Seimo nario Petro Gražulio atsiliepimas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.13 (4 Votes)

Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai tyrimo komisijai dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo laisvę
Pirmininkui Petrui Valiūnui

PRANEŠIMAS
2019 06 19
Vilnius

Atsakydamas į 2019 m. birželio 11d. LR generalinio prokuroro kreipimąsi į Seimą, dėl Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ir kitaip suvaržyti jo laisvę, teigiu, kad man norimi pareikšti įtarimai, kai mano veiksmuose nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. vasario 13 d. yra požymiai nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, yra neteisingi ir  neatitinka tikrovės.
Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00012-16 medžiagos dokumentuose esančių duomenų visuma, nutraukti ikiteisminiai tyrimai pagrindinių įtariamųjų Jono Miliaus ir Patricijos Pachomovaitės atžvilgiu, leidžia pagrįstai abejoti, kad aš, Petras Gražulis, padariau pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 228 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą. 


Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros rašte Lietuvos Respublikos Seimui minimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Vilniaus valdybos atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 222 straipsnio 1 dali, 226 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dali, 227 straipsnio 1 dali, imperatyviai suponuoja nuomonę, kad visose šių nusikalstamų veikų padaryme yra kaltinamas vienas asmuo, Petras Gražulis. Tai yra klaidinanti, šališka ir tikrovės neatitinkanti informacija.


nei vienos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Pateikiama abstrakti ir jokiais faktais nepagrįsta informacija, iš kurios neaišku ar
įvyko koks nors susitikimas, su kuo įvyko, kas aptarta. Skelbiamos tik prielaidos dėl galimai
įvykusio susitikimo, su galimai nustatytu asmeniu, su galimai nustatyto pokalbio turiniu: „ P.
Gražulis, siekdamas, kad bendrovei UAB ,,Judex" dėl pažeidimų nebūtų uždrausta
eksportuoti produkcijos į Rusiją ir Baltarusiją. Kartu su bendroves UAB ,,Judex" komercijos
direktore P. Pachomovaite, 2015 m. liepos 8 d. (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu
laiku) nuvyko į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu
nenustatytose vietose) ir kreipėsi į Rusijos Federacijos veterinarines ir fitosanitarines

priežiūros federalines tarnybos Kaliningrado srities vadovą Andrejų Ivanovą bei su juo
susitarė, kad A. Ivanovas veiks bendroves UAB ,,Judex" interesais.“
LR Seimui atsiųstame rašte, nurodomos prielaidos, kad galimai aš, Petras Gražulis, iš
UAB ,,Judex" siekiau turtinės naudos ir ją galimai gavau, yra neteisingos. Teigiama, kad aš,
galimai gavau neatlygintinai naudotis iš UAB ,,Judex" automobilį Lexus, valst.nr. HRS697,
taip pat galimai neatlygintinai gavau iš UAB ,,Judex" turtinės naudos naudodamasis UAB
,,Judex" kuro kortelėmis ir kad UAB ,,Judex" galimai pirko man kelionių bilietus.
Atsakydamas į šiuos nepagrįstus kaltinimus, atsakingai pareiškiu, kad nuo 2008 iki
2016 metų, automobilius nuomodavau iš vienos ir tos pačios įmonės, SIA Dozhas. Per minėtą
laikotarpį buvo sudarytos trys automobilių nuomos sutartys: 2008 m. gruodžio 1d.
(Nr.08_12_01), 2012m. balandžio 30 d. (Nr.12/14/30-1) ir 2015 m. sausio 5 d. (Nr.15/01/05-
1). Tarpusavyje buvo sudaryta ir daugiau sutarčių. Per visą nuomos laikotarpį man buvo
nuomojami įvairūs lengvieji automobiliai, kiekvieną mėnesį buvo išrašomos PVM sąskaitos
faktūros, kurias kas mėnesį apmokėdavau. Automobilių nuoma buvo apmokama iš
kanceliarinių LR Seimo nario lėšų, todėl per visą nuomos laikotarpį, kas mėnesį, nuoma buvo
mokama iš mano asmeninės sąskaitos, visos sąskaitos faktūros ir sutartys, visada laiku buvo
pateikiamos LR Seimo kanceliarijai. Į nuomos kainą taip pat įtrauktas ir tam tikras sutartyje
numatytas kuro kiekis. PRIDEDAMA.
Kaltinimai, neva aš gavau naudą iš UAB ,,Judex", kur Patricija Pachomovaitė,
būdama mano padėjėja ir UAB ,,Judex" komercijos direktorė, pirko mano pavedimu galimai
neatlygintinai bilietus man ir kitų asmenų naudai, taip pat yra nepagrįsti, kadangi visas
išlaidas reikalingas užsakyti kelionės bilietus padengdavau iš asmeninių lėšų perduodamas jas
P.Pachomovaitei. Kad ji būdama UAB ,,Judex" komercijos direktore, kartais užsakydavo
kelionės bilietus už įmonės pinigus man nebuvo žinoma. Panaudotas UAB ,,Judex" lėšas, ji
visada grąžindavo jas į bendrovės sąskaitą su visais lydimais buhalterinės apskaitos
dokumentais. Minėtų įvykių ir veiksmų tikrumą patvirtina Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos specialistų išvados Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70, 04/10-2-20-2511.
PRIDEDAMA.
Taip pat pažymiu, kad įtarimai, kurie pateikti ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-
16, ir pareikšti Jonui Miliui dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, prekybos
poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 222
straipsnio 1 dalį, 226 straipsnio 1 ir 2 dalis, 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 1 dalį yra
panaikinti ir ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1
punktu, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas:
kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
PRIDEDAMA.
Ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 Patricijos Pachomovaitės atžvilgiu taip pat
nutrauktas, kadangi nepasitvirtino įtarimai dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos
tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 226 straipsnio 1
dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, kadangi vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu
P.Pachomovaitė nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo
požymių. PRIDEDAMA.

Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą
P.Pachomovaitės atžvilgiu, yra aiškiai išdėstoma, kad „ .. byloje negauta duomenų, kurie
leistų tvirtinti, kad P.Gražulis turtinę naudą gavo kaip atlygį už pageidaujamą valstybės
tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus.
Byloje negauta duomenų kad P.Pachomovaitė pasiūlė, pažadėjo, susitarė ar P.Gražuliui
turtinę naudą davė siekdama, kad P.Gražulis pasinaudodamas savo įtaka valstybės institucijai
ir jos tarnautojams, juos paveiktų, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami
įgaliojimus“.
Akivaizdu, kad man bandoma inkriminuoti baudžiamą veiką, kurios vienas žmogus
įvykdyti negalėtų. Kyla pagrįstas klausimas prieš ką aš piktnaudžiavau tarnybine padėtimi
arba prieš ką esu viršijęs įgaliojimus, jei pagrindiniams įtariamiesiems nutraukti ikiteisminiai
tyrimai jų atžvilgiu, nes jie nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių.
Prokuroro Evaldo Pašilio kreipimesi teigiama, kad didelės neturtines žalos patyrė
valstybė, tačiau reikia pabrėžti, kad žala atsiranda įvykdžius nusikaltimą. Nusikaltimas yra
baigtas tik tada, kai faktiškai atsiranda nusikaltimo padariniai. Didelės žalos darymą
valstybei, kaip piktnaudžiavimo padarinių požymį apibūdina trys elementai: subjektai,
kuriems gali būti padaryta žala, žalos pobūdis, žalos dydis. Atsižvelgiant į tai, yra būtinas
objektyvusis požymis, o tokio požymio nebuvimas yra kriterijus, leidžiantis atriboti
baudžiamąją atsakomybę. Jeigu piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, jeigu viršijami
įgaliojimai, tačiau šiais veiksmais nepadaroma žalos arba žala nėra vertintina kaip didelė,
tokie veiksmai negali būti laikomi nusikaltimu. Už tokius veiksmus galima kitokios rūšies
atsakomybė (drausminė, o kai kuriais atvejais ir administracinė), o baudžiamąja teisine
prasme tokia veika nebaudžiama. Be to, būtinas ir priežastinis piktnaudžiavimo tarnybine
padėtimi arba įgaliojimų viršijimo ir didelės žalos ryšys.
Reikia paminėti tai, kad piktnaudžiavimo normoje įtvirtinti nusikalstamos veikos
sudėties požymiai yra abstraktūs ir kelia nemažai neaiškumų, palieka daug laisvės
interpretacijai ir galimam piktnaudžiavimui. Neapibrėžta aplinkybė yra galimo politinio
susidorojimo įrankis.
Reikia konstatuoti, kad kreipimesi, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios
išdėstomos nutraukiant ikiteisminius tyrimus J.Miliaus ir P.Pachomovaitės atžvilgiu taip pat
finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistų išvadose Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70,
04/10-2-20-2511 nėra nusikaltimo sudėties ir nėra padaryta įtariama veika numatyta BK 228
straipsnio 2 dalyje. Taip pat nėra subjektų kam padaryta žala, nėra žalos pobūdžio ir žalos
dydžio.
Šį prokuroro kreipimąsi prašau laikyti kaip dalį politinio persekiojimo nukreipto prieš
mane kaip asmenį ir LR Seimo narį. Atskleidus ir paviešinus, vadinamo „tulpių pašto“
archyvą, tikrai rastumėte Prezidentės D.Grybauskaitės reikalavimą generaliniam prokurorui
E.Pašiliui iškelti man baudžiamąją bylą, už mano nuolatinę kritiką jos atžvilgiu.

Petras Gražulis

Peržiūros: 2795

Komentarai   

+41 # Antanas 2019-06-26 17:16
Sveikinu Petrą Gražulį su pergale.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+33 # jeronimas 2019-06-26 17:34
ik reiktu pamineti perkreipta snuki landsberginio telioko,kuris issityciojo paskutineje kalboje is seimo.issityciojo atvirai ir gedingai,gal net nusikalstamai.ir jokios reakcijos nei is etikos nei is kitu dorovingu seimo clienu iki siolei nesulauke.Gal karbauskis negirdejo ka pasiule seimui dinastinis anukas?? Ar tai ne patycios is seimo ir valstybes???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+17 # jeronimas 2019-06-26 17:37
Ir darklausimas seimo nariams.Ar dera seimo saugumo komiteto pirmininkui atvirai meluoti is seimo tribunos?? Ar ten leidziama kalbeti nesamones,netgi mela??Nejau seime nelike jokiu sanitaru higienistu,kurie ivertintu aukstas pareigas uzimancio "pono" mela,arba bent jau netiesa sakanti ir klaidinanti seimo narius???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # zenonas priekuliškis 2019-06-26 18:47
Patį prokur orą Pašilį senai laikas teisti, kad ir už nusikaltimų slėpimą, fabrikavimą. Galiu duoti nepaneigiamus įrodymus - faktus. Savo parodymų neatsisakysiu. Lietuvoje jokio teisingumo nėra, yra tik teisininkų klanas. Mano tel. 8 662 33770.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+21 # zenonas priekuliškis 2019-06-26 18:52
Labai gerai Jeronimas pastebėjo "teliuką", visiškai pritariu, jo vieta tvartelyje pas gentainius.Gėda buvo žiūrėti ir klausyti "teliuko" pasisakymo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+22 # Atas 2019-06-26 22:13
Nors šį kartą seimas pasielgė pasielgė principingai ir protingai (nors irgi tik per plauką), kad neatidavė šakalams draskyti Gražulio, nes aiškiai nėra už ką, kitaip vėl būtų įvykęs dar vienas politinis susidorojimas. Kad gi taip kažkada su Venckiene būtų buvę pasielgta...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-18 # G. Ražulis 2019-06-27 11:07
Visišku idiotu gerb Petriukas prisimeta tikrai talentingai, kai reikia tai irodyti prieš kameras rodosi su ugnele: tai pasisriūbaudamas apsipila graudžiomis nevilties ašaromis, tai nepalaužiamas kovotojas už tradicinę šeimą :) ir skanius koldūnus ... taip pastato reikalą, kad kažkaip net nepatogu tokio neįgalaus tautiečio klausti apie gautus kyšius :))
Labai nedurnas mūsų seimūnas, savo naudą gaudydamas :)))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # Aktyvus visumeninkas 2019-06-27 11:40
Būtu durnas taip ilgai neišsilaikytu prie lovio, ir dar pirmose eilėse:))
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+6 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-06-27 15:00
Citata: "Automobilių nuoma buvo apmokama iš
kanceliarinių LR Seimo nario lėšų, todėl per visą nuomos laikotarpį, kas mėnesį, nuoma buvo
mokama iš mano asmeninės sąskaitos, visos sąskaitos faktūros ir sutartys, visada laiku buvo
pateikiamos LR Seimo kanceliarijai. Į nuomos kainą taip pat įtrauktas ir tam tikras sutartyje
numatytas kuro kiekis."
Klausimas: Ar visi iki šiol Seimo nariai taip VAGIA biudžeto pinigus?
Taip pat reikia priminti, kad Petras Gražulis ir visi absoliučiai Seimo nariai yra ANTIKONSTITUCININKAI ir Seime yra NELEGITIMIAI. Jokių sąrašų pagal Konstitucijos 55 str. NĖRA ir negali būti. Privalu: "vienas rinkėjas - vienas balsas".
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # atbukimas 2019-07-03 00:50
tautos "sviesuomene" taip atbukusi,kad net nemato ,kas juos du-na,net neivardija valdzios piramides -sia kadencija policininku-valstituku-kolukio pirmininku griovimo darbu,jie dar vis kaltina anuos ,ne situos dabar veikiancius, grazuliui siulyti zenytis ir uzsiimti savo Judex pelemeniais
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # kalbotyrinikas 2019-07-03 00:54
Judex kiles nes is Jude
bet is lotynisko Judex-teisejas
kas teis grazuli-jo Judex?(teisejas) tauta
o visi kgalvojo,kad jis turi truouti daugiau auksciau sprando...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti