Nustatyta, kad VSD šmeižė kardinolą V.Sladkevičių, aktorių D.Banionį ir S.Sondeckį

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (3 Votes)

2019 m. spalio 02 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, profesorės Silvijos Sondeckienės ir buvusio LR Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencija Seime

„Lietuvoje žodžio ATSIPRAŠAU nebeliko“.

2018 m. sausio 5 d. Lietuvoje buvo sukeltas viešas skandalas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt paskelbus LGGRTC sukurtus dokumentus, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius yra KGB agentas „Alksnis“, a.a. Donatas Banionis – KGB agentas „Bronius“, a.a. Saulius Sondeckis - KGB agentas „Saliutas“. Nurodyti informacijos šaltiniai – Visuotinė lietuvių enciklopedija, kurioje tokios informacijos nėra, ir KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalas, kurio pabaigoje ranka įrašyti šie trys Lietuvos šviesuoliai. Po šio skandalo Tarpžinybinė Liustracijos komisija, kuriai vienintelei įstatymas suteikia teisę nustatyti, ar asmuo slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, artimųjų prašymu nustatė, kad S. Sondeckis ir D. Banionis nebendradarbiavo su KGB. Dėl kardinolo V. Sladkevičiaus į šią komisiją niekas nesikreipė.

Signataras Zigmas Vaišvila dėl šių aplinkybių kreipėsi į LR Seimo valdybą, kuri 2018-09-05 d. šiuos klausimus ištirti pavedė Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai. Komisijos sudaryta Seimo narių Arūno Gumuliausko, Vytauto Juozapaičio, Ričardo Juškos ir Povilo Urbšio Darbo grupė tyrimą baigė 2018-11-07 d., tyrimo ataskaitą paskelbė 2019-06-26 d. Z. Vaišvila prašė ištirti ne tik taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo egzistavimą, nes jokia slaptoji tarnyba tokių nesudarinėja, bet, visų pirma, LGGRTC sukurtus ir viešai paskelbtus dokumentus, kuriuose teigiama, kad šie trys įžymūs žmonės buvo slapti KGB agentai.

Darbo grupės „Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rašto“ tyrimo ataskaitoje nurodyta, kad 2018-11-29 Lietuvos Ypatingasis Archyvas Darbo grupei patvirtino, kad šį KGB agentų registravimo Žurnalą 2011-12-09 d. šiam archyvui perdavė LR VSD, kad šis Žurnalas surašytas ranka, tačiau keli pabaigoje asmenys (aptariamieji V. Sladkevičius, S. Sondeckis ir D. Banionis) įrašyti kitu rašikliu, kita rašysena. Iš kur LR VSD gavo šį Žurnalą, kas jame darė įrašus, nenustatinėta.

Nenustatyta ir, kas kokių dokumentų pagrindu sukūrė bei nutarė paviešinti www.kgbveikla.lt šiuos LGGRTC sukurtus dokumentus. Patvirtinta, kad prie šio paviešinimo prisidėjo ir politikų įtaka, tačiau konkretūs asmenys nenustatyti. Patvirtinta, kad šiuos įrodymais nepagrįstus LGGRTC dokumentus sukūrė ir paviešinti nutarė LGGRTC darbuotojai, pažeisdami ne tik įstatymus, bet ir LGGRTC nustatytą tvarką, to nederindami su akademiku Antanu Tyla ir Karo akademijos Redakcinio skyriaus vedėju Vytautu Tininiu, kurie yra LGGRTC Skelbimui parengtų dokumentų aprobavimo grupės nariai. 

 

 

 

Ataskaitoje patvirtinta, kad šiai neteisėtai veiklai vadovavo LGGRTC Generalinė direktorė T. B. Burauskaitė. Patvirtinta, kad nepagrįsti LGGRTC dokumentai buvo sukurti ir viešai paskelbti, tai dariusiems LGGRTC darbuotojams suvokiant ir žinant, kad LGGRTC neturi teisės vertinti ir nustatinėti bendradarbiavimo su buvusios TSRS slaptosiomis tarnybomis faktų, t.y. sąmoningai ir tyčia vykdant slepiamų politikų ar vadovybės nurodymus, nesikreipiant nei į VSD, nei į tarpžinybinę Liustracijos komisiją.

Ataskaitoje konstatuota, kad LGGRTC skelbė savo sukurtus dokumentus, bet netikrino ir neanalizavo KGB dokumentų. T. B. Burauskaitė patvirtino, kad tai padaryta, vykdant užduotį rasti informaciją apie įslaptintus prisipažinusius dėl slapto bendradarbiavimo su TSRS slaptosiomis tarnybomis ir perduoti rastus dokumentus apie šiuos asmenis šį įslaptinimą administruojančiam administratoriui.

LGGRTC darbuotojas Arūnas Bubnys patvirtino, kad šiais trimis įžymiais asmenimis LGGRTC susidomėjo tikrinant minėtą KGB agentų registravimo Žurnalą ir pavedė tai tirti jaunam istorikui M. Ėmužiui. Šokiruojantis M. Ėmužio patvirtinimas, kad kardinolas V. Sladkevičius nebendradarbiavo su KGB, tačiau nežiūrint į tai M. Ėmužis paruošė LGGRTC dokumentą, kad kardinolas V. Sladkevičius buvo KGB agentas „Alksnis“, ir šį dokumentą perdavė paskelbimui svetainėje www.kgbveikla.lt .

Tai patvirtina, kad Seimui atskaitinga valstybės institucija LGGRTC neteisėtai naudojama politiniais tikslais, o LGGRTC vadovė ir kiti nenustatyti LGGRTC darbuotojai piktnaudžiauja tarnybinėmis pareigomis. Dėl šio piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, valstybės vardu neteisėtai naudojant LGGRTC turimą informaciją ir skelbiant ją, neatitinkančią tikrovės, politikų nurodymais, šių politikų, nurodžiusių LGGRTC skelbti šią šmeižikišką informaciją, slėpimo, visuomenės kurstymo prieš mirusius žinomus ir Lietuvai išskirtinai nusipelniusius asmenis, sąmoningo visuomenės sukiršinimo, savavaldžiavimo, mirusiųjų atminimo paniekinimo - visu tuo diskredituojant pačią mūsų valstybę.

Ataskaitoje nurodyta, kad paskelbus šiuos LGGRTC sukurtus dokumentus buvo padaryta didžiulė moralinė žala ne tik V. Sladkevičiui, D. Banoniui, S. Sondeckiui, bet ir jų artimiesiems, manome, ir Lietuvos valstybei, jos autoritetui. Tai padaryta 2018 m., t.y. minint a.a. Sauliaus Sondeckio 90-ies metų jubiliejų, pasitinkant Popiežių Pranciškų Lietuvoje. Po visuomenės pasipiktinimo LGGRTC buvo pašalinusi viešai skelbiamą informaciją apie a.a. kardinolą V. Sladkevičių, tačiau vėl ją paskelbė prieš Šv. Tėvo lankymąsi Lietuvoje. LGGRTC tebeskelbia šiuos savo sukurtus ir tikrovės neatitinkančius LGGRTC dokumentus ir po Seimo tyrimo: http://genocid.lt/centras/lt/2895/a/ ; http://www.kgbveikla.lt/lt/agenturos-bylu-reg-zurnalas/page:34. Ši išskirtinio įžūlumo LGGRTC veikla patvirtina, kad tai neturi nieko bendro ne tik su įstatymu, bet ir morale bei kultūra. Tai yra valstybės griovimas, patvirtinantis, kad T. B. Burauskaitė ir jos vadovaujamas LGGRTC yra neteisėtai įtakojami ir naudojami valstybės diskreditavimui. 

LGGRTC veiksmų tyčią ir politizavimą patvirtina ne tik T.B. Burauskaitės ir kitų LGGRTC darbuotojų prisipažinimai Seimo komisijos Darbo grupei, kad šį paviešinimą LGGRTC padarė nenurodytų politikų spaudimu, bet ir tai, kad LGGRTC nuo 2012 m. nedeleguoja į tarpžinybinę Liustracijos komisiją savo dviejų atstovų, nors įstatymas įpareigoja LGGRTC tai daryti.

Dėl šių naujai paaiškėjusių aplinkybių kreipiamės į Generalinį prokurorą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir skubaus priėmimo, nes apšmežtųjų artimieji turi žinoti, ar prokuratūra tai tirs.

Kreipiamasi ir į Seimo valdybą dėl šio tyrimo pabaigimo, LGGRTC Generalinė direktorės Teresės Birutės Burauskaitės atleidimo iš šių pareigų, skubaus įstatymų pakeitimo, LGGRTC atstovų delegavimo į tarpžinybinę Liustracijos komisiją.

Informuojame apie tai ir Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, kuris atkreipė visuomenės dėmesį, kad būtina ištirti istorinius faktus, kad negalima jais manipuliuoti.

Ir pats sunkiausias neišspręstas klausimas – tai atsiprašymas. Tyrimo metu į Seimo nario Vytauto Juozapaičio klausimą, ar LGGRTC atsiprašys apšmeižtųjų šviesuolių artimųjų, LGGRTC darbuotojai neatsakė.

Peržiūros: 2255

Komentarai   

+41 # Komentatorius 2019-10-02 21:17
Kokiame mėšle Lietuva 30 metų gyvena...
Ar kas galėjo pagalvoti, kad "sąjūdžio Lietuva" pavirs į tokią...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+28 # Iš Kanados 2019-10-03 01:02
Man atrodo, aukščiausi valdžios pareigūnai, sudarę su Putinu sutatrtį, skandina, šmeižia ir kenkia Lietuvai. Tik kas įmins tuos parsidavėlius?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Antanas 2019-10-03 12:08
Manau, kad tik Putino "draugai" užslaptinti įkaitai 75 metams gali taip tyčiotis iš Lietuvos prestižo? Ir Lietuvos valdžia tyli?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # jeronimas 2019-10-03 15:33
Ivykdytas baisus moralinio smeizto teroristinis aktas pries garsiausius ir daugiausiai nusipelniusius Lietuvos Didziavyrius.O atliko ta teroristini akta padugnes ir moraliniai degradai.Bet baisiausia,kad Lietuviskas seimas,nedriso ir nedrista ne tik pasmerkti viesai sio vandalizmo -teroristinio akto,bet net nedrista suorganizuoti garbingo tyrymo ,kad apgintu bent moraliskai tuos Lietuvos Didziavyrius,kurie patys nebeturi ne maziausios galimybes apsiginti.Apie tokias padugnes kaip burauskaites net nesinori kalbeti.Kokio lygio seimo sudaryta komisija??? Esu tikras,kad net paskyrus ta tyryma vienai landsberginiu partgaujai,tas tyrymas butu bent is fasono kiek rimtesnis,nekalbant ,kad butu kai kurie sios partgaujos padugnes pries balsuojant isbege is komisijos.Ar supranta karbauskis,Zemaitaiciai,kiti save aukstais "inteligentais"ivardinantys individai seime,kiek kanciu,skausmo,pazeminimo patyre siu Didziavyriu artimieji,kolegos,draugai????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # jeronimas 2019-10-03 15:38
Tesiu.. Ar gali kas ivertinti,kiek Lietuvos doru pilieciu nusivyle valstybe ,valstybes institucijomis,kurios vykdo va tokiuos valstybes naikinimo aktus???? Kiek tukstanciu zmoniu pasijuto nieko neverti,isniekinti valdzia uzurpavusiu islaptintu 75 metams Tevynes isdaviku,nieksu ir visokiu padugniu niekinami va tokiais budais ,kaip sie garsus Tevynes Didziavyriai???Kiek toliau ,kiek ilgai bus leidziama tokioms padugnems save uzslaptinus 75 metams veikti va tokiom ir panasiom formom pries Laisves,Nepriklausomybes ir Demokratijos siekusia ir siekiancia Tevyne-Lietuva????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # dr. Jonas Ramanauska 2019-10-03 17:19
Lietuvoje neturint visų kgb archyvų tiesiog neįmanoma nustatyti ar tai tiesa ar ne. Reikia žiūrėti pagal darbus. Juk tame paskelbatame dokumente realiai nėra nustatyta, aprašyta tas bendradarbiavimo ar ne bendradarbiavimo laipsnis. Todėl to klausimo iškėlimas ir visą laiką priminimas yra tikras kgb braižas - daryti SUMAIŠTĮ, kai klausimo ištirti yra neįmanoma.
Mes nežinome, o gal yra dokumentai? Kiek jų buvo IŠVOGTA? Man tai aišku, kas yra kgbistinės žiurkės, nes pagal darbus analizuoju. Ir visiškai nesvarbu ar dokumentaliai jie kgb ar šiaip asilai. Pvz. antikonstiitucinis Seimo rinkimų įstatymas įrodo, kad Lietuvą valdo pasilikęs priešas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Rimantas Trimonis 2019-10-05 10:41
Mūsų egoistinis, bedvasis pasaulėlis ir jo gyventojai bei visi įvykiai, kurie vyksta, yra tik pasekmė be dvasios žmonijos būsenos. Nereikia stebėtis dalykais, kurie vyko, vyksta ir vyks tol, kol kiekvienas iš mūsų nesuvoks kokia jo paskirtis gyvenime, nesistengs iš gyvūno tapti žmogumi, t.y. prikels savo dvasią.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+9 # didžiausias 2019-10-05 16:06
Lietuvos priešas- Didžioji Babelė- tautų prostitutė ir ir testamentinė šlykštynė- Pasaulio žydų masonų ložės- demonų daugijos lyderė- Amerika, įsiskverbusi į visas Lietuvos institucijas, graužianti ją iš vidaus. Lietuvą gali išgelbėti tik Tėve mūsų malda, bažnyčių atšventinimas, tikros- dieviškos Eucharistijos sugrąžinimas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # VYTAS 2019-10-05 21:52
juk VSD buvo formuojama is KGB ir kitu ,atstovu,kurie paSIZADEJO DIRBTI NAUJAM SEIMININKUI,kur besidesi karta paslides...tai kas nenuostabaus,kad reikejo apjuodinti dvasingus zmones,kurie nesusitepe,kuriems svarbiau sviesa ne juodi uzkaboriai,ar ziureti pro rakto sklylute
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti