Prezidentas Gitanas Nausėda : „Laisvas laikraštis“ įžeidinėjo ir rodė nepagarbą Lietuvos valstybei

Peržiūros: 3338
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (6 Votes)


Prezidentas Gitanas Nausėda : „Laisvas laikraštis“ įžeidinėjo ir rodė nepagarbą Lietuvos valstybei

Aurimas Drižius

Šiandien gavau prezidentūros atsakymą, kodėl ji atsisakė suteikti akreditaciją ir užduoti klausimus prezidentui G.Nausėdai.

 

 

Labai įdomu tai, kad prezidentūra suka uodegą ir meluoja – iš pradžių paskelbę, kad „Laisvas laikraštis“ negali užduoti viešų klausimų prezidentui todėl, kad jį į „grėsmių vastybei“ sąrašą įtraukė Valstybės saugumo departamentas, dabar prezidentūra pamatė, kad rėmėsi VSD šmeižtu, ir pakeitė temą – neva „Laisvas laikraštis“ šmeižia Lietuvos valstybę.

Tai, kad Dalia Grybauskaitė visada sakydavo „Valstybė – tai aš“, ir prie to visi jau buvo pripratę, ir atrodė,  kad šio kvailumo rekordo niekas neperžengs.

Tačiau, pasirodo, kad mūsų naujas finansų genijus Gitanas yra vertas savo pirmtakės – jis nusprendė, kad „Laisvo laikraščio“ publikacijos, kuriuose pateikiami įrodymai, kokie korumpuoti yra Lietuvos teismai, nusikalstama prokuratūra, ir kad tokie straipsniai „šmeižia Lietuvos valstybę, rodo jai nepagarbą“.

Neabejoju, kad su šiais prezidentūros gudručiais teks susitikti tegul ir lietuviškame teisme, tačiau atrodo, kad šie idiotai skęsta toliau.

Mat teismo ir prokuratūros kritika niekaip negali būti tapatinama su "nepagarba Lietuvos valstybei".

Priešingai - laisvos spaudos priedermė yra kirtikuoti valdžios įstaigas ir jų netinkamus sprendimus.

O prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra "nepagarba Lietuvos valstybei".


 
Tiesa, iš pradžių prezidentūra paskelbė, kad ‚Laisvas laikraštis“ platina „priešišką propagandą“, ir pasirėmė jau minėta VSD pažymą apie ‚Grėsmęs Lietuvai“.
Tada kreipiausi į administracinį teismą, kad būtų paneigtas šis VSD šmeižtas – teismas mielai tai sutiko padaryti ir nurodė įtraukti į šią bylą VSD trečiuoju asmeniu.

Kreipiausi į Vilniaus administracinį teismą, prašydamas teismo panaikinti prezidento Gitano Nausėdos administracijos sprendimą neįleisti šio leidinio žurnalistų į prezidento spaudos konferencijas, skirti baudą tai padariusiam tarnautojui, o taip pat paneigti VSD pažymą apie tariamai “prorusišką propagandą” skleidžiančius Lietuvos spaudos leidinius.

Mat prezidentūra, priimdama sprendimą diskriminuoti “Laisvą laikraštį”, rėmėsi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas”. Kaip žinia, šio paskvilio autorius, VSD šefas Jauniškis išvengė baudžiamosios bylos už šmeižtą ir todėl, kad prisipažino, kad pasirašė šią ataskaitą, jos net neskaitęs. Negana to, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas pripažino, kad toks spaudos skirstymas į teisingą ir neteisingą yra neteisėtas, ir kad visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos padarytų viską, kad Lietuvoje būtų garantuota piliečių teisė į žodžio laisvę.

http://urm.lt/uploads/default/documents/ZTK%20pastabos_TPPTP_IV%20pranesimui%20LT20180905.pdf
A.Drižius nė kiek neabejoja, kad prezidentas G.Nausėda asmeniškai nurodė jo neįsileisti į savo spaudos konferencijas po to, kai A.Drižius, prezidentui G.Nausėdai paskelbus, kad jis kas savaitę rengs spaudos konferencijas ir visi bus laisvi užduoti klausimus (tokia praktika seniai baigėsi, nes Nausėda kaip Grybauskaitė atsisakinėja tik į „sutartus“ klausimus „teisingoms“ žiniasklaidos priemonėms – aut. Pastaba) pirmą kartą įleistas į prezidentūrą, uždavė ekscelencijai tris klausimus – ką jis mano apie tai, kad Grybauskaitė asmeniškai prokuratūrai nurodinėjo, kam ir kokias baudžiamąsias bylas reikia kelti, ką jis mano dėl “Snoro” užgrobimo ir turto išvogimo, ir ar jis turės stuburą pareikalauti atsakomybės už tuos masinius prokuratūros ir teismų nusikaltimus rezonansinėse bylose, kaip Garliavos pedofilijos byla. Išgirdęs šiuos klausimus, G.Nausėda jautėsi akivaizdžiai nepatogiai, tačiau atsakė, kad “teisingumas bus atstatytas”.

Kol kas nieko panašaus nematome – teisingumo Lietuvoje – nė kvapo, o G.Nausėda toje pačioje JT konferencijoje įjungė seniai atsibodusią grybauskaičių plokštelę apie tai, kad “rusai puola”.


Vilniaus apygardos administraciniam teismuiSKUNDAS dėl spaudos diskriminacijos, Valstybės saugumo departamento šmeižikiškos informacijos, žalos atlyginimo

Vilnius, 2019 m. rugsėjo 20 d.


2019 m. birželio 18 d. LR prezidento atstovas spaudai Aistis Zabarauskas raštu mane informavo, kad daugiau nebūsiu įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas ir negalėsiu uždavinėti klausimų LR prezidentui.


A.Zabarauskas nurodė ir priežastį, kodėl mano atstovaujamas “Laisvas laikraštis” daugiau nebus įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas – “leidimo žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

Po to kelis kartus rašiau laiškus minėtam tarnautojui Zabarauskui, tačiau jokio atsakymo negavau, taip pat man buvo atsakyta ir dėl akreditacijos spaudos konferencijose”.

Toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma.

A.Zabarauskui nurodžiau, kad jo sprendimas manęs neįleisti į prezidento spaudos konferencijas, remiantis melaginga VSD pažyma, jis padarė eilę grubių Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų. Kaip antai:

Visuomenės informavimo įstatymo

4 straipsnis. Informacijos laisvė
 Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.
29 straipsnis. Sąžininga konkurencija visuomenės informavimo srityje
 Valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių.
 Valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai. Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje. Dominuojama padėtis visuomenės informavimo srityje nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir Konkurencijos įstatymu.

 

Teismas nurodė į bylą įtraukti ir šmeižiką - vadinamąjį valstybės saugumo departamentą trečiuoju asmeniu

 

Administracinė byla Nr. eI-5585-789/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03686-2019-8

Procesinio sprendimo kategorija 55.2

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. lapkričio 5 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundu,


n u s t a t ė:

 

Pareiškėjas 2019 m. spalio 28 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose, skirti Aisčiui Zabarauskui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai pareiškėjui nebuvo suteikta akreditacija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, įpareigoti suteikti akreditaciją „Laisvam laikraščiui” Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir sustabdyti spaudos skirstymą į teisingą ir neteisingą.

 

Skundas turi trūkumų, dėl kurių negali būti priimtas nagrinėti teisme.

 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatyta, kad skunde turi būti nurodytas viešojo administravimo subjektas, kurio veiksmai ar priimtas aktas skundžiamas. Pareiškėjas skunde atsakovu nurodė Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą. Teismas pažymi, kad pareiškėjas šioje byloje skundžia Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos priimtą administracinį aktą. Pareiškėjas skunde teigia, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos administracinis aktas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pateikta informacija. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas byloje turi būti ne atsakovu, o trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pareiškėjui siūloma skunde Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą nurodyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu

Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 8 punktą, pareiškėjas skunde turi nurodyti skundo reikalavimą.

Pareiškėjas skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose ir skirti Aisčiui Zabarauskui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai pareiškėjui nebuvo suteikta akreditacija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Pažymėtina, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 20 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 17 straipsniai), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 straipsniai) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 99 straipsnis). Pagal ABTĮ 88 straipsnį, išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: atmesti skundą kaip nepagrįstą; patenkinti skundą ir panaikinti skundžiamą teisės aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti jį priėmusį viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; patenkinti skundą ir įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų nustatytu būdu; patenkinti skundą ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų. Pareiškėjui išaiškinama, kad teismas, priimdamas sprendimą administracinėje byloje, nesprendžia dėl baudų skyrimo asmenims, jiems atliekant veiksmus viešojo administravimo srityje. ABTĮ 83 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti akivaizdžiai nepagrįsto procesinio dokumento pateikimą, objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Pareiškėjui siūloma suformuluoti skundo reikalavimą pagal nurodytas ABTĮ nuostatas.

Pareiškėjas skunde teismo taip pat prašo įpareigoti suteikti akreditaciją „Laisvam laikraščiui” Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir sustabdyti spaudos skirstymą į teisingą ir neteisingą. Teismas pažymi, kad šis pareiškėjo suformuluotas reikalavimas yra neaiškus, iš reikalavimo turinio nėra aišku, kokį subjektą teismas turi įpareigoti atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus. ABTĮ nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 3 str. 1 d.), t. y. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, vertina ar šioje srityje viešojo administravimo subjektas atliko ar neatliko veiksmus, kuriais pažeidžiamos asmenų teisės. Pareiškėjui išaiškinama, kad teismas neatlieka viešojo administravimo subjekto veiksmų. Pareiškėjui siūloma reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus suformuluoti pagal ABTĮ nuostatas.

ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prie skundo turi būti pateikiami dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimus. Pareiškėjas skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose. Teismas pažymi, kad pareiškėjas skunde teismui nepateikė jokio Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos priimto administracinio akto, kuriuo pareiškėjui atsisakyta suteikti akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose, todėl pareiškėjas įpareigojamas pateikti ginčijamą administracinį aktą.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad pareiškėjas skunde turi nurodyti, ar pageidauja bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui išaiškinama, kad, teikdamas teismui skundą, jis turi nurodyti, ar pageidauja bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjui nustatytinas terminas nurodytiems skundo trūkumams pašalinti (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, 36 straipsnis, 107–108 straipsniai,


n u t a r i a :

 

Nustatyti pareiškėjui terminą iki 2019 m. lapkričio 26 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

Nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėja                                                                                                                                                      Rasa Ragulskytė-Markovienė

Komentarai   

+41 # aik tu sau 2019-11-21 15:12
kokią valstybę turi mintyje p. G. Nausėda?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # TO aik tu sau 2019-11-21 15:38
taigi gerovės :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Misteris 2019-11-21 16:25
Dryžiau ,netrukdyk STRUČIUI medituoti DYKUMOS smėlyje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Rimas. 2019-11-21 17:12
Nesinervinkime labai, dar Nobelis yra pasakęs jog: "demokratija yra yra idiotų gauja, valdoma padugnių"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Pilietis 2019-11-21 17:57
Žiniasklaidos cenzūra įvesta! Valio Prezidentui. Gera pradžia pusė darbo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Antanas iš Toronto 2019-11-21 18:15
Kasd yra Valstybė? Kiek suprantu-Valstybė yra jos teritorija, kalba ir žmonės. Kodėl Lietuvos Prezidentas nebaudžia Lietryčio spaudos, kur pastoviai yra šmeižiami, kaltinami ir visaip apkalbami Lietuvos neprasikaltę Žmonės? Kodėl Lietuvoj yra toks piliečių suskaldymas ir nelygybė, gerb. Prezidente???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # oho 2019-11-21 18:16
Kokia GEDA prezidentui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-14 # Johnette 2019-11-22 07:43
Hi there! I realize this is kind oof off-topic however I had to ask.
Does building a well-established website like yours require
a large amount of work? I am completely new to blogging however I do write in my
diary daily. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new
aspiringg blog owners. Appreciate it!

Here is mmy website ... pill melissa mccarthy weight loss
(Margart: http://Prob.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397193)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-11 # iiseluvizej 2019-11-25 03:01
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin Amoxicillin iun.kdfn.laisvaslaikrastis.lt.gbm.kb http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-11 # onenurxu 2019-11-25 03:58
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxil Amoxicillin xhh.hzpf.laisvaslaikrastis.lt.wdj.ar http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-9 # ebpupuqakok 2019-11-25 04:55
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Without Prescription ign.dfrl.laisvaslaikrastis.lt.myv.lj http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-10 # ipisogi 2019-11-25 05:53
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules bms.huuh.laisvaslaikrastis.lt.dhe.oh http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Birutė 2019-11-25 17:34
Kartas nuo karto paskaitau "Laisvą Laikraštį" ir nė karto neaptikau nė sakinio kur redaktorius šmeižia valstybę.Valdininkų nusikaltimų traukimas į dienos šviesa yra sveikintinas dalykas.Jeigu prezidentas būtų teisingas jis stengtųsi patikrinti faktus,o ne užčiaupti Drižių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Antanas 2019-11-29 16:50
Gerb. Prezidente, tai žemina valstybę manu tie kuriuos į šviesos ir žodžio laisvę pateikia gerb. drąsus, principingas ir laisvos Lietuvos žurnalistas A. DRIŽIUS. Gerb. N. Venckienės fenomenas? Ar bus kažkokiu dekretų pašalinti visi tie kurie tokiais iškreiptais teisiniais teiginiais kaltino N. Venckienę, tuo pačiu manau žemindami Lietuvos prestižą pasaulyje. Jie manau žemino Lietuvą, bet ne žurnalistas A. Drižius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Aisčio gauja 2019-12-02 05:40
Klapčiukas laižantis padus sistemai Aistis ir jo gauja tik tą tesugeba :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Merlin 2019-12-08 14:41
Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
you I really enjoy reading your posts. Can you
suggest any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thanks a lot!

Review my site back
pain worse after Inversion table: http://ploog.ru/index.php/component/k2/author/99595
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vanita 2019-12-15 01:22
Good day I am so glad I found your website, I really found you by mistake, while I
was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the
theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read much more, Please do keep up the superb job.


Feel free to visit my blog post ... muscle pain in shoulder and neck (Karma: http://v-lada.ru/user/BrunoWickham074/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Angelia 2019-12-17 00:11
After looking intto a few of the articles on your site, I seriously like ypur
technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark websit list and will be checkig back soon. Take
a look at my website too and let mme know your opinion.

Review my homepage: automated trading sysem python (Charley: http://triatlon-nn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24559)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rene 2019-12-18 23:32
Howdy! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established website such aas yours require a large
amount of work? I'm branbd new to blogging howeever I do
write in my diary daily. I'd lie to start a blog so I cann easily
share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspirng blog owners.
Thankyou!

Here is my web page - how to single crochet (Ashlee: http://Contrapption.com/Default.aspx?tabid=61&userId=39313)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Hyman 2019-12-24 08:44
Definitely beliueve thbat which you said. Your favourite reason appeared to be oon the internet the easiest factor to consider of.
I say to you, I definitely gget annoyed while other people consider concerns that they plainly don't realize about.
You managewd to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without
havin sie effect , other folks ccan take a signal. Will probably be back to get
more. Thanks

Also visit my web page extenze
dangers: http://89.253.227.7/index.php/component/k2/itemlist/user/299091
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cary 2019-12-25 05:46
At this time it seems like Expression Engine is the top blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you arre using on your blog?


Here is my webpage ... pregnancy
miracle book in india: http://Www.2Art.top/space.php?uid=29253&do=blog&id=76638
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Christi 2020-02-05 03:50
hello!,I like your writing very a lot! percentage we be
in contact extrta about your post oon AOL? I need an expert in this space to unravel my problem.
May be that is you! Taking a look forward to peer you.

My blog post: pianoforall sig in - http://www.Webreviewdirectory.com/articles/48417-hobby-advice-and-ideas-completely-from-the-pros: http://www.Webreviewdirectory.com/articles/48417-hobby-advice-and-ideas-completely-from-the-pros -
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Virgie 2020-02-11 19:05
What's up Dear, aare you in fact visiting this website daily, if soo
then you will withiut doubt take pleasant knowledge.


Here is my blog ... binary options signals live stream [Lela: http://www.astrid.pt/index.php/component/k2/itemlist/user/11604]
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Oscar 2020-02-23 04:30
There is certainly a great deal to know about this issue.

I like all the points you've made.

My website - binary options pro signals
download: http://www.freelistonline.com/articles/638-best-ways-to-become-successful-at-currency-trading
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Earnest 2020-02-23 05:37
Excellenmt bllg you've got here.. It?s difficult to fimd high-quality writing like
yours these days. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

Feel free to visit my blog post: endocrine system growth hormone feedback: http://lindustrie.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86075
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Catharine 2020-02-23 07:22
Hi there, I found your web site by way of Google
whilst searching for a related topic, your web site got here up, it seems good.
I've bookmarked it inn my google bookmarks.
Hi there, simply turned into aware of your blog through Google, and folund that it's really informative.
I'm oing to be careful for brussels. I'll appreciate in case you continue this in future.
Numerous other people shall be benefited out of yoiur
writing. Cheers!

Here is my blog pkst retino eye cream for bags under
eyes (Minna: http://www.webdealdirectory.com/articles/124227-strategies-for-healthy-getting-older-and-dwelling-properly-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Torri 2020-03-05 02:37
I've been surfing online more than three hourss today, yet I never
found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners
annd bloggers made good content aas you did, the web
will be a lot more useful than ever before.

Here iss myy blog :: fastcomet prestashop review: http://www.songmoo.kr/?document_srl=340314
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jaxon 2020-03-06 08:11
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you're just extremely wonderful. I really like what you've acquired
here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to keep
it wise. I cant wait to read far more from you. Thiss is really a great web site.my site - pregnancy miracle youtube: https://g.g.g.g.tizerotator.seobes.ru/user/EmmanuelHammack/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dacia 2020-03-12 00:35
Hello There. I found your blog usijg msn. This is an extremely sartly
written article. I'll make sure to bookmark it and
come back tto learn more of your helpful info. Thank you for the post.
I will definitely comeback.

My web-site clean pores With peroxide: http://zoe-beauty.be/user/HowardHamilton/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kristi 2020-03-13 03:00
Wow, superb blog format! How long have you everr been blogging for?
you make blogging look easy. The full glance of your site is wonderful, leet alone the content!


My web-site - sd7
deep wrinkle concentrate scam: http://www.perrodeaguagc.es/component/k2/itemlist/user/21434
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # eqafuhapu 2020-03-18 03:52
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg rvd.ndpq.laisvaslaikrastis.lt.gsj.fp http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # umsadoivem 2020-03-18 04:27
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg mgc.htbt.laisvaslaikrastis.lt.zbh.ky http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # niipeniy 2020-03-18 05:02
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin Online ulw.blnb.laisvaslaikrastis.lt.rzp.bf http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # oahugilusisut 2020-03-18 05:37
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online ryy.eztw.laisvaslaikrastis.lt.uzx.fm http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ernie 2020-03-26 09:42
I was wondering if you ever thought off changing thhe
structure of your website? Its very well written;
I love what youve got to say. Buut maybe you could a little mpre
in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?

Also visit my page - genfx amazon: http://nightmarelands.z96218sd.bget.ru/user/KayleeRosario3/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Barrett 2020-03-27 07:34
Great goods from you, man. I have consider your stuff prior to and you
are simply too excellent. I reallly like what
you have bought here, certainly like what you're saying and the waay through which you say it.

You're making it enjoyable annd you continue to care
for to keep itt sensible. I cann not wait to read far more from you.
That is really a great website.

Feel free to visit myy web-site: dog track betting strategies for poker, Eugenia: Http://www.twitter7.com/space.php?uid=4018&do=blog&id=8258,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti