Lietuvą vėl valdo teroristas Vytautas Landsbergis

Peržiūros: 4646
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.57 (7 Votes)

Lietuvą vėl valdo teroristas Vytautas Landsbergis

 

Ši nuotrauka viską pasako - Lietuvą ir toliau valdo teoristas Vytautas Landsbergis. Prieš tai Lietuvą dešimt metų valdė tokia nežinomos biografijos rusė Dalia Gžybovska, kurios tėvai - tikri rusai Polikarp Gžybovski, dar sovietų nuteistas už tai, kad reketuodavo Kėdainių rajonų gyventojus, grasindamas juos išvežti į Sibirą, jeigu nemokės kyšių, ir motina Vitalija Korsakova.

Tada Vytautas Landsbergis nusprendė, kad "tebūnie Dalia Lietuvos dalia"

Atrodo, kad istorija kartojasi. 

 

Signataras Audrius Butkevičius mano, kad visi šie prieš 30 metų vykę įvykiai, susiję su V.Landsbergiu, yra raktas „suprasti tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje“. 

„Ir kai mes turime prezidentę, kuri prašo finansinių struktūrų tarpininkauti, paskiriant generalinį prokurorą, tai iš esmės mes kalbame apie milžinišką korupciją mūsų valstybėje, ir kad korupcijos suvaldymo mechanizmai neveikia, - sakė A.Butkevičius, - šie mechanizmai neveikia todėl, kad savo laiku mūsų pagrindiniai valstybės asmenys buvo suinteresuoti pasistatyti  sau palankius asmenys į pagrindinius kovos su nusikalstamumu postus.  Jiems buvo leista daryti, ką jie nori, kad tik jie nesiimtų veiklų, kurios nėra naudingos juos pastačiusiems valstybės vadovams. Visos šios betvarkės pradžia buvo tada, kai Vytautas Landsbergis neteisėtai uzurpavo Sąjūdžio pirmininko postą, o kiti Sąjūdžio tarybos nariai nutylėjo šį reikalą, nes nenorėjo nešti šiukšlių į viešumą.  Ir visas tas bandymas sukurti asmens kultą, pagyvenusioms moterėlėms rėkaujant „Landsbergis“,  ir visiems demonstruojant, kad be šito žmogaus neva Hanibalsonas nebūtų parėmęs Lietuvos nepriklausomybės, jau net nekalbant apie tai, kad neva be Landsbergio ji nebūtų paskelbta, mums yra juokingas. Tačiau kartu jis rodo, kaip buvo kuriamas labai negarbingas mitas, ir jis padeda įsitvirtinti ir tam absurdo jausmui, kuris vis labiau įsitvirtina jaunų žmonių gretose. Nes jie jau nebegali patikėti, kad kažkada šioje valstybėje viskas stos į savo vietas.   Jeigu manęs paklausit, kokia milijono Lietuvos žmonių bėgimo iš Lietuvos priežastis, aš atsakysiu, kad tai absurdo jausmas ir nepasitikėjimas ir netikėjimas savo valstybe. Šitas absurdo jausmas ir yra pagrindinė Lietuvos nelaimė, kuri mums neleidžia vystytis toliau.  Todėl mes bandome sudėlioti taškus vien tam, kad tai būtų pasakyta“.

 

A.Butkevičius prisiminė, kad dar prieš 30 metų vidurnaktį jis įsiveržė į Genzelio namus, klausdamas „ką jūs padarėte“ po to, kai V.Landsbergis buvo išrinktas Sąjūdžio pirmininku. „Tai buvo ne tik mano nuomonė, - sakė A.Butkevičius, - tuo metu aš buvau Tremtinių sąjungos pirmininku ir man kaip niekam kitam buvo labai gerai žinoma Landsbergių šeimos istorija. V.Landsbergio motina vokiečių okupacijos metais slėpusi raudonuosius partizanus, o jo tėvas bendradarbiavo su naciais, vėliau pabėgo į Australiją, ir vėliau dar sėkmingiau sugrįžęs iš Australijos tuo metu, kai rusų žvalgybos rezidentas anglosaksiškoje šalyje išdavė visą rusų šnipų tinklą Australijoje. Visa tai buvo puikiai žinoma, ir pas mane vos ne virtinėmis ėjo politiniai kaliniai, kurie pasakoja, kad jų net į Lietuvą iš tremties neįleisdavo, ir jie turėjo gyventi Kaliningrado srityje, o šitas Landsbergis, bendradarbiavęs su naciais, grįžta iš Australijos, ir atgauna iš sovietų visas šeimos turėtas vilas.  Man tai buvo akivaizdus įrodymas, kad ši šeima yra valdoma ir greičiausiai šis žmogus bus valdomas. Tai tokia buvo mano žinia, kurią aš norėjau pranešti Genzeliui“. 

A.Butkevičius mano, kad į valdžią pakliuvęs žmogus, kurio nugaroje įsegtas KGB kablys, visą gyvenimą bijo, kad tai bus atskleista.  „Ir ta baimė išsilieja į jo asmeninius jausmus ir šnekas, ir kaip bebūtų gaila, į valstybinę politiką, - mano A.Butkevičius, -  taip ir nutiko su Lietuvos valstybės politika Rusijos atžvilgiu istorija.  Tam, kad neduok Dieve, kas nors nepagalvotų, kad čia yra KGB kvapelis, prasidėjo tuo metu visiškai neturinti prasmės konfrontacinė politika su Rusija. Vietoj to, kad mes būtume išnaudoję puikias galimybes, kurios Lietuva užsidirbo stipriai paremdama Rusiją  1991 m. pučo metu – tuo metu aš, būdamas Lietuvos ministru, galėjau užeiti į bet kokią Rusijos ministeriją, ir paspausti ministrams rankas. Iš Lietuvos rusų armija išėjo metai anksčiau nei iš Vokietijos. Tačiau tuo pačiu metu mes pradėjo labai kvailą konfrontacinę politiką Rusijos atžvilgiu. Nors NATO ir prašė, kad Lietuva įtakotų visuomenės nuomonę Rusijoje – net Maskvoje rinkosi šimtai tūkstančių žmonių paremti Lietuvą ir jos interesus. Šiandien, praėjus 28 metams, Lietuva patenka į didžiausių Rusijos priešų penketuką, turėdami labai abejotinas galimybes sulaukti pagalbos hibridinio karo su Rusija atveju. 

 Todėl aš ir sakau – ši vieno asmens problema buvo paversta Lietuvos valstybės problema . ir tas 1993 m. nevykęs bandymas jėga užimti valdžią, kurį šiaip ne taip mums pavyko užgesinti, ir vėliau, konservatoriams esant valdžioje, mums teko nuolat teismams ir prokuratūrai pataikauti. Ir būtent todėl mes iš teismo ir prokuratūros gauname atsisakymą pradėti tyrimus dėl šio žmogaus veiklos, nes tie žmonės yra pastatyti prezidentų ir ministrų. Ir visa tai vyko visus 28 metus.  Ir prokuratūra žino, kad ji gali daryti bet ką, tačiau neturi duoti eigos tokiems tyrimams, kuriuos mes prašome pradėti. Ar būtų įmanomas toks dalykas, kad normalioje šalyje parlamentui pripažinus, kad pagrindinė partija turi teroristinės organizacijos požymių, teisme ir prokuratūroje nebūtų pradėtas tyrimas jos atžvilgiu. Juodžiausiasis SSR laikais spaudoje pasirodžiusi informacija buvo pagrindas pradėti tyrimą. O dabar mes turime pačių sprogdintojų liudijimus ir tai niekam neįdomu. O kodėl? Todėl, kad pradėsi tyrinėti, ir teismams ir prokuratūrai dings ta auksinė galimybė susilaukti valdžioje esančių ponų priedangos . Todėl mes vėl grįžtame prie tos milžiniško absurdo jausmo bangos, kai „Mažeikių nafta“ perparduodama kelis kartus, įrodinėjant, kad lietuviai tiek kvaili, kad jie tos gamyklos valdyti negali.  Lygiai tas pats vyksta ir dabar – SGD laivas, pavadintas „Nepriklausomybe“, tampa klevo lapu pridengti įvairaus pobūdžio niekšybėms.  Už šio laivo nuomą mokami žymiai didesni pinigai, nei kainuotų pats laivas. Ir šiam terminalui vadovauja tas pats Landsbergio patikėtinis, kuris liudininkų teigimu, organizavo įvairius teroro aktus Lietuvoje.  Jo sūnus paskiriamas visos SGD terminalo struktūros vadovu. Ir už tą aferą visi Lietuvos žmonės moka milžiniškus pinigus. Ir tada žmonės arba bėga iš Lietuvos, netikėdama, kad kada nors čia kas nors pasikeis, o kiti nueina į gilią depresiją. 2000 m. išėjęs iš Lietuvos kalėjimo, į kutį pakliuvau todėl, kad buvau vieno iš kandidato prezidento rinkimuose, A.Paulausko, vienu pagrindinių rinkimų organizxatoriumi, ir nesutikau išduoti savo kandidato, aš tada pasakiau, kad „nereikia spardyti pastipusio šuns“. Ir, gerbiamieji, aš buvau neteisus. Šito šuns dvokas yra toks, kad iš Lietuvos žmonės bėga šimtais tūkstančių, ir mes praradome miestus. Toks mano matymas, kur gali atvesti mūsų neryžtingumas ir atsakomybės stoka. Bet tai, kad mes savo laiku nepaėmėme į rankas lazdos ir neišdaužėme šiam šuniui dantų, yra pati didžiausia mūsų atsakomybė prieš Lietuvos žmones. Ką darė Landsbergis, ir visa jį garbinanti aplinka, ieškodami būdų, kaip gauti kaulą, žinoma, kad tai yra jų reikalas. bet tai, kad mes savo neryžtingumu neužkirtome tam kelio, yra mūsų atsakomybė prieš tautą". 

 

 

Nes Vytautas Landsbergis pasamdė teroristus ir  liepė susprogdinti Kryžkalniuose esančią skulptūrą "Motina" - velnias žino, kokia blusa įkando rezistentui Nr. 1., kad jis sugalvojo sunaikinti šį paminklą.

1990 m. spalio 5 d. buvo susprogdinta Kryžkalnyje esanti skulptūra „Motina“ – teroristai padėjo sprogstamosios medžiagos ir sukėlė sprogimą, apgadindami skulptūrą.
Tie sprogdintojai net neslepia, kad tai padarė, tačiau savo poelgiu dabar jau nebesididžiuoja. Tai Vytautas Šustauskas ir šiaulietis savanoris Žilvinas Razminas.
Apie savo įvykdytą teroro aktą jie viešai papasakojo sausio 3 d. įvykusioje Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime „Pirminės Lietuvos valstybės pamatų supuvimo priežastys“.
Vytautas Šustauskas liudija, kad šį Vytauto Landsbegio nurodymą jam perdavė Vytauto Landsbergio nepakeičiamas padėjėjas Lietuvos Laisvės Lygos narys Andrius Tučkus, už šią provokaciją pažadėjęs 1000 USD atlygį. Kaip turėjo jaustis Žilvinas Razminas, gavęs šią užduotį iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo simboliu tapusio asmens, tegali pasakyti jis pats. Nebent manyti, kad tuometinis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis žinojo daugiau, nei Žilvinas Razminas. Signatarė Nijolė Oželytė Kryžkalnio Motinos susprogdinimą pavadino labai žemu įvykiu ir nurodė, kad taip elgiasi Rusija. O kaip vertinti šios provokacijos užsakovus, Nijole Oželyte? Ar vis dar siūlysi jiems statyti biustą Vilniaus Lukiškių aikštėje? Negirdėjome, kaip šį vandalizmo aktą vertina Andrius Tučkus ir Vytautas Landsbergis.

 „Prisidėjau prie tos akcijos, - pasakojo Ž.Razminas, - dalyvavau apgadinant šį paminklą, nes nepavyko jo sunaikinti. Tačiau dabar visai nesididžiuoju tuo, ką padariau, netgi priešingai. Tada man atrodė, kad viską, ką man sakė kariuomenės vadai ir valdžia, yra teisinga, ir kad mes kovojame už Lietuvą. Tačiau dabar man viskas atrodo priešingai – tai, ką mes darėme dėl Lietuvos, tai dabar man atrodo, kad mes kenkėme Lietuvai. Naikinti meno paminklus, nesvarbu, kad jie atstovavo ne mūsų ideologijai, dabar man atrodo nežmoniška ir nusikalstama. Kai sprogdinau bombą, gabalą skulptūros – su menininko inicialais – pavyko nuskelti. Ir tada man suskaudo širdį – atrodo, sprogdinau gerai, tačiau menininkas dirbo – puikiai žinau, kiek reikia įdėti darbo, kad sukurti tokį paminklą. Tuo labiau apmaudu, kad po to atėjo kažkoks Audriaus Butkevičiaus šnipelis ir mums už šį darbą automobilyje sumokėjo po 50 dolerių. Paskui, kai sužinojome, kas mums tuos pinigus padavė – tai buvo Andrius Tučkus, V.Landsbergio šešėlis ir jo dešinioji ranka . Dėl to mes pasipiktinome signatarės Nijolės Oželytės pasisiakymu televizijoje, kad tie, kurie susprogdino tą skulptūrą, buvo rusų agentai. O tai kaip tada pavadinti tuos, kuris per Tučkų užsakė ir sumokėjo už šį teroro aktą? Gal tai yra trigubas agentas, tas Vytautas Landsbergis? Todėl visų tų, kuriems ši skulptūra buvo brangi, aš labai atsiprašau.

Dar prieš metus buvo kreiptasi į prokuratūrą, išvardinant tik nedidelę dalį Vytauto Landsbergio nusikaltimų:


„Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl tęstinės teroristinės ir antivalstybinės veiklos

 

2018 m. kovo 21 d. Vilnius

 

Ilgus metus po Nepriklausomybės atkūrimo buvo dangstoma ne tik istorinė tiesa, bet ir vykdomos nusikalstamos veikos, piktnaudžiaujant tarnybinėmis padėtimis ir neteisėtomis įtakomis siekiant išsaugoti ar susigrąžinti prarastą valdžią. Deja, tai darė ir buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, padedamas jo bendrininkų.

 

2018-01-03 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime buvo paviešinta informacija (Žilvino Razmino ir Vytauto Šustausko prisipažinimai) apie teroristinės veiklos aktus (youtube.com/watch?v=90), kuriuos, prisipažinusiųjų vykdytojų ir tarpininkų tvirtinimu, užsakė buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, o užsakymus ir atlygį už šių teroristinių aktų įvykdymą jiems perdavė Vytauto Landsbergio padėjėjas ir talkininkas Andrius Tučkus, kiti nurodyti asmenys:

 

1. Skulptoriaus Broniaus Vyšniausko paminklo „Kryžkalnio motina“ susprogdinimas 1990-10-05 d. už 1000 USD atlygį.

 

2. Vytautas Šustauskas 2018-01-03 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime ir Vytauto Šustausko knygoje „Laisvė ir kraujas“ (Kaunas, Smaltija, 2006) paviešino informaciją, kad 1991 m. sausio 13 d. Lietuvos Aukščiausioje Taryboje savanoriai iš Panevėžio jam siūlė imtis sunaikinti 10 pagrindinių Vytauto Landsbergio politinių oponentų – A. M. Brazauską, K. D. Prunskienę, V. Beriozovą ir kitus. Ranka surašytame sąraše buvo nurodytos ne tik pavardės, bet ir vietos, adresai, kur šie asmenys gali slėptis.

 

3. 1993-07-31 d. prasidėjęs ginkluotų Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanorių maištas pakaunės Altoniškių miške, kuriems vadovavo Jonas Maskvytis, faktinis bandymas įvykdyti valstybės perversmą. 2000-10-02 d. Kauno apygardos teismas Joną Maskvytį nuteisė ketverių metų laisvės atėmimo bausme už neteisėtą šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų įsigijimą, laikymą ir realizavimą. 1993-10-30 d. netoli maištininkų stovyklos sodyboje nušauta Žaneta Sadauskaitė. Kaltu pripažintas vienas buvusių maištininkų Haroldas Valaitis. Pasibaigus savanorių maištui, buvo suimtas jo dalyvis Remigijus Kuršas. Jis pabėgo iš areštinės ir netrukus rastas iškritęs iš trečio aukšto.

 

4. 1994-11-06 d sprogdintas Bražuolės geležinkelio tiltas. Laimingas atsitiktinumas padėjo išvengti dviejų traukinių avarijų. Geležinkelio apsaugos būdelėje nusišovė buvęs maišto dalyvis Irmantas Ruplys.

 

5. 1996 m. Kauno SKAT rinktinės štabo pusrūsyje rastas nusišovęs štabo vyr. sandėlininkas Edmundas Simanavičius.

 

6. 1997-01-31 d. nužudytas Juras Abromavičius, tyręs pakaunės savanorių maištą. Šio nužudymo bylą tyręs prokuroras A. Marcinkevičius buvo nušalintas nuo tyrimo. 2007 m. gruodį Seimas balsų dauguma pritarė Seimo komisijos J. Abromavičiaus žūties aplinkybėms tirti išvadoms. Jose teigiama, kad „J. Abromavičiaus nužudymą galima vertinti kaip žmogžudystę, įvykdytą teroristinės organizacijos požymių turinčios grupės asmenų, kurie turėjo ir tebeturi ryšių su kai kuriais politinių Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių), Krikščionių demokratų ir buvusios Demokratų partijų tuometinės ir dabartinės vadovybės bei kitais šių partijų nariais“. Komisijos išvadose taip pat teigiama, kad J. Abromavičius buvo surinkęs duomenų apie savanorių maištą, Bražuolės tilto sprogdinimą. Prokuratūra tyrimą dėl J. Abromavičiaus nutraukė 2006 m. rugsėjį, konstatavus, kad J. Abromavičiaus žmogžudystę įvykdęs asmuo pats yra nebegyvas, o su konservatoriais susijusių įtariamųjų žmogžudystės užsakymu kaltei įrodyti nesurinkta pakankamai įkalčių, todėl bylos tyrimas sustabdytas.

 

7. 1997 m. vasarą maudydamasis nuskendo maišto dalyvis Rumšiškių kuopos vadas Kornelijus Rudauskas; mirė karininkas Gediminas Pulokas.

 

8. 1997-12-10 d. nusišovė Juro Abromavičiaus nužudymo bylos įtariamasis Vladas Grybauskas. 1998 m. Varėnoje nusišovė dar vienas Altoniškių miško maišto dalyvis Remigijus Kazokaitis.

 

9. Mūsų žiniomis, išsamia informacija apie nurodytas tęstines nusikaltamas veikas ir tyrimo rezultatais disponuoja LR VSD ir teisėsauga, tačiau dėl mums nesuprantamų priežasčių šioms baudžiamosioms byloms iki šiol neduodama eiga – bylos nepasiekė teismo net po to, kai 2007 m. gruodį Seimas pritarė Seimo komisijos J. Abromavičiaus žūties aplinkybėms tirti išvadoms.

 

10. Todėl yra pagrindas manyti, kad šios nusikalstamos veikos, mūsų nuomone, įvykdytos, visų pirma, Vytautui Landsbergiui ir jo bendrininkams siekiant susigrąžinti ir išsaugoti valdžią Lietuvoje, o jų tyrimui trukdyta ir tebetrukdoma naudojantis neteisėta įtaka teisėsaugai. Šias nusikalstamas veikas ir neteisėtą įtakojimą jų tyrimui bei bylų patekimui į teismą trukdantys asmenys tuo vykdo tęstines nusikalstamas veikas, siekdami išvengti savo baudžiamosios ir politinės atsakomybės dėl antivalstybinės ir teroristinės veiklos.

 

Dėl šių priežasčių, minimos nusikalstamos veikos laikytinos tęstinėmis ir neteisėtas įtakojimas teisėsaugai laikytinas sudėtine iki šiol tęsiama nusikalstama veika.

 

11. Šią informaciją patvirtina ir šiandien viešai paskelbta informacija (Atvira išpažintis: „Kryžkalnio motinos“ sprogdinimas - V.Landsbergio užsakymas“).

 

12. Yra pagrindas manyti, kad po šių teroristinių veikų užsakovų paviešinimo 2018-01-03 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime, siekiant visuomenės dėmesį nukreipti nuo šių faktų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2018-01-05 d. paskubomis ir be teisinio pagrindo nustatymo, be įrodymų ir be tarpžinybinės komisijos, kuriai vadovauja Algimantas Urmonas ir kuriai vienintelei įstatymų leidėjas suteikė teisę nustatyti faktą, ar asmuo slapta bendradarbiavo su buvusiomis TSRS slaptosiomis tarnybomis, sprendimų paskelbė slapta su TSRS KGB bendradarbiavusių asmenų sąrašus, į kuriuos be jokių įrodymų įtraukė ir labai žinomus jau mirusius Lietuvos asmenis: Donatą Banionį, Saulių Sondeckį ir kardinolą Vincentą Sladkevičių. LGGRTC vadovė T. B. Burauskaitė raštu mums patvirtino, kad tai ji padarė neįvardintų politikų spaudimu. Ši informacija identiškais tekstais su nurodymu, kad šie asmenys slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB, vienu metu buvo paskelbta visose pagrindinėse Lietuvos žiniasklaidos priemonėse.

 

13. Šias nusikalstamas veikas atlikę asmenys netiesiogiai jas patvirtino ir Zigmo Vaišvilos šmeižtu. 2018-03-15 d. LRT radijo laidoje „Studija 50“, laikas: apie 14-16 min.) Andrius Tučkus tris Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės narius, įskaitant ir Zigmą Vaišvilą, apšmeižė, nurodęs, kad KGB Lietuvos padalinio pulkininkas Česnavičius Sąjūdžio pirmuosius veidus Vitą Tomkų, Zigmą Vaišvilą ir Arvydą Juozaitį surinko į komandą LPS iniciatyvinėje grupėje. Tai taip pat patvirtina šiame pareiškime nurodytų nusikalstamų veikų tęstinumą, siekį jas nuslėpti ir apšmeižti Zigmą Vaišvilą dėl šių nusikalstamų veikų atskleidimo. Tai daroma įvykdant vis naujas, t.y. tęstines nusikalstamas veikas.

 

Dėl nurodytų priežasčių prašome Jus iš VSD, Seimo ir teisėsaugos institucijų išreikalauti mūsų nurodytą medžiagą ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nurodytų tęstinių nusikalstamų veikų, t.t. ir dėl trukdymo teisėsaugai jas tirti, tam naudojant politinę ir kitą neteisėtą įtaką, šmeižimo.

 

Tyrimą dėl ypatingos svarbos mūsų valstybei prašome organizuoti Generalinėje prokuratūroje“, - sakoma kreipimesi.

 

 

Komentarai   

+53 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-08-24 15:50
Mano supratimu, tai tik detalės. Pačiu didžiausiu nusikaltimu Lietuvos valstybei laikau SIGNATARŲ priimtą ir Vytauto Landsbergio 1992-07-09 pasirašytą ANTIKONSTITUCINĮ Seimo rinkimų įstatymą, kurio dėka sąrašiniai kgb ir kompartija neteisėtai užgrobė valdžią Lietuvoje. Tai yra tokiu būdu pasilikęs OKUPANTAS įsitvirtino valdžioje pagal NELYGIĄ rinkimų teisę.
http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-cekistiniai-rinkimai-lietuvoje/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9043:cekistiniai-rinkimai-lietuvoje&catid=31&Itemid=101

http://www.ekspertai.eu/cekistiniai-rinkimai-lietuvoje99404/
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-51 # Irmis 2019-08-24 21:47
1992m Lietuvoje pasirodo kgb agentu kurie vygde kompromata prieš V.Landsbergi,Lietuvos keletas kunigu atpazino savo zemiecius Laurie buvo uzverbuoti,jau AT buvo suiformavus komunistine dauguma Brazauskiniai,LAF,ir Taurus pazanga,net pogrodyje veikusi komunistu partita 1992m seimo rinkimuose ragino balsuot už tuos tautos iždavikus,bet komunistiniu ir kgbistine propaganda visa Kalte suverte V.Landsbergiui,Dieve Padek tautai isovaduot nuo tu izgamu kurie kurpia propaganda apie V.Landsbergi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # jeronimas 2019-08-24 16:31
Tai vyksta prokuraturoje sio pareiskimo tyrymas,ar gautas atsakymas,kad minetiems pareiskime asmenims buvo leidziama ir dabar nedraudziama vykdyti teroristinius aktus pries Lietuva???Kiek dar tas senas ozys dedule pils pamazgas ant Lietuvos zmoniu,pravardziuos zmones ,dergs kaimynines valstybes savo paciu srutom,apvagines valstybe,ir netgi organizuos tokiu nusikalstamu istatymu Lietuvoje kurime,kaip pavyzdziui islaptinti 75 metam tokiuos pat kaip jie ???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-51 # Irmis 2019-08-24 21:39
Kiek aisle dar pilau pamazgas ant V.Landsbergio stribe
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+40 # jeronimas 2019-08-24 22:51
Kiek tau metu ir ka gero nuveikei? kazkaip bandai plauti suteptus landsberginius mundyrus,bet nelabai sekasi.?? O kas liecia stribus,tai greiciausiai toks ir esi,ar bent stribo darbo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+31 # vladas lukosevicius 2019-08-24 17:57
Ar žinote kuo skiriasi prostitutė nuo supuvusio tarybinio žiguliuko ?
Pas žiguliuką pravažiuotą kilometražą gali atsukti atgal ......
O prostitutės aptarnautą kilometražą jau niekaip nesigaus atsukti atgal ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-38 # Irmis 2019-08-24 21:40
Esi pats komunistiniu prostitute
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # vladas lukosevicius 2019-08-25 16:26
O Pas tave koks aptarnautas tarybinių kotų kilometražas ?
Nesisteng , atsukti atgal neišeis ....
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-64 # Irmis 2019-08-24 21:37
Drižiau esi tarybine ižgama kuriam pragaro vartai atsidarysi pilnumoje,Bijok Dievo o ne Landsbergio šetone,gal tikiesi medalio iš Putino,kuola tau I subine melagi
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+42 # Atas 2019-08-24 22:27
Labai realu, kad geras brudas tas Lansbirbis, kad net dievas nenori jo pasiimti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+41 # Komentatorius 2019-08-25 09:35
Tokių nenori imti nei Dievas, nei Velnias...
Kam jiems papildomos problemos, rūpesčiai, išdavystės,...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # ligoniukui irmiui 2019-08-25 00:36
gražių paveiksliukų galerija:

liaudiesmenas.livejournal.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+43 # Albina 2019-08-25 09:37
Kodėl taip su mūsų Tėvyne nutiko? Ogi todėl, kad nuo pat pradžių buvo sukurtas precedentas su Lanzio "Turto grąžinimo” įstatymu, Lietuvos turto "prichvatizavimo" tikslu, toliau Leo ir tt ir tt.... o galiausiai debilizmo viešūnė - nepriklausomų (nuo sveiko proto) DURNIŲ laivas! Visi tada valdžiusieji gerokai "pasišildė" ir patapo milijonieriais, bei susirišo viena godumo virve. Toliau jau niekas nieko netyrė, nes nėjo tirti: ką betirtum galai grįžta į Adamkų, Lanzį, o dabar ir į Magnoliją - mūsų garsiuosius KGBistus. Vienintelę išeitį matau - atverti archyvus, kad visi sužinotų, kas taip nuvarė mūsų šalį ir ko dar galime tikėtis iš dar likusių įslaptintų, atidirbinėjančių KGBistų.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # jonas 2019-08-25 12:10
Trys banditai vienodi kaip is akiu lupti
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # VILIUS KAZĖNAS 2019-08-25 13:33
Nausėdoje aš matau tuščiai skambantį savim besigėrintį tuščia nulį, kuris rūpinasi tik savo įvaizdžiu. Sugebantis matyti tai nesunkiai gali įžvelgti nuotraukose, kuriomis užkišti visi laikraščių kampeliai. Jo kūno kalba labai iškalbingi , visur didelis pasitenkinimas savim. Manau, kad greitai jo tuščias marketingas, tuščias plepėjimas,tuščia arogancija, lankant bobutes ar kitaip pigiai bandant save išreikšti, tautai atsibos, tauta atsimerks ir pamatys, kad karalius nuogas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+23 # Pirmas blynas 2019-08-25 13:51
Iš gryno šūdo. To ir reikėjo tikėtis Nausėdos.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+27 # Ema 2019-08-25 13:34
Pakol žmonės rikiavosi gyvoj grandinėj, šitie rinkosi savo rezervate. Gal ir gerai, ką jiems veikti tarp mūsų?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Nu 2019-08-25 13:48
Kada tas K.U.R.V.A. ožys dvės?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+15 # Tu matai 2019-08-25 13:53
Va išrinkome nauja prezidentą Nausėdą ir iškart !!! Dingo korupcija. Verslažmogiai pradėjo mokėti mokesčius ir atlyginimus. Lietuva suklestėjo !!!! Ir Valiūnas pažadėjo nebevogti! :lol:
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Milda. 2019-08-25 13:54
Aha! :) Ir sriubos dar nedalina, ir makaronų nerankioja didelei daliai Lietuvos... Gal dar neliepė..? O gal dar nesibaigė Grybcės surankioti aruodai? :-)
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Antanas 2019-08-25 14:56
"Irmanatai", iš kokio pragaro esi paleistas?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+38 # vladas lukosevicius 2019-08-25 16:29
DAR PLINTA Lansbergizmo bacila Lietuvoje ,,, jau kuprota , dvokianti ir aplaužytais ragais ,,, bet klastinga ir begalo niekšinga .
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # Trigrašis tam Irmis 2019-08-25 23:06
Mano protas nesupranta,iš kur tokių ASILŲ,kaip, tamsta Irmis, atsiranda.Antras Minedas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # zenonas išpriekulis 2019-08-26 08:08
Jau G.Nausėda pradeda nebepatikti, bet manau išlauksiu šimtadienio?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-17 # Stanislovas 2019-08-26 16:33
Geriau nelauk, nes kelnes prišiksi...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+26 # Milda. 2019-08-26 12:28
Kalbama,kad Rolandas ValiŪnas yra Dalios Grybauskaitės giminaitis. Todėl ir jo advokatų kontoros LAWIN (tuo metu) darbuotojas Vitas Vasiliauskas tapo D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovu per 2009 m. prezidento rinkimus. Po to Vasiliauskas gavo už tai kaip dovaną Lietuvos banko vadovo postą. Tai yra viena vagių šutvė , išvogusi Snorą, Ūkį , per Paskolą ir Independensą apvogę Lietuvą. Su Grybauskaitės ir Landsbergio "kerų" įtaka ir Bronislavas Lubys nuo dviračio Druskininkuose "nuvirto". Per šio nusikalstamo susivienijimo šalies griovimo laikotarpį ir jų organizuotą prokurorų, teisėjų, advokatų ir antstolių nusikalstamą susivienijimą , jau iš Lietuvos 1 000 000 žmonių emigravo! Tai yra brudų brudai! Kinijoje jie senai būtų sušaudyti!!!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # jeronimas 2019-08-26 14:35
Geriau butu tike ne uz rankos dedule laikyti,bet pakelti i virsu nusmukusias kelnes.?? Matyt prikrauti pampersai nutrauke zemyn,todel vaizdelis protivnas.kaip bomzas islindes is konteinerio,susiglamzes,apsmukes,tikrai shudinas vaizdelis.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+20 # Aktyvus visumininkas 2019-08-26 16:35
Vakar apsilankėme Grūto parke: stovi "Kryžkalnio motina" ant kalvelės kaip niekur nieko. Papėdėje pora asilų ganosi, užsieniečiai turistai su jais fotografuojasi .. Nustebino vienok. Pasiklausiau prižiūrėtojo kaip tai suprasti, sako - "Ai, pavadinom juos dviejų garsių teroristų vardais: vieną Razminu, kitą Šustausku ... tai dabar ir neatsiginti interesantų, baisiai populiarūs patapo".
Vatinukams apsilankyti rekomenduoju - šnapsas tarybiniame restorane tiesa šiltas, tefteliai aliuminio lėkštėse kaip ir visa kita užkanda Š kablelis Š, bet užtat tokie patys kaip prie rusų ... Mokesčio už fotografavimasi su asilais kol kas dar nesusiprato rinkti, tad paskubėkit :)))
Linkėjimai iš Druskininkų !
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Komentatorius 2019-08-26 17:29
Begėdžiai...
Bet kuris tikras asilas tikrai protingesnis ir už Šustauską, ir už Razminą...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+18 # CiTaiBent 2019-08-27 10:27
"Nuvykome prie paminklo „Kryžkalnio motina“ net nepasiėmę kopėčių. O paminklas, regis, buvo 13 m aukščio. Ž.Razminas užsliuogė aukštyn ir pritvirtino miną. Nespėjome pasitraukti, kai išgirdome sprogimą ir virš galvų pasipylė skeveldros. Kritome ant pilvų, kad apsisaugotume. Atsisukome ir pamatėme, jog mina tik skylę paliko toje vietoje, kur buvo skulptūros užpakalis. Bet pats postamentas nė nepajudėjęs. Grįžome į Šiaulius. Iš ten atsivežėme 30 kg sviedinį nuo minosvaidžio. Atsivežėme malkų, prikimšome jų į minos paliktą skylę užpakalyje, įdėjome sviedinį, sumaišėme benziną su dažais, sudaužėme butelį ir padegėme. Gražiai liepsna šliuožė, o mes, paėję šalin, laukėm. Staiga, paminklas apsigaubė dūmais ir pasigirdo duslus sprogimas. Prasisklaidžius dūmams pamatėme kaip paminklas linksta veidu žemyn, bet nepasiekęs žemės atsitiesia".
Čia tai bent ! Grosteroristų šurmulys turėjo nugriaudėti per visą Lietuvą :))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Aktyvus visumeninkas 2019-08-27 17:10
Na taip, kas galėtų paneigti, kad visą gūdžią šaltą 1994 m spalio mėnesio naktį du teroristai: Žilviniokas (su 30 kg bomba dantyse) ir Vytukas (pilmonis kelnėmis malkų ir buteliu dažyto benzo) apsikabinę paminklą be kopėčių sliuogė į 13 m aukštį, turėdami kilnų tūkstančio žalių vertą tikslą :)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # popas 2019-09-11 12:47
Durniau Driziau, gi rasei, kad konservatoriu era baigesi :D
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # E.B. 2019-09-11 14:09
Ne visada literatūra ir menas yra visuomenės sąžinė ir sielos veidrodis. Tikrajam gyvenimui be melo ir laisvei, pasirodo, visada trūksta drąsos ir pinigų. Viskas genuose, ponai ir ponios, nelaisvė juk buvo mūsų namai. Ir mes sugrįžom.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # jo 2019-09-19 09:42
jis jau ne pagrindinid ir ne vienas teroristas
dabar metodai kiti-pasigilinkime i patirtis,kurios vyko po Kryzkalnio
ta veikla dabar pereme valstybines institucijos pilnai,kartu su "teisetvarka"
ar mazai jusu teismuose,psichiatrinese,anstoliu globoje ir visur kitur
ten buvo tik viesieji rysiai del kariuomenes isvedimo ir tt
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti