Nematoma ranka šluoja teisėjus : Ona Gasiulytė pati iššoko pro šešto aukšto langą, dar aštuoni patys išėjo "groti balalaikomis"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.95 (38 Votes)


Teisingumo košmaras : nusižudžiusi Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė sirgo sunkia psichikos liga ir toliau teisė žmones

Aiškėja šokiruojantys faktai apie Vilniaus apygardos teismą. Paaiškėjo, kad nors teisėjams yra keliami aukščiausi reputacijos ir sveikatos reikalavimai, tačiau šiame teisme daug metų dirbo sunkia psichikos liga sirgusi teisėja Ona Gasiulytė.
Ankstų sausio 28 d. rytą teisėja iššoko iš šešto aukšto daugiabutyje, Skroblų gatvėje, kuriame gyveno, langą ar balkoną. Policija iš karto paskelbė, kad tai savižudybė, ir kad neva teisėja pati iššoko pro langą šeštame namo aukšte.
Vilniaus apygardos teismo vadovai iš karto pareiškė, kad „ Vilniaus apygardos teismas paskelbė kad teisėją kolegos prisimena kaip itin gilią ir šviesią asmenybę, nuoširdžią kolegę, profesionalę teisininkę bei reiškia užuojautą artimiesiems“.

 

Nacionalinė teismų administracija LL informavo, kad pernai iš darbo savo noru pasitraukė aštuoni teisėjai:

2019 metais iš pareigų buvo atleisti 7 teisėjai savo noru.
1 Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas
2 Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Skaistė Valinskytė
3 Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius
4 Kauno apygardos teismo teisėjas Viktoras Preikšas
5 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys
6 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Kęstutis Jucys
7 Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Zigmas Pocius

Išėjimo priežasčių asmenys neprivalo nurodyti ir Nacionalinė teismų
administracija šių duomenų neturi.

Perkėlimų į žemesnes pareigas nebuvo.

 

Nors per pernai kilusį skandalą Ll šaltiniai teigė, kad STT surinko įrodymus apie net 40 teisėjų padarytus korupcinius nusikaltimus, tačiau atsakomybėn buvo patraukti tik devyni. Likusios kelios dešimtys pamažu atsisveikina su tarnyba " savo noru".

 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavelas Borkovskis prieš kelias dienas pasiprašė atleidžiamas iš pareigų.

„Turiu visokių planų, iki pensijos man jau labai nedaug (...) Jeigu bus galimybių ir žinių, tai dirbsiu advokatu – žinau, kad nebus daug žmonių, bet aš ne to siekiu, man jau norisi tyliai ir ramiai dirbti, rašyti, muzikuoti“, – BNS sakė žinomas teisėjas.

„Akordeonu, pianinu, esu nusipirkęs vargonus, tai ir jais reikėtų išmokti groti kada nors“, – pridūrė jis.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį kreipėsi patarimo į Teisėjų tarybą dėl P. Borkovskio atleidimo iš pareigų savo noru.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1138221/zinomas-vilniaus-teisejas-borkovskis-prasosi-atleidziamas-is-pareigu

Šiuo metu vidutinė teisėjų valstybinė pensija siekia 834 eurus, o maksimali – net 1806 eurus. Siūloma numatyti viršutinę šių pensijų ribą – jų dydis priklausytų nuo pareigų ir stažo, bet negalėtų viršyti 70 proc. buvusios teisėjo algos.

 

Tačiau grįžkime prie Konstitucinio teismo - šis nieko neveikiantis ir brangiai mokesčių mokėtojams kainuojantis aparatas prieš kelis metus demasakvo save, nutaręs, kad tik teisėjams negalima mažinti atlyginimo.

Kaip žinia, per krizę Vyriausybė nurėžė visiems tarnautojams, tame tarpe ir teisėjams atlyginimus, ir pastarieji stojo į kovą su tokia neteisybe.

Čia savo svarų žodį tarė ir Konstitucinis teismas, išaiškinęs, kad tik teisėjams atlyginimas ir pensijos negali būti mažinami. Nors Konstitucijoje nieko nepasisakyta apie teisėjų atlyginimą, ten tvirtinama priešingai - kad visi piliečiai lygūs prieš įstatymą. Tačiau KT gudročiai mums išaiškino, kad mes nemokame skaityti Konstitucijos, o jos "dvasia" tokia, kad tik teisėjams negalima mažinti atlyginimo ir pensijos, jį galima tik kelti. Kitaip sakant, KT mums išaiškino, kad teisėjai yra privilegijuota kasta, nors Konstitucijoje aiškinama priešingai - prieš įstatymą visi lygūs. Tokiu būdu Konstitucinio teismo teisėjai padarė nusikaltimą, kuris Baudžiamajame kodekse įvardijamas kaip "piktaudžiavimas tarnybine padėtimi", ir :dokumentų klastojimas". Aš tik stebiuosi, kodėl dar niekas iki šiol nesikreipė į prokuratūra dėl tokių ir panašių "išaiškinimų". 

Seimas ir vyriausybė klusniai paklusno tokiam išaiškinimui, ir gražino jiems buvusius atlyginimus. Tada nemarus "teisėjų korpusas" nepasibodėjo pareikalauti ir kompensacijų už sumažintus atlyginimus, ir už "patirtą žalą" dėl sumažino atlyginimo. Patys teisėjai skundėsi patys sau, kad valstybė juos nuskriaudė, ir valstybė dosniai atsidėkojo garbingiems teisėjams.

 

Taip, kaip teisėjai melžia Lietuvos valstybę, geriausiai parodo buvusios teisėjos Staugaitienės pavyzdys - gauna 2238 eurų pensiją, dar prisiteisė 44 tūkst. eurų "žalą"

Vienas pavyzdys - yra tokia Aukščiausiojo teismo teisėja T.Staugaitienė (nuotr. viršuje). Padirbėjusi Aukščiausiame teisme ir KT, teisėja išėjo į pensiją. Pagal jos įnašus į valstybės socialinio draudimo fondą, buvo paskirta „Sodros“ pensija 1491,39 Lt (432 Eur). Greta šios pensijos jai buvo paskirta ir teisėjo valstybinė pensija – 3470,62 Lt (1005 Eur). Šiai teisėjai apsirodė, kad 4962 Lt (1437 Eur) gaunama suma jai per maža. 

Teisėja Staugaitienė kreipėsi į teismą (pasirėmė savo kolegų iš KT išaiškinimu) ir buvę kolegos teisėjai 2011-12-15 nutartimi adm. byloje Nr. A502-2996/2011, kuri galutinė ir neskundžiama, pripažino jog teisėjos reikalavimas jai skirti ne 3470,62 Lt, o 6235,76 Lt (1806 Eur) teisėjo valstybinę pensiją yra pagrįstas.

 Tuo būdu teisėjos bendrai gaunama pensijos suma sudaro 7.727,15 Lt (2.238 Eur).

Priimdamas sprendimą, teismas nustatė, kad teisėjai T. Staugaitienei per nepakankamos pensijos mokėjimo laikotarpį  padaryta 154 873,58 Lt (44 854 Eur) turtinė žala, tad iš mokesčių mokėtojų sunešto valstybės biudžeto buvo priteista ir ši suma. 

Priteisus papildomai dar 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, į pensiją išėjusios teisėjos finansinė padėtis dar truputį pagerėjo.

"Ar daug kam žinoma, kad papildomai prie „Sodros“ pensijų daugiau kaip 106000 asmenų gauna su savo įmokomis į „Sodros“ fondą nesusietas valstybines pensijas?, - stebėjosi advokatas Jonas Ivoška, - pagal socialinės apsaugos ir darbo ministerijos surinktus ir 2016-02-05 raštu Nr. (27.4-23) SD-829 pateiktus duomenis, pensinėms išmokoms ne iš „Sodros“ biudžeto mokėti, pavyzdžiui, 2015 metais panaudota 132, 57 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Postebėtina, kad mūsų ES kaimynai – Latvija, Estija ir Lenkija nuo sovietinio tipo privilegijų, kaip priemonės visuomenę priešinti ir ją skaldyti, atsisakė visiems laikams iškart po nepriklausomybės paskelbimo.

Dalis pensijų, mokamų ne iš socialinio draudimo fondo, empatiškai yra pateisinamos (pavyzdžiui politiniams kaliniams ir tremtiniams bei daugiavaikėms motinoms).  Tačiau nemažai biudžeto lėšų, kurios nemokestinių pensijų pavidalu skiriamos kaip tęstinė padėka už praeityje patikėtas darbines funkcijas valstybiniame sektoriuje (sovietmečio ir naujai nomenklatūrai), yra akivaizdžiai privileginės ir mokamos nesilaikant Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, skelbiančios jog visi žmonės yra lygūs savo orumu ir teisėmis. 

Pažeidžiami ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 bei 52 straipsniai, kuriuose įtvirtintos nuostatos neleidžia teikti privilegijų ir skirti privileginių pensijų. Dėl tokios dvejopų standartų taikymo sistemos mūsų šalis pirmauja Europos Sąjungoje pagal atskirtį tarp skirtingų piliečių grupių, o neteisingumo ir socialinio nesaugumo jausmai bei atviras Konstitucijos ir įstatyminių  normų ignoravimas vis pastebimiau didina nepasitikėjimą valstybe ir  skatina emigraciją, dėl kurios Lietuva atsidūrė tarp sparčiausiai nykstančių šalių.

Pažimėtina, kad pagal Piliečių santalkos „Teisės ir tiesos valdžia“ programinius metmenis, pretenduojančius į pilietinės visuomenės sisteminių vertybių turinio atskleidimą, nesiekiama visuotinės lygiavos. 

Čia teigiama, jog žmogui tapus neįgaliu ar ribotai įgaliu, jam skiriamos išmokos pagal gyvybinius žmogaus poreikius, jo indėlį į socialinio draudimo fondus ir dalyvavimą tautos tvarumui ir pažangai reikšmingoje veikloje.  Turint tokius orientyrus, beliktų nustatyti kriterijus ir visiems mokėti sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucija po vieną pensinę išmoką, vienoje socialinės paramos institucijoje.

Teisėjos Staugaitienės pavyzdžiu visiškai nenorima ką nors pasakyti apie buvusios teisėjos asmenines savybes. Čia keliamas Lietuvos piliečių nelygiateisiškumo klausimas. 

Štai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kurie kažin ar mažiau kaip 80 proc. nagrinėtinų  kasacinių skundų nutaria nanagrinėti neva nėra kasacijos pagrindų, ir skundo atmetimui sugaišę vos keliasdešimt minučių, kad būtų surašyta trafaretinė nutartis, gali gauti daugiau kaip 2000 Eur pensinę sumą, o penkių – šešių  vaikus pagimdžiusių ir išauginusių motinų vidutinė pensija tuo laiku, kai buvo teisiamasi dėl T. S. pensijos, pagal žiniasklaidos duomenis tesiekė 600 Lt (207 Eur). 

Jeigu niekieno nekontroliuojamo ir už nieką neatsakančio pareigūno (kol galioja LR CK 6.272 str., teisėjas apsaugotas nuo atsakomybės net už tyčinį darbo broką), baigusio darbinę veiklą senatvės orumas įkainuotas daugiau kaip 10-ties daugiavaikių motinų orumas, tai ar mes gerbiame Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, skelbiančią visų žmonių lygybę savo orumu ir teisėmis?

Pastebėtina, kad abejingai žvelgdami į krašto ateitį, neieškant tobulesnių pilietinės savivaldos formų, kai per trečdalis milijono šalies pensininkų atsidūrę žemiau skurdo ribos, arba balansuoja ties ta riba, mes neišlipsime iš demografinių netekčių tarpeklio.Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė nuslėpė, kad teisėja Ona Gasiulytė sirgo sunkia psichikos liga. Nors tai žinojo advokatai, kurių bylas nagrinėjo teisėja O.Gasiulytė.


LL žurnalistas nuvažiavo į įvykio vietą ir pasikalbėjo su O.Gasiulytės kaimynais ir jos motina.
Kaimynai papasakojo, kad teisėja buvo nekalbi, kasdien išvažiuodavo iš namo Skroblų gatvėje taksi, ir į kalbas su kaimynais nesileisdavo.
Tada užsukau į šeštą aukštą, kuriame buvo teisėjos O.Gasiulytės butas. Kadangi išėjimas į šeštą aukštą buvo užrakintas, paskambinau keliems šio aukšto butams. Iš karto iš buto išėjo senutė, kuri, kaip aš supratau, buvo teisėjos O.Gasiulytės motina (Vėliau jos kaimynai pataisė - tai buvo O.Gasiulytės sesuo). Prisitačiau, kad esu „Laisvo laikraščio“ žurnalistas, ir kad norėčiau pakalbėti apie teisėją. Moteris iš karto ėmė šaukti „Žinau tą „Laisvą laikraštį“. Aš 25 metus išdirbau VRM sistemoje, ir puikiai žinau, kas tai per laikraštis. Nieko su jumis nekalbėsiu“.
Tada paklausiau, kas gi nutiko teisėjai O.Gasiulytei, ir senutė atsakė: „O ką, teisėjai negali sirgti psichikos liga? Tai ką, jiems negali būti depresija?“. Moteris dar kartą pakartojo, kad ji 25 metus išdirbo „VRM sistemoje“, ir su ‚Laisvu laikraščiu“ apie nieką daugiau kalbėtis nenori. Tada atėjęs Gasiulytės kaimynas pasakė, kad turėčiau nešdintis, kol ta senutė dar ko nors neprikalbėjo.
Kokios priežastys teisėją privedė prie savižudybės, arba jeigu tai buvo privedimas prie savižudybės, kas tai padarė?
Visi puikiai žino, kad vadinamoji „teisininkų bendruomenė“ yra uždaras klubas, primenantis organizuotą mafijos grupuotę, kuriai negalioja jokie įstatymai. Kalbėti apie tai, kad šiuos žmonės užgraužė sąžinė dėl daugybės sugriautų žmonių likimų būtų kvaila, nes teisėjais Lietuvoje dirba tik žmonės, kurie apskritai neturi tokio pojūčio kaip sąžinė – viskas remiasi šaltu apskaičiavimu, kiek iš tavęs galima numelžti pinigų. Kalbėti apie tai, kad teismai laikytųsi įstatymų apskritai kvaila, nes teisėjams netaikomi jokie įstatymai, ir jie daro ką nori, nes žino, kad yra nebaudžiami.
Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė buvo ne išimtis, todėl naivu manyti, kad gal sąžinė ją užgraužė, todėl teisėja iššoko pro šešto aukšto langą. „Teisėja Gasiulytė neturėjo tokių dalykų kaip skrupulai arba sąžinė, ji tiesiog jų neturėjo, - LL sakė vienas teisininkas, - nors ji puikiai išmanė įstatymus, tačiau lygiai taip pat be jokių skrupulų juos apeidavo“..
O.Gasiukytei iki pensijos buvo likę mažiau nei dveji metai, ir tada ji galėtų džiaugtis gyvenimu, gaudama kelių tūkstančių eurų pensiją. ‚Ji galėtų eiti į pensiją, ko jai pro langus skraidyti“, - nesuprato LL šaltiniai.
Civilinių bylų skyriaus teisėja O. Gasiulytė gimė 1957 metais Krasnojarsko krašte. Ji baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą, vėliau – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. O. Gasiulytė turėjo didelę teisinio darbo patirtį: 1980-1990 m. dirbo vyr. juriskonsulte Lietuvos cheminių produktų didmeninės prekybos valdyboje, 1990-1994 m. ėjo arbitro pareigas Lietuvos valstybiniame arbitraže. Nuo 1994 m. iki 1998 m. dirbo teisėja Lietuvos Respublikos Ūkiniame teisme. Nuo 1998 metų ėjo teisėjo pareigas Vilniaus apygardos teisme.

Tokia biografija visiškai nedera su tuo, ką pasakė O.Gasiulytės sesuo – kad ji 25 metus dirbo VRM sistemoje (dar prie sovietų). Kas tremtiniui leis dirbti VRM sistemoje?
Pirmas keistas dalykas – kad teisėja gyveno tokios prastos reputacijos rajone, daugiabutyje Skroblų gatvėje. Kitas keistas dalykas – kad neva tremtinių šeimoje Krasnojarsko krašte Sibire gimusi moteris sovietinėje Lietuvoje padarė puikią karjerą, tapo teisėja arbitražo teisme. Visi puikiai žino, kad tremtiniams Lietuvoje prie sovietų padaryti bet kokią karjerą „teisinėje“ sistemoje nėra jokių galimybių.
Ll šaltiniai pasakoja, kad O. Gasiulytė aptarnavo prokuratūrą, buvo išimtinai prokuratūros teisėja, ir būtent jos rankomis prokuratūra susidorodavo su visais neparankiais žmonėmis.

 

Daugiau apie tai - naujame 'Laisvo laikraščio" numeryje:

 

 

 

Peržiūros: 5789

Komentarai   

+51 # Pranas Pričkus 2020-01-30 11:51
Aš manau, kad motina galėjo dirbti MVD sistemoje, tik su viena sąlyga, palūžo ir pasidavė užverbavimui, todėl ir dukrai buvo sudarytos sąlygos mokytis, lipti karjeros laiptais.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+54 # Runkelis 2020-01-30 22:41
O kodėl nei idiotas Prezidentūroje, nei melagis Adamkus nepareiškė UŽUOJAUTOS savo tarnaitei? :-? Ar tai reikštų, kad nuvarytus arklius nušauna ir suėda, po to iškakoja ir užmiršta??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Šudo gabalas 2020-02-09 17:44
Teisėjas GALI VADINTI ŽMOGŲ ŠŪDO GABALU
Tai nustatė teisėjas Dmitrijus KORSAKOVAS
https://www.youtube.com/watch?v=pTn7mLiQQ4s
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+51 # povilas 2020-01-30 11:56
Galimai šios teisėjos smegenis užspaudė nekaltumo prezumpcija, atsiprašau t.y. nekaltybės plėvė?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+39 # Teismo expertas 2020-01-31 09:33
Jos atmintis buvo ištrinta... :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # TURI ŽINOTI VISI 2020-01-31 10:44
Vardiju tikruosius Snoro banko vagis : Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, Kuodis, Petrauskas, Geralavičius, Misevičius, Leika, Valiūnas, Sutkienė, Norkus, Burgienė, Rimšelis, Markevičius, Udrėnas, Maciejevski, Mažintienė, Friklis, Cooperis, Adomonis ir Degutis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+73 # Nepakaltinami 2020-01-30 13:20
Kai jie ten visi NEPAKALTINAMI surinkti, licencijas vykdyti "teisingumą" jiems išdavė toks pats NEPAKALTINAMAS DURNIŲ LAIVO PREZIDENTAS :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+57 # jeronimas 2020-01-30 13:40
Kadangi teisejai -uzdara ir atskira valstybe,tai apie nusizudziusios ar nuzudytos aplinkybes,juolab ligas nesuzinosime.Bet reiketu kelti klausima viesai,kiek tokiu ligotu ,kiek nusikalteliu sendien vis dar skirsto ir pardavineje teisinguma Lietuvoje???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # nu ir 2020-01-30 15:35
kas gi atsakys, kiek tokių ligotų ,kiek nusikaltelių šiandien vis dar skirsto ir pardavinėja teisingumą Lietuvoje? Patys teisingumo pardavinėtojai juk neprisiduos, o valdžia yra bekiaušė, visiškai invalidė tuo klausimu, tik sugebėjo visuomenę tiek suskaldyti, kad kaimynas kaimyno nelaime džiaugiasi ir pasiruošęs jį ant šakos pakarti, jei tik teisėsauga iš dangaus nuraško jam kokius nors kaltinimus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # eima 2020-01-30 14:26
Teisėja apėjo įstatymus ir CB e2YT-740-262/2018. Tenkino skolininko ir antstolio sąmokslą. Skolininko motinos sėkmė sovietmečiu kaip ir pačios Gasiulytės, netelpa į logikos rėmus
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+66 # teisingumas LT 2020-01-30 19:18
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182839 Antanas Šidlauskas (Peticija Nr. 51755/10),
atlikta didelė 18 770 € žala (2017-10-11 EŽTT sprendimas).
Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Žibutė Budžienė būdama gera antstoliui Jurijui Kolyško leido jam parduoti Antano Šidlausko paskutinį butą iš varžytinių (kaip baudžiavos laikais) ir „nematė“ jokių Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų, „nematė“ kad pažeidžiamas ir LR CPK 664 straipsnis (eiliškumas), nors tokius faktus žinojo.
Kita teisėja veikianti LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU (Jūsų „Gerovės Valstybės“ vardu) Jūratė Ramanauskienė (Bučmienė) taip pat „nematė“ jokių Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų ir neteisėtus Jurijaus Kolyško veiksmus pateisino, o teisėtą pareiškėjo Antano Šidlausko reikalavimą pavadino kaip siekį nepagrįstai praturtėti :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-23 # Daiva Guobiene 2020-01-31 11:47
Kaip galima būtų susisiekti? Mane sudomino vienas faktas, o informacijos nerandu.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-40 # Daiva Guobiene 2020-02-01 17:14
Labai gaila, kad nenorite bendrauti.
Jūsų teikiama informacija klaidina skaitytojus - tarp kelių tikrų faktų jūs įpinate melą, kuris tarsi tampa nepastebimas.
Toks ir yra jūsų tikslas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Buvusi prukurorė 2020-02-02 18:16
Ar galima tikėti buvusiai prokurorei DAIVAI GUOBIENEI? :eek: Visi kiti faktai atitinka deja faktines aplinkybes. Pranas KŪRIS suteiks informaciją, kreipkis, jis EŽTT :zzz
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # RUnKELIS 2020-02-02 18:21
Cituoja Daiva Guobiene:
Labai gaila, kad nenorite bendrauti.
Jūsų teikiama informacija klaidina skaitytojus - tarp kelių tikrų faktų jūs įpinate melą, kuris tarsi tampa nepastebimas.
Toks ir yra jūsų tikslas?
O koks tikslas Aurimo Drižiaus? Jei tokia esi SĄŽININGA "TEISININKĖ" pranešk prokuratūrai apie teismo "negerbimą" - pilnas LL tokio "negerbimo"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Klastotoja Guobienė 2020-02-02 18:50
Bylos duomenimis, 1998 metų kovo mėnesį D.Guobienė bandė padėti savo buvusiam vyrui, seseriai ir draugui (sugyventiniui) įstoti į Maskvos naujojo teisės instituto filialą Minske, todėl suklastojo jų vidurinio mokslo baigimo atestatus. Nuosprendyje teismas pažymėjo, kad nesiima vertinti, ar šis institutas atitinka aukštesniosios mokyklos statusą. Į institutą stoti ketinę D.Guobienės vyras bei draugas nebuvo baigę net vidurinės mokyklos, tik aštuonias klases. :-*
Va kokia ta DAIVA GUOBIENĖ
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-12 # Daiva Guobienė 2020-02-03 03:40
Cituoja Klastotoja Guobienė:
Bylos duomenimis, 1998 metų kovo mėnesį D.Guobienė bandė padėti savo buvusiam vyrui, seseriai ir draugui (sugyventiniui) įstoti į Maskvos naujojo teisės instituto filialą Minske, todėl suklastojo jų vidurinio mokslo baigimo atestatus. Nuosprendyje teismas pažymėjo, kad nesiima vertinti, ar šis institutas atitinka aukštesniosios mokyklos statusą. Į institutą stoti ketinę D.Guobienės vyras bei draugas nebuvo baigę net vidurinės mokyklos, tik aštuonias klases. :-*
Va kokia ta DAIVA GUOBIENĖ

Oooo, kaip užkabinau - atsivėre visa sisteminė kloaka :lol:
Beje, pagal tuos negaliojančius diplomus prokuratūroje sėkmingai dirbo tokia kazino mylėtoja prokurorė Ilona.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # Irena vilnietė 2020-02-02 19:11
„Daiva Guobienė dirbo mano vadovaujamoje įmonėje teisininke. Ji buvo atleista iš darbo už sukčiavimą, šantažą. Ji gera aktorė – būna miela tol, kol sumokami pinigai“,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-8 # Daiva Guobienė 2020-02-03 03:42
Cituoja Irena vilnietė:
„Daiva Guobienė dirbo mano vadovaujamoje įmonėje teisininke. Ji buvo atleista iš darbo už sukčiavimą, šantažą. Ji gera aktorė – būna miela tol, kol sumokami pinigai“,

Irena Kerule, jis esate ta aktorė, kuri niekad nemokėjo teisininkams.
Matyt todėl, kai atsisakiau jums nemokamai dirbti, taip užsipūtojote :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # Rapolas 2020-01-30 14:49
Dvi sususnėjusios nuograužos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # gasliutytė 2020-01-30 18:06
ji tokia panaši į Rochilda.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # jeronimas 2020-01-31 22:10
Onai iki rodchildu toli.Rodchildas turtingiausias pasaulio zydas,vartantis 500 trilijonu.O Ona tiek gal nespejo susirinkti?? O snukeliai panasus kazkiek ,bent jau uznesa i zydiskus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+61 # Adamkus ŠKIA 2020-01-30 19:23
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183687 Abu Zubaydah (Peticija Nr. 46454/11), atlikta didelė 130 000 € žala, kaltų Lietuvoje nerasta (2018-10-08 EŽTT sprendimas). Iš oficialių Valdo Adamkaus pranešimų Lietuvoje nebuvo jokio CŽV kalėjimo, kiti taip pat nieko "nežino", nors Valdui Adamkui buvo pranešta apie Projektą Nr. 2.
Lietuvą valdo išgamos ir nusikaltėliai, tokie pat ir jų klapčiukai.
Visi teisėja yra NEPAKALTINAMI, kaip ir PROKURORAI,
Asta Bogušienė Jums atrašys, kag visi jie LAISVI ir NEPRIKLAUSOMI.
Prezidentas tylės, kaip strutis galvą įkišęs į Bogušienės triusikus, galite jam nerašyti :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+45 # Padarytas pažeidėju 2020-01-30 19:30
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176311 Maryan Yusiv (Peticija Nr. 55894/13),
atlikta didelė 16 872 € žala, kaltų nerasta (2017-01-04 EŽTT sprendimas).
Teisėjai Liuba Kymantienė, Dmitrijus Korsakovas veikdami LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU iš kankinimo aukos padarė pažeidėją, kuris kankinamas „pasipriešino“ ginkluotėms policininkams ir paskyrė 43 € baudą.
„Iš byloje pateiktos specialisto išvados matyti, kad M. Y. galimai 2011-10-22 apie 23.30 val. padaryti kūno sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Tai rodo, kad sulaikomas asmuo aktyviai priešinosi“. Tokią išvadą pateikė „Gerovės Valstybės“ teisėjas GALUTINE IR NESKUNDŽIAMA 2012-07-11 NUTARTIMI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU, kuri po to buvo apskųsta EŽTT.
Teisėjas Dmitrijus Korsakovas gavo net 2 padėkas iš LR teisėjų (savų), iš EŽTT teisėjų negavo jokių padėkų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-44 # Daiva Guobienė 2020-02-02 16:53
Šita žinutė - akivaizdus melas!
EŽTT nevertino teisėjo D.Korsakovo išnagrinėtos bylos - Maryan Yusiv administracinė atsakomybė už padarytą teisės pažeidimą jokiu teismu nebuvo pripažinta nepagrįsta ar neteisėta.
Tuo tarpu prieš jį policijos pareigūnai panaudojo perteklinę jėgą ir priemones - tai ir nustatė EŽTT. Tačiau tai jau kitas klausimas, kurio teisėjas nesprendė. EŽTT nusprendė, kad LT nepagrįstai nepradėjo ikiteisminio tyrimo prieš pareigūnus, pažeidusius įstatymą.
Tai vis dėlto koks jūsų tikslas, skleidžiant melagingą informaciją?
Ar jūs tiesiog nemokate skaityti teisinių dokumentų?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # O tu moki skaityti? 2020-02-02 18:07
O ką kiti darė Jūsų "teisingieji" Nematė KANKINIMO? Ar žiauraus elgesio? :-* EŽTT nenustatė ATPK pažeidimo, kad M.Y. "priešinosi" Kaip buvusi prokurorė siaurai mąstai ir skaitai. :o
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # Daiva Guobienė 2020-02-03 03:44
Cituoja O tu moki skaityti?:
O ką kiti darė Jūsų "teisingieji" Nematė KANKINIMO? Ar žiauraus elgesio? :-* EŽTT nenustatė ATPK pažeidimo, kad M.Y. "priešinosi" Kaip buvusi prokurorė siaurai mąstai ir skaitai. :o

KARTOJU "mokantiems" skaityti - EŽTT nesprendė dėl ATPK bylos teisėtumo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Prokurorei Guobienei 2020-02-03 09:33
EŽTT nustatė, kad NEBUVO pasipriešinimo fakto, tu iš viso, kaip buvusi prokurorė esi durna višta ir nesugebi pilnai perskaityti tai, kas parašyta. Gal ir KANKINIMO NEBUVO? :-| Lietuvoje "nerado" taviškiai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Aferistė Guobienė 2020-02-02 19:03
2004 metais buvo nagrinėta dar viena byla, kurioje D.Guobienė kaltinta žadėjusi nupirkti vienai pensininkei būstą, tačiau tik pasisavinusi tuo tikslu iš senolės gautus pinigus. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs sostinės teismas skyrei nuteistajai 60-ties parų areštą. Taip pat iš D.Guobienės buvo priteisti 28 tūkstančiai litų (apie 8,1 tūkst. eurų) turtinei žalai atlyginti :-*
Tai kaip ponia aferiste ką pasakysi buvusio Seimo nario Audriaus Nako padėjėja-sekretorė D.Guobiene ?? :-x
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # Daiva Guobienė 2020-02-03 03:48
Cituoja Aferistė Guobienė:
2004 metais buvo nagrinėta dar viena byla, kurioje D.Guobienė kaltinta žadėjusi nupirkti vienai pensininkei būstą, tačiau tik pasisavinusi tuo tikslu iš senolės gautus pinigus. Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs sostinės teismas skyrei nuteistajai 60-ties parų areštą. Taip pat iš D.Guobienės buvo priteisti 28 tūkstančiai litų (apie 8,1 tūkst. eurų) turtinei žalai atlyginti :-*
Tai kaip ponia aferiste ką pasakysi buvusio Seimo nario Audriaus Nako padėjėja-sekretorė D.Guobiene ?? :-x

Aš tą jūsų sufabrikuotą istoriją jau aprašiau.
Nakui perduosiu linkėjimus ;-)
O iš to jūsų viduriavimo čia supratau, kad pataikiau "į dešimtuką" - jūs naudojatės nesistemine žiniasklaida savo tikslams: apšmeižti tuos, kurie dar nėra susitepę.
Tai ką, ponai "pinkertonai", pritrūkote biudžetinių lėšų? :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+52 # Rodė ŠPYGĄ 2020-01-30 19:39
Adamkus RODĖ TAUTAI ŠPYGĄ ir kaltas neliko - NEPAKALTINAMAS. Nuo filmo 0:10 matosi :eek:
Tokie patys ir jo klapčiai, nėr ko norėti

https://www.youtube.com/watch?v=acIfa6XCU9Y
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Teisėjų Taryba 2020-01-30 19:44
kokia valantino fizionomija, norkaus, nežiūrint Šunsnukio iį Seimo :-* Nepakaltinamų ligonių gauja štampuojati "teisingumą" be intelekto, besmegenė ir padlaižaujanti saviems
Vitalijus Kondratjevas dar vis laisvėje - rado juristo darbą, neiškrito iš 6 aukšto kol kas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # Greta Thumberg 2020-01-30 19:48
Tikrai, metas iškristi ir Adamkui, ko dar jis čia teršia žemę?
Kartu pragare liksmiau būtų
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # keidanskas 2020-01-30 20:05
Apie mūsų Vitalką gerai arba visai nieko.Netrukdykite jo-statyboms žmogas ruošiasi .Šalia Nevėžio ,nugriovęs kalvę,jis statydinsis namą.Ko gero tik vieno aukšto,tad būkite ramūs...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Snukis morganas 2020-01-30 21:18
Ale snukis plytos prašosi :o Matyt labai įtiko CVŽ kalėjimo įkūrėjui Adamkui jo nusikaltimus nuslėpti ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+44 # Holmsas 2020-01-30 21:54
gal tik norėjo NUSIŠLAPINT ant palangės,bet neteko pasiausvyros pūstelėjus vėjui.
Dedukciniu metodu reiktų tirti šlapimo pėdsakus ant palangės.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # Putka nagleikis 2020-01-30 22:47
Na Kedys paspringo skrandžio turiniu, mergaitės atmintis buvo ištrinta, o 240 banditų žalių išlaužė tuometinei teisėjai Neringai Venckienei duris, tai manytina, kad paslydo ant savo myžalų, o kirsdama dar ir apsišyko :-* Tai subjektyvi nuomonė. Tikuosi, prokur rūras ištirs išmatas, kraują iš myžalus, patvirtins nekaltumo prezumpciją
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # Atas 2020-01-30 22:43
Žuvusioji sirgo psichine liga? vot tai yra realiausias velionės įvertinimas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+34 # prokuroras Kozliakas 2020-01-30 22:51
Tirsim ne tik išmatas, bet ir klozeto turinį.
Laisvas Laikraštis apie tai nę kartą rašė, kaip ištyrus klozeto garsus pasodinom vieną netinkamą runkelį. Aišku, kad teismas tiki tuo, nes jis vykdo teisingumą lietuviškai
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # Banko Nuosėda 2020-01-30 22:55
Kaip bebūrų keista iodiotas Prezidentūroje nepareiškė užuojautos psichikos ligonei :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+32 # zenonas išpriekulis 2020-01-31 11:33
Gal jinai sumaišė duris su langu? Sveikus žmones per teismus guldo į psichuškes, nors patys pasirodo privalėtų ten užsidaryti. Užuojauta nusikalstamam teisėjų klanui-gaujai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+36 # Utenos ekspertas 2020-01-31 12:44
Davė psichiatrui € ir tas nustatė, kad ji SVEIKA. Čia nieko naujo Lietuvos banditų valstybėje.
Lietuvos bantitams su sutana sveiką žmogų padaryti daržove vienas juokas :cry: tiesiog prirašo ir važiuosi, jokios atsakomybės neneša
http://www.lkbkronika.lt/index.php/nijole-sadunaite-kgb-akiratyje
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Ne košmaras, 2020-01-31 13:01
o kasdienybė. Negaliu įsivaizduoti psichiškai sveiko padoraus žmogaus, dirbančio Lietuvos R. teisėju.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Dryžiui 2020-01-31 13:22
Paaiškėjus NAUJOMS APLINKYBĖMS ,tai yra TEISĖJAI iššokus pro LANGĄ,kuri nagrinėjo Tamstos BYLĄ ir surašė NUOSPRENDĮ,kreipkitės į teismą dėl bylos nagnėjimo iš naujo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # ? 2020-01-31 19:37
tai ten sesuo ar mama??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # keidanskas 2020-02-01 16:27
Nu balius nusimato,nes jos vestų bylų ieškovai su atsakovais,nepatenkinti sprendimais,pradės reikalauti persvarstymo kur dalyvautų bent jau sveikesnis nei buvusioji teisėjas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+30 # Kostiumuoti banditai 2020-02-02 15:04
Dienraštis “Lietuvos rytas” ir portalas publikuoja jau visą eilę straipsnių apie mirusio verslininko R.Karpavičiaus turto “dalybas”. Viename iš straipsnių rašoma, jog „Lietuvos rytas“ išsiaiškino, kad kartu su vilniečiu advokatu G.Danieliumi į Tenerifę “išmušinėti” verslininko turto nuvyko tuometis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos vadovas Giedrius Skladas ir Kauno apskrities VPK viršininkas Darius Žukauskas, kuris buvo išėjęs tėvystės atostogų.”
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+16 # MAFIJA 2020-02-02 15:05
ADVOKATAS GIEDRIUS DANIELIUS, KURIS VYKO Į ISPANIJĄ, LYDIMAS DVIEJŲ KORUMPUOTŲ POLICININKŲ, VERSLININKO R.KARPAVIČIAUS VILOS UŽGROBTI (IR KURIS PREZIDENTĖS PATARĖJĄ D.ULBINAITĘ SAVO LAIKU “GELBĖJO”) GALIMAI YRA PRISIDĖJĘS IR PRIE SNORO BANKO TURTO VAGYSČIŲ. ADVOKATŲ KONTORA “TARK GRUNTE SUTKIENE” (KUR ANKSČIAU 2013-2018 M. DIRBO ŠIS ADVOKATAS) YRA SNORO BANKO KREDITORIŲ KOMITETO JURIDINIS PATARĖJAS IR NUOLAT KONSULTUOJA KAIP SNORO TURTĄ PUSVELČIUI IŠPARCIALIUOTI. JAU ANKSČIAU ATVIRAI BUVO KALBAMA, KAD ŠI ADVOKATŲ KONTORA PRADEDANT 2014 M. LAPKRIČIO MĖN. YRA DAUG PRISĖDĖJUSI PRIE SNORO BANKO BANKROTO ADMINISTRATORIAUS GINTARO ADOMONIO NUSIKALSTAMŲ VEIKSMŲ, IŠVAGIANT SNORO BANKO TURTĄ. MATOMAI TAM ADVOKATUI G.DANIELIUI NE PIRMAS ATVEJIS TURTO PRIEVARTAVIMAS IR VAGYSTĖS?!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # GIEDRIUS DANIELIUS 2020-02-02 15:06
2016 – 2018 m. – asocijuotasis partneris advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE 2013 – 2016 m. – advokatas advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE. IR TUOM VISKAS PASAKYTA. BANDITAI SU KOSTIUMAIS. :sad:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Aha 2020-02-02 15:08
Mafijos viršūnėje - tranų motinėlė (buvusi prezidentė)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # VYTAUTAS R. 2020-02-02 15:11
NUSIKALTĖLIŲ SĄRAŠAS - SU SNORO AFEROS AUTORIAIS:
Vardiju tikruosius Snoro banko vagis : Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė, Vasiliauskas, Kuodis, Petrauskas, Geralavičius, Misevičius, Leika, Valiūnas, Sutkienė, Norkus, Burgienė, Rimšelis, Markevičius, Udrėnas, Stankevičius, Maciejevski, Mažintienė, Friklis, Cooperis, Adomonis ir Degutis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-13 # Daiva Guobienė 2020-02-02 15:59
Ne visai tiksliai atsakė teisėjų "viršininkai" -
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/719713/keturi-teisejai-traukiasi-is-pareigu-savo-noru
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Audrius Nakas 2020-02-02 20:44
Daiva Guobiene.
Geriau papasakok, kaip būdama Seime dulkinaisi su narkomanu Naku :D ir kaip jis tave ir už ką prastūmė į Seimą :-* O kad tu aferistė, tai žino visa Lietuva, kaip tu išmokai to PROKURATŪROJE
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-8 # Daiva Guobienė 2020-02-03 09:17
Cituoja Audrius Nakas:
Daiva Guobiene.
Geriau papasakok, kaip būdama Seime dulkinaisi su narkomanu Naku :D ir kaip jis tave ir už ką prastūmė į Seimą :-* O kad tu aferistė, tai žino visa Lietuva, kaip tu išmokai to PROKURATŪROJE

Klounai! Na, ką? Jau visai prastai, jei tik tiek teišspaudžiate?
:lol: :lol: :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Prokurorei Guobienei 2020-02-03 09:36
Cituoja Daiva Guobienė:
Cituoja Audrius Nakas:
Daiva Guobiene.
Geriau papasakok, kaip būdama Seime dulkinaisi su narkomanu Naku :D ir kaip jis tave ir už ką prastūmė į Seimą :-* O kad tu aferistė, tai žino visa Lietuva, kaip tu išmokai to PROKURATŪROJE

Klounai! Na, ką? Jau visai prastai, jei tik tiek teišspaudžiate?
:lol: :lol: :lol:

Tikrai tu dar "nekalta" ir taviškiai neįrodė, kad tu kalta. Nekaltumo plėvė neužspaudė smegenų? Ar kaip čiulpei Seime pamiršai. Gi už nuopelnus patekai runkelius tvarkyti ten :zzz su narkomanu Naku.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # 2 susnos 2020-02-02 22:50
2 susnos
1-a CŽV kalėjimo "nematė" ir EŽTT sprendimą vadino NESĄMONE
2-a durų "nematė" ir išėjo pro langą
Tai teisinė Lithujenija :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Narkomanas Nakas 2020-02-03 09:43
Narkomanas Nakas - jo vien išvaizda parodo, kad apsinešęs pastoviai sėdi. O ką darė jis SEIME? Balsavo už Šunsnukio Šedbaro projektą. Gal dar neteistas už narkotikų vartojimą nebuvo? Dabar jis šventu apsimeta, bet veidelis vis tiek išduoda. nesvarbu, kad EKSPERTU apsimeta, kur prokurorė DAIVA GUOBIENĖ pastoviai duoda jam interviu savo pačios reklamai ;-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Daiva Guobienė 2020-02-03 09:54
Esu nekalta, sistemai netarnavau, nebuvau prokurore 8) neklastojau bylų, Seime atsiradau netyčia :oops:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Gudobelė 2020-02-03 11:27
Panašu, kad abu apsiuostę ir apsičiulpę - vienas kokso, kita Nako vamzdelio :D meška su lokiu, abu labu tokie
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-7 # Daiva Guobiene 2020-02-03 12:17
Mieli skaitytojai, prašau susipažinti - Asta Kuznecovaitė ir jos internetinė šutvė.
:D :D :D
Kaip besislėptum po visokiais Kindziuliais ir alia Teisėsaugos Bajorais, bet bambalinis kvapas išlieka!
Net Lietrytis nespausdina! :P
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Druna boba 2020-02-03 14:01
Vis tiek, kaip ten bebūtų, esi prisidirbusi Guobiene, gali rėkti kiek tik nori, niekas tau jau nepadės, nebent narkomano Nako ekspertai.eu pasidejuoti, kad runkeliams teisininkės įviazdį sudaryti ;-) Protingesni iš karto tave perkando, deja
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # IĮ Baristera 2020-02-03 14:14
Lochams skirtos aferistės Daivos Guobienės paslaugos 8)
Kuo daugiau durnių, tuo lengviau Daivai Guobienei
IĮ "Baristera" užsiima komentarų rašymu Laisvame Laikraštyje darbo metu :D Labai įdomi veikla šios įmonės :lol:
Ekspertai.Eu Aū? Nakai ar gyvas po dozės? :D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Stanislovas Tomas 2020-02-03 14:23
Patvirtinu, Daiva Guobienė aferistė. Ši aplinkybės nustatyta LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU.
Jei tokią informaciją anot Daivos Guobienės paskelbė Asta Auznecovaitė ir ji neatitinka tikrovės, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į TEISMĄ, tame tarpe ir į EŽTT.
Daiva Guobienė būdama atsieit teisininkė to nepadarė, vadinasi ši aplinkybė, kad ji aferistė nepaneigta.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Daiva Guobiene 2020-02-03 14:59
O dabar dar vieną komentarą Jancevičiaus ir Monikutės Garbačiauskaitės Budrienės vardu.
Prašau-prašau-prašau :cry:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # Daiva Guobiene 2020-02-03 14:24
Astuk, tu taip nesiardyk, bo perluši pusiau - alkoholis visą kalcį išplovė iš tavo vargano skeleto ☠
Viskas gerai ir su manimi, ir su Naku, tik tau, valjatų nabage, vis nenuskyla.
O čia dar pavydas dėl mano darbo laiko :-*
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-3 # IĮ Baristera 2020-02-03 14:27
Cituoja Daiva Guobiene:
Astuk, tu taip nesiardyk, bo perluši pusiau - alkoholis visą kalcį išplovė iš tavo vargano skeleto ☠
Viskas gerai ir su manimi, ir su Naku, tik tau, valjatų nabage, vis nenuskyla.
O čia dar pavydas dėl mano darbo laiko :-*

Daivos Guobienės IĮ "Baristera" užsiima komentarų rašymu darbo metu :o Neblogos "meškos" paslaugos :eek:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Draugiškas 2020-02-03 15:08
IĮ Baristera kolektyvas siunčia linkėjimus bambalinei Adtos šutvei - duskit pavidolei! ☻
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Baristeriai 2020-02-03 15:35
Patiksliname - Astos šutvei :P
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Asta Bambalinė 2020-02-03 15:18
Lietrytis gavo nurodymą užčiaupti bambalinį skaliką, pasirašė D.G.
Supratau, kad kalbėta apie mane. Bet pasimečiau, kas nurodė - Dalia Grybauskaitė ar Daiva Guobienė? :-?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Algirdas 2020-02-04 12:29
Pavadinimas patiko,visai kaip didziuosiuos dienrasciuose :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Dr Remigijus Guobys 2020-02-09 11:01
Teisėjas Vaclovas Paulikas ir serga sunkia psichine liga. Ar nesužeis praeivių jei išoks pro langą kaip teisėja Ona Gasiūlytė?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti