Visi kandidatai į LR prezidentus apie visa tai, kas Lietuvą padarytų teisine Valstybę NIEKO NEKALBA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)

Prezidento rinkimai. Kas čia darosi?

 

Prezidento rinkimuose šiais 2019 metais dalyvavo ir dalyvauja pagal pasiektus rezultatus pirmame 2019-05-12 rinkimų ture yra šie kandidatai:

LR Seimo narė Ingrida Šimonytė (31,31% nuo dalyvavusių rinkėjų, už – 446719 rinkėjai),

nepriklausomas kandidatas Gitanas Nausėda (30,94%, už – 441396),

Ministras Pirmininkas, Seimo narys Saulius Skvernelis (19,58%, už – 279413),

Euro-komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis (4,77%, už – 68118),

filosofas dr. Arvydas Juozaitis (4,69%, už – 66957), 

Seimo narys Valdemar Tomaševski (3,96%, už – 56476),  

Seimo narys dr. Mindaugas Puidokas (2,60 už – 37036),

Seimo narys Naglis Puteikis (0,79%, už – 11302) ir

Euro-parlamentaras Valentinas Mazuronis (0,65%, už – 9205) [1].

Iš viso rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų - 2486915, rinkimuose dalyvavo - 1426694 (57,37%).

 

Klausantis kandidatų į LR prezidentus debatų, atskirų pasisakymų, išsakytų pozicijų visi jie atrodo daugiau ar mažiau patrauklūs, daugiau ar mažiau patyrę ir tikriausiai ginčuose dėl jų išsakytų pozicijų, vertybių gintų jas ir bandytų įrodyti, kad tai yra geriausia ir reikalingiausia Lietuvai. Tačiau pirmas rinkimų turas parodė, kad visgi Lietuvos rinkėjas ne visus vienodai vertina. Ne visus vienodai žino ir gal būt galima pasakyti, kad geriausiai vertina tuos, kurie daugiausiai rodėsi televizijos ekranuose.

 

Kaip matome, iš kandidatų į LR prezidentus gražių žodžių nelabai ką galima suprasti, visi patriotai, visi pasirengę nuoširdžiai dirbti Lietuvos labui, vadovautis LR Konstitucija ir pasirengę jai prisiekti, o kai kurie jau yra prisiekę ir ne kartą. Visgi rinkimuose, pirmame 2019-05-12 ture dalyvavo 57,37% rinkėjų esant prijungtiems dviems referendumams:

2019 m. gegužės 12 d. Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo     (rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2486915, dalyvavo 1322135 (53,16%), iš viso pasisakė TAIP – 956564, NE – 337504). Referendumas laikomas įvykusiu. Referendumo klausimas nepriimtas.

2019 m. gegužės 12 d. Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo (rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2486915, dalyvavo 1188604 (47,79%), iš viso pasisakė TAIP – 876841, NE – 274091). Referendumas laikomas neįvykusiu. Referendumo klausimas nepriimtas.

 

 

Paanalizuokime situaciją iš pagrindų. Kas čia darosi?

 

Nežiūrint į tai, visgi tie rinkimai ATRODO labai demokratiški ir tikrai gali padaryti įspūdį, kiek toli Lietuva yra pažengusi demokratijoje. Pasaulis tai stebi ir pastebi.  Ką pastebi gal net ir kiekvienas balsuotojas. O ko nepastebi?

 

Stebint įvykius Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje ir net tolimoje JAV galima paklausti, o kur gi tas galimas Rusijos kišimasis į Lietuvos prezidento rinkimus? Apie Rusijos kišimąsi buvo gana aktyviai ir ilgai kalbama JAV, o taip pat Ukrainoje. Nekalbant apie nelabai laisvus prezidento rinkimus pačioje Rusijoje, kai iš anksto jau buvo žinomas rezultatas.

 

Ir kartą, kaip toje pasakoje, įvyko taip, kad LR Seimas ėmė ir paklausė LR Konstitucinio Teismo, tai kas jiems nesuprantama, kas tai yra lygi rinkimų teisė, kuri yra įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje, kurį net 2019-05-12 buvo norima pakeisti referendumo būdu.  Klausimas įdomus todėl, kad prieš tai buvo daugybę kartų prisiekta Konstitucijai ir nesuprasta, kas tai yra lygi rinkimų teisė.

 

Netgi LR AT 1990-03-11 Nepriklausomybės akto signatarai galimai nesugebėjo suprasti, kas tai yra LYGI RINKIMŲ TEISĖ, nes 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kurį pasirašė LTSR-LR AT pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Ir sugebėk tu man taip imti ir nesuprasti, kas yra lygi rinkimų teisė? Todėl 1992-07-09 LR Seimo rinkimų įstatyme ėmė ir įtvirtino NELYGIĄ rinkimų teisę. O šis klausimas dėl antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo yra fundamentaliai svarbus, nes apsprendžia Lietuvos valdžios teisėtumą, legitimumą. Neteisėta valdžia negali priimti teisėtų įstatymų, nutarimų ir t.t., nes iš neteisės teisė neatsiranda. Toks yra teisės principas. Taigi signatarai padėjo Lietuvos valstybės neteisingumo pamatus, kitaip tariant paneigė teisės viršenybės principą ir sudarė galimybes valdyti Valstybę žymiai labiau organizuotoms užsikonspiravusioms kgb ir kompartijos struktūroms. Taip išeidamas okupantas pasiliko. Tai labai akivaizdžiai ir matome dabar.

 

LR Konstitucinis Teismas 2015-10-20 [2] LR Seimui išaiškino, kas tai yra lygi rinkimų teisė:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių....“.

 

Kaip matome LR KT išaiškinime nėra jokių sąrašų, sąrašinių ir jokių daugiamandačių apygardų, nes niekaip vienmandatė negali būti lygi daugiamandatei apygardai, o jau išrinktas daugiamandatėje negali tikrai antrą kartą dalyvauti tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą dar ir vienmandatėje apygardoje [3-10].

 

Dar labiau, LR Konstitucinis Teismas LR Seimui išaiškina [2] tokios lygios rinkimų teisės svarbą:

 

6.3.3. Taigi pasirinkus tokią rinkimų sistemą, kai Seimo nariai (ar jų dalis) renkami vienmandatėse rinkimų apygardose, iš Konstitucijos, inter alia jos 55 straipsnio 1 dalies, įstatymų leidėjui kyla pareiga, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės rinkimų apygardų sudarymui aplinkybes (inter alia rinkėjų migraciją, kitus demografinius veiksnius, rinkimų apygardų vientisumą), nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį rinkimų apygardos būtų sudaromos taip, kad jose būtų užtikrintas tolygus, kiek tai įmanoma, rinkėjų skaičiaus pasiskirstymas. Tai yra svarbi prielaida užtikrinti visų rinkėjų balsų lygiavertiškumą ir vienodą visų rinkėjų balsų reikšmę nustatant balsavimo rezultatus. Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas šią iš Konstitucijos kylančią pareigą ir nustatydamas atitinkamą teisinį reguliavimą, negali sudaryti prielaidų paneigti, iškreipti ar nepagrįstai apriboti lygią rinkimų teisę.

 1. Konstitucinis Teismas, pabrėždamas atstovaujamųjų institucijų rinkimų svarbą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai; šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai; priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe (inter alia 2008 m. spalio 1 d., 2012 m. kovo 29 d. nutarimai).

Įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų Seimo rinkimų proceso sąžiningumą ir skaidrumą – būtinas Tautos pasitikėjimo savo atstovybe prielaidas; jeigu įstatymų leidėjas nepaiso minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, nenustato demokratiškų, laisvų, sąžiningų rinkimų užtikrinimo mechanizmo, visuomet gali kilti abejonių dėl Seimo narių išrinkimo teisėtumo (2004 m. lapkričio 5 d., 2008 m. lapkričio 7 d., 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados).”

 

Tiems, kas nori detaliau šį klausimą pastudijuoti, rekomenduoju [3,4,5,6,7, 8, 9, 10].

 

LR Seimo nariai nepaklusdami LR Konstitucinio Teismo išaiškinimui dėl lygios rinkimų teisės iš esmės pamynė teisės viršenybės principą ir pasiliko geriau būti ANTIKONSTITUCININKAIS, hibridiniais stribais ir penktąja kolona. Po to visos LR Seimo narių kalbos apie tai, kad jie laikosi Konstitucijos yra ŠLYKŠTUS MELAS. Lygiai tas pats ir su visais kandidatais į prezidentus, kurie jau pralaimėjo ir kurie dar ruošiasi laimėti ir pralaimėti. Iš jų sklinda absoliuti tyla, kaip ir iš konstitucinės nusikaltėlės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės [11, 12].

 

Visa šita situacija su LR Seimu, kai jie niekina LR Konstituciją, tai taip pat atsitiko ir su tais referendumais ir ypač su dviejų pilietybių referendumu [10]. Nė vienas kandidatas į prezidentus iš esmės tuo klausimu taip pat NEPASISAKĖ.

 

O juk labai paprasta. LR Konstitucijos 12-tas straipsnis sako: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

 

LR Konstitucinis Teismas šį 12-o straipsnio 2-ą dalį išaiškino taip: “Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.” 

 

Tačiau LR Seimas IGNORUODAMAS tokį išaiškinimą surengė nereikalingą referendumą, kad tik žmonės ateitų rinkti Sauliaus Skvernelio, o jie ėmė ir pakankamai neatėjo. Taigi Seimo afera NEPAVYKO. Teisybės dėlei, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas sako, kad „niekas negali būti“ vietoj „kartu gali būti“.  Tačiau LR Seimas nieko nemato ir nieko nenori žinoti ir todėl nekelia apkaltos LR Konstitucijos niekintojui LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui [13].

 

Visi kandidatai į LR prezidentus apie visa tai, kas Lietuvą padarytų teisine Valstybę NIEKO NEKALBA. Vis kartoja, kad gyvename teisinėje valstybėje. O tai reiškia, kad nemato ar nenori matyti kas Valstybėje darosi.

 

Toliau, jau kaip visuotinai yra žinoma, kad Lietuvos žmonės jau 84-tą kartą per 7 metus prie LR Prezidentūros klausia Lietuvos valdžios, imtinai prezidentės Dalios Grybauskaitės „Ar dar gyva Deimantė?“. Tačiau iš kandidatų į prezidentus girdime tik mirtiną tylą. Nejaugi Lietuvos valdžia pražudė pagrobtą mergaitę? Jokios reakcijos ir į Laisvės premijos laureatės Nijolės F. Sadūnaitės 2018-01-13 klausimą dėl Deimantės Kedytės iš pačios aukščiausios Seimo tribūnos. Nė vienas Seimo narys, nė vienas kandidatas į prezidentus niekaip negali paaiškinti, atsakyti ir pasakyti, ką darys tuo klausimu, jei taps LR prezidentu. Juk jau per 7 metus 84 kartus paklausta. Tai ar negalėtų sužinoti? Ar tiek proto neužtenka, kai nežinai, tai gali paklausti, juk Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis tikrai turi žinoti, privalo žinoti. Neatsakė, netapo prezidentu.

 

Tai šioji tyla iš LR kandidatų į prezidentus apie čia išdėstytus klausimus aiškiai parodo, kad jie NEATSTOVAUS Lietuvos valstybės poreikių, jie ir toliau niekins Lietuvos valstybės pagrindus ir todėl jie yra laikytini hibridiniais stribais, penktąja kolona ir tai yra hibridinio karo prieš Lietuvą  galimi vykdytojai.

 

Štai kas čia darosi su tais LR prezidento rinkimais ir referendumais. Šie klausimai buvo analizuojami ir anksčiau, tačiau tie, kurie reikalauja laikytis LR Konstitucijos, tai hibridinių stribų požiūriu yra „Maskvos ausys“, o jau tie kurie niekina LR Konstituciją, kuriai prisiekė, yra tikri patriotais [14].

 

Išvados: Iškelti klausimai yra žinomi ir ilgą laiką vieši net LR Konstitucinio Teismo lygmenyje, tačiau nevykdomi. LR kandidatų į Seimą kalbų analizė rodo, kad jie esmingai NUTYLI pačius svarbiausius Lietuvos valstybės teisinių demokratinių pamatų klausimus, todėl tai galima laikyti pasilikusio okupanto hibridinio karo prieš Lietuvą elementu. LR prezidentas pagal LR konstitucijos 106 straipsnį: „Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.“ Todėl pagal Konstitucijos 106-tą straipsnį už antikonstitucinius Seimo rinkimus yra tiesiogiai atsakingas ir PREZIDENTAS, kuris galėtų paprašyti LT KT išvados. Tačiau nėra jokio reikalo to dalyko prašyti, nes LR Konstitucinis Teismas jau IŠAIŠKINO [2] ne tik Seimo nariams, bet ir prezidentams, o taip pat kandidatams į prezidentus.

 

Labai keistai atrodo Ministro pirmininko siekis laimėti prezidento rinkimus, kai jis iš savo programos išbraukė VYČIO pastatymą Lukiškių aikštėje, antikonstituciškai atėmė iš krepšininko Žydrūno Ilgausko LR pilietybę, kai tas teisėtai įgijo JAV pilietybę, konstruktyviai neatsakė į Laisvės premijos laureatės Nijolės F Sadūnaitės 2019-01-13 klausimą dėl Deimantės Kedytės, per 25 sekundes Vyriausybėje priėmė nutarimą, manau grynai korupcinį, padidinti miškų kirtimus 6-iais procentais ir t.t. ir t.t.

 

Šiuose rinkimuose jau pamatėme ir „gatvės chuligano“ apraiškų, kai grasino tautai (šlykščiau nebūna), kad jeigu neišrinksite S.Skvernelio, tai bus pirmalaikiai rinkimai, o po to viskas nuėjo „šuniui ant uodegos“.  

 

Seimas seniai turėjo galimybę priimti LR Konstitucijai neprieštaraujantį Seimo rinkimų įstatymą, nes tokio įstatymo projektas buvo išsiųstas kiekvienam Seimo nariui dar 2016-06-22 dieną.

 

O su kandidatais į Europos parlamentą lygiai tas pats. Jiems Lietuva nesvarbu.

 

Literatūra:

 1. 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai (I turas)https://www.vrk.lt/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/1/1546/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html).
 2. 2015-10-20 LR KT Nutarimas Nr. KT27-N16/2015 “Dėl skirtingo rinkėjų skaičiaus vienmandatėse rinkimų apygardose” (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content).
 3. 2016-04-08 Signataro Liudviko Narcizo Rasimo straipsnis: “Gadinimas” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/l-n-rasimas-gadinimas.d?id=70883084

http://biciulyste.com/aktualijos/rinkimams-artejant-verta-prisiminti-liudvikas-narcizas-rasimas-gadinimas/).

 1. 2016-04-13 straipsnis „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi” (http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).

 1. 2016-09-01 straipsnis „Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams” (http://www.ekspertai.eu/nusikaltelu-irstvos-seimo-vagims-ir-nieksams/).
 2. 6. 2019-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/).
 3. 2016-06-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 4. 2016-12-08 straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
 5. 2017-03-11 straipnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 6. 2019-02-15 straipsnis „Referendumai kaip smilkalų dūmai” (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

 1. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ(http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
 2. 2016-08-10 straipsnis „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).
 3. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos(http://biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
 4. 2017-07-03 straipsnis „Ar tai prezidentinės ambicijos?” (http://www.ekspertai.eu/ar-tai-prezidentines-ambicijos92888/).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2019-05-20

Peržiūros: 1924

Komentarai   

+9 # jeronimas 2019-05-20 13:24
Nesu teises mokslininkas.Bet man labai keista,kai jau treti berods metai skaitau sio rasinio autoriaus issakytas pastabas,ir per tris metus nesulaukiau jokio valdzios "pono" issamiai detaliai isanalizuota atsakyma i siuos valstybines reiksmes klausimus? Kodel? kartais koks valdzios niekselis apspjauna sio rasinio autoriu Dr Jona Ramanauska,kartais koks valdzios niekseliu subinlaizyspapila purvo ,bet ne karto neteko paskaityti issamaus atsakymo,paaiskinimo i keliamus pirmos svarbos valstybeje klausimus?? Kodel tyli ir visokie teismu profesoriai,destantys docentai busimiems teisininkams,isskirtiniai asmenys uzeme valstybeje gan aukstus postus?? Jums visvien,kad cia beveik 30 metu isniekinama ir niekinama Konstitucija??
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+10 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-20 14:27
Teisingai pastebėjote. Ir nereikia būti teisės mokslininku, užtenka išmokti skaityti lietuviškai ir suprasti. Čia nėra kažkoks mano sumanymas, čia yra Europos, JT, LR Konstitucijos ir LR Konstitucinio Teismo IŠAIŠKINIMAS, kuris, kaip jie patys rašo, yra PRIVALOMAS.
Tas FAKTAS, kad jie nagais ir ragais nevykdo to, kas jiems išaiškinta, tai kam jie patys prisiekė, ĮRODO, kad jiems Lietuvos Konstitucija nėra tas teisės dokumentas, kuris yra vykdytinas, o yra, kaip rašo Ludvikas N. Rasimas, GADINIMAS. Taip elgiasi OKUPANTAS. Viską ką gali ir kur gali GADINA, vykdo instrukcijas, o ne Konstituciją. Tą ir matome, Lietuva jau prarado apie milijoną gyventojų. Ir tik gali nuostabą sukelti, visa tai padarė SIGNATARAI su V.Landsbergio parašu 1992-07-09. Ne tik signatarai tyli, kurie taip PRISMARDINO, visi Seimai ir Prezidentai tylį. Labai akivazdžiai tai rodo, kad LIetuvą valdo HIBRIDINIAI STRIBAI, penktoji kolona.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+8 # jeronimas 2019-05-20 16:07
Suprantu Jus,Jonai,nes as daznai skaitau Jusu tekstus.Todel mane ir stebina ,as jau daug kartu komentaruose klausiau,kodel valdzios "ponai" i Jusu klausimus nedrista atsakyti?? man bent neteko skaityti jokio atsakymo ,kad ir i va siame rasinyje iskeltus??? Kodel??? nejau tureciau apibendrinant patiketi,kad valdzios nieksai ,uzurpave visas valdzios strukturas ,visu lygiu,yra iki tiek berasciai ir bemoksliai,kad nesugeba net vykdyti antikonstitucinius nusikaltimus savo naudai, netgi va tokiuo barbarisku metodu naikindami Lietuva-Tevyne???Nejau valstybeje nera ne vieno garbaus teisininko,kuris pradetu apkalta va tokiems Lietuvos naikintojams,kuriems ne tik leidziama trypti Konstitucija,bet ir visais imanomais budais suteikta galimybe naikinti valstybe???
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+3 # J.Radovičius 2019-05-21 13:14
Jeigu bus leista balotiruotis tik vienmandatininkams, tuomet išgalėtų balotiruotis tik labai turtingi žmonės, nes reikalingas nemažas užstatas ir didžiulės reklaminės išlaidos. Kadangi turtuoliai retai siekia politinės valdžios, balotiruosis jų statytiniai, marionetės. Partijos kaip vienminčių grupės negalės su savo programomis deramai ir atpažįstamai prisistatyti rinkėjui. Iš tokių vienmandatininkų sudarytas seimas visai paskęs bardake ir asmeniškose rietenose ir bus neveiksnus. Dabar seime nuomonės bent kažkiek sustruktūrintos. Tie, kurie visą laiką propaguoja atsisakymą nuo partinių sąrašų, nesuvokia, ką daro.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+2 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-22 04:28
Ponas J. Radovičiau, o ar tamsta sugebi suvokti tai, ką pats rašai??? Įtariu, kad sugebi, nes tiksliai vykdai Lietuvos teisinių pagrindų griovimą. Tai gal tamsta esi kgb? GRU? ar šaip nupirktas??? Tamsta agituoji NESILAIKYTI Konstitucijos, tai kaip čia gaunasi su teisine valstybe, teisės viršenybe ir kai neteisiėta valdžia, tai ir visi jos sprendimai yra NETEISĖRI. Jeigu civilizuotame pasaulyje vienas reinkėjas turi vieną balsą, tai kodėl Lietuvoje turi būti kitaip?
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-22 11:32
Ne tik jūs, daug kas nuo seno lieka pritrenkti ta KGB šmėkla, vos pamato ką negera, jiems iš karto "KGB", "komunistai", nieko sudėtingesnio negali įsivaizduoti. Tai juokinga ir kaip tik nukreipia dėmesį į šoną. Apie mane spręskite bent pažiūrėjus medžagas mano YouTube kanale FilmingOfAgents.
O dėl dalyko - gražu, kad mąstote teisiškai, bet geros idėjos realizuojamos tik per politiką. O politikoje atsisakyti sąrašų nepavyks, nes ir patys rinkėjai tuo nesuinteresuoti. Tikrai reiktų nebent uždrausti sąrašiniam kandidatui dalyvauti dar ir vienmandatėje apygardoje, o dar geriau visai atšaukti vienmandates apygardas dėl mano jau nurodytų priežasčių.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+1 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-22 21:06
Tai jums kgb yra juokinga. Tai savo laiku signataras B.Genzelis sakė, kad 1989 metais matė sąrašą iš 6337 kgbistų, kurie pasiruošę kautis prieš Lietuvos valstybę. Tai jis matė tik vieną, o kas garantuoja, kad tų sąrašų nebuvo 10 ?. Taip, kad palikimas yra milžiniškas ir labai gerai organizuotas. Jeigu tai nebūtų taip organizuotas, tai vis tiek iš visų Seimo narių irš visų 7 Seimo kadencijų vis tiek būtų atsiradęs NORS VIENAS, kuris suprastu LYGIOS RINKIMŲ TEISĖS TURINĮ. O neatsirado.
Dėl sąrašu. Klausausi apie Ukrainos radą, pasirodo, kad ten yra mišri sistema, bet labai nori kad būtų vien sąrašai ir svarbiausiai NEATVIRI SĄRAŠAI. Taigi rinkėjas turi balsuoti už kates maiše. Tai kaip jiems ten taip pavyko???
O jeigu dar suprastumėte, kad į sąraašą nepateksi, jeigu NEPATEPSI ar NEPABUČIUOSI, tai tuomet ir sąrašuose atsiranda tik drausmingi. O tuomet kam jie reikalingi, užtektų Seime tik sąrašų vedlių, tai yra užtektų kokių 10-ties Seimo narių ir tegu jie ten pešasi.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-22 23:15
Partijose rinkiminių sąrašų sudarymai vyksta visai atvirai ir netgi viešai reitinguojant kandidatus, kad rikiuoti juos pagal reitingus. Taigi apie jokius patepimus niekada negirdėjau.
O štai jeigu kuris nors partinis sąrašas laimėtų seime konstitucinę daugumą su tikslu kaip nors reformuoti rinkinmų sistemą, tai čia yra vienintelis kelias, kadangi sąrašas jau yra vieningas balsų gabalas. Bet sąrašų tikrai niekas niekada neatsisakys. Kadangi jeigu aš asmeniškai kaip neturtingas žmogus arba kad ir jūs sumanytume balotiruotis į seimą, niekada to neįstengtume kaip vienmandatininkai, o sąraše jau turėtume šansą. Sąrašas yra demokratiškas dalykas. Kad Ukrainoje būtų įvesti slapti sąrašai - tokia nesąmonė yra neįmanoma. Tiesiog ten yra įprasta plakti liežuviu visokias nesąmones. Komentaro pabaiga yra žemiau.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-23 15:50
Matau, kad J. Radovičius suras tūktantį būdų, kaip renkant valdžią NESIVADOVAUTI KONSTITUCIJA. Tai tikras hibridinių stribų, penktos kolonos, kgbist- komunist METODAS.
Ponas J.Radovičiau, ar tik taip bandote įrodyti, kad priklausote hibridiniams stribams??? Turi būti "vienas rinkėjas - vienas balsas", lygios apygardos. Jokių daugiamandačių NĖRA, nes daugiamandatė negali būti lygi vienmandatei..
Turbūt nesugebate suvokti Europos teisės, JT teisės, sveiko proto, LT KT išaiškinimų ir Konstitucijos? NESUGEBATE, nes pagrindiniame Valstybės klausime ( ar teisėta valdžia) agituojate už neteisėtą valdžią. Žemiau ir ŠLYKŠČIAU NEBŪNA.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
+4 # Atas 2019-05-21 23:24
Ką jie gali kalbėti apie ,,teisinės valstybės" padarymą. jeigu gerai žino, kad nieko padaryti nepajėgs
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-22 23:16
Komentaro pabaiga. Pagaliau, dėl "KGB". Miegokit ramiai, Genzelis, matyt turėjo galvoje KGB rezervistų sąrašą. Tai pagrinde formalios mirusios sielos. Patys aršiausi (gal pora šimtų rusų) jau kokie 20-30 metų kaip išvažiavę, likusieji arba pasitraukė iš politikos, arba perverbuoti ir uoliai tarnauja savo buvusiam dtrateginiam priešui, kuriam pralaimėjo - NATO. Todėl "KGB sąrašai" niekada nebus paviešinti, kaip ten kas bešokinėtų. Ne todėl, kad jie "KGB", bet todėl kad jiems seniausiai buvo pažadėta prisipažinusiųjų neatskleisti. Juolab kad perverbuoti.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-23 00:13
Taip pat, pažiūrėjau tą nesąmonę dėl "uždarų" sąrašų Ukrainoje. Liaudis visuomet nemoka atskirti kas realu ir kas nerealu, ir jūs patikėjote, kad neva ten bus sąrašai be pavardžių. Pasirodo, "uždaras sąrašas" reiškia ne tai, kad "pavardžių nebus", bet kad nebus įmanoma tiesiog rinkimų metų dar tas pavardes reitinguoti savo biuletenyje. Tik šia prasme "uždaras". Niekam net į galvą negalėjo šauti siūlyti tokį kliedesį, kaip "sąrašas be pavardžių".
O dėl jums kažkodėl taip patinkančios mažoritarinės (vienmandatės) sistemos, tai visi demokratiški žmonės ten kategoriškai prieš ją, Zelenskis siūlė ją atšaukti, užtat Aukščiausioji Radą tą jo pasiųlymą trečiadienį sužlugdė.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-23 19:25
J.Radovičiau, jūs kalbate BLŪDUS, visiškus NIEKLAUS. Ne apie vienmandačius rinkimus kalbu, o apie Konstitucijoje įtvirtintą LYGIĄ RINKIMŲ TEISĘ, tik kgbėšninkai gali tam prieštarauti, tai kas yra civilizuotame pasaulyje" vienas rinkėjas - vienas balsas" ir lygios apygardos. Kitaip valdžia yra NELEGITIMI. Taip ir turime Lietuvoje visą laiką, visi 7 Seimai nelegitimūs.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-24 00:21
Jūs kalbate apie tai, kad neturi būti, kaip dabar, kad rinkėjas balsuoja už vieną žmogų vienmandatėje apygardoja ir dar kartą už tą patį, jeigu jis yra ir partiniame sąraše. Gaunasi, kad rinkėjas turi du balsus. Aišku, kad taip neturi būti. Tik jūs siūlote, kad liktų tik vienmandatės apygardos ir nebūtų sąrašų, tuomet, visa valdžia pereis tik turtuoliams, vietiniams karaliukams, jų marionetėms ir pan. Tai nebus demokratija, todėl Zelenskis ir visi demokratiški žmonės yra prieš. Visi už sąrašus, nes per juos gali patekti į seimą paprastesni žmonės, inteligentai ir pan.
O dėl "KGB", stribų ir pan., jeigu esat landsberginė davatka, arba Radžvilas, kurie juos visur įžvelgia, tai gerkite vaistus.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-23 19:21
Pasakėlės. NEATSKLEIS , nes jie valdo. O dėl pasižadėjimo, tai žadėjo 25 metus neatskleisti, o padarė 100 metų. Tai tikrai įrodo, kad jie ir valdo.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-24 00:24
Reiškia, dabar seimo dauguma yra sudaryta iš užsimaskavusių "KGB" (FSB, GRU)darbuotojų? Atsiprašau, man atrodo, jums reikalingas psichiattras.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-24 03:05
Seimas sudarytas iš penktos kolonos, hibridinių stribų, nes NEVYKDO Konstitucijos kuriai prisiekė ir valdžioje yra nelegitimiai. Tai labai malonu girdėti, kad man rekomenduojate psichiatrą. Labai gerai žinomas KGB metodas. Matote kaip paprasta atskirti kas toks esate.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-24 05:53
Jeigu būtumėt normalus, tai mokėtumėt adekvačiai reaguoti į tai, kas jums pasakojama, koreguoti savo pozicijas, nevartoti demagogijos tipo "hibridiniai stribai" apie seimo narius ir dar daug ką. O pirm sprendus apie mane patį, rekomendavau jums pažiūrėti medžiagas mano YouTube kanale FilmingOfAgents. Čia galiu tik pridurti, kad mane 2009-2012 m.m. laikė psichligoninėse ir pjudo kasdieną, ir darė bei daro tai jūsų išsigimėliai landsberginiai nacionalistai - VSD, prokurorai, teismai, psichiatrai nusikaltėliai. Viską, kas negera, suversdami mitiniam "KGB" ar "komunistams", tokie riboto proto žmonės tik atitraukiate dėmesį nuo visai naujo reiškinio - nacionalistinės neteisinės valstybės. Ji tikrai yra neteisinė, tačiau ne dėl "KGB", bet dėl tokių bukagalvių nacionalistų, kaip pats.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # dr.Jonas Ramanauskas 2019-05-24 15:20
Mane MULKIAI taip lengvai NEAPGAUS, nes turiu kriterijus, pagal kuriuos sprendžiu, kas yra teisinga o kas ne. Tai šiuo atveju tuo kriterijumi yra LR Konstitucija ir jos 55 str. įtvirtinta LYGI RINKIMŲ TEISĖ. O Seimo rinkimų įstatyme įtvirtinta NELYGI rinkimų teisė. Tamsta kudakuoji už NELYGIA rinkimų teisę, tai parodo, kad nepriklausomai ar turi ar neturi kgb popieriukus, bet pagal VEIKIMĄ esi jų tarnas, nes kauniesi pireš LR Konstituciją. Be to esi PAKUTINIS ASILAS, nes teigi apie kažkokias "nacinalistines", nes teisinė valstybė yra visoms tautoms lygi. Tamsta kovodamas prieš teisinę valstybę esi jos GRIOVĖJAS, o tai naudinga didžiarusiškiems ŠOVINISTAMS. Trumpai kalbant labai silpnai BEZDI. Tokius iššifruoti vienas juokas.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # J.Radovičius 2019-05-24 16:52
Ir aš esu už lygią rinkimų teisę. Ji pasiekiama pašalinus vieną iš dviejų - arba vienmandates apygardas, arba daugiamandates, kadangi šiuo metu rinkėjas balsuoja jose už vieną kandidatą du kartus. Tik pats siūlai pašalinti demokratiškas daugiamandates apygardas, o aš siūlau pašalinti nepakankamai demokratiškas vienmandates.
Gal pats ir ne trenktas, tačiau kad silpnadvasis tamsuolis su dviguba buhalterija - tai tikrai. O apie tave kaip apie landsberginį nacionalistą pasakiau (kaip rusas), kadangi jūsų VSD mane persekioja žymia dalimi būtent kaip rusą, ir būtent dėl to, kad landsberginiai nacionalistai neleido išsivystyti teisnei valstybei. Kai dėl rinkimų, tai šauki, kad nėra teisinės valstybės, o kai reikia neigti nacionalizmą, tai pasirodo, ji jau yra. Kaip toks tamsus dundukas galėjo įsigyti net daktaro laipsnį?? Nusibodai.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti