Iš 750 Lietuvos teisėjų kyšių neima tik 50

teisejai-80412975

teisejai-80412975

Iš 750 Lietuvos teisėjų kyšių neima tik 50

Į OPtv žurnalisto Vytauto Matulevičiaus klausimus atsakė Neringa Venckienė:

 • Nors Venckienė buvo kaltinama, kad griauna teismų sistema, tačiau šiandien kyšių gavimu įtariami 12 teisėjų, dar šeši apklausti kaip spec. liudininkai. O iš viso įtariamais patraukti net 50 teisėsaugininkų, o kyšių sumos siekia 100 tūkst. eurų. Ar jaučiate pasitenkinimą, kad jūsų žodžiai apie supuvusius teismus pasitvirtino?
 • Pasitenkinimo gal ir nejaučiu, tačiau visus tuos dalykus apie kyšininkavimus teisme aš, galima sakyti, žinojau. Kad teisėjai yra paperkami, tačiau dėl visų tų pasisakymų aš pati nukentėjau. Tačiau nors išaiškėjo virš 100 nusikaltimų, tačiau jų galėjo būti ir daugiau, jeigu ne vienas iš įtariamųjų būtų aptikęs pasiklausymo įrangą. Jeigu ne, tai tų atskleistų nusikaltimų galėjo būti daug daugiau.
 • Kas būtų, jeigu daugiau advokatų būtų vaikščioję su blakėmis?
 • Matyt, kad iš 750 Lietuvoje dirbančių teisėjų įtariamaisiais būtų patraukti 700.
 • Tada nebūtų kam nagrinėti bylų?
 • Manau, kad panašiai
 • Tačiau tie teisėjų kyšininkavimo faktai reiškia, kad valstybė jau žlugusi, ar kad atsirado ryžtas kovoti su tuo reiškiniu – su teisėsaugos korupcija?
 • Sunku pasakyti, nes iš viešos erdvės ir žurnalistų nelabai gali tiesą sužinoti. Tačiau iš STT vadovų pasisakymo matosi, kad jie tikrai ryžtingai veikia. Kita vertus, aišku, kad ir įtariamieji bando „susitvarkyti“ šias bylas. Kodėl žiniasklaida neskelbia įtariamųjų pavardžių ir kas jiems inkriminuojama? Mes faktiškai nieko nežinome. Viena iš baisiausių korupcijos bylų – kai teisėjas turi priimti sprendimą dėl teisingumo, ir jis pats tampa įtariamuoju korupcija. Įtariamuosius mes žinome, tačiau tokių yra žymiai daugiau. Tokia byla, gali būti, atvestų ir iki mano dukterėčios bylos. Juk aukščiausiojo teismo teisėjas Egidijus Laužikas, kuris priėmė galutinį sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir nusprendė, kad Deimantė turi augti su Stankūnaite – dabar taip pat įtariamas korupcijos byloje. Teisėjas Kažys, kuris mane svarstė teisėjų etikos komisijoje ir siūlė mane atleisti – taip pat įtariamas korupcijos byloje. Taigi Deimantei ne kartą buvo padarytos ekspertizės ir ji apklausta, su kuo nori gyventi. Ji, jau būdama didelė, visada sakė, kad nori gyventi su manimi. Tačiau tie teisėjai vis tiek nusprendė, kad mergaitė gyvens su Stankūnaite. Kas privertė Laužiką, Kondratjevą ir kitus teisėjus priimti tokį sprendimą? Aišku, dabar dar mes nežinome, tačiau laikas eina. Lietuvoje yra apie 750 teisėjų, ir jeigu 20 jų patraukti įtariamaisiais, tai patys matote, koks procentas yra kyšininkų. Dar buvo spec. liudininkų ir daug teisėjų, kurie patys išėjo iš darbo. Ar gali teisėjas, kuriam iki pensijos liko keli metai, gali savo noru jos atsisakyti? Arba juos privertė, arba jie patys nusprendė, kad taip jiems bus geriau. Bet ir tai dar ne viskas. STT paskelbė, kad du advokatai prisipažino ir padėjo išaiškinti nusikalstamą teisėjų gaują. Tai reiškia, kad teismų sistemoje susiformavusi nusikalstama gauja. Ar tai nėra pavojus Lietuvos nacionaliniam saugumui? Žmonės, kurie priklauso nusikalstamam susivienijimui, jie sprendžia bylas ir žmonių likimus. Jie sprendžia ir valstybės turto valdymo ir kitus valstybės klausimus. Juk įtarimai pareikšti ne apylinkių teismų, bet aukščiausiojo, apygardos ir apeliacinio teismų pirmininkams, kurių žodis bylose paskutinis. Faktiškai kyšininkai yra iš aukščiausių teismų grandžių.
 • Kai žmonės kreipiasi į prezidentą, prašydami teisingumo ir sulaukia atsakymo, kad prezidentas negali kišis, nes teismas nepriklausomas ir panašias daineles?
 • Taip, prezidentas į konkrečias bylas kištis negali, tačiau jis gali pasakyti, kad tie teisėjai, kurie įtariami kyšininkavimu ir kurių bylos jau yra teisme, tai jų išnagrinėtos bylos turėtų būti peržiūrėtos. Tai prezidentas gali pasakyti ir tai nėra kišimasis. Jis gali siūlyti tas bylas atnaujinti.
 • Tai susidaro tūkstančiai bylų, kurių sprendimai abejotini ir kurios turi būti nagrinėjamos iš naujo?
 • Aš manau, kad tie žmonės, kurie nepatenkinti teismo sprendimu, gali bandyti kreiptis, kad tos bylos būtų atnaujintos. Taip, tų bylų daug, tačiau teisėjų yra 750 ir tos bylos gali būti perskirstytos, tai nėra didelė problema. Tie, kas susidūrę su teismais, puikiai žino, kas ten vyksta.  Manau, kad iš teismų nedaug išeina patenkintų žmonių. Civilinėje byloje viena pusė visada yra pralaiminti, tačiau jeigu teisėjas sąžiningai aiškinasi tą bylą ir visus įrodymus, tai net pralaimėjusi pusė visada bus juo patenkinta. Apygardos teisme aš nagrinėjau tik civilines bylas, tačiau žinau, kad jeigu bylą stengiesi nagrinėti kaip priklauso pagal įstatymą, žmogus išeis iš bylos patenkintas. Jeigu teisėjas analizuoja visus įrodymus ir apie juos pasisako, o ne parašo kažkokias nesąmones ir išvedžiojimus, tai net ta šalis, kuri neteisi, supranta, kad tu gilinaisi ir nagrinėjai bylą teisingai. Tačiau jeigu paskaitai nuosprendį ir iš jo tūrinio matosi, kad jis yra pritrauktas prie norimo rezultato.
 • Rezonansinės bylose akis bando prieštaravimai, tačiau jie niekam neužkliūva?
 • Elementari byla – dėl mano dukterėčios gyvenamosios vietos nustatyto. Pagal CPK išvadą dėl vaiko gyvenimo sąlygų turi duoti vaikų teisių apsaugos tarnyba. O ši tarnyba teismui parašė, kad jokių sąlygų ji nepateiks, nes Deimantei bus skirta valstybinė apsauga. O tai skiriant valstybinę apsaugą, ar nereikia patikrinti vaiko gyvenimo sąlygų? Juk mes nežinome, kaip tas vaikas gyvens. Ar tai nėra įstatymo pažeidimas? Teisėjas parašo, kad viskas gerai, nors Civilinis kodeksas ir CPK taip pat nurodo, kad reikalinga išvada dėl vaiko gyvenimo sąlygų. Ir toks Kondratjevo sprendimas nukeliauja iki aukščiausiojo teismo, kur Laužikas jį patvirtina. Tai pateikiu kaip pavyzdį, tačiau tokių bylų yra tūkstančiai, kai tu matai, kad teisėjas meluoja, ir net pažeidžia įstatymą, nes įstatyme kitaip pasakyta.
 • Tie teismų sprendimai bando akis, tačiau jų niekas nepakeičia, o prezidentas negali kištis. Vadinasi, lieka tik teisėjų savivalda, o teisėjų tarybos pirmininku buvo tas pats kyšininkas Laužikas?
 • Teisėjų taryba – ta pati nomenklatūra, nes ten sėdi tas pats Valantinas, kuris sprendžia dėl teisėjų karjeros ir pažeminimo. Taip išeina, kad jie patys save ir nubaudžia. Mane visą laiką svarstė apie įtariamojo pedofilija Ūso skundus. Tarp kitko buvęs Konstitucinio teismo teisėjas Stačiokas man pasakė, kad jie nekels man drausmės bylų, tačiau aš turiu tylėti ir nieko nekalbėti apie pedofilijos bylą. Atsakiau, kad netylėsiu ir kad mano dukterėčia nukentėjusi, ir kad aš netylėsiu. O jūs demonstruojate „Lietuvos ryte“, kaip keliaujate po užsienius ir ką valgote. Jis į mane žiūrėti negalėjo, kaip aš jam tai pasakiau. Visa tai kažkada turi baigtis – tas beribis kyšininkavimas teismuose.
 • Kas gali tai perlaužti, jeigu tie patys kyšininkai teisėjai patys save prižiūri?
 • Tam reikia politinės valios ir pakeiti teismų įstatymą, kad teismų savivalda pati save ir prižiūri. Tam reikia politinės valios, kad sudaryti kažkokią įstaigą, kuri prižiūrėtų teismų darbą. Jeigu to nėra, reiškia, kad visoms valdžioms tinka, kad teisėjai yra uždara kasta. Juk kiek buvo politikų bylų, ir kiek jų baigėsi nuteisimais? Prisiminkime, kaip buvo išteisintas Vytenis Andriukaitis, kuris buvo išteisintas, kad pasiklausymo įranga buvo neva nesertifikuota. Pažiūrėkite, Eligijus Masiulis ėmė paskolas alkoholio butelių dėžutėse, buvo pagautas, tačiau Lietuvos žmonės nėra kvaili, viską supranta. Jūs galite meluoti, ką norite, tačiau mes visi suprantame, kad tai nebūna.
 • Taip nebūna, tačiau labai tikėtina, kad teismų pagalba tai bus įteisinta? Ir teismas patvirtins, kad Masiulis gavo paskolą, o ne kyšį?
 • Tai jau patvirtino. Atskiroje byloje teismas patvirtino, kad E.Masiulis skolinosi ar ėmė paskolą iš Kurlianskio. Nors dabar vyksta baudžiamosios bylos nagrinėjimas, tačiau teismas šiuo atveju prejudiciniu ryšiu laikys tą teismo sprendimą, kad Masiulis skolinosi, ir laikys tą teismo sprendimą pagrindu kitam sprendimui – kad tie pinigai buvo pasiskolinti.
 • Jūs sakote, kad reikia politinės valios tam, kad „perlaužti šią padėtį“? Tačiau kaip ta politinė valia yra įgyvendinama ir kas vykdo teisėsaugos ir teisėtvarkos parlamentinę kontrolę? Tai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas?
 • Jam vadovauja Šedbaras arba Sabatauskas.
 • Lyg ir logiška, kad šiam komitetui vadovauja teisininkas, tačiau toks žmogus bus būtinai susijęs su visa ta nekontroliuojama kasta ir negalės jos kontroliuoti?
 • Nebent, jeigu kažkas pasikeistų pačiame Seime. Nes kol daug metų pirmininkais buvo Šedbaras arba Sabatauskas, tai niekuomet niekas ir nesikeitė. Ir net jų komentarai rodo, kad jie galvoja, kad su taip vadinama teisine sistema viskas yra gerai. Tačiau daug žmonių, kurie net nesusidūrę su teismais, puikiai žino, kad teismuose ne viskas gerai.
 • Jūs minėjote Šedbarą, tačiau per Garliavos įvykius tas komitetas buvo priėmęs jums palankų sprendimą – nutarė, kad Garliavos byla niekada nebuvo tirta? Tai kas jiems buvo užėję – ar jie buvo persigandę?
 • Tuo metu Seime buvo sudaryta komisija, paimta visa pedofilijos byla, ji išnagrinėta ir pasakyta, kad niekas nieko netyrė. Pradedant Kauno apygardos, kuriai vadovavo Betingis, baigiant generaline, kuriai vadovavo Valantinas – niekas nieko netyrė. Jie tuo metu priėmė tokias išvadas, tačiau vėliau ši sistema vėl viską sutvarkė. Tuo metu atleista prokurorė Ročienė teismo buvo gražinta į darbą ir dar sugebėjo pusę milijono litų prisiteisti. Nors Seimo išvadose buvo pasakyta, kad Ročienė apskirtai nieko netyrė pedofilijos byloje,  nors jos žinioje ta byla buvo ilgiausiai. Tačiau jokie ikiteisminio tyrimo pagrindiniai veiksmai nebuvo atlikti. Tai aš ir klausiu – tai gal būt, ji to priteisto žalos atlyginimo bent pusę gražino tiems teisėjams, kurie jį priėmė? Ar tai yra normalu? Juk teismas turėjo remtis Seimo komisijos išvadomis, kur buvo pasakyta, kad Ročienė nieko nebuvo tyrusi.  Tada administracinis teismas, remdamasis šiomis išvadomis, ją ir atleido iš darbo. Tačiau vėliau Ročienė sugebėjo susitvarkyti ir buvo gražinta į darbą.
 • O kaip jūs vertinate tai, kad koks nors garsus teisininkas palieka savo darbą, o paskui kreipiasi į teismą dėl jo sugražinimo ir prisiteisia didžiausias sumas?
 • Niekas nedraudžia kreiptis į teismą. Tačiau ne tokioje situacijoje, kai tu pati nieko netyrei, sužlugdei bylą ir kaip tu vaiką faktiškai mirčiai pasmerkei, ir kai po to grįžai į darbą ir dar prisiteisę pusę milijono. Ar tai gali būti normalioje valstybėje?
 • Jeigu dirbi generaliniu prokuroru ir paduoti Lietuvos Respubliką į teismą?
 • Manau, kad šiuo atveju (dėl gyvsidabrio Ukmergės teisme – aut. pastaba) jis gal ir turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo. O kaip buvo su Valantinu? Jis prarado generalinio prokuroro pareigas dėl to, kad netinkamai vadovavo pedofilijos bylos tyrimui. Vėliau Valantiną už tą nieko neveikimą prezidentė Grybauskaitė paaukštino pareigose – jis buvo paskirtas teisėju, paskui apygardos teisėju, paskui apygardos teismo pirmininku. Valantinas visą laiką kyla pareigose.
 • Jeigu sakote, kad Valantinas netinkamai tyrė bylą, tai gal kažkaip tai buvo tinkama?
 • Žinoma. Kai kam tinkamai numarino bylą, todėl ir buvo paaukštintas. Tu pavyzdžių daug ieškoti nereikia. Pvz., mano byloje jau seniai suėjo senatis. Nes aš nesislapsčiau JAV, turėjau tos šalies leidimą dirbti ir vairuotojo pažymėjimą. Amerikoje aš gyvenau legaliai, turėjo būti sprendžiama mano politinio prieglobsčio byla. Tačiau teismas vis tiek nustatė, kad aš slapsčiausi. Kam aš turiu skųstis? Tam pačiam Valantino vadovaujamam teismui? Valantino vadovaujamas teismas nustatė, kad aš slapsčiausi Amerikoje. Ir ta nutartis neskundžiama. Jie parašė, kad aš žinojau, kad vyksta baudžiamasis procesas prieš mane. Taip, aš žinojau, kad prokuratūra kurpia man bylas, visiškai neturėdama tam pagrindo. Juk ir į Ameriką jie kreipėsi dėl 39 neva mano padarytų nusikaltimų, tačiau JAV liko tik keturi kaltinimai, susijęs su gegužės 17 d. Garliavos šturmu. Tačiau Valantino teismas vis tiek pasakė, kad senatis dar nesuėjusi, nes aš slapsčiausi. Net skrisdama į JAV aš nurodžiau, kokiu adresu aš gyvesniu.
 • O prokuratūra skleidė gandus, kad jūs slapstotės, ir jūsų neieškojo?
 • Mano byloje aiškiai matosi, kad prokuratūra nuo pat pradžių žinojo, kur aš esu.
 • Kaip jūs apskritai vertinate faktą, kad dabar kyšių gavimu yra kaltinama tiek daug teisėjų ir advokatų, ir jie eina į teismą pas savo kolegas, kuriuos gerai pažįsta, ir kurie gal yra geri draugai? Kaip tada vyksta tyrimas?
 • Aš manau, kad visomis galimybėmis jie bando susitvarkyti, arba kad nutrauktų ikiteisminį tyrimą, arba bent jau bylą teisme. Tačiau šiuo metu teisme yra tokia baimės ir nepasitikėjimo teismuose atmosfera, nes jau teisėjai ėmė vienas kito bijoti. Juk ir tie advokatai, kurie nešė kyšius teisėjams, jau patys atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jie prisipažino, kaip nešė kyšius teisėjams, tarėsi dėl bylų ir pan. Sunku pasakyti, tačiau aišku, kad tie teisėjai sieks, kad jiems nutrauktų bylas, arba bent jau pasiekti, kad tos bylos patektų tam, kam reikia. Juk visas tas bylų skirstymas kompiuteriu yra žaidimas ir spektaklis. Formaliai bylas skirsto kompiuteris, tačiau jame galima pažymėti sergančius arba didelį krūvį turinčius teisėjus, ir tada ta byla pateks tam, kam nori.
 • Savi teisia savus?
 • Kitaip ir nebus, nes pas mus tie patys teisėjai teisia tokius pačius, kaip ir jie. Net ir mano apygardos teisme buvo teisėjas Stankus, kuris klastojo parašus kolegijos nutartyse. Stankus atleistas iš pareigų ir nuteistas. Ir būtent dėl to prarado pareigas ir mano buvęs vadovas, Kauno apygardos teismo pirmininkas Milinis. Kai paaiškėjo, kad Stankus klastojo parašus, Milinis, paėmęs jo pareiškimą, nuvažiavo į Vilnių, pas prezidentę, kad Stankų atleisti iš pareigų (pačiam prašant – aut. pastaba). Tam, kad jis neprarastų teisėjo pensijos, nes kol nenuteistas ir neatleistas, teisėjas išsaugo visas socialines garantijas.  Tai paaiškėjus, Milinis buvo priverstas atsistatydinti. Nors buvo vieši Milinio pasisakymai, kad jis neva prarado pareigas dėl manęs, dėl Venckienės. Tačiau tai netiesa, jis prarado pareigas dėl teisėjo, kuris klastojo parašus, bylos.
 • Tačiau kaip tokiomis aplinkybėmis jums rasti teisingumą? Aš nerandu atsakymo?
 • Man jokio skirtumo, ar teisėjai nusiteikę prieš mane, nes aš žinau, kad esu teisi. Ir dėl Deimantės ir dėl kitų dalykų. Ir aš žinau, kad aš tikrai nedariau nusikaltimų. Dėl savęs aš tikrai nesirūpinu, ir man mano bylos baigtis faktiškai net nelabai ir įdomi. Bet iš principo aš kovosiu, nes aš tikrai jaučiuosi teisi. Tačiau ką aš noriu pasakyti – teismuose yra ir sąžiningų teisėjų. Nes ir net teisėjo Stankaus atveju – kiti du teisėjai, kurie buvo kolegijoje – jie kreipėsi, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jų parašų suklastojimo. Niekas to nepaviešino, tačiau kiti teisėjai kreipėsi dėl to, kad kažkas vyksta, ir kad jų parašai suklastoti. O ta byla buvo kraupi – Pravieniškių kaliniai duodavo kyšius, kad juos perduoti Kauno apygardos teismui, kad juos paleistų iš kalėjimo prieš laiką. Kaip aš supratau, tai tie kiti teisėjai nusprendė, kad jie negali paleisti šito kalinio anksčiau. Tada tas trečias teisėjas Stankus klastodavo jų parašus, kad jį paleisti anksčiau laiko. Tokia buvo bylos esmė, tačiau vėliau tie žurnalistai, kurie tai paskelbė, irgi buvo nutildyti. Tokių bylų yra daugybė, tačiau žiniasklaida tyli. Mes kalbame apie teisėsaugos korupciją, tačiau nekalbame apie žiniasklaidos korupciją.
 • Jeigu apie tai bus pradėta kalbėti – apie tai aš kalbėjau su buvusiu premjeru Butkevičiumi – kaip gali būti, kad ministerijos skirsto pinigus žiniasklaidai?
 • Kiek atsimenu, per karantiną sisteminei žiniasklaidai buvo skirta penki milijonai eurų. O kodėl neskyrė jūsų laidai ar kitoms internetinėms laidoms? Viskas skirta delfiam ir lietuvos rytui. Ar jiems dar reikia šių pinigų? Ar tam, kad jokios blogybės nebūtų keliamos į viešumą, o viskas būtų daigstoma?
 • O kaip jūs patys išvengdavote tų pagundų, tiek metų dirbdama teismuose?
 • Man nereikia svetimų pinigų. Pati prima mintis, kai aš pradėjau dirbti, buvo tokia – nėra nieko šlykščiau, kaip teisėjas, imantis kyšius. Joks pareigūnas nėra šlykštesnis už teisėją, imantį kyšius. Juk tu nebūsi laimingas, jeigu paimsi pinigus ir todėl kažką padarysi nelaimingą. Aš turėjau begales galimybių imti kyšius, tuo labiau, kad buvęs mano vyras dirbo advokatu. Aš žinau, kas aš esu, todėl drąsiai ir kalbu.
 • Jeigu jūs būtumėte kažką padariusi, tai per tiek metų tai jau seniai būtų ištraukta ir išviešinta?
 • Aš esu išnagrinėjusi tūkstančius bylų per 13 metų, ir visada atsirasdavo nepatekintų žmonių. Tačiau jeigu neimi kyšių, niekada tų problemų neatsiranda. Todėl manęs niekas ir negąsdino, nes aš neėmiau kyšių.
 • O kaip jūs matote savo likimą, ar susijusį su teisingumo klausimais?
 • Nežinau, dirbti pas Kryževičių ar Valantiną aš niekada negrįšiu. Aš gal ir nenorėčiau dirbti teisėja dar ir todėl, kad tie žmonės, kurie ateitų pas mane ir žiūrėtų atviromis akimis, kiekvienas iš jų tikėtųsi teisingo sprendimo, tačiau vienas iš jų tikrai pralaimėtų. Būtent todėl aš gal ir nenorėčiau būti teisėja. Žinoma, pažįstu ir sąžiningų teisėjų, tačiau į tą sistemą grįžti nebenorėčiau. Pamačiusi pasaulio ir pagyvenusi JAV, aš pamačiau, kad galiu tą gyvenimą gyventi ir kitaip. Nei tie poreikiai žmogaus dideli, nei pinigų daug reikia. Aš viena užauginau savo sūnų ir daug pinigų man nereikėjo. Jeigu sugebėjau viena Amerikoje baigti koledžą ir išauginti sūnų, išleisti jį į mokslus, tai man daugiau nieko ir nereikia, nei aš norėčiau grįžti į tą teismą, nei ką. Man ir kiti dalykai gerai sekasi gyvenime.
 • Tačiau kaip sąžiningi teisėjai ir prokurorai jaučiasi toje supuvusioje terpėje?
 • Aš manau, kad jie, kaip ir aš, puikiai žino, kas darosi teismuose. Tačiau dauguma bijo apie tai klabėti viešai. Nes žino, kad nukentės. Jeigu esi savo bylos šeimininkas, ir joje priimi sprendimą, tačiau toks sąžiningas teisėjas gali nuskambėti tik tada, jeigu jam patenka kokia nors politinė byla, arba kitos rezonansinės bylos. Tada tą žmogų taip pradės spausti, kad jis ims apie tai kalbėti, tačiau paprastuose bylose sąžiningas teisėjas ir priima sąžiningus sprendimus.
 • Tai kodėl tiek mažai didvyrių Lietuvoje ir kodėl mes apie juos negirdime?
 • Mano byloje man buvo pareikšti 39 kaltinimai, tarp jų ir tai – kad aš neva tvirkinau vaiką. Tik todėl, kad aš pasakiau, „nekalbėkime apie tą iškrypėlį“. Tokie žodžiai buvo prilyginti vaiko tvirkinimui. Ar prokuroras nesupranta, apie ką kalbama? Prokuroras parašė, kad aš vaiką tvirkinau.
 • Panašiai kaip jūs sumušėte tą sambo čempioną policininką?
 • Visa esmė ta, ką jis darė prieš tai. Kaip jie įėjo į namą, kaip tempė vaiką ir ką išdarinėjo tas policininkas. Nes visas tas teisėjų kyšininkavimas ir papirkinėjimas veda valstybę į pražūtį. Kiek tai gali tęstis? Dar penkis ar dešimt metų? Kol žlugs valstybė? Jie patys save nuves į bedugnę. Jiems atrodo, kad viskas perkama ir parduodama, tačiau tie teisėjai, prisiplėšę milijonus, nei pailgins savo gyvenimo, nei pasieks dar ko nors? Tai tada kokia prasmė imti kyšius ir spręsti bylas? Manęs žiniasklaida klausė, kaip yra „pakabinamas“ teisėjas? Aš manyčiau, kad pirmas pakabinimo požymis yra teisėjo noras greitai ir turtingai gyventi. Kai teisėjas pagaunamas su kyšiu, jis darys bet ką, kad išvengti atsakomybės. Dar yra alkoholizmas ir KGB, nors tokių jau nebe daug. Nors dar likę. Yra ir dinastijų, tačiau vaikai už tėvus neatsako. Tas teisėjų noras greitai ir lengvai praturtėti – tai geriausias būdas „pakabinti“ teisėjus. Lengvi
 • Kaip manote, ar po šios bylos kažkas pasikeis?
 • Pasikeis, jeigu teisėjai bijos imti kyšius ir gerai dirbs STT. Aš visiškai pritariu tam STT vadovui, kad prevencinės priemonės teisme neveikia.
 • O jūs tikitės, kad Lietuvoje pasieksite teisingumo ir nereikės kreiptis į tarptautinius teismus?
 • Sunku pasakyti, nes paskui tą Panevėžio teisme velkasi korupcijos šleifas. Vien tai rodo, kad ne atsitiktinai ta byla pateko į Panevėžio teismą. Sunku pasakyti, nors kai kada atrodo, kad atsiranda kai kurie apvaizdos ženklai. Tai, kad jie man pateikė Garliavos šturmo vaizdo įrašą, kurį jie du kartus nuslėpė nuo Seimo ir nuo JAV teismo, tą įrašą man perdavė į rankas. Ir kai Pašilis pasakė, kad tas įrašas jau seniai visiems žinomas, jis meluoja, nes aš to įrašo niekada nebuvau mačiusi. Tai, kad prokuratūra atsisakė pateikti tą įrašą Seimui, kaip tik ir rodo, kad jie daro ką nori. Net ir ta spaudos konferencija, kai mane parvežė iš JAV, tai prokuroras Krušna paskelbė, kad man buvo pateikta 12 įtarimų. Tai melas – ar jis nežino, kad jis buvo išsiuntęs 300 puslapių kaltinimų su 39 kaltinimais, o iš JAV gavo vieną lapą, kad sutinka mane perduoti dėl keturių kaltinimų. Kodėl prokuroras viešai meluoja? Apylinkės teismas nurodo mane suimti, nors iki teismo jau buvau laikoma kalėjime du metus, o Šedbaras sako, kad mane reikia laikyti kalėjime. Praėjus dviem minutėms nuo paskelbimo, teismo atstovas jau komentavo šį sprendimą žiniasklaidai. O kur pasitarimo slaptumas? Juk sprendimą galėjo komentuoti tik tai nusprendęs teisėjas. Jie iš anksto viską buvo suderinę, ir po paskelbimo teismo atstovas viską komentuoja.
 • Jus labai gynė Kongreso narys Krisas Smithas, kuris sakė, kad jus reikia ne persekioti, o girti. Tai sakė labai žinomas JAV politikas.
 • Man nereikalingos pagyros ar viešumas. Man buvo gaila to mažo išprievartauto vaiko. Tėvas buvo nužudytas, tai kas jį galėjo apginti? Man sekėsi teisėjos darbas, tačiau vien dėl mažos mergaitės aš negalėjau tylėti. Neturėjau kur dėtis, turėjau ją ginti. Iš dalies man gyvenimas JAV patiko todėl, kad gatvėse manęs niekas nepažįsta. Eidavo į kavines, ir niekas nežino, kas mes tokie. Jie tik žino, kad šalia gyvena užsieniečiai.  Manau, kad didesnė žmonių dalis Lietuvoje suprato, kas vyksta. Todėl visi tie teisėjai patys tyli tik todėl, kad bijo, arba yra „pakabinti“.  Arba jiems tai naudinga. Manau, kad didelė žmonių dalis puikiai supranta, kieno pusėje tiesa.
Facebook komentarai
});}(jQuery));