VALDAS VASILIAUSKAS. GRUPINIS TEISĖJŲ ELITO PORTRETAS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (5 Votes)

VALDAS VASILIAUSKAS. GRUPINIS TEISĖJŲ ELITO PORTRETAS

 

Lapkričio 13 d., 2007

Šią savaitę Seimas pagaliau pradeda svarstyti ilgai lauktą Teismų įstatymo pakeitimo įstatymą, dėl kurio jau antrus metus laužomos ietys. Net buvo kilusi įtampa tarp prezidento ir Seimo, kai parlamentarai įstatymo projektą, kaip pernelyg daug keliantį abejonių, netikėtai išbraukė iš dienotvarkės. Tai tas atvejis, kai situacija Lietuvos teismuose reikalauja greitų ir ryžtingų permainų, tačiau negalima ir skubėti, kad nebūtų padaryta lemtinga klaida. Ir Lietuvos žmonės vėl liktų apmulkinti. Galbūt - jau paskutinį kartą.
 
Pirmąkart visuomenė buvo apgauta, kai, atkūrus nepriklausomybę, visa senoji teismų sistema kontrabanda buvo pertempta į naują epochą. O juk seniesiems "liaudies teismams" teisingumas rūpėjo kaip pernykštis sniegas - teismai ir įstatymai tebuvo tik partijos politikos įrankis. Pritaikant socialistinę teisę naujiesiems laikams, ypač daug nuveikė paskutinis Tarybų Lietuvos ir pirmasis nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministras Pranas Kūris, kuris pirmąją savo profesinio gyvenimo pusę paskyrė "buržuazinio teisingumo" kritikai, o antrąją - Europos Žmogaus Teisių Teismui Strasbūre ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Liuksemburge stiprinti. Profesorių pelnytai galima būtų tituluoti Lietuvos dabartinės teismų sistemos krikštatėviu.
 
Dabar mūsų visuomenę ištikęs visiškas moralinis išsekimas. Ir čia teismai ir teisėjai per septyniolika metų pasidarbavo iš peties, kad žmonės kartu su žlugusiomis viltimis sulaukti teisingumo prarastų tikėjimą pačia valstybe ir jos ateitimi. Tačiau ko kito buvo galima laukti iš teisėjų korpuso, perimto iš okupacijos laikų.
"P.Kūris, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, aukštos prabos konformistas. Jam aukščiausia valdžia ne įstatymas, o LDDP grupės draugų interesai. Į Aukščiausiąjį Teismą prezidento nukreiptas įvaizdžiui pagerinti",- rašė prieš mirtį viena sąžininga teisėja, LDDP laikais išvyta iš Aukščiausiojo Teismo. Ši pacituota buvusio Aukščiausiojo Teismo pirmininko P.Kūrio charakteristika - pati nekalčiausia.
Skaitant šios teisėjos, stovinčios Dievo akivaizdoje, kai kiekvienas žodis gali būti paskutinis, todėl įgyjantis testamento vertę, išpažintį, piestu šiaušiasi plaukai: kokie nenaudėliai ir menkystos Lietuvoje vykdo teisingumą.
 
"A.V., Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas, degradavusi asmenybė, gudrus kyšininkas. Jo Dievas - pinigai. Tai be sąžinės ir padorumo per KGB viršininkavęs sovietiniame Aukščiausiajame Teisme, įsitrynęs prie viršininkų ir nepriklausomoje Lietuvoje."
 
"J.Š., KGB bendradarbis, su LTSR sportininkais dažnai vykdavęs kaip "sirgalius". "Č.J., buvusio patarėjo (prezidento) Andrikio geras bičiulis, padėjęs "reformuoti" teisėtvarką. Patekęs į Aukščiausiąjį Teismą per KGB mafiją Lietuvos nepriklausomybės metais už tai, kad nenuteisęs prie Katedros suimtų demonstrantų 1989 metais. Žinoma, tai padaręs inspiruotas iš šalies geram įvaizdžiui sudaryti. Civilinių bylų pirmininku AT paskirtas už tai, kad, būdamas AT teisėjas, prezidento naudai išsprendė neteisėtai privatizuotą valdišką butą. Labai silpnas teisininkas, kaip ir jo draugas A.V., nesąžiningas ir nedoras žmogus."
 
Tai apie buvusius, LDDP laikų Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Jiems nenusileidžia ir tuomečio Apeliacinio ir Vilniaus apygardos teismų teisėjų žiedas. "V.M., Apeliacinio teismo pirmininkas. Klusnus LDDP statytinis." "A.A., kolegų nuomone, kyšininkas, mafijos statytinis." "G.S. labai panašus kaip teisėjas A.A." "R.M., taip pat kyšininkė." "V.V., nespjaunantis į kyšį." "A.D., iš Druskininkų atkeltas į Apeliacinį teismą teisėjas, gudrus, turi teisininko galvą. LDDP klano parankinis." "R.K.- kyšininkė." "P.J.- kyšininkas." "S.G.- senas kyšininkas." "L.U. - kyšininkė." "Z.S. - nukreipta A.ir J. kaip žvalgė, kyšininkė, pasišildžiusi rankas doleriais, įsivaikinant beglobius vaikus užsieniečiams." "S.L., S.P.ir V.R., gerokai pagerianti trijulė. V.R., Aukščiausiojo Teismo teisėjo R. antroji žmona, - chroniška girtuoklė. Šiuo metu lyg ir apsigydžiusi, gydydama nulaužtą koją ir nervus."
 
Toks groteskiškas grupinis Lietuvos teisėjų elito portretas buvo nutapytas prieš penkiolika metų, tačiau vargu ar ir dabar jis būtų patrauklesnis - ne vienas čia minimas veikėjas ir toliau sėkmingai teisėjauja, o į "kyšį nespjaunantis" V.V. yra vienas iš teisminės valdžios vadovų, dažnai besisukiojantis prezidentūroje. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas teisėjams skamba kaip patyčia. Uždaras, nuo visuomenės visiškai nepriklausomas ir niekam neatsiskaitantis teisėjų klanas visiškai išsigimė. Už šio grupinio elito portreto rėmų liktų absoliuti dauguma dorų Lietuvos teisėjų, kurie kantriai tempia visą sunkaus darbo naštą, tačiau kuriems klano hierarchijoje, dabar pasivadinusioje teismų savivalda, skirtas statistų vaidmuo.
Prisidengdamas teismo ir teisėjų nepriklausomumo principu, šis klanas nė nemano atsiverti visuomenei. Taip pat - ir rengdamas naująją Teismų įstatymo redakciją, išlaikydamas iniciatyvą ir projekto ruošimo kontrolę savo rankose. Dabartinis, trečiasis, vadinamasis Juliaus Sabatausko variantas galutinai įteisintų šią teisminės valdžios klaninę struktūrą, apimančią ir universitetus (privilegijos mokslininkams darant teisėjo karjerą), ir prezidentūros kanceliariją (kandidatų į teisėjus antrankos monopolija), ir Konstitucinį Teismą, kurio politizuoti nutarimai susaistytų visus teismus. Kiekvieną pasiūlymą iš šalies įstatymo projektą rengianti grupė sutinka kaip priešo ataką, tarkim, Aukščiausiojo Teismo pirmininko Vytauto Greičiaus pastabas ar Seimo narių A.Baranausko ir J.Jaruševičiaus labai stiprų variantą. Mat šie pasiūlymai, siekiantys sugrąžinti vienodą teismų praktiką ir Aukščiausiojo Teismo, kaip vienintelio kasacinio teismo, statusą, sunaikintų uždarą, dirbtinai sukurtą Administracinių teismų piramidę. Kritus šiam korupcijos židiniui, galbūt griūtų ir visas didysis, dabar Lietuvą valdantis klanas.
 
Štai kodėl šią savaitę pradedamas svarstyti įstatymas kelia tiek aistrų. Tai bus mūšis ne tik dėl teismų sistemos, bet ir visos valstybės ateities.
Peržiūros: 1444

Komentarai   

+11 # Banditai su sutana 2020-02-21 16:30
Tai sena gerai organizuota nusikalstama grupuotė veikianti su sutanomis LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU.
Iš kankinimo bylų matyti, kai dirba Lietuvos "teisėsauga"
1. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172605 Iljina ir Sarulienė (Peticija Nr. 32293/05) atlikta didelė 10 050 € žala, kaltų Lietuvos Respublikoje nerasta (2011-03-15 EŽTT sprendimas).
2.http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176311 Maryan Yusiv (Peticija Nr. 55894/13),
atlikta didelė 16 872 € žala, kaltų nerasta (2017-01-04 EŽTT sprendimas).
Teisėjai Liuba Kymantienė, Dmitrijus Korsakovas veikdami LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU iš kankinimo aukos padarė pažeidėją, kuris kankinamas „pasipriešino“ ginkluotėms policininkams ir paskyrė 43 € baudą.
„Iš byloje pateiktos specialisto išvados matyti, kad M. Y. galimai 2011-10-22 apie 23.30 val. padaryti kūno sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Tai rodo, kad sulaikomas asmuo aktyviai priešinosi“. :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Pranas Pričkus 2020-02-22 18:01
Šiai dienai yra teisėjų kurie privalo sėdėti kaltinamųjų suoluose, bet deja tebeteisia kitus. Tarkim Klaipėdos apyl. teismo teisėja V.Olcvikienė (Jakštienė). Jeigu ginate ją tai ginkite, kodėl neteisiate manęs? Atsakau, kadangi teisiant mene, išlys teisininkų nusikalstamos gaujos kiti nusikalstami? Kuo toliau tuo labiau jie grimsta į teisinį nihilizmą. Atvyksiu pats, suprantu, jums patogiau netikėtai uždaryti, be pasiaiškinimo, mano tel.8 662 33770
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Vytautas 2020-02-22 19:11
Tai ką daryti? Laukti Putino, kad išvaduotų?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Eglė Kusaitė 2020-02-22 20:19
LR vardu veikianti bandttų gauja nubaudė Eglę Kusaitę 1 300 LTL bauda. Dabar turės susimokėti runkeliai ir avinai, nes JT Žmogaus teisių Komitetas pripažino šitą teismo sprendimą neteisėtu. Kaltų Lietuvoje vėl nerasta - sumoka runkeliai ir avinai atliktą žalą
https://eteismai.lt/byla/56706944166134/1A-633-315-2012#
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Back to top