Prezidentas Gitanas Nausėda : „Laisvas laikraštis“ įžeidinėjo ir rodė nepagarbą Lietuvos valstybei

Peržiūros: 4412
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (6 Votes)


Prezidentas Gitanas Nausėda : „Laisvas laikraštis“ įžeidinėjo ir rodė nepagarbą Lietuvos valstybei

Aurimas Drižius

Šiandien gavau prezidentūros atsakymą, kodėl ji atsisakė suteikti akreditaciją ir užduoti klausimus prezidentui G.Nausėdai.

 

 

Labai įdomu tai, kad prezidentūra suka uodegą ir meluoja – iš pradžių paskelbę, kad „Laisvas laikraštis“ negali užduoti viešų klausimų prezidentui todėl, kad jį į „grėsmių vastybei“ sąrašą įtraukė Valstybės saugumo departamentas, dabar prezidentūra pamatė, kad rėmėsi VSD šmeižtu, ir pakeitė temą – neva „Laisvas laikraštis“ šmeižia Lietuvos valstybę.

Tai, kad Dalia Grybauskaitė visada sakydavo „Valstybė – tai aš“, ir prie to visi jau buvo pripratę, ir atrodė,  kad šio kvailumo rekordo niekas neperžengs.

Tačiau, pasirodo, kad mūsų naujas finansų genijus Gitanas yra vertas savo pirmtakės – jis nusprendė, kad „Laisvo laikraščio“ publikacijos, kuriuose pateikiami įrodymai, kokie korumpuoti yra Lietuvos teismai, nusikalstama prokuratūra, ir kad tokie straipsniai „šmeižia Lietuvos valstybę, rodo jai nepagarbą“.

Neabejoju, kad su šiais prezidentūros gudručiais teks susitikti tegul ir lietuviškame teisme, tačiau atrodo, kad šie idiotai skęsta toliau.

Mat teismo ir prokuratūros kritika niekaip negali būti tapatinama su "nepagarba Lietuvos valstybei".

Priešingai - laisvos spaudos priedermė yra kirtikuoti valdžios įstaigas ir jų netinkamus sprendimus.

O prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra "nepagarba Lietuvos valstybei".


 
Tiesa, iš pradžių prezidentūra paskelbė, kad ‚Laisvas laikraštis“ platina „priešišką propagandą“, ir pasirėmė jau minėta VSD pažymą apie ‚Grėsmęs Lietuvai“.
Tada kreipiausi į administracinį teismą, kad būtų paneigtas šis VSD šmeižtas – teismas mielai tai sutiko padaryti ir nurodė įtraukti į šią bylą VSD trečiuoju asmeniu.

Kreipiausi į Vilniaus administracinį teismą, prašydamas teismo panaikinti prezidento Gitano Nausėdos administracijos sprendimą neįleisti šio leidinio žurnalistų į prezidento spaudos konferencijas, skirti baudą tai padariusiam tarnautojui, o taip pat paneigti VSD pažymą apie tariamai “prorusišką propagandą” skleidžiančius Lietuvos spaudos leidinius.

Mat prezidentūra, priimdama sprendimą diskriminuoti “Laisvą laikraštį”, rėmėsi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma “Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas”. Kaip žinia, šio paskvilio autorius, VSD šefas Jauniškis išvengė baudžiamosios bylos už šmeižtą ir todėl, kad prisipažino, kad pasirašė šią ataskaitą, jos net neskaitęs. Negana to, Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetas pripažino, kad toks spaudos skirstymas į teisingą ir neteisingą yra neteisėtas, ir kad visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos padarytų viską, kad Lietuvoje būtų garantuota piliečių teisė į žodžio laisvę.

http://urm.lt/uploads/default/documents/ZTK%20pastabos_TPPTP_IV%20pranesimui%20LT20180905.pdf
A.Drižius nė kiek neabejoja, kad prezidentas G.Nausėda asmeniškai nurodė jo neįsileisti į savo spaudos konferencijas po to, kai A.Drižius, prezidentui G.Nausėdai paskelbus, kad jis kas savaitę rengs spaudos konferencijas ir visi bus laisvi užduoti klausimus (tokia praktika seniai baigėsi, nes Nausėda kaip Grybauskaitė atsisakinėja tik į „sutartus“ klausimus „teisingoms“ žiniasklaidos priemonėms – aut. Pastaba) pirmą kartą įleistas į prezidentūrą, uždavė ekscelencijai tris klausimus – ką jis mano apie tai, kad Grybauskaitė asmeniškai prokuratūrai nurodinėjo, kam ir kokias baudžiamąsias bylas reikia kelti, ką jis mano dėl “Snoro” užgrobimo ir turto išvogimo, ir ar jis turės stuburą pareikalauti atsakomybės už tuos masinius prokuratūros ir teismų nusikaltimus rezonansinėse bylose, kaip Garliavos pedofilijos byla. Išgirdęs šiuos klausimus, G.Nausėda jautėsi akivaizdžiai nepatogiai, tačiau atsakė, kad “teisingumas bus atstatytas”.

Kol kas nieko panašaus nematome – teisingumo Lietuvoje – nė kvapo, o G.Nausėda toje pačioje JT konferencijoje įjungė seniai atsibodusią grybauskaičių plokštelę apie tai, kad “rusai puola”.


Vilniaus apygardos administraciniam teismuiSKUNDAS dėl spaudos diskriminacijos, Valstybės saugumo departamento šmeižikiškos informacijos, žalos atlyginimo

Vilnius, 2019 m. rugsėjo 20 d.


2019 m. birželio 18 d. LR prezidento atstovas spaudai Aistis Zabarauskas raštu mane informavo, kad daugiau nebūsiu įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas ir negalėsiu uždavinėti klausimų LR prezidentui.


A.Zabarauskas nurodė ir priežastį, kodėl mano atstovaujamas “Laisvas laikraštis” daugiau nebus įleidžiamas į LR prezidento spaudos konferencijas – “leidimo žiniasklaidai į renginius suteikti negalėsime dėl leidinio figūravimo VSD ataskaitose”.

Po to kelis kartus rašiau laiškus minėtam tarnautojui Zabarauskui, tačiau jokio atsakymo negavau, taip pat man buvo atsakyta ir dėl akreditacijos spaudos konferencijose”.

Toks sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis spaudos laisvės ir lygiateisiškumo principus, tuo labiau, kad jis remiasi melaginga Valstybės saugumo departamento (VSD) pažyma.

A.Zabarauskui nurodžiau, kad jo sprendimas manęs neįleisti į prezidento spaudos konferencijas, remiantis melaginga VSD pažyma, jis padarė eilę grubių Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų. Kaip antai:

Visuomenės informavimo įstatymo

4 straipsnis. Informacijos laisvė
 Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę.
29 straipsnis. Sąžininga konkurencija visuomenės informavimo srityje
 Valstybės ir savivaldybių įstaigos, taip pat kitos visų rūšių įmonės, įstaigos ir organizacijos ar fiziniai asmenys negali monopolizuoti visuomenės informavimo priemonių.
 Valstybė sudaro vienodas teisines ir ekonomines sąlygas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, išskyrus smurtinio bei erotinio pobūdžio produkcijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, sąžiningai konkurencijai. Šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka valstybės ir savivaldybių institucijos kontroliuoja, kad būtų išsaugotas visuomenės informavimo pliuralizmas ir sąžininga konkurencija, nė vienas asmuo nepiktnaudžiautų dominuojama padėtimi tarp viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų arba kurios nors atskiros visuomenės informavimo priemonių rūšies rinkoje. Dominuojama padėtis visuomenės informavimo srityje nustatoma vadovaujantis šiuo įstatymu ir Konkurencijos įstatymu.

 

Teismas nurodė į bylą įtraukti ir šmeižiką - vadinamąjį valstybės saugumo departamentą trečiuoju asmeniu

 

Administracinė byla Nr. eI-5585-789/2019

Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03686-2019-8

Procesinio sprendimo kategorija 55.2

 

 

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. lapkričio 5 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė, susipažinusi su pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundu,


n u s t a t ė:

 

Pareiškėjas 2019 m. spalio 28 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose, skirti Aisčiui Zabarauskui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai pareiškėjui nebuvo suteikta akreditacija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, įpareigoti suteikti akreditaciją „Laisvam laikraščiui” Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir sustabdyti spaudos skirstymą į teisingą ir neteisingą.

 

Skundas turi trūkumų, dėl kurių negali būti priimtas nagrinėti teisme.

 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 24 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatyta, kad skunde turi būti nurodytas viešojo administravimo subjektas, kurio veiksmai ar priimtas aktas skundžiamas. Pareiškėjas skunde atsakovu nurodė Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą. Teismas pažymi, kad pareiškėjas šioje byloje skundžia Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos priimtą administracinį aktą. Pareiškėjas skunde teigia, kad ginčijamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos administracinis aktas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pateikta informacija. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas byloje turi būti ne atsakovu, o trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Pareiškėjui siūloma skunde Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą nurodyti trečiuoju suinteresuotu asmeniu

Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 8 punktą, pareiškėjas skunde turi nurodyti skundo reikalavimą.

Pareiškėjas skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose ir skirti Aisčiui Zabarauskui baudą už piktnaudžiavimą tarnyba – po 100 eurų už kiekvieną dieną, kai pareiškėjui nebuvo suteikta akreditacija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Pažymėtina, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 20 straipsnis), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 17 straipsniai), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 straipsniai) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 99 straipsnis). Pagal ABTĮ 88 straipsnį, išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: atmesti skundą kaip nepagrįstą; patenkinti skundą ir panaikinti skundžiamą teisės aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti jį priėmusį viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; patenkinti skundą ir įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų nustatytu būdu; patenkinti skundą ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų. Pareiškėjui išaiškinama, kad teismas, priimdamas sprendimą administracinėje byloje, nesprendžia dėl baudų skyrimo asmenims, jiems atliekant veiksmus viešojo administravimo srityje. ABTĮ 83 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti akivaizdžiai nepagrįsto procesinio dokumento pateikimą, objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Pareiškėjui siūloma suformuluoti skundo reikalavimą pagal nurodytas ABTĮ nuostatas.

Pareiškėjas skunde teismo taip pat prašo įpareigoti suteikti akreditaciją „Laisvam laikraščiui” Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir sustabdyti spaudos skirstymą į teisingą ir neteisingą. Teismas pažymi, kad šis pareiškėjo suformuluotas reikalavimas yra neaiškus, iš reikalavimo turinio nėra aišku, kokį subjektą teismas turi įpareigoti atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus. ABTĮ nustatyta, kad administracinių teismų kompetencijai priskiriami visi ginčai, kilę iš administracinių teisinių santykių, kurie atsiranda valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą (ABTĮ 1 str. 1 d., 3 str. 1 d.), t. y. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, vertina ar šioje srityje viešojo administravimo subjektas atliko ar neatliko veiksmus, kuriais pažeidžiamos asmenų teisės. Pareiškėjui išaiškinama, kad teismas neatlieka viešojo administravimo subjekto veiksmų. Pareiškėjui siūloma reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus suformuluoti pagal ABTĮ nuostatas.

ABTĮ 25 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prie skundo turi būti pateikiami dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais pareiškėjas grindžia savo reikalavimus. Pareiškėjas skunde teismo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Prezidentūros tarnautojo Aisčio Zabarausko nutarimą atsisakyti suteikti pareiškėjui akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose. Teismas pažymi, kad pareiškėjas skunde teismui nepateikė jokio Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarijos priimto administracinio akto, kuriuo pareiškėjui atsisakyta suteikti akreditaciją Lietuvos Respublikos Prezidentūros spaudos konferencijose, todėl pareiškėjas įpareigojamas pateikti ginčijamą administracinį aktą.

Administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad pareiškėjas skunde turi nurodyti, ar pageidauja bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjui išaiškinama, kad, teikdamas teismui skundą, jis turi nurodyti, ar pageidauja bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, pareiškėjui nustatytinas terminas nurodytiems skundo trūkumams pašalinti (ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis).

 

Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, 36 straipsnis, 107–108 straipsniai,


n u t a r i a :

 

Nustatyti pareiškėjui terminą iki 2019 m. lapkričio 26 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

Nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

Nutartis neskundžiama.

 

 

Teisėja                                                                                                                                                      Rasa Ragulskytė-Markovienė

Komentarai   

+41 # aik tu sau 2019-11-21 15:12
kokią valstybę turi mintyje p. G. Nausėda?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+37 # TO aik tu sau 2019-11-21 15:38
taigi gerovės :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Misteris 2019-11-21 16:25
Dryžiau ,netrukdyk STRUČIUI medituoti DYKUMOS smėlyje.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Rimas. 2019-11-21 17:12
Nesinervinkime labai, dar Nobelis yra pasakęs jog: "demokratija yra yra idiotų gauja, valdoma padugnių"
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Pilietis 2019-11-21 17:57
Žiniasklaidos cenzūra įvesta! Valio Prezidentui. Gera pradžia pusė darbo
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+25 # Antanas iš Toronto 2019-11-21 18:15
Kasd yra Valstybė? Kiek suprantu-Valstybė yra jos teritorija, kalba ir žmonės. Kodėl Lietuvos Prezidentas nebaudžia Lietryčio spaudos, kur pastoviai yra šmeižiami, kaltinami ir visaip apkalbami Lietuvos neprasikaltę Žmonės? Kodėl Lietuvoj yra toks piliečių suskaldymas ir nelygybė, gerb. Prezidente???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+24 # oho 2019-11-21 18:16
Kokia GEDA prezidentui
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-14 # Johnette 2019-11-22 07:43
Hi there! I realize this is kind oof off-topic however I had to ask.
Does building a well-established website like yours require
a large amount of work? I am completely new to blogging however I do write in my
diary daily. I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new
aspiringg blog owners. Appreciate it!

Here is mmy website ... pill melissa mccarthy weight loss
(Margart: http://Prob.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=397193)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-11 # iiseluvizej 2019-11-25 03:01
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin Amoxicillin iun.kdfn.laisvaslaikrastis.lt.gbm.kb http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-11 # onenurxu 2019-11-25 03:58
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxil Amoxicillin xhh.hzpf.laisvaslaikrastis.lt.wdj.ar http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-9 # ebpupuqakok 2019-11-25 04:55
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Without Prescription ign.dfrl.laisvaslaikrastis.lt.myv.lj http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-10 # ipisogi 2019-11-25 05:53
http://mewkid.net/where-is-xena/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules bms.huuh.laisvaslaikrastis.lt.dhe.oh http://mewkid.net/where-is-xena/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Birutė 2019-11-25 17:34
Kartas nuo karto paskaitau "Laisvą Laikraštį" ir nė karto neaptikau nė sakinio kur redaktorius šmeižia valstybę.Valdininkų nusikaltimų traukimas į dienos šviesa yra sveikintinas dalykas.Jeigu prezidentas būtų teisingas jis stengtųsi patikrinti faktus,o ne užčiaupti Drižių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+7 # Antanas 2019-11-29 16:50
Gerb. Prezidente, tai žemina valstybę manu tie kuriuos į šviesos ir žodžio laisvę pateikia gerb. drąsus, principingas ir laisvos Lietuvos žurnalistas A. DRIŽIUS. Gerb. N. Venckienės fenomenas? Ar bus kažkokiu dekretų pašalinti visi tie kurie tokiais iškreiptais teisiniais teiginiais kaltino N. Venckienę, tuo pačiu manau žemindami Lietuvos prestižą pasaulyje. Jie manau žemino Lietuvą, bet ne žurnalistas A. Drižius.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # Aisčio gauja 2019-12-02 05:40
Klapčiukas laižantis padus sistemai Aistis ir jo gauja tik tą tesugeba :-|
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Merlin 2019-12-08 14:41
Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
you I really enjoy reading your posts. Can you
suggest any other blogs/websites/forums that cover the
same subjects? Thanks a lot!

Review my site back
pain worse after Inversion table: http://ploog.ru/index.php/component/k2/author/99595
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vanita 2019-12-15 01:22
Good day I am so glad I found your website, I really found you by mistake, while I
was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the
theme/design), I don't have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read much more, Please do keep up the superb job.


Feel free to visit my blog post ... muscle pain in shoulder and neck (Karma: http://v-lada.ru/user/BrunoWickham074/)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Angelia 2019-12-17 00:11
After looking intto a few of the articles on your site, I seriously like ypur
technique of blogging. I bookmarked it to my bookmark websit list and will be checkig back soon. Take
a look at my website too and let mme know your opinion.

Review my homepage: automated trading sysem python (Charley: http://triatlon-nn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24559)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Rene 2019-12-18 23:32
Howdy! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established website such aas yours require a large
amount of work? I'm branbd new to blogging howeever I do
write in my diary daily. I'd lie to start a blog so I cann easily
share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspirng blog owners.
Thankyou!

Here is my web page - how to single crochet (Ashlee: http://Contrapption.com/Default.aspx?tabid=61&userId=39313)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Hyman 2019-12-24 08:44
Definitely beliueve thbat which you said. Your favourite reason appeared to be oon the internet the easiest factor to consider of.
I say to you, I definitely gget annoyed while other people consider concerns that they plainly don't realize about.
You managewd to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without
havin sie effect , other folks ccan take a signal. Will probably be back to get
more. Thanks

Also visit my web page extenze
dangers: http://89.253.227.7/index.php/component/k2/itemlist/user/299091
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Cary 2019-12-25 05:46
At this time it seems like Expression Engine is the top blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you arre using on your blog?


Here is my webpage ... pregnancy
miracle book in india: http://Www.2Art.top/space.php?uid=29253&do=blog&id=76638
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Christi 2020-02-05 03:50
hello!,I like your writing very a lot! percentage we be
in contact extrta about your post oon AOL? I need an expert in this space to unravel my problem.
May be that is you! Taking a look forward to peer you.

My blog post: pianoforall sig in - http://www.Webreviewdirectory.com/articles/48417-hobby-advice-and-ideas-completely-from-the-pros: http://www.Webreviewdirectory.com/articles/48417-hobby-advice-and-ideas-completely-from-the-pros -
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Virgie 2020-02-11 19:05
What's up Dear, aare you in fact visiting this website daily, if soo
then you will withiut doubt take pleasant knowledge.


Here is my blog ... binary options signals live stream [Lela: http://www.astrid.pt/index.php/component/k2/itemlist/user/11604]
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Oscar 2020-02-23 04:30
There is certainly a great deal to know about this issue.

I like all the points you've made.

My website - binary options pro signals
download: http://www.freelistonline.com/articles/638-best-ways-to-become-successful-at-currency-trading
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Earnest 2020-02-23 05:37
Excellenmt bllg you've got here.. It?s difficult to fimd high-quality writing like
yours these days. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

Feel free to visit my blog post: endocrine system growth hormone feedback: http://lindustrie.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86075
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Catharine 2020-02-23 07:22
Hi there, I found your web site by way of Google
whilst searching for a related topic, your web site got here up, it seems good.
I've bookmarked it inn my google bookmarks.
Hi there, simply turned into aware of your blog through Google, and folund that it's really informative.
I'm oing to be careful for brussels. I'll appreciate in case you continue this in future.
Numerous other people shall be benefited out of yoiur
writing. Cheers!

Here is my blog pkst retino eye cream for bags under
eyes (Minna: http://www.webdealdirectory.com/articles/124227-strategies-for-healthy-getting-older-and-dwelling-properly-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Torri 2020-03-05 02:37
I've been surfing online more than three hourss today, yet I never
found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners
annd bloggers made good content aas you did, the web
will be a lot more useful than ever before.

Here iss myy blog :: fastcomet prestashop review: http://www.songmoo.kr/?document_srl=340314
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jaxon 2020-03-06 08:11
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you're just extremely wonderful. I really like what you've acquired
here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.

You make it entertaining and you still take care of to keep
it wise. I cant wait to read far more from you. Thiss is really a great web site.my site - pregnancy miracle youtube: https://g.g.g.g.tizerotator.seobes.ru/user/EmmanuelHammack/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Dacia 2020-03-12 00:35
Hello There. I found your blog usijg msn. This is an extremely sartly
written article. I'll make sure to bookmark it and
come back tto learn more of your helpful info. Thank you for the post.
I will definitely comeback.

My web-site clean pores With peroxide: http://zoe-beauty.be/user/HowardHamilton/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Kristi 2020-03-13 03:00
Wow, superb blog format! How long have you everr been blogging for?
you make blogging look easy. The full glance of your site is wonderful, leet alone the content!


My web-site - sd7
deep wrinkle concentrate scam: http://www.perrodeaguagc.es/component/k2/itemlist/user/21434
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # eqafuhapu 2020-03-18 03:52
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg rvd.ndpq.laisvaslaikrastis.lt.gsj.fp http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # umsadoivem 2020-03-18 04:27
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg mgc.htbt.laisvaslaikrastis.lt.zbh.ky http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # niipeniy 2020-03-18 05:02
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin Online ulw.blnb.laisvaslaikrastis.lt.rzp.bf http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # oahugilusisut 2020-03-18 05:37
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online ryy.eztw.laisvaslaikrastis.lt.uzx.fm http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Ernie 2020-03-26 09:42
I was wondering if you ever thought off changing thhe
structure of your website? Its very well written;
I love what youve got to say. Buut maybe you could a little mpre
in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
Maybe you could space it out better?

Also visit my page - genfx amazon: http://nightmarelands.z96218sd.bget.ru/user/KayleeRosario3/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Barrett 2020-03-27 07:34
Great goods from you, man. I have consider your stuff prior to and you
are simply too excellent. I reallly like what
you have bought here, certainly like what you're saying and the waay through which you say it.

You're making it enjoyable annd you continue to care
for to keep itt sensible. I cann not wait to read far more from you.
That is really a great website.

Feel free to visit myy web-site: dog track betting strategies for poker, Eugenia: Http://www.twitter7.com/space.php?uid=4018&do=blog&id=8258,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Izetta 2020-04-02 01:03
What's up, I check youjr blogs regularly. Yourr story-telling style is awesome, keep it up!


Here is my web page hgh injections for sale boca florda (Carlo: https://campushatewatch.org/node/133840)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Margret 2020-04-04 03:57
You are able to deposit Ten pounds to 100 pounds sterling.
All sufferers on this informative website know, or have heard of, basic strategy.
This is a very reliable casino one can discover.

Also visit my web blog :: mega888 vip: http://www.perrodeaguagc.es/component/k2/itemlist/user/145521
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # aidaqaigug 2020-04-06 05:26
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg qml.qpyl.laisvaslaikrastis.lt.eyu.rt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # equiqaete 2020-04-06 06:13
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules med.rbff.laisvaslaikrastis.lt.bay.bs http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Pearlene 2020-04-06 09:17
By now, you probably have some brand new ideas casino slot games for
iphone: http://www.perrodeaguagc.es/component/k2/itemlist/user/166784 this hair. When do you back off your moral foundation in the
winning? 3) Ought to maintain a balance between aerobic and anaerobic exercise.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lowell 2020-04-07 12:46
This is because so many people spent their hard
earned money shop for tickets in the marketplace today.

If you're looking for a solution to gain essential or turn the odds in your favor, you're out of luck.


Here is my page mobile game slot machine: http://jp.un-wiredtv.com/index.php/member/329264/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Marylou 2020-04-07 22:16
Hi my family member! I wish to say that this post
is awesome, great written and include almost all important infos.
I'd like to peer more posts lioke this .

Also visit my web site; green coffee bean extract dosage for weight loss (Garrett: https://notsomor.bid/VedalwVelazquezmj)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Elbert 2020-04-08 02:25
Very interesting details you have observed, thanks for putting
up.

Havee a look at my website extenze rite aid: http://bsteh.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/959
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # onusixafi 2020-04-08 10:33
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500mg Capsules ota.nqcn.laisvaslaikrastis.lt.vby.sa http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # amivezanuhav 2020-04-08 11:05
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin On Line Amoxicillin Online ezp.rudg.laisvaslaikrastis.lt.tdd.ph http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lyle 2020-04-10 00:24
Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Ie, it looks fine
but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!


My site; curso
jamorama: http://traher.online/user/Israel40Q6730/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Clark 2020-04-15 02:30
It has become customary to produce gifts loved ones
on Valentines day. Christmas, Easter, 918kiss promotion, birthdays and even other special occasions,
they are perfect.

Here is my web page scr888 product
key: http://www.perrodeaguagc.es/component/k2/itemlist/user/365431
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Graig 2020-04-18 18:46
It is really a great and helpful piece of info. I'm happy that
you simply shared this useful info with us. Please keep uus up to
date like this. Thank you for sharing.

My web blog: lego train sets and tracks and
engine and train cars (Jamika: http://www.ldeeplinks.com/articles/40113-interested-in-learning-a-fresh-hobby--here-are-a-few-leading-tips-and-advice-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Maryellen 2020-04-20 02:59
Its not my first time to visit this website, i aam visiting this website dailly and get nice data
from here everyday.

Here is my web blig - reversephoneferret.com: Http://www.twitter7.com/space.php?uid=4838&do=blog&id=9732
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Beulah 2020-04-21 13:12
I’m not that much of a onlije reader to be honest but
your sites really nice, keep it up! I'll go ahead andd bookmark your website to come back later.
Many thanks

My web blog :: online money earning sites without
investment (Willie: http://100203.com/space.php?uid=871&do=blog&id=1012)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Lauren 2020-04-22 22:38
I need to to thank you for this great read!! I absoluteely loved
every bit of it. I've got you book marked to check out new stuff youu post…

my web page amy waterman save my marriage today download: http://ukrtextile.in.ua/component/k2/itemlist/user/2115137.html
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Danilo 2020-04-23 04:11
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I
have really ejoyed surfing around your weblog posts.
After all I'll be subscribing in your feed and
I'm hoping you write again soon!

My webpage :: law of attractioon success stories youtube (Temeka: http://Camb.xyz/doku.php?id=profile_rheahanger99)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Mandy 2020-04-24 06:02
Hi there! I could have sworn I've been too this website before bbut after
checkin through soe of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'llbe bookmarking and
checking back frequently!

Vissit mmy web blog: kentucky derby online betting in nj - Kathi: http://echelon.perxadvantage.com/Default.aspx?tabid=7134&userId=71040,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Wesley 2020-04-24 15:48
Hi there! This artijcle couldn't be written any better!
Reading through this article reminds me of my previous roommate!
He cconstantly kept preaching about this.
I'll send this post to him. Faifly certain he'll have a very good
read. Thank you for sharing!

my site ... see
how many calories you need to lose weight: http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/7915/Default.aspx
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Numbers 2020-04-27 07:45
Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Extremely helpful info specially the last part :) Icare for such info a lot.I was looking for
thhis particular info for a long time. Thank you
and good luck.

Here is my web-site: safe ways to make money online fast (Martina: http://www.eggheadcatering.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=100303)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Shavonne 2020-04-27 14:21
you are actually a excerllent webmaster. Thee web site loading speed is incredible.
It seems that you are doimg any unique trick. Also, The contents are
masterwork. you've done a fantastic process on this matter!


Also visiit my web-site... marriage exercises for saving my marriage (Sal: http://www.ldeeplinks.com/articles/22166-tips-for-composing-your-own-personal-wedding-ceremony-vows)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ogivepa 2020-04-27 18:48
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - 18 Amoxicillin 500 Mg smh.oqfh.laisvaslaikrastis.lt.wdw.mc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # roheiyimigi 2020-04-27 19:23
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin zts.gmlg.laisvaslaikrastis.lt.kkp.ep http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Brandie 2020-04-28 23:22
Wonderful blog! Do you have any sugfestions for aspiring writers?
I'm planning to stgart my own website soon but I'm a little lost onn everything.
Would you advise strting with a free platform like Wordpress or go for
a paid option? There are so many choiices out there that I'm completely overwhelmed
.. Any tips? Thanks!

Feel free to surf to my website :: organic baby food pouches
in bulk: http://newprinting.Com.hk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5621
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Vania 2020-05-01 11:00
I'm more han happy to discover this page. I want to to thank
you for ones time for this wonderful read!!
I definitely savored every bit of it and i also have you saved
to fav to see new stuf in your website.

Have a look at my homepage: eye flahes and floaters symptoms (Lawrence: Http://www.twitter7.com/space.php?uid=5945&do=blog&id=12358)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Tammi 2020-05-13 12:59
In fact no matter if someone doesn't be aware off afterward its upp too other visitors that they
will help, so here it happens.

Allso visit my blog - ways to make money online now: http://xn--80aaehcdett5alvfjj.xn--p1ai/user/CorineGuest2/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Jesus 2020-05-18 23:50
I pay a quick visit daily a few web pages and websites to read articles, however this web site presents quality based
posts.

my web page: forex diamond wwi: http://location-de-Voiture-casablanca.com/?p=9355
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Filomena 2020-05-19 23:53
I could not refrain from commenting. Very well written!

My webpage the best diet to lose weight fast -
Therese: https://art-clipart.net/user/CyrusLeSouef4/ -
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Opal 2020-05-20 02:56
Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look
forward to new updates.

Review my web page :: hair treatments at home for hair loss (Gertie: http://51.68.172.169/index.php?mod=users&action=view&id=13506)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Marita 2020-05-21 06:28
Hi there, just becqme aware of your blog through
Google, and found that it is really informative.
I am gonna watch out for brussels. I will bbe grateful if
you continue thijs in future. A lot of people will be benefited from your writing.
Cheers!

Check out mmy webpage ... forex holy grail
system reviews: https://demo2.younetco.com/CTSENIORLIVE/blog/2845757/find-out-some-tips-about-the-forex-market/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Laverne 2020-05-23 10:02
Wow! After all I got a web site from where I can truly take useful data concerning
my study and knowledge.

Here is my page :: Colognes With Pheromones In Them: http://www.fioredoriente.live/en/2020/04/16/want-help-working-with-pressure-read-these-tips/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Charles 2020-05-24 06:53
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to aand you're
just too great. I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which
you say it. Youu make it enjoyable and you stilpl care for to
keep it wise. I can not wait to read much more from you.
This is really a great site.

Here is my webpage; easy skin-care ideas, Gabriele: http://scanlife.com.ua/actual/faq/coping-skin-care-issues-try-advice,
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Garland 2020-05-25 14:05
I'dlike to find out more? I'd love to find outt some additional information.

Feel free to visit my homepage: affilorama blueprint login: http://infonews.adr.com.ua/user/AveryMacfarlan9/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Crystle 2020-05-25 21:10
What i do not understood is in truth how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you may be now.
You are so intelligent. You know therefore significantly in terms of this matter, produced me for my
part imagine it from a lot of varied angles. Its like men and
women aren't fascinated except it is something to do with Lady gaga!

Your personal stuffs excellent. All the time handle it up!


Check out my web blog - women how to
stop hair growth on chin: http://wiki.lifeinprogress.fr/tiki-index.php?page=UserPagehoracelazzarinilvi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti