N.Venckienės tėvai prašo prezidento užtikrinti jai sąžiningą teismą Lietuvoje

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (4 Votes)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI JE GITANUI NAUSĖDAI

VIEŠAS KREIPIMASIS

Nuo Vytauto ir Laimutės Kedžių

Garliava, Teleičių kaimas, Klonio g.

 

2019-08-17

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente,

matydami Jūsų neabejingumą nuskriaustiems žmonėms ir kilnų norą jiems padėti, mes, Vytautas ir Laimutė Kedžiai, kreipiamės į Jus su viešu prašymu, norėdami tik vieno – PADĖKITE.

Šiandien, 2019 metų rugpjūčio 17 dieną, sukaks 87-as mėnuo, kai mūsų gyvenimas sustojo ir pasisuko neįtikėtina linkme. Visą gyvenimą buvome ir esame dori, teisingi ir sąžiningi žmonės. Visą gyvenimą sunkiai dirbome, dora, teisingumas ir moralė nuolat buvo mūsų šeimos kertinis akmuo. Tačiau, nepaisant  to, šiandien esame nuskriausti. Labai nuskriausti - ilgus metus mes buvome lėtai, kankinančiai ir sekinančiai persekiojami mūsų valstybės teisėsaugos institucijų, kol galų gale buvome paversti daug kartų teistais „nusikaltėliais“ už sunkiai protu suvokiamus„nusikaltimus“.

Buvome nuteisti tik todėl, kad kantriai ieškojome teisingumo ir stengėmės apsaugoti, apginti savo anūkę Deimantę Kedytę. Mūsų mylima anūkė 2012 m. gegužės 17 dieną buvo smurtu išplėšta iš savo gimtų namų ir, klykianti iš nevilties, atiduota motinai, kurią, kaip ir jos įtakingus draugus, pati mergaitė kaltino sunkiais nusikaltimais. Mūsų sūnus Drąsius – nužudytas. Mūsų dukra Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Seimo narė, kuria pasitikėjimą išreiškė šimtai tūkstančių piliečių, išrinkdami ją į Seimą, šiandien LR teisėsaugos prašymu yra kalinama svetimoje šalyje, nes iš savo Tėvynės buvo priversta bėgti dėl neadekvataus teisėsaugos institucijų persekiojimo bei iškilusio realaus pavojaus jai ir jos sūnui, mūsų anūkui. Praradome viską, ką turėjom brangiausio.

N.Venckienei, dar būnant Lietuvoje, ne vieną kartą buvo grasinama susidorojimu ir net realiai pasikėsinta į jos gyvybę, atsukant automobilio rato varžtus. Tačiau teisėsaugai tai pasirodė visai nereikšmingi faktai. Negana to, valstybės apsauga buvo paskirta ne žmogui, kuriam gresia realus pavojus, o dukrelės kaltinamai motinai. Dabar gi, praleidusi pusantrų metų Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjime dėl Lietuvos prokuratūros kaltinimų, N.Venckienė grąžinama atgal į Tėvynę – ta dingstimi, kad ji savo teises galės apsiginti ir čia. Tačiau kaip apsiginti šalyje, kurioje teisėjai jau areštuojami net ne po vieną, o po kelis, kartu su jiems, kaip įtariama, kyšius nešusiais advokatais?  O valstybės užtarimo, tiesos ir teisingumo ieškoję žmonės, buvo patys paversti nusikaltėliais – taip nutiko mūsų šeimos nariams ir tiems neabejingiems žmonėms, kurie mus palaikė. Tai baisus teisingumo pažeminimas – atgręžti įstatymo galią prieš tuos, kurie ieško teisybės, kurie neužsimerkia prieš kitą žmogų užklupusią bėdą, ir tuo pat metu palikti nenubaustas tikruosius kaltinininkus.

Per tuos septynerius metus, mes, daug skausmo ir vargo patyrę žmonės, labai nusivylėme Lietuvos teismais bei prokurorų veikla. Visose su mūsų anūkės likimu susijusiose bylose šmėžuoja tų pačių teisėjų, prokurorų, tyrėjų pavardės. Sutapimas? Esame tikri, kad ne. Mūsų valstybė vis dar gyvena „telefoninės teisės“ sąlygomis, o mes esame bejėgiai tam pasipriešinti. Juk Jūs turbūt suprantate, kad mes niekuomet nerašytume šio Kreipimosi, jei būtų bent mažytis pagrindas tam, kuo esame kaltinami – lygiai kaip mūsų dukra Neringa ir sūnus Drąsius niekuomet nebūtų rašę šimtų pareiškimų ir skundų į įvairias institucijas, jei patys būtų buvę nors kiek kalti. Jei žmogus yra įpratęs negerbti įstatymų, jis niekada nežengs teisiniu keliu, o problemas spręs kitokiais būdais. Mūsų šeimos nuoseklus siekis pasiekti teisingumą teisinėmis priemonėmis, neprivertė atsikvošėti teisėjų ir prokurorų, kurie nutarė, kad  mūsų sūnus tyčia išsigalvojo pedofiliją ir dėl to dar ir nušovė du žmones. Ar įmanoma įsivaizduoti didesnį absurdą – kad žmogus griautų savo gyvenimą dėl paties tyčia prasimanytų dalykų? Atrodytų, sveiko proto žmogui tai net negalėtų ateiti į galvą, bet Lietuvoje šis absurdas jau yra pagrindinė ir teismų įteisinta versija.

Iki šiol liko daug neatsakytų klausimų. Kas atsakys į klausimą, kodėl pedofilijos faktas nebuvo tiesiogiai nagrinėjamas tam skirtame procese, kviečiantis visas suinteresuotas puses, jų liudytojus, ekspertus, o buvo gudragalviškai atmestas visiškai kitoje byloje, nagrinėjusioje  pomirtinės garbės klausimą? Sako, kaltinamasis žuvo, todėl vaiko tvirkinimo byla buvo nutraukta. Tai kodėl ją vistiek nagrinėjo? Ir priėmė sprendimą, remdamiesi vien subjektyvia teisėjo A.C. nuomone apie vaizdajuostę ir neva „ištrintą“ mūsų anūkės atmintį? Mes, jos seneliai, už šito matome nesąžiningumą ir teisėsaugos manipuliavimą procesinėmis teisėmis. Tik be mūsų tai, deja, niekam nerūpi. Ir tai, deja, tik vienas iš daugelio nesusipratimų visoje mums, mūsų artimiesiems ir mus palaikusiems žmonėms mestų kaltinimų virtinėje.

 

Ir vis dėlto, nors ir apkaltinti, be kaltės nuteisti, nors ir viešai pažeminti visuomenės akyse, mes vis dar neprarandame paskutinės vilties kibirkštėlės, be kurios nebūtų įmanoma gyventi toliau. Mes vis dar tikime, kad sąžinė, moralė, teisingumas, gėris mūsų Tėvynėje nėra sunaikinti galutinai. Ir kad joje, tarp aukštų pareigūnų, yra ir sąžiningų bei teisingų žmonių, kurių pastangomis teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos.

Todėl, stengdamiesi neprarasti vilties ir giliai išgyvendami dėl savo dukters saugumo, Jūsų, kaip valstybės vadovo ir mūsų teisių garanto, prašome:

- Pasirūpinti, kad mūsų dukra Neringai Venckienei būtų visiškai užtikrintas jos saugumas tiek kelionės į Lietuvą, tiek ir buvimo Tėvynėje metu. Mes ir taip jau netekome tiek, kad galėtume ištverti dar ir antrojo vaiko netektį.

- Numanydami, koks pavojus mūsų dukros gyvybei gali kilti laisvės apribojimo vietose, ypač prašome Jūsų pasinaudoti savo galiomis tam, kad jai nebūtų taikoma kardomoji priemonė - sulaikymas. Manome, kad jos asmens dokumentų poėmis šiuo atveju būtų pakankamas žingsnis, užtikrinantis jos buvimą Lietuvoje ir bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis.

- Prašome garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą. Šito prašydami, mes nesiekiame jokių privilegijų – mes tik norime, kad mūsų dukra būtų teisiama pagal civilizuotam pasauliui būdingas taisykles, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose tarptautinės teisės aktuose, kuriems yra pritarusi ir mūsų valstybė. Priminsime, kad ligi šiol Lietuvos teisėsaugos veiksmai tarptautinei teisei neretai prieštaravo (pvz., paskelbiant ją be teismo kalta, taikant jai dvigubus standartus, ir pan.). Tai mums ir kelia didžiulį susirūpinimą, kad viskas pasikartos ir vėl.

- Prašome Jus užtikrinti, kad, teisiant N. Venckienę, nebūtų manipuliuojama procesiniais veiksmais kurios nors iš proceso šalių naudai (kaip tai buvo daroma ligi šiol), kad nebūtų kviečiami tik vienai pusei parankūs liudytojai, nebūtų remiamasi tais iš jų, kurie vienose bylose apie tuos pačius įvykius liudijo viena, o kitose – jau ką kita, ir, kad nebūtų atliekami kiti su bešališko ir teisingo teismo principais nesuderinami veiksmai.

- Užtikrinti, kad mūsų dukrai N. Venckienei nebūtų primesti nauji kaltinimai, kurie nebuvo pateikti JAV ekstradicijos byloje. JAV teisėsauga atmetė daugybę Lietuvos pareigūnų N.Venckienei inkriminuotų kaltinimų: iš 32 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų Jungtinių Valstijų prokurorai paliko vos 4. Tai liudija mūsų teisėsaugos nekompetenciją arba galimai pašalines įtakas, kurios ir lemia kaltinimų skaičiaus augimą. Net ir likę 4 kaltinimai taip pat yra abejotini, pavyzdžiui, vienas iš jų – pasipriešinimas policijos pareigūnui, tačiau su jį neva patvirtinančiu vaizdo įrašu visa apimtimi nebuvo leista susipažinti net Seimo nariams reikalaujant. Tai atskleidžia galimą dirbtinai kuriamų kaltinimų fabrikavimą.

- Prašome garantuoti, kad N. Venckienės teismo procesas (jei bus nuspręsta jį rengti) būtų viešas, atviras ir skaidrus ir kad jame galėtų dalyvauti visi to norintys. Taip pat prašome, kad visuomenė bei žiniasklaida galėtų stebėti teisėjų atrankos į šią bylą procesą.

- Ir paskutinis prašymas – labai norėtume su Jumis susitikti asmeniškai ir atsakyti į klausimus, kurie Jums galbūt iškils.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, skirtą šiam raštui.

Pagarbiai

Laimutė Kedienė

Vytautas Kedys

Peržiūros: 1975

Komentarai   

+46 # Pilietė SS 2019-08-19 10:05
Dabar jau pamatysime kokį prezidentą turime. Labai nesinori tikėti, jog Nausėda - tai Grybauskaitė 2.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # aga 2019-08-19 11:21
pamatysim kaip viskas liks kaip ir buvo,nes pas taip vadinamas prezidentas yra tik etikete ir daugiau nieko,ir zmogus turetu buti kovotojas,o koks kovotas gali buti plastelinas...nera jokiu vilciu ,kad kas nors pasikeis,nes jau nuoseda parode save vokietijoje kur prase vokieciu testi rusams sankcijas,o juk net putinas pasveikino ji su siom pareigom ,o jis neapsiles koju jau nusivadovauja,beje patys vokiecia nustebe tokiu akibrokstu,ka darysi vergo mentalitetas jo neistrinsi,buvo ir lkiom tarnai tik kolonizatorius pasikeite...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+29 # Atas 2019-08-19 19:59
gerai ir daro Kedžiai, kad dar nenuleidžia rankų, dar turi jėgų kreiptis net į prezidentą, nesvarbu, jei tai tebus gal šauksmas tyruose , o gal įsitikinsime, kokį prezidentą turime
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+53 # Antanas 2019-08-19 11:23
Vienintelis Lietuvos pilietis kuris drąsiai gina skriaudžiamuosius tai Redaktorius Aurimas Drižius. Ačiū jums nepabūgusiam vilkiko smūgio ir stebuklingai vėl stovinčio Tiesos kelyje.Pagarbiai Antanas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-19 # Vilkikas 2019-08-19 19:56
Vo kaip - Vienintelis Lietuvos pilietis kuris drąsiai gina skriaudžiamuosius tai Redaktorius Aurimas Drižius :)))
Tai kad tuntai tokių gaidžiu su savo kašikais Lietuvos keliais lakioja naiviai manydami, kad gali pasigalynėti su sunkvežimiu - vienas vargas su jais, bent posūkius lenkdami rodytu :(
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-2 # to vilkikas 2019-08-20 10:05
kas jaui kalbetu tik ne vaizduojantis save didelius specialistus dejau as skersa ant tokiu specialistu kaip tu snargletas furiste,nesk knysle is cia ir nepisk proto jei jau tau gamtA SUPISE
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-18 # matomai 2019-08-19 13:50
Neringai daris spaudima ,kad ji suklaidinta brolio Drasiaus buvo , isgalvota "pedofilija" pripazintu...o jei neprisipazins ,kad pedofilijos nebuvo gaus 10 metu kolonijos
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Arvydas Brunius 2019-08-19 14:40
Is mano patirties cia Lietuvoje sudinas meslas ne teisejai manau ne visi bet daug stibvaikiu kad ir tas is Strasburo su barzda kurio tevas buvo stribu ministras o jis posta paveldejo!is komunegu!
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-6 # na gal gana 2019-08-20 10:08
jau tu atsibodai su tom ligotom mintim,tai tau stribvaikiai tai tau bibvaikiai na kad ir pavizdys tavo sventa amerika na ir parves Neringa ir ka cia vel strybvaikiai kalti,senas tu esi idijotas
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # jeronimas 2019-08-19 14:43
Kad nebutu isviesintas visas pulkas valdzios vaikp-u,teisine sistema padare .Ir panasu viskas jau baige nutylti.Bet kazkam neislaike nervai,ar tiesiog prastas NEteisingumo organizatorius prisimine Venckiene.O gal tiesiog sugalvojo su ja susidoroti?? Tai pamatysime ateityje.Bent kol kas tiketis teisingo bylos sprendimo Venckienes atzvilgiu ,manau,beprasmiska.Juk atleidimas keletos apnaglejusiu sutanotuju ir grandinem apsijuosusiu izuliausiu aferistu ,su teisingumu valstybeje ,menkniekis?? Garliavos "teisingumas" tik parode ,kokio lygio Lietuvoje veikia vaikpi--ai,kad netgi teismai tampa guminem lelytem.Naujas Prezidentas pradejo teisingumo sistemos pertvarka,bet argi galima tiketis tikros pertvarkos,kai netgi teismu vadovai ,del savo nesvarios praeities,neturi ne menkiausiu galimybiu saziningai tarnauti Lietuvos teisingumui??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+19 # Aktyvus visumeninkas 2019-08-19 15:29
Kad nebutu isviesintas visas pulkas valdzios vaikp-u drąsieji padarė beveik viską, bet panašu prastam NEteisingumo organizatoriui pasirodė to maža ar nervai neišlaikė - tad kad niekšiškų pedofilų sąrašas su visais irodymas jokiu būdu neiškiltų į viešumą į kovą metamas paskutinis rezervas - ašarojantys senukai :(
Rezultatus pamatysime ateityje, bet tai matant peršasi nelinksma išvada - pačių drasiausiujų violetinių kovotojų už Teisybę tikėtis pirmose gretose tikriauisiai beprasmiska :((
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # vyte 2019-08-19 16:05
as tai nelabai suprantu,kokio dar zmonem matymo reikia,kad isitikinti ka jie isrinko.....Tas buvo aisku jau rinkimines kompanijos metu.Kas tiem lietuviam yra,ypac jauniem zmonem?Ka jiem ikisa i burta,ta jie rija.Ir koncertus rengia padekai uz smegenu plovima.Tai zmogus be SAVO nuomones ir be tvirto stuburotAI AISKIAI PARODE VIZITAS I VOKIETIJA.Kam tarnauja........?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+14 # Atas 2019-08-19 19:50
kas čia per galvočius, tesugebantis kritikuoti ,,ką jie išrinko..." o tai ką buvo galima išrinkti, gal tą mėntą, palaiminusį Kedytės likvidavimą, o gal tą senmergę ...ytę?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # kas mūsų laukia? 2019-08-19 20:02
gražių paveiksliukų galerija:

liaudiesmenas.livejournal.com
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # janutiene 2019-08-19 20:26
Zinant ,kad Nauseda draugas su Adamkumi tiketis postumio sioja byloje beprasmiska...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # Misteris 2019-08-19 20:40
Reiktų prašyti,kad šią bylą tirtų iš naujo TARPTAUTINĖ TYRĖJŲ GRUPĖ nuo pat pradžių.
Apklausiami turėtų būti visi išlikę gyvi tyrėjai ir prokurorai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # Dėmesio 2019-08-19 20:46
GAIŽAUSKAS tapo SNGK vadovu.Tai gera naujiena KEDŽIAMS.Dabar jis prieina prie visos ŽVALGYBINĖS info.Ne veltui prasidėjo prieš jį LRT ir visos puvėsienos puolimas.
Prašykite Arkangalą MYKOLĄ suteikti šiam vyrui sveikatos ir Dangaus apsaugą nuo susidorojimo.Susiklosčius palankioms aplinkybėms, jis gali perversti monadą.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+5 # Arkangalas MYKOLA 2019-08-20 00:13
GAIŽAUSKAI ! Gavai aukštą postą prie lovio, tad kuo skubiau išgauni iš Drąsiosios tetos visų LR pedofilų klano narių sąrašą su irodymais ir nedelsiant nepaviešinsi ... antraip nebus tau Dangaus palaiminimo, ir neregėsi Amžinosios karalystės !!!
SUPRATAI GAUŽAUSKAI ????
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+13 # zenonas išpriekulis 2019-08-20 10:45
Įsidėmėkit: valstybės apsauga yra skiriama tik saviems sistemos darbuotojams ir jų oficialiems įslaptintiems bendrams.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # Verdiktas 2019-08-21 11:21
Tas ,kas pasityčiojo iš ARKANGELO MYKOLO,sulauks tokios KARMOS ,kad inkš kaip ŠUNIUKAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-08-23 16:41
Čekistų okupuotoje Lietuvoje sąžiningas teismas NEĮMANOMAS.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti