Prezidentūra rašo melagingas pažymas net teismui (pildoma)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (8 Votes)

Prezidentūra rašo melagingas pažymas net teismui

 Aurimas Drižius

Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame nagrinėjama „Laisvo laikraščio“ pretenzija Nausėdos prezidentūrai dėl atsisakymo suteikti akreditaciją, prezidentūra pateikė dar vieną melagingą pažymą.

Kaip žinia, dar pernai liepos mėnesį prezidentas G.Nausėda buvo priverstas atsakinėti į nepatogius „Laisvo laikraščio“ klausimus apie Garliavos bylą ir „Snoro“ banką.

Po to, matyt, prezidentas nurodė daugiau „Laisvo laikraščio“ į prezidentūrą nebeįleistį. Jo atstovas spaudai A.Zabarauskas parašė man laiškelį, kad ‚Laisvas laikraštis“ daugiau nebus įleidžiamas dėl to, kad VSD jį buvo įvardinusi kaip „grėsmę Lietuvai“.

Prezidentūrai paaiškinau, kad net Jungtinės tautos savo nutarimu išaiškino Lietuvis vyriausybei, kad bet koks spec. tarnybų kišimasis į laisvos spaudos darbą yra nepriimtinas, ir nurodė nedelsiant liautis tai daryti. Kreipiausi į administracinį teismą, kad prezidentūros atsisakymas suteikti akreditaciją būtų panaikintas.

Tada A.Zabarauskas parašė dar vieną pažymėlę. Joje nurodė, kad „Laisvas laikraštis“ bus neįleistas, nes „2014 m. Žurnalistų ir leidėjų komisijos A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Savo skunde teismui nurodžiau, kad tai Zabarausko šmeižtas, nes jokių panašių sprendimų mano atžvilgiu minėta komisija niekada nebuvo priėmusi.

Tačiau teismui prezidentūros patarėja Petrylaitė rašo tas pačias nesąmones:

„2014 m. Žurnalistų ir leidėjų komisijos A. Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Čia pat Petrylaitė nurodo, kad minėtas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas yra viešas dokumentas, todėl neaišku, ko aš noriu.

Nepatingėjau dar kartą atsiversti Petrylaitės minėtos nuorodos. Joje rašoma:

 

2014-12-15 Nr. 24

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

  1. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė, L. Remeika,
  2. Musteikis, L. Remeika, V. Žukienė

 

Darbotvarkė: 1. Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” skundas

dėl publikacijos laikraštyje “Klaipėda”

  1. Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt
  2. Svarstyta:Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje

“Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt

 

Posėdyje dalyvavo žurnalistas Aurimas Drižius, advokatas Mindaugas Kukaitis.

 

Pristatė L. Slušnys: Teisėjų tarybą persiuntė Komisijai advokato Mindaugo Kukaičio pranešimą dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt. M. Kukaitis pateikė įvertinimui interneto portalo www.laisvaslaikraštis.lt publikacijas “Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik “deklaracijos” (2014-07-29), “Teisėjų nusikaltimus pridengia kiti teisėjai” (2014-01-30), “Prokuroras S. Verseckas klastoja nutartį, kad atsakomybės išvengtų D. Pranytė-Zalieskienė, išgelbėjusi A. Sadecką” (2013-11-20), “Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos” (2013-12-09). Teigiama, kad laikraščio ir ineterneto portalo vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius, jis ir publikacijų autorius, sistemingai ir sąmoningai skleidžia teiginius, kurie įžeidžia, šmeižia, rodo nepagarbą bei žemina Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakerta pasitikėjimą jais. M. Kukaitis prašo įvertinti ir publikacijas, kurios buvo išspausdintos 2011 metais. Tačiau šių publikacijų svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas, nes Komisija svarsto tik skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.

  1. Drižius teigė, kad šio skundo autorius yra A. Sadecko advokatas, o publikacijose minimos bylos, kuriose figūruoja A. Sadeckas. Teismai su juo jau vyksta 10 metų. L. Slušnys paklausė, ar tai nėra asmeninių santykių suvedinėjimas? A. Drižius atsakė, kad jis yra persekiojamas už kritiką, ir teismuose neranda teisybės. Kai jis aprašo absurdiškas teismų nutartis ir įvardija jas priėmusių teisėjų pavardes – skundžiamas Etikos komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis teigė, kad jis kreipėsi į Teisėjų tarybą kaip asmuo, o ne kaip kurio nors kliento advokatas. Teisėjų taryba persiuntė skundą Komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis sakė manantis, kad publikacijų antraštės prasilenkia su žurnalistine etika. J. Mažylės nuomone, pateiktame skunde trūksta konkretumo, nes neįvardinta kokios etikos kodekso nuostatos pažeistos, jis yra abstraktus. M. Kukaitis atsakė, kad nesuteikta atsakymo teisė, neišklausyta kita pusė, žurnalisto nuomonė išreikšta neetiškai. Labiausiai, M. Kukaičio teigimu, šokiruoja antraštės, kuriose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas - teisėjai kaltinami nusikaltimo padarymu, vadinami mafija. A. Drižius atsakė, kad visos publikacijos yra apie teismų darbą, teismų nutartys jam leidžia daryti tokias išvadas.

Pasibaigs diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Keista, kad pati Teisėjų taryba nepriėmė jokio sprendimo dėl šio skundo. Kritikuoti ir komentuoti teismo sprendimus galima, tačiau publikacijose pateikiami faktai ir duomenys, kurių Komisija nėra įgaliota tirti ir tikrinti. O nežinant, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, priimti objektyvaus sprendimo Etikos kodekso požiūriu neįmanoma. Komisija vienbalsiai nusprendė, atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas.

Nuspręsta:

Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu“.

 

 

Ar tai sunku atsiversti ir perskaityti, kas parašyta?

 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendime aiškiai parašyta, kad šioje komisijoje buvo nagrinėjamas buvusio Seimo nacionalinio saugumo komisijos pirmininko A.Sadecko advokato M.Kukaičio skundas.

 

A.Kukaitis šioje komisijoje aiškino, kad aš, parašydamas straipsnius  “Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos“ ir kitus, žeminu Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakertu pasitikėjimą jais.

 

Kaip žinia, A.Sadeckas ir jo atstovas Kukaitis mane jau dešimt metų persekioja dėl žurnalistikos – Kukaitis Sadecko prašymu buvo padavęs skundą, kurį teismas patekino ir įvedė cenzūrą – dar 2009 m. man uždraudė rašyti straipsnius apie Sadecko indėlį „Mažeikių naftos“ privatizavime. Nors cenzūrą draudžia Konstitucija ir Visuomenės informavimo įstatymas, o Sadeckas buvo kertinė figūra privatizuojant „Mažeikių naftą“, tačiau visa teismų sistema dešimt metų šoka pagal Sadecko dūdelę ir mane daug kartų nuteisė vien už straipsnių rašymą.

Visą laiką įrodinėjau, kad Sadeckas pats priėmė sprendimus, kam ir kaip turi būti parduota 'Mažeikių nafta", tačiau neigė savo bet kokias sąsajas su šiuo privatizavimu. Galiausiai 2013 m. Vilniaus apygardos teismas nurodė prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą Sadecko atžvilgiu dėl melagingo skundo ir parodymų. Sadeckas kitame posėdyje teismui pareiškė, kad šis sprendimas - "laikinas nesusipratimas", o mano automobilį po mėnesio greitkelyje taranavo "fūra", per plauką likau gyvas. 

 

O dabar prezidentūra man aiškina, kad aš buvau baustas kaip valstybės priešas, todėl daugiau į prezidentūra dirbti savo darbą nepateksiu.

 

 

O Zabarauskas ir prezidentūros teisės „patarėja“ tai, ką posėdyje kalbėjo Sadecko advokatas Kukaitis, pateikia kaip šios komisijos sprendimus.

 

Nors šios komisijos sprendime aiškiai pasakyta – „atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas etikos inspektoriaus sprendimas, tačiau visa prezidentūra man choru aiškina, kad aš Lietuvos priešas.

 

Beje, teismas į šią bylą įtraukė ir VSD kaip trečiąjį asmenį ir įpareigojo pateiktisavo atsiliepimą teismui iki vasario 11 d., tačiua VSD iki šiol to nepadarė. Mat Zabarauskas rėmėsi VSD ataskaita apie grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui, kurioje kaip grėsmė buvo įrašytas ir 'Laisvas laikraštis". Tačiau dabar, kai reikia įrodyti savo šmeižtą teisme, VSD šefas Jauniškis "deda į krūmus". Savo rašte jis prašo teismo leisti VSD nedalyvauti šioje byloje, nes neva VSD čia "niekuo dėtas":

 

 

Ką aš galiu pasakyti tiems  zabarauskams?

 

 

 

 

Peržiūros: 1509

Komentarai   

+18 # Rašo ir rašys 2020-02-24 14:00
Kad ten ne tik Aistis idiotas, bet ir SWEDBANK nuosėda toks pat :D Meška su lokiu abu labu tokie. Nieko naujo lithujenijoje :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Dr Remigijus Guobys 2020-02-24 14:30
Pakeisim. Nesamones galės rašyti savo žmonai, o ne už Lietuvos laisvę kovojančiam su banditais Gerb. Aurimui Drižiui.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Legalūs banditai 2020-02-24 14:34
Melas ir klastotės yra sudėtinė Lietuvos "teisėsaugos" dalis.
Legalūs banditai lieka nepakaltinami (savi).
Pažiūrėkite prokurorus Mindaugą Dūdą ir Laucių - suklastoję Eglei Kusaitei bylą dėl "terorizmo" liko "nekalti" ir suklastojo bylą dėl jų "negerbimo". JT Žmogaus Teisių Komitetas pripažino, kad Eglė Kusaitė nepagrįstai buvo nubausta.
"teisingumą" pagal prokurorų užsakymą vykdė Arūnas Kisielius, teisėjų Jurgita Mačionytė, Pavelas Frolovas
https://eteismai.lt/byla/56706944166134/1A-633-315-2012#
Kalti neliko nei vienas.
Kusaitė prieš Lietuvą (Nr. 2716/2016) JT ŽTK 2019-07-24 išvada :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Misteris 2020-02-24 15:30
Ar bus daugiau ŠOKINĖJANČIŲ per LANGUS teisėjų dėl SĄŽINĖS graužaties NAKTIMIS?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # neapsigaukit 2020-02-24 16:57
jų sąžinė negraužia, nes jie jos neturi.
Norit, parašysiu anekdotą.
Klasės auklėtoją, susitikusi vieno berniuko tėvelius, sako, - jūsų sūnus neturi sąžinės.
Tėvai susirūpino, - ką jūs sakot, ar tai reiškia, kad jis gali būti koks nors ganksteris?
Ne, - sako auklėtoja, - jūsų sūnus visai neturi sąžinės, ateityje jis gali būti politiku, o gal net ir teisėju.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Antanas iš Toronto 2020-02-24 16:47
Jei tai Tiesa, turėtų būti gėda prezidentui ir jo patarėjams. Juk buvo žadėta atkurti teisingumą ir lygybę žmonėms...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Kokia gėda? 2020-02-24 17:36
Nėra pas juos nei gėdos, nei sąžinės, nes LR Seimo įstatymai to nereikalauja :-* Visą kitą po barabanu - visur savi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+12 # Pranas Pričkus 2020-02-24 21:02
Aurimas Drižius kovoja už prigimtines žmogaus teises, pagarbą valstybei ir jos žmonėms, o šie išgamos viską apverčia antraip: "rodė nepagarbą ir žemino valstybę". Tai Jūs esate valstybės atmatos, kiek įmanydami naikinate Lietuvą, Jos pamatus (turi stovėti ant teisingumo), laukiate padugnės, išsižioję prie Landsbergių gaujos anus,ų (anus-liet.išangė, ne Anušauskas?). Nepavyko nužudyti Drižiaus, nemokšiškai imitavus avariją, dabar užsiundėte nužmogėjiusią ir jau nugyvulėjusią nusikalstamą bandą. J.E. Gitanai Nausėda, kodėl neužsakote savo tėvui "Laisvą laikraštį"? Atsakau: - jeigu užsakytumėt, jūsų kojos jo namuose tikrai daugiau nebūtų, jis jus ne taip auklėjo?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # panasu 2020-02-24 23:35
kad prezidentu yra ikaitas,kodel jo nevaduoja nieks issskyrus laikrasti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti