboje dėl V. Adamkaus įsteigto slaptojo kalėjimo

Abu

Abu

 

 

   2018-09-05, Monakas

   

Iš Lietuvos gali atimti balsavimo teisę ES Taryboje dėl V. Adamkaus įsteigto slaptojo kalėjimo

 

Pranešimas spaudai

 

 

Šiandien advokatas prof. Stanislovas Tomas kreipėsi į Europos teisingumo komisarę Věra Jourová ir Europos Komisijos pirmininką su skundu ir prašymu pradėti balsavimo Europos Sąjungos (ES) Taryboje atėmimo procedūrą iš Lietuvos dėl Prezidento Valdo Adamkaus įsteigto slaptojo kalėjimo, kuriame buvo žvėriškai kankinami apie 30 žmonių.

 

2005 m. Europos teisingumo komisaras Franco Frattini inverviu Jungtinės Karalystės laikraščiui “The Guardian” pasakė, kad, jeigu būtų įrodyta, kad kokia nors ES valstybė buvo įsteigusi slaptąjį kalėjimą tam, kad ten neteisėtai laikytų ir kankintų žmones, Europos Sąjunga atims iš tokios valstybės balsavimo teisę Europos Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje.

 

Galimybę atimti balsavimo teisę iš Lietuvos Prezidentės, ministro pirmininko ir ministrų ES institucijose numato ES Sutarties 7(2) straipsnis. Balsavimo teisės atėmimą inicijuoja Europos Komisija, o galutinį sprendimą priima Europos Vadovų Taryba.

 Abu

2018-05-31 Europos žmogaus teisių teismas byloje Abu Zubaydah (nuotr.) prieš Lietuvą konstatavo, kad Prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu Lietuvoje veikė slaptas kalėjimas, kuriame buvo neteisėtai laikomi ir kankinami apie 30 žmonių: jie buvo laikomi nuogi pusės karsto pavidalo dėžėse, kankinami nemiega, triukšmu, badu, draudimu judėti, mušami (ponui Zayn abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnai išmušė akį), jiems į išangę buvo kišami buteliai ir kiti daiktai. 

 

Amerikiečiai priėmė sprendimą uždaryti Adamkaus kalėjimą dėl lietuvių žiaurumo – VSD pareigūnai nekvietė sulaikytiems gydytojų, kilo pavojus jų gyvybei. Priešingai nei priimta Vakaruose, Lietuva neorganizuoja VSD pareigūnams sadistinio asmenybės sutrikimo profilaktikos, neskiria jiems psichoterapijos.

 

Primintina, kad JT Priverstinių dingimų komitetas įpareigojo Lietuvą iki 2018-09-15 kaltinamuoju aktu užbaigti baudžiamąjį ikiteisminį tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto kalėjimo, o Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokurorė kreipėsi į TBT Ikiteisminių tyrimų kolegiją su prašymu leisti jai pačiai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl V. Adamkaus kalėjimo.

 

 

Asistentė Olga Martinez

Prof. mult. dr. S.Tomo advokatų kontora Eaglex Ltd.

Sarko Feodas, Normandijos Hercogystė 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));