Abejojama, ar psichikos liga matyt sirgusi ir nusižudžiusi teisėja O.Gasiulytė galėjo priimti teisėtus sprendimus

Peržiūros: 2771
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (13 Votes)

Paaiškėjus, kad prieš savaitę nusižudžiusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė matyt sirgo sunkia psichikos liga ir depresija, teisininkai abejoja, ar galima laikyti jos priimtas nutartis teisėtomis. Tai, kad O.Gasiulytė sirgo depresija ir psichikos liga, ‚Laisvam laikraščiui“ patvirtino jo sesuo : „O ką teisėja negali sirgti psichikos liga ar depresija?“.

Tai, kad teisėja sirgo psichikos liga, ir tai žinojo jos kolegos iš Vilniaus apygardos teismo, LL patvirtino keli advokatai „Teisėjai sakė pastebėję, kad teisėją posėdžių metu ištikdavo priepuolis, tačiau visi tylėjo ir nieko nedarė“, - sakė LL šaltiniai.

Jeigu bylą teisme nagrinėjo psichikos liga sergantis žmogus, tai vadinama „neteisėta teismo sudėtis“.

366 straipsnis. Proceso atnaujinimo pagrindai sako, kad byla atnaujinama, jeigu  

8) jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas;

  

„Jeigu žmogus yra girtas arba neadekvatus, jis negali būti teisminio nagrinėjimo subjektas ir negali nagrinėti bylos, vadinasi, tai yra neteisėta teismo sudėtis, sudaranti pagrindą naikinti priimtus teismų sprendimus“.

Kitas dalykas – Lietuvos spec. tarnybos negalėjo nežinoti, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas yra psichikos ligonis. „Tai tu įsivaizduok, koks žmogus yra „pakabintas“, nors Adamkus bandė ją prakišti į Aukščiausiąjį teismą, tačiau nepavyko, ir aš beveik įsitikinęs, kad žinau, kodėl“, - sakė LL šaltiniai.

‚Iš esmės jeigu žmogus serga psichikos liga arba depresija, tai pripažįstama, kad jis yra nedarbingas, - teigia LL šaltiniai, - o jeigu teisėja O.Gasiulytė dėl šios psichikos ligos galiausiai nusižudė, tai akivaizdu, kad tai liga buvo labai rimta, jeigu žmogus pakelia ranką prieš save. Todėl savaime aišku, kad kyla abejonės, ar psichikos liga sirgusios teisėjus nutartys gali būti pripažįstamos kaip teisėtos. Tačiau tai yra toks tabu, kad tai net neleis. Teisininkai jau seniai kalbėjo apie tai, kad teisėjai turi mažiausiai kas penkerius metus tikrintis savo psichologinę sveikatą. Kodėl vairuotojai, kurie vairuoja autobusą, turint reguliariai tikrintis sveikatą, ir pateikinėti pažymas. Maža kas galėjo atsitikti teisėjui, nagrinėjančiam sunkias bylas – jam galėjo ir „stogas nuvažiuoti“. Ir tokie dalykai turi būti nuolat prižiūrimi“

Mat vieni teisėjai, kai Furmanavičius, turi 11 mobilaus telefono numerių, kiti prisidarę daugybę facebooko paskyrų, ir juose piešia gėlytes ir drugelius. „Juk normalus žmogus negali kasdien gyventi pozityve, - sakė teisininkas, - normalus žmogus išgyvena įvairias emocijas“.

 

nuotr. - paskutinis įrašas iš Onos Gasiulytės facebook paskyros, darytas, sausio 24 d. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3035343669831551&set=a.106200209412593&type=3&theater

 

 

Akivaizdu, kad visa „teisėjų bendruomenė“ elgėsi kaip tikra mafija – laikosi „omertos“ (tylos įžado), ir apie visus šiuos dalykus tyli.

Tai buvo itin akivaizdu, kai Vilniaus apygardos teismo teisėjas Birštonas girtas kaip tapkė nagrinėjo baudžiamąją bylą, ir tik iškvietus žurnalistus, pavyko nufilmuoti, kaip girtas teisėjas ritasi nuo laiptų.

Dar juokingiau, kad Birštonas bylą nagrinėjo ne vienas, o du jo kolegos, buvę kolegijoje, negalėjo nematyti, kad jų kolega girtas, tačiau nepabandė sustabdyti proceso.

„Akivaizdu, kad bylą nagrinėjo neteisėta kolegija, nes vienas jos narys buvo sunkaus girtumo laipsnio, tačiau kiti du nariai nebandė sustabdyti posėdžio, tai matydami, ir niekaip dėl to nenukentėjo, - sakė LL šaltiniai, - tačiau jeigu žmogus sirgo psichikos liga, tai jo kolegos teisme negalėjo to nematyti. Nors aišku, jie dabar gali sakyti, kad jie to nesuprato ar nematė. Tai ką tada kalbėti apie teisėjų kompetenciją, jeigu jie net nesugebėjo suprasti, kad jų kolega serga? Kaip jie tada gali nagrinėti bylas? Tai reiškia, kad jie sąmoningai slėpė savo kolegos ligą, arba yra visiškai nekompetentingi. Nes iki šiol dauguma teisėjų dar Vilniaus universitetą studijavo teisminę psichiatriją, ir gali vadintis psichaitrijos ekspertais. Mes turime žinoti, ar teisėjai, kurie sprendžia žmonių likimus, yra adekvatūs?“.

Juk dabar nustatyti, ar žmogus priklausomas nuo narkotikų ar alkoholio, yra labai paprasta ir visi narkomanai iš karto tikrinami, ar vartojo.

Tačiau dešimt metų Grybauskaitės režimo visiškai iškreipė teisinę sistemą – Grybauskaitę „prikepė“ dešimtys jai aklai tarnaujančių ir jai prisiekusių teisėjų, kurie darys viską, kad tik pateisintų „ekscelencijos“ pasitikėjimą. ‚Jie alkani, godūs ir nesiskaito su jokiomis priemonėmis, - sakė teisininkas, - todėl kiekvieną kartą, nuėjęs į teismą, aš stebiuosi ir išeinu pakraupusi – kam reikalingos visos mano žinios ir įstatymai, jeigu jie brutaliausiai ignoruojami. Kas darosi dabar teismuose, tai yra tragedija“.

 

Kaip tyčia, pernai gegužės 24 d. Sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai pasirašė įsakymą dėl naujų reikalavimų teisėjų sveikatai :

„DĖL REIKALAVIMŲ PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATAI IR PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS IR TEISĖJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Jame nurodomas naujas reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas.

 

Jame nurodoma :

 

 1. Sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka sveikatos reikalavimus pretendentams į teisėjus ir teisėjams. Psichologinio vertinimo tikslas – nustatyti tikrinamo asmens asmenybės būdą ir pažintinės veiklos savybes.
 2. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus sveikatos tikrinimas ir psichologinis vertinimas turi būti atliktas prieš jiems laikant pretendentų į teisėjus egzaminą, nuo šio egzamino atleistų asmenų – prieš įrašant juos į pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas sąrašą, o asmenų, nesančių teisėjais ir siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais, – prieš įrašant juos į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą.
 3. Kiekvieno teisėjo sveikata privalo būti tikrinama ir psichologinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.
 4. Gavus reikšmingų žinių apie teisėjo sveikatos, psichologinės būsenos problemas, galinčias trukdyti atlikti pareigas, Teisėjų tarybos tvirtinamame Teisėjų tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka priimamas sprendimas, neatsižvelgiant į Aprašo 4 punkte nustatytą terminą, dėl neatidėliotino teisėjo siuntimo tikrinti sveikatos ir atlikti psichologinio vertinimo Aprašo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

 1. Sveikatos tikrinimą, apimantį ir psichologinį įvertinimą, atlieka Medicinos centro gydytojai specialistai ir medicinos psichologai.
 2. Pretendentas į teisėjus ar teisėjas Medicinos centrui pateikia:

7.1. Teisėjų tarybos tvirtinamame Teisėjų tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka išduotą siuntimą tikrintis sveikatą;

7.4. formą Nr. 027/a, išduotą gydytojo psichiatro, kurioje nurodoma, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pretendentui į teisėjus ar teisėjui nėra įregistruotas, arba nurodomos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Paciento sveikatą tikrina psichikos sveikatos centro, prie kurio jis prisirašęs, gydytojas psichiatras. Gydytojas psichiatras, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas pacientas dėl medicininių priežasčių negali pretenduoti į teisėjo darbą ar toliau dirbti teisėju, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

 1. Pretendentas į teisėjus ar teisėjas Medicinos centre:

8.1. dalyvauja atliekant psichologinį vertinimą, kurio metu medicinos psichologas, remdamasis taikant įvairias metodikas (Lietuvoje standartizuoti ir adaptuoti psichologiniai testai, interviu, stebėjimas, nestandartizuotas vertinimo instrumentas, dokumentai ir kt.) gauta informacija, parengia pretendento į teisėjus psichologinio vertinimo išvadą apie asmenybės būdo ir pažintinės veiklos savybes. Teisėjams psichologinis vertinimas atliekamas klinikinio psichologinio interviu forma. Teisėjams atliekamas visas psichologinis vertinimas, jei gaunama informacijos apie teisėjo psichologinės būsenos problemą, trukdančią atlikti pareigas;

8.2. suteikia informaciją ir pagalbą, reikalingą sveikatos tikrinimui atlikti.

 1. Medicinos centre:

9.1. į formą Nr. 025/a įrašomi visi sveikatos patikrinimo duomenys, psichologinių tyrimų protokolai, kiti pretendento į teisėjus ar teisėjo Medicinos centrui pateikti medicininės apskaitos dokumentai;

9.2. nustačius medicininių indikacijų, pacientui išrašoma forma Nr. 027/a;

9.3. sveikatos patikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, ar pacientas atitinka sveikatos reikalavimus pretendentams į teisėjus ir teisėjams, ar jų neatitinka, ir rekomendacijas, jei tokių yra, tikrinantys gydytojai įrašo į formą Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu;

9.4. galutinę išvadą apie tai, ar asmuo dėl sveikatos būklės gali (negali) dirbti teisėju, priima gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK), įvertinusi tyrimus bei visų specialistų išvadas ir vadovaudamasi Aprašo III skyriaus nuostatomis. Galutinė išvada įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 046/a), pasirašoma GKK pirmininko ir patvirtinama asmeniniu jo spaudu ir GKK antspaudu; 

9.5. užpildyta ir patvirtinta forma Nr. 046/a atiduodama pretendentui į teisėjus ar teisėjui, kuris pateikia ją Nacionalinei teismų administracijai;

9.6. pretendentas į teisėjus ar teisėjas, nesutinkantis su GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį Medicinos centro vadovui, o Medicinos centro vadovo sprendimą – teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

SVEIKATOS REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS Į TEISĖJUS IR TEISĖJAMS

 

 1. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių pretendentai į teisėjus negali būti pripažinti atitinkantys sveikatos reikalavimus pretendentams į teisėjus, pagal  Tarptautinės  statistinės  ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM):

10.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00–F03; F04 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F05 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F06.0–F06.2; F06.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

10.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.0 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F10.2–F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip 3 metus); F10.4–F10.7; F11; F12; F13.0–F13.7; F14; F15 (išskyrus kofeino vartojimą); F16; F18; F19;

10.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20–F22; F23 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F24, F25;

10.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F31 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F32.2–F32.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F33.2–F33.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

10.5. elgesio sutrikimai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.1 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

10.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F62.1; F62.8; F62.9; F63.0–F63.2; F65;

10.7. protinis atsilikimas: F70–F79;

10.8.  išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų: G35;

10.9.  Huntingtono liga: G10;

10.10.  Alzheimerio liga: G30;

10.11. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos: G31;

10.12.  kurčnebylumas;

10.13.  stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus atvejus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

10.14.  abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05;

10.15. sunki cukrinio diabeto forma su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

 1. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių teisėjai negali būti pripažinti atitinkantys sveikatos reikalavimus teisėjams:

11.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F00–F03; F04 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F05 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F06.0–F06.2; F06.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

11.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.0 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F10.2–F10.3 (išskyrus atvejus, kai po specializuoto gydymo kurso remisija trunka daugiau kaip 3 metus); F10.4–F10.7; F11; F12; F13.0–F13.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F13.4–F13.7; F14; F15 (išskyrus kofeino vartojimą); F16; F18; F19;

11.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F20–F22; F23 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F24–F25;

11.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F30 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F31 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F32.2, F32.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas); F33.2–F33.3 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

11.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.1 (kol tęsiasi šis sutrikimas);

11.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F62.1; F62.8; F62.9; F63.0–F63.2; F65;

11.7. protinis atsilikimas: F70–F79;

11.8. išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų: G35;

11.9. Huntingtono liga: G10;

11.10. Alzheimerio liga: G30;

11.11. kitos degeneracinės nervų sistemos ligos: G31;

11.12. kurčnebylumas;

11.13. stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus atvejus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

11.14. abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,05;

11.15. sunki cukrinio diabeto forma su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu.

 1. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant dėl tinkamumo pretenduoti į teisėjus ar tinkamumo eiti teisėjo pareigas atsižvelgiant į sveikatos būklės sunkumą sprendžia GKK:

12.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai: F06.8–F06.9; F07.0–F07.2; F07.8– F07.9; F09;

12.2. psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo: F10.8–F10.9; F13.8–F13.9;

12.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F28–F29;

12.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai: F32.8–F32.9; F33.8–F33.9; F34.8–F34.9; F38; F39;

12.5. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais: F53.8; F53.9; F54; F59;

12.6. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F60–F61; F63.8; F63.9; F68; F69;

12.7. psichologinės raidos sutrikimai: F80–F89; F90–F98 (tais atvejais, kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją); F99.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Pretendentui į teisėjus išduota forma Nr. 046/a galioja trejus metus.
 2. Teisėjui išduota forma Nr. 046/a galioja penkerius metus, išskyrus Aprašo 5 punkte nustatytus atvejus.
 3. Formos Nr. 046/a saugomos teisėjų asmens bylose.

 

_________________

 

Komentarai   

+30 # Daiva Guobienė 2020-02-03 13:56
Užtat prokurorai gali būti ir Seimo nario padėjėjos, kaip Daiva Guobienė, bei kitokio plauko atmatos :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # Oi 2020-02-03 15:50
Cituoja Daiva Guobienė:
Užtat prokurorai gali būti ir Seimo nario padėjėjos, kaip Daiva Guobienė, bei kitokio plauko atmatos :-*

Atsiprašau, užsimiršau prisistatyti - esu Ata Kuznecovaitė.
Ne atmatinė bambalinė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # IĮ Baristera 2020-02-03 16:51
Užuojauta įmonei, kuri darbo metu užsiiminėja komentarų rašymu. Buvusi aferistė/prokurorė Daiva Guobienė vėl bando prasmukti į rinką, kai jai nepasiseke padaryti biznio su narkomanu Naku po to, kai buvo išgrūsta nuo Seimo kiaulių lovio :zzz
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Draugiškas 2020-02-03 16:58
IĮ Baristera kolektyvas siunčia linkėjimus bambalinės Astos šutvei - duskit pavidolei :lol: :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+11 # Kolektyvas 2020-02-03 17:33
Koks dar kolektyvas? Vėl Daiva Guobienė meluoja ten tik 1 asmuo pati Daiva Guobienė :-* su Naku pavartojo kartu F-13.4
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-4 # Vat 2020-02-03 19:17
Pas Kuzia tai kolektyvas - jos šutvė, bambaliai ir taromatas! Ir kodas neišrastas - pavartojai, ir tiesiai į Birštono kėdę :zzz
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # 2 kalės pjaunasi 2020-02-04 10:01
Cituoja IĮ Baristera:
Užuojauta įmonei, kuri darbo metu užsiiminėja komentarų rašymu. Buvusi aferistė/prokurorė Daiva Guobienė vėl bando prasmukti į rinką, kai jai nepasiseke padaryti biznio su narkomanu Naku po to, kai buvo išgrūsta nuo Seimo kiaulių lovio :zzz

Kokia Daiva Guobienė, tokia ir jos veikla. Ji nuo gimimo deformuota visais atžvilgiais. Ne veltui dirbo prokuratūroje :eek: Dabar susipjovė su Kuzia :D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Kuzia 2020-02-04 17:42
Taip, Irena, tu teisi! Aš apie jos deformacijas supratau, kai ji šaipėsi iš tavo deformuotų kojų. Ji net nepagalvojo, kiek tau kainavo jas ištiesinti... Ar ne tau kainavo... jau neatsimenu, kuris iš taviškių už tai sumokėjo :oops:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Lietryčio Kuzia 2020-02-03 17:01
Cituoja Daiva Guobienė:
Užtat prokurorai gali būti ir Seimo nario padėjėjos, kaip Daiva Guobienė, bei kitokio plauko atmatos :-*

Lietrytis gavo nurodymą - užčiaupti bambalinę skalikę, kurį pasirašė D.G.
Supratau, kad nurodymas apie mane, bet pasimečiau, kas jį pasirašė - Dalia Grybauskaitė ar Daivą Guobienė :-?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Zenonas Birštonas 2020-02-03 17:01
Nesumaišyk durų su langais netyčia, nes iškrisi netyčia ir prokurorai tai nepadės. Kaip buvusi prokurorė turėtum suprasti, kad niekas "neras". Tiesa, antstolę Mikliušienę "surado" keturkojis mentas eidamas pamyžti, o sūnus "nematė" :sigh: ir pinigai nepadėjo :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # Daiva Guobienė 2020-02-03 17:11
Cituoja Zenonas Birštonas:
Nesumaišyk durų su langais netyčia, nes iškrisi netyčia ir prokurorai tai nepadės. Kaip buvusi prokurorė turėtum suprasti, kad niekas "neras". Tiesa, antstolę Mikliušienę "surado" keturkojis mentas eidamas pamyžti, o sūnus "nematė" :sigh: ir pinigai nepadėjo :sad:

Ne tau, valkata, man grasinti!
8)
Gali vadintis kuo norinti, bet esi vertas tik to, kad tave viso pasaulio šunys apmyžtų. Bet ir tas nepadės - jūsų šutvės dvokas išliks stabilus :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Daiva Guobienė 2020-02-03 17:38
Prisipažįstu - man kliedesiai nuo Nako kokso, kurį suosčiau kartu
:oops: Parduosiu kokios pensininkės butą ir man užteks ant dozės pasidalinsim su ekspertais EU :D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Bambalinė Kuzia 2020-02-03 19:23
O aš jai sakiau - man koksas netiko, tai bambalius tuštinu.
Ne kliedžiu aš nuolat, dar dažniau triedžiu, bet pigiau gaunasi, ir mano šutvė gausesnė :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # VTAT 2020-02-03 20:22
¸,.-~-.,
|| ||
| '°~°' |
| |
| ~^~ |
| ~v~ |
¸,..,¸,.--.,| |¸,.--.,¸
:lol: GUOBIENĖ :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Kuzia 2020-02-03 22:56
Piešti man nesigauna, tai siunčiu paveiksliuką :oops:
https://laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2668:asta-kuznecovaite-nebetures-apie-ka-rasyti-skundziasi-jog-stringa-violetines-bylos&catid=31&Itemid=101
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # Kuzia 2020-02-04 14:17
Aš juk čia toooookia gražuolė :sigh:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # NUSIKALTĖLIAI 2020-02-03 14:04
NUSIKALTĖLIŲ SĄRAŠAS SU SNORO AFEROS AUTORIAIS:-
Vardiju tikruosius Snoro banko vagis : Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, Kuodis, Petrauskas, Geralavičius, Misevičius, Leika, Valiūnas, Sutkienė, Norkus, Burgienė, Rimšelis, Markevičius, Udrėnas, Stankevičius, Maciejevski, Mažintienė, Friklis, Cooperis, Adomonis ir Degutis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Grybauskaitė 2020-02-03 14:21
Mafijos - tranų motinėlė
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Paprastai ir aiškia 2020-02-03 14:08
TEISMAS - Tarybinio Elito Išaukštintas Sukčių Melagių Aferistų Susivienijimas. TAI jau seniai Įrodyta. :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Popandopulas 2020-02-03 14:27
O kur ta VALSTYBĖ? Kas tai?? :sad: :sad:
Kad tai gauja veikianti valstybės vardu tai aišku ir taip.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Vaclovas P. 2020-02-03 14:47
Kol policija su prokuratūra ir teismai nesiliaus klastoję bylų, tol Lietuvoje kalbėti apie demokratiją ir teisingumą nėr pagrindo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Ko norėt 2020-02-03 14:09
kai tokie ligoniai žmones teisia???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # KONSERVU AFEROS 2020-02-03 14:10
Mazeikiu nafta (PAVOGE 7 MLRD LITU),INDEPENDENCE duju laivas(PAVOGE 1 MLRD EURU PO NUOMOS PRATESIMO), ATOMINES ELEKTRINES UZDARYMAS (POVOGE 2 MLRD EURU), PASKOLA 8 MLRD SU 10% PALUKANOM (PAVOGE 4 MLRD EURU), SNORO BANKO SUZLUGDYMAS (PAVOGĖ 8 MLRD LITU)!!!!!!!!!!!!!!!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # SITAS 2020-02-03 14:14
VISAS MLRD AFERAS PRASUKO OZIO JUDO UTELES!!!!!!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # ????? 2020-02-03 14:16
Ožio utėlės, tai kur likusius vestuvinius auksinius žiedus sunešti.........galėsit, ponai, vėl sujudėti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Klanui 2020-02-03 14:12
Ot klanas teiseju. Vista pavoge 5metai. O kam banko byla nagrineti, darbo daug , o naudos jokios. Geriau koki verslininkeli paimti tai nors pinigu gaus i kisene.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Saulius Skėrys 2020-02-03 14:13
Lietuvoje kalėjimuose sėdi tik tie, kas negalėjo susimokėti už laisvę. Kuperis susimokėjo. Adomonis moka dar.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Prokurorams 2020-02-03 14:17
Kalbama garsiai , kad tūlas advokatas Rolandas Valiūnas su ponia Rūta Skyriene per "Investuotojų forumą" stipriai "plauna" ES struktūrinių fondų lėšas?... Įdomu , ar prokurorams tai naujiena?...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Duona 2020-02-03 14:50
Verkia duona prokurorų valgoma
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # OFICIALU 2020-02-03 15:14
ADVOKATAS ROLANDAS VALIŪNAS IŠ PAVOGTŲ IŠ SNORO BANKO SĄSKAITŲ ŽMONIŲ PINIGŲ PASISTATĖ UŽUPYJE SAVO ŠEIMAI NAMĄ, SUSIPIRKO KOLEKCIJAS IR MUZIEJŲ ATIDARĖ! ŠLYKŠTUS TIPAS, VAGIS IR AFERISTAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # O aš 2020-02-03 14:19
Negaliu patikėti, Grybauskaitės statytinis Vasiliauskas su konservatorių gauja bei Kubiliumi, Šimonyte priešakyje sužlugdė Snorą it išvogė žmonių pinigus, o teisti ruošiasi buvusius pagrindinius akcininkus???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Girdėjau 2020-02-03 14:24
niekas nenori baltais siūlais siūtos bylos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Teismas už akių 2020-02-03 14:31
Rašė, kad Snoro akcininkų bylos imasi teisėjas Dzedulionis, kas tas tūlas veikėjas? Dar vienas "pakabintas" iš korumpuotų teisėjų klano???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # LEONAS 2020-02-03 14:35
Cituoja Teismas už akių:
Rašė, kad Snoro akcininkų bylos imasi teisėjas Dzedulionis, kas tas tūlas veikėjas? Dar vienas "pakabintas" iš korumpuotų teisėjų klano???

Teisėjo Gintaro Dzedulionio biografiją skaitau ir netikiu savo akimis. Ten parašyta: "nuo 1981 m. birželio iki 1989 m. kovo buvo Lietuvos TSR VRM tarnautojas". Kas paslėpta, užšifruota po šiuo keistu įrašu? Paslėptas darbas spec. tarnybose? Tai ponas teisėjas yra iš tų tipų, kurių pavardės užslaptintos sąraše dar 75 metams Seimo įstatymu?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Darijus. 2020-02-03 14:49
Tame Durinių laive nei teisėjų, nei prokurorų, nei advokatų nėra. Yra tik teisybės pardavėjų kontorų klerkai su sutanom ir lenciūgais kaklo. Teisybės pardavėjų pareiga-įžūlus landsgrybių mafijos interesų ginimas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Ar 2020-02-03 14:22
nepasimate I kieno Duda pucia musu presidentas :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Juzefa 2020-02-03 14:33
O teisęjai apie pedofilijos bylą galvoja? Ir toliau gins pedofilus ir sako pedofilijos nebuvo? čia Venckienei viską sugalvojo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Pranas Pričkus 2020-02-03 14:33
Visa teisinė sistema yra nusikalstama. Pas juos yra susitarimas, kad galite plėšikauti kiek ir kaip norite, tik nelieskite mūsų ir klausykit nurodymų . Dar yra kitas senas jų triukas, kad mes neturėtumėm prie ko prikibti, jie aiškiai pasako, kad neva bus objektyviai byla išžiūrima ir perduosim bylą iš vis kitam miestui, neturinčiam jokių sąsajų su kaltinamuoju, o tie tik ir laukia pasitarnauti. Po ko toliau patys klastoja bylas, plėšikauja. Pvz. iš pradžių kol Gaidjurgis žudydavo valdžios nurodymu, viskas buvo gerai, kaip pradėjo savo nuožiūra, pasodino, o dabar negali prisipažinti kieno vykdė nurodymus ir kokie antpečiai po jo marškinėliais. Dirbau represiniuose organuose, žinau.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # zenonas išpriekulis 2020-02-03 14:41
O teisėjas, dar psichinis ligonis, iš vis šiai santvarkai lobis. Ką pasako, tą ir daro-rašo. Kadangi lazda turi ne tik du galus, bet ir vidurį, dabar su abiem lazdos galais kliūna nusikalstamai santvarkai. Manau redaktorius šios lazdos nepaleis. Valdai, būk geras, nepasirašinėk kitų vardais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Pagarba 2020-02-03 14:42
Gerbiu Drižiui už tiesą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Durys ir Langai 2020-02-03 14:44
Ji sumaišė DURIS su LANGU :-* :-* ir šėjo ANAPILIN :eek:
Gal čia protinis atsilikimas pasireiškė?
Įvertinant tai, kad jie visi NEPAKALTINAMI, tai galimos ir kelios diagnozės vienu metu :zzz
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 14:55
Papildau sudaromąą įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašą: Vilniaus miesto apylinkės teismas - teisėjai ARŪNAS BUDRYS, EGLĖ SURGAILIENĖ, JEVGENIJUŠ JAGLINSKI, REGINA GUDIENĖ, DARIUS PRANKA, INGA STAKNIENĖ, DAINIUS GRIZICKAS, RASITA KURAKIENĖ, IGORIS KASIMOVAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Adamkus is nausėda 2020-02-03 14:57
O kodėl CŽV kalėjimo "nematęs" škia Valdas Adamkus nepareiškė savo sraigteliui iškritusiam pro langą užuojautos? :sad:
Ką veikė Swedbank Nuosėda ir Asta Bogušienė Daukanto a.?
Ar jiems dzin ant to sraigtelio, kuris sukosi Valstybės Vardu ir nešė € "valstybei" po to pats "iškrito" pats ir jau neneša jokio pelno? Juk gaila, tiek praras "valstybė" :cry: :cry:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 14:58
Papildau sudaromą įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašą: Vilniaus apygardos teismas - teisėjai ARŪNAS KISIELIUS, VLADISLAVAS LENČIKAS, ROMUALDA JANAVIČIENĖ, AUDRONĖ KARTANIENĖ, EGLĖ SURGAILIENĖ, NERINGA ŠVDIENĖ, AIVA SURVILIENĖ, DAIVA KAZLAUSKIENĖ, AINORA KORNELIJA MACEVIČIENĖ, STASYS PUNYS, ERNESTAS RIMŠELIS, LAURETA ULBIENĖ, LEONARDA GUREVIČIENĖ, GINTARAS DZEDULIONIS, AUDRIUS CININAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 15:05
Vilniaus apygardos teismo teisėja ASTA RADZEVIČIĖNĖ.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 15:00
Papildau sudaromą įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašą: Lietuvos apeliacinis teismas - teisėjai ALGIMANTAS VALANTINAS, EGIDIJA TAMOŠIŪNIENĖ, ALOYZAS KRUOPYS, ERNESTAS RIMŠELIS, REGINA POCIENĖ, RASA GUDŽIŪNIENĖ, ALĖ BUKAVINIENĖ, GINTARAS PEČIULIS, GODA AMBRASAITĖ-BALYNIENĖ.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 15:03
Dar papildau: VIRGINIJA ČEKANAUSKAITĖ, AUDRUTĖ JARACKAITĖ.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Korumpuoti teisėjai 2020-02-03 15:00
Papildau sudaromą įtariamų pažeidžiamų „teisės tarnų“ sąrašą: Lietuvos aukščiausias teismas - teisėjai AURELIJUS GUTAUSKAS, JANINA JANUŠKIENĖ, BIRUTĖ JANAVIČIENĖ, ALGIRDAS TIMINSKAS, ANDŽEJ MACIEJEVSKI.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Kliunka 2020-02-03 15:02
Patvirtinu, kad prokurorai ir teisėjai yra visiškai nepakaltinami :-? , ligoniai, kurie kuria bylas ir vykdo "teisingumą"
Būna ir išimčių pas juos, kaip ir tarp čigonų - pasitaiko ne vagių
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # T0mas J. 2020-02-03 15:10
Kol ikiteisminio tyrimo įstaigų vadovai nebus pakeisti - be šansų pagerinti situaciją su nusikalstamumu. Valstiečių valdančioji dauguma nedrįsta imtis šio žingsnio. Bet anksčiau ar vėliau prisieis imtis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # jurgis 2020-02-03 15:10
Skaitant vien aprasytus teismu ,prokuroru ir kitu teisininku padarytus nusikaltimus,ju veiksmus pries eilinius zmones,panasu ,kad teisine sistema Lietuvoje veikia kaip atskira valstybe valstybeje,nieko bendro neturinti nei su Lietuvos teisingumu,nei su duotom priesaikom ,nei su Lietuvos Konstitucija.Tiesiog tai atskira grupuote,kuriai leista veikti pagal tos pacios grupuotes samprata.Juk jie neatsakingi nei uz bylu klastojima,nei uz pavogtus is bylu irodymu dokumentus,nei uz skiriamus aiskiai nusikalstamus teismo sprendimus.Kalbu rementis savo aptureta praktika.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Dainius Klimas 2020-02-03 15:14
Kadangi , kiek žinau ,dar didelė dalis "nacionalizuoto" Snoro turto išlieka Rusijoje areštuota , tai suprantu , kad bankroto administratoriaus G.Adomonio komanda panikoje - niekaip neišeis viso turto pusvelčiui ir už "otkatus" išparduoti, o tuo pačiu ir Snoro likviduoti. O tada ir visi "kreivų" sandorių galai pradės lįsti. Ir prokurorų bylos Snoro akcininkams bylos "balti siūlai" pradės trūkinėti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # Zigmas Vaišvila 2020-02-03 15:16
Kam iš konservatorių nusišypsojo didžiausia dalis?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Asta 2020-02-03 15:17
Pagoglink straipsnį "Banko "Snoras" grobikai maudosi vogtuose milijonuose".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # redaktoriui 2020-02-03 16:12
paprašyčiau atlikti pareigą ir teikti užklausą LR SAM ministrui A. Verygai 1. kodėl jis leidžia dirbti teisėjams su diagnoze F65.4. 2. kodėl jis leido kontrolierei E. Žiobienei ir jos dvarui perimti psichiatrų vaidmenį 3. kodėl kontrolierė E. Žiobienė ir A. Verygos pirmtakė R. Šalaševičiūtė uždraudė VT sistemos darbuotojams diagnozuoti F65.4 (pedofilija), nors visas kitas psichikos ligas liepė diagnozuoti VT moterėlėms
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # eik sau 2020-02-03 16:52
prie ko čia Veryga? :zzz :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # redaktoriui 2020-02-03 22:26
Cituoja eik sau:
prie ko čia Veryga? :zzz :-*

prie to:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # redaktoriui 2020-02-03 22:28
Cituoja eik sau:
prie ko čia Veryga? :zzz :-*

nes A. Veryga nustatė:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # redaktoriui 2020-02-03 22:28
Cituoja eik sau:
prie ko čia Veryga? :zzz :-*
Kaip tyčia, pernai gegužės 24 d. Sveikatos apsaugos ir teisingumo ministrai pasirašė įsakymą dėl naujų reikalavimų teisėjų sveikatai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # Vai teisių tarnyba 2020-02-03 20:30
:eek:
:oops: :oops:
:oops: :oops: :oops:
:oops: :oops: :oops:
:oops: :oops: :oops:
:oops: :oops:
:oops: :oops:
:oops: :oops:
:oops: :oops:
DAIVAI GUOBIENEI
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # vladas lukasevicius 2020-02-04 19:07
Daivai uzteks ir puse pimpalo :D :D kita puse Kuzia apziojo. Dar jos megsta veliavos kotus grauzti :oops:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Daiva Guobienė 2020-02-03 20:34
/´¯/)
,/¯ /
/ /
/´¯`/' '/´¯¯`·¸
/'/ / / /¨ /¯\
('( ´ ´ ¯/' ')
\ ' /
'\' \ _.·´
\ (
\ \
Linkėjimai nuo Ūso
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # Monika Garbačiauskė 2020-02-03 23:10
Bl, Asta, varai iš čia su savo kreivu pirštu!
Žadėjai su savo goblenais, tai yra, jorkšyro elfais padaryti čia tvarką, o dabar čia tave maudo, kaip patvorinę kaukolinę :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # 2 kalės pjaunasi 2020-02-04 09:54
Susipjovė 2 kalės Daiva Guobienė ir Kuzia bambalinbė :lol:
Abi nudėvėtos, nušiurusios dziundzės :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Kuzia 2020-02-04 11:16
O tu, Miliute, tipo jauna ir nedročinta?
Jau apie tavo dziundzės nusidėvėjimo laipsnį aį aplamai patylėsiu :-*

O tu, Miliūte, tipo jauna ir nedročinta?
Patylėsiu apie tavo nusidėvėjimo laipsnį :-*
Abi nudėvėtos, nušiurusios dziundzės :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # moketojas 2020-02-03 20:47
is nelaimesir is ligos nieks nesitycioja,o valdininkeliai lietuvos visi vartoja...nuo savo kvailumo brngius dopingus uz musu pinigus todel skvernelis jiems vel kels,ne uzgrauztai ju tautai gi...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti