Atviras ūkininko V.Navalinsko laiškas Ramūnui Karbauskiui

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)

Laba diena,

kaip ir kalbėjomės telefonu, rašau elektronini laišką.

 

 

 

 

O kodėl?, o todėl kad Jūsų partijos seimo  rinkiminės  programos pavadinimas "Darni Lietuva" yra didžiulis nesusipratimas ir apgaulė.

Pirmiausia. kad  LR žemes ūkio rūmu pirmininku išrinkus jūsų partijos narį Andriejų Stančiką, ir antruoju vicepirmininku Bronių Markauską, didžioji dauguma darbuotoju buldozerio principu buvo išmesti iš Žemes ūkio rūmų, tame tarpe ir mes Erika ir Virgilijus Navalinskai, taip pat ir daug visuomeninių žemdirbiškų organizacijų, tame tarpe ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų rateliu sąjunga. Žemes ūkio  rūmai, Eriką Navalinskienę ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų rateliu sąjungą, buvo atidavė į teismą "Dėl garbės ir orumo įžeidimo", taip sunaikindami ir tarpukario Lietuvoje veikusią kaimo jaunimo organizaciją. 

Man 2009 m rugsėjo mėn. 22 d. patyrus traumą (prispaustas mašinos priekabos borto, lūžus dviem  stuburo slanksteliams, 7 šonkauliams, plyšus pleurai, turėjau pragulėti šešis mėnesius , kad sugytų lūžiai. Pavasari radau laukuose iššalusius pasėlius. 2011 m visą grūdu ir rapsų derlių pardaviau UAB "Agrokoncernas" - nukentėjo kiti kreditoriai,   ir likome skolingi, todėl buvo pareikalauta, kad parduotume nuosavą žemę ir teisę į valstybinę žemę, mes to atsisakėme, 2012 metų pavasarį  sėkmingai peržiemojusių pasėlių didžiąją dalį pardavėme Agrokoncernui, taip sumažindami skolą, tačiau buvo pažeisti kitų kreditorių interesai ir pasiūlytos visai nepriimtinos tolimesnio bendradarbiavimo sąlygos.

2013 m. sausio mėn. Žemes ūkio rūmų vadovybe pradėjo susidorojimą atleidžiant mane iš darbo, todėl turėjau kreiptis pagalbos i medikus (2011 metais ir 2012 m sausio men. turėjau reabilitacini gydymą, 2013 m. planavau taip pat turėti reabilitacini gydymą, tačiau viską pagreitino ŽŪR vadovybės susidorojimas. 2013 metų gegužės men. 1 d. įvyko dar viena trauma, diskiniu pjūklu beveik buvau nusipjovęs kairę koją. Pasekmės tokios, kad visą vasarą negalėjau vairuoti automobilio, jau nekalbant apie traktorių. (ŽŪR vadovybė toliau vykdė mano persekiojimą) Mano kaip ūkininko veikla sustojo visai, todėl žemes teko perleisti laikinai kitiems ūkininkams. 2013 metų birželio mėn., LKU turto valdymas nutraukią kredito sutartį (nes buvo pažeisti kaip kreditorių interesai, nebuvo gražinamas kreditas) kuri buvo sudaryta su Pasvalio KU, administratorė Svajone Janeliūnienė - kuri Pasvalio rajono savivaldybes narius kandidatavo Jūsų vadovaujamos partijos sąraše. Esant mano tokiai, būklei apie kredito atidėjimą nebuvo noro, o nutraukus sutari pradėjo teisminius procesus.

Galutinis tikslas, atimti tėvų paveldėtus namus.

Surašiau gal būt padrikai, gal galėsiu , kai ką patikslinti, raštu ar telefonu 8699 81381.

Šį laišką siunčiau 2016 metų rugsėjo mėn. Prieš Seimo rinkimus ir prašiau pagalbos padėti. Po išsiūsto laiko kalbėjomės telefonu ir buvo pasakyta jeigu tai norima pakenkti Seimo rinkimams, tai apie tai nekalba ir sutikau laukti  ir nieko neviešinti.

2016 m. gruodžio mėn. paskambinus p. Ramūnui Karbauskiui, paprašė laiko susipažinti su mano situaciją. Paskambinus sekantį kartą p. Ramūnas Karbauskis jau buvo susipažinįnęs su mano situaciją, pasakė, kad nieko padėti negali ir pasakė, kad “lauksiu kol nusibaigsi” ir kreiptis į žiniasklaidą.

Patikslinu po 2,5 metų:

Visų pirmą mano susidariusias probėmas 2012 m. prašiau  padėti išspręsti su tuo metu ŽŪR pirmininku Andriejumi Stančiku, kurios įvardintos straipsnyje ir kad kiti ūkininkai susiduria su panašiomis problemomis. Kalbėjomės du kartus, pasižymėjo į užrašų knygą ir sakė, kad pasitars su Ramūnu.

2013 m. sausio mėn. esu pakviečiamas “ant kilimėlio” ir pareiškiama, kad turiu per daug problėmų ir per daug aštriai jas keliu, turiu būti atleidžiamas iš darbo LR žemės ūkio rūmuose.

 Žemes ūkio  rūmai, Eriką Navalinskienę ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų rateliu sąjungą, buvo atidavę į teismą "Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo ir  neturtinės žalos atlyginimo", taip sunaikindami ir tarpukario Lietuvoje veikusią kaimo jaunimo organizaciją.  

Ieškinys pateiktas dėl to, kad raštas pateiktas: LR žemė ukio ministerijai, LR Seimo kaimo reikalų komitetui, LR Seimo audito komitetui,  rementis ŽŪM audito išvada

Apie ŽŪR darbuotojų atleidimą pagal direktoriaus įsakymus informacija pateikta LR Seimo kaimo reikalų komitetui. Šitam ŽŪR ieškiniui atstovavo advokatas E. Valčiukas ir advokato padėjėja J. Valčiukienė, kuri vienu momentu yra buvusi ŽUR revizijos komisijos pirmininkė, taip yra nurodžiusi ŽŪR internetinė svetainė. p. Ramūnai šiuo metu p. E. Valčiukui estate perleidęs “Agrokoncerno” teises ir tai daug ką pasako.

 Noras perimti mano žemės sklypus kurie daugumoje besiribojantys su kito ūkininko dirbamais žemės slypais ir estate jo kreditorius, taip suformuoti “kolxozą”.

Kai parduodami pasėliai ir sudengiamos skolos lieka, nedidelė skola anstolis R. Kudrauskas nusirašo vykdymo išlaidas apie 20 000 litų už tai,  kad labai daug  dirbo.

Ačiu Dievui, kad dar nesu davęstas iki tokios būsenos, kad Bažnyčioje pe Šv. mišias būčau pasikabinęs ant kaklo Šv. Marijos paveikslą,  arba “ Agrokoncerno” teisininkės žodžiais “gyvena žmogus žiemynėje ir nekelia problemų”.

Savivaldybių rinkimų išvakarėse (šeštadinį) pašto dėžuteje randi laikraštį “Už žemę ir žmogų”, norėtusi pakeisti “Už žemę “Agrokoncernui” ir pavergtą žmogų”

 Pagarbiai.

Virgilijus Navalinskas

 

 

Bėdos po vieną nevaikšto – ar atlaikys jas ūkininkas?

Zina MAGELINSKIENĖ

Norint išsamiai aprašyti Vilkiškių kaime ūkininkaujančio Virgilijaus Navalinsko bėdų istoriją, vienos publikacijos vargu ar užtektų – ko gero, prireiktų visos knygos. Kaune su šeima dabar gyvenantis, bet Vilkiškių kaime gimęs, augęs ir savo kraštietę Eriką vedęs Virgilijus Navalinskas ūkininkauti gimtinėje pradėjo prieš keliolika metų. Patirties jis sėmėsi ne tik triūsdamas ūkyje, bet ir iš kitos savo darbo srities:  Virgilijus ir jo žmona Erika jau daug metų darbuojasi vyr. specialistais Lietuvos žemės ūkio rūmuose, Erika vadovauja Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungai.

Pasitikėk, bet ir tikrink

Derinant žemdirbišką praktiką ir žinias, Navalinskų ūkis kasmet stiprėjo ir plėtėsi. Kaip ir daugelis ūkininkų, Virgilijus Navalinskas bendradarbiavo su žemdirbių išaugintą produkciją superkančiomis įmonėmis. Pagrindine savo partnere vilkiškietis buvo pasirinkęs UAB „Scandagra“. Ji ūkininką kreditavo perkant trąšas, sėklą, cheminius preparatus, už kuriuos šis atsilygindavo savo ūkyje užaugintais grūdais.

Už skolon gautas prekes ūkininkas tikėjosi atsilyginti pardavęs ir 2009 metų derlių. Jį vežė į mūsų krašte „Scandagros“ nuomojamus sandėlius. Svarstyklių juose nebuvo, bet bendrovės vadybininkai ūkininką patikino, jog čia bus laikomi tik jo vieno atvežti grūdai. Todėl viską pasversią vėliau, juos iš čia išgabenus. Virgilijus patikėjo ir šiuo supirkėjų pažadu, ir jų sąžiningumu.

2009 metų liepos 9 dieną UAB „Scandagra“ ūkininkui Virgilijui Navalinskui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje parašyta, kad ūkininkas bendrovei pateikė 283 tonas kvietrugių po 290 litų už toną, iš viso už 82 tūkst. 171 Lt. Tačiau netrukus ūkininkas sulaukė pirmojo skaudaus smūgio „Scandagra“ jam atsiuntė laišką, kuriame, atsiprašiusi „už patiriamus nepatogumus“, pareiškė, kad ankstesnėje sąskaitoje neteisingai buvo nurodytas ūkininko atvežtų grūdų kiekis. Laiške ūkininkas rado naują sąskaitą, o joje iš ankstesnėje užrašytų 283 tonų grūdų beliko 109 tonos, o pinigų suma sumažėjo daugiau kaip 60 tūkst litų. Neva 174 tonas grūdų pristatė kitas ūkininkas.

– Aš ta bendrove pernelyg pasitikėjau, nes bendradarbiavau ne pirmus metus, – apgailestauja V. Navalinskas. – Kadangi, kaip minėjau, „Scandagros“ nuomojamuose sandėliuose nebuvo svarstyklių, savaime suprantama, niekas nerašė ir važtaraščių. Bet aš turiu dokumentus, kad sumokėjau už transportą. Juk mašinos tuščios nevažinėjo.

Deja, tokių dokumentų teismams neužteko. Tiesa, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo sprendimas buvo palankesnis ūkininkui. Šis teismas atmetė „Scandagros“ reikalavimą iš ūkininko priteisti per 60 tūkst. litų menamos jo skolos ir nustatė, kad ūkininkas bendrovei skolingas tik 25  tūkst. litų. Deja, Vilniaus apygardos teismas tokį sprendimą panaikino ir priėmė naują, kuriame teigiama, kad ūkininkas bendrovei liko skolingas 85 tūkst. 614 litų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ūkininko kasacinį skundą atmetė.  Jam beliko viena išeitis: kreiptis į prokuratūrą dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Ūkininkui įtarimą sukėlė tai, kad abi PVM sąskaitos-faktūros – ir pirmoji, kurioje buvo nurodytos 283 tonos grūdų, ir antroji, kurioje liko tik 109 tonos – pažymėtos tuo pačiu numeriu. Bet prokuratūra ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakė. V. Navalinskas jos nutarimą ketina apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Vos išvengė mirties

Kaip sakoma, bėda viena nevaikšto. Likimas Virgilijui Navalinskui ruošė naują išbandymą. Tų pačių 2009 metų rudenį ūkininką užklupusi nelaimė vos nesibaigė jo mirtimi. Vieną rugsėjo dieną į Virgilijaus ūkį išvežti rapsų derliaus atvažiavo ŽŪK „Jaros rapsas“ priklausantis sunkvežimis su priekaba. Pristūmus priekabą prie sandėlio durų paaiškėjo, kad ši pro jas nepralįs. Įlipęs į priekabą V. Navalinskas pamatavo, kad trūksta vos kelių centimetrų ir nusprendė, jog prie durų reikia nustumti šiek tiek žemių. Tą tuoj pat padarė į traktorių sėdęs ūkio darbininkas. Anot Virgilijaus, jis pats liko sunkvežimio priekaboje, tik pritūpė ją stumiant į sandėlį. Kai priekaba jau buvo viduje ir Virgilijus atsistojo norėdamas pritvirtinti grūdų pylimo vamzdį, vairuotojas mašiną kažkodėl staiga vėl trūktelėjo į priekį. Ūkininkas atsidūrė tarp sandėlio durų staktos ir priekabos borto. Atsipeikėjo tik paguldytas ant žolės. Dar įstengė paskambinti žmonai, o ši iškvietė greitąją pagalbą.

Ikiteisminį tyrimą pradėjusiems pareigūnams krovininio automobilio vairuotojas teigė nematęs, kad V. Navalinskas buvo įlipęs į priekabą. Tačiau šio įvykio liudininkai tikino, kad iš sunkvežimio kabinos išlipęs vairuotojas kalbėjosi su priekaboje stovinčiu ūkininku, todėl negalėjo nematyti, kad šis stovi būtent joje.

  1. Navalinską labiausiai stebina tai, kad nebuvo iškviesti policijos pareigūnai. Pagal kelių eismo taisykles apie įvykį, kuriame dalyvavo eismo priemonė, policiją turi informuoti jos vairuotojas. Tik po to aiškinamasi, ar nelaimė įvyko dėl eismo taisyklių, ar dėl darbo drausmės pažeidimo.

Virgilijus patyrė sunkią stuburo traumą – lūžo keli jo slanksteliai, taip pat keturi šonkauliai. Ligoninėje ūkininkas praleido tris mėnesius, vėliau gydėsi dėl komplikacijų. Traumos pasekmes ir skausmus jis jaučia iki šiol. Atgauti jėgas sunku ir dėl nesibaigiančio jau minėto teismų maratono, nuolat tvyrančios psichologinės įtampos.

Po traumos – vėl į teismus

ŽŪK „Jaros rapsas“, kuriai priklausantis automobilis sužalojo ūkininką, vadovybė neparodė jokios užuojautos.

– Po nelaimės praėjus vos keletui dienų man paskambino šio kooperatyvo vadybininkas ir lyg niekur nieko paklausė, kodėl nevežu parduoti sutartyje numatytų rapsų. Tada supratau, kad mane sužalojusio automobilio vairuotojas apie šį įvykį nepranešė net savo vadovams, – abejingumu stebisi ūkininkas.

Visiškai nepaisydami, kad po sunkios traumos ūkininkas dar tik bando vėl kabintis į gyvenimą, po nelaimės praėjus vos keliems mėnesiams, ŽŪK „Jaros rapsas“ kreipėsi į Pasvalio apylinkės teismą dėl 72 tūkst. litų skolos išieškojimo iš ūkininko V. Navalinsko. Teismas kooperatyvo ieškinį patenkino ir dar priteisė beveik 6 tūkst. litų delspinigių. O teismo nutarimas taikyti laikinas apsaugos priemones, t. y. nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei piniginių lėšų areštą praktiškai paralyžiavo galimybę toliau ūkininkauti. Dar vienas ūkininkui itin skaudus smūgis – prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl jo sužalojimo. Tiesa, vėliau tyrimas buvo atnaujintas, bet netrukus – vėl nutrauktas.

Ūkininkas neteko ir kombaino, kurį prieš ketverius metus buvo įsigijęs skolon iš UAB „Ivabaltė“. Virgilijus įmonę informavo apie jį ištikusią nelaimę ir prašė mokėjimus atidėti, ar išdėlioti juos mažesnėmis sumomis. Tačiau užpernai, per pačią javapjūtę, ūkininko kreditoriai kombainą buvo dviem savaitėm sustabdę – paprasčiausiai išėmė jo kompiuterį. Vėliau persigalvojo ir leido dirbti toliau. Tačiau anot V. Navalinsko, jis patyrė didelių derliaus nuostolių. Kai kiti jau ruošėsi žiemkenčių sėjai, jis dar nebuvo baigęs kulti...

Pernai situacija pasikartojo, nes už 2010 metų derlių gavęs gerokai mažiau pajamų negu planavo, ūkininkas kombainą pardavusiai įmonei vėl negalėjo sumokėti visų sutartų pinigų. Virgilijui kombainą teko nuomotis iš kitų ūkininkų, bet pirmiausia reikėjo sulaukti, kol jie baigs darbus savo laukuose. Javapjūtė vėl labai susivėlino.

Nors ūkininkas iš „Ivabaltės“ įmonės kreditan pirktą kombainą jai sugrąžino, be to, apie 200 tūkst. litų už jį jau buvo sumokėjęs anksčiau, įmonė dar reikalauja atlyginti ir už kombaino nuomą.

Atiduok žemę – sumokėsiu skolą

Nelaimių ir nesėkmių persekiojamą ūkininką pastaruoju metu ėmė atakuoti „Agrokoncerno“ – dar vienos įmonės, kuriai jis parduodavo savo derlių ir kuri kredituodavo jo ūkį – atstovai, neva siūlydami pagalbą: padengti ūkininko skolas mainais už jo ūkio žemės nuomą.

– Tačiau iš kitų ūkininkų aš jau buvau girdėjęs, kad toks „pagelbėjimas“ lygus pražūčiai. „Agrokoncernas“ siekia perimti į bėdą patekusių ūkininkų žemes – tiek nuosavas, tiek nuomojamas iš valstybės. Ne vieno ūkininko, pasikliovusio tokia pagalba, žemė netrukus buvo parduota iš varžytinių ir dažnu atveju nupirkta tų pačių „gelbėtojų“, – sako gundymams atsispyręs V. Navalinskas.

Tiesa, skolų skandinamas ūkininkas iš pradžių dar bandė derėtis su „Agrokoncernu“. Pavasarį jam pardavė dalį savo pasėlių, o už gautus pinigus padengė pradelstas skolas. Juk reikėjo kažkaip išgyventi. Deja, toliau finansuoti ūkininką, nesutikusį perleisti savo ūkio žemės,  „Agrokoncernas“ atsisakė. Virgilijui teko ieškoti kitų kreditorių. Kol juos susirado, vasarojaus sėja nusitempė į birželio pradžią.

– Jei būčiau pasėjęs anksčiau, iš kiekvieno hektaro, ko gero, būčiau prikūlęs dviem tonomis daugiau negu byrėjo dabar. Juk kiti ūkininkai džiaugiasi ypač gausiu šiemečiu derliumi. Bet šokti pagal „Agrokoncerno“ dūdelę man būtų pražūtinga. Dirbu 35 hektarus nuosavos žemės, 100 hektarų nuomoju iš valstybės, dar beveik pustrečio šimto iš savininkų. Jei visą ją būčiau perleidęs „Agrokoncernui“, susinaikinčiau pats save. Juk ūkininkas be žemės yra niekas. Kiek žinau, ta pati įmonė arba jos tarpininkai jau nuomoja ar yra nupirkusi ne vieną aplinkinį sklypą. Matyt, norima priglobti juos visus ir  padaryti didelį „kolchozą“, – svarsto Virgilijus.

Ūkininką skaudina ir tai, kad yra žmonių, kurie gerai žinodami apie jo patirtą traumą ir kitas bėdas, mėgina suformuoti įvaizdį, kad jis yra apsileidęs, nesumanus, netgi tingus ūkininkas. Todėl kai kurių jo nuomojamų sklypų savininkai jau užsimena, kad norėtų nutraukti nuomos sutartis. Kiti tyliai stebi: sužlugs ar išsikapstys šis ūkininkas. Deja, tiesiančių pagalbos ranką yra labai nedaug. „Prisikėlęs iš mirties, ištrūkęs iš vergovės, dabar ūkininkauju beveik kaip partizanas“, – atsisveikindamas liūdnai šypteli ūkininkas.

 

Peržiūros: 587

Komentarai   

0 # ziemos rumai 2019-05-07 10:38
ponas navalinskai,ar pameni ta buldozeri,kuriuo naudojaisi pats ZUR-tarnavai Karbauskio chebrai kartu su Starkeviciumi,Juodsnukiu-dabar to vaisius valgai...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # ne kiekvienas 2019-05-07 11:55
supranta.kol nepatenka i navalinsko situacija
megdavo jis juoktis is kitu,kol pats ikliuvo i karbo spastus
beje karbas gaudo visus ,kurie juda
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # jeronimas 2019-05-07 13:45
O kuo cia detas karbas?? Gal tas karbas pastume po priekaba ziopla ukininka?kartais neprosali pazvelgit i save ir per veidrodi.Ir dar,as nelaikau ukininko,kuris prisigriebes zemiu nebesugeba apzioti,o vis mazai ir mazai.Koks ukininkas,jeigu jis gyvena Kaune,o ukyje tvarkosi samdiniai uz asaras ar cigareciu pakeli???manau ,Dievulis suteike proga ,ir ne karta,permastyti savo nueita kelia,tik klausimas ar sugebeta savyje rasti ir pamatyti trukumus.Man Lietuvos ukininkas tai tas zmogus,kuris turi keliolika ha ir dirba pats ,dirba protingai,saziningai ir netrucina zemes ir isaugintos produkcijos.O tokie,kurie valdo tukstancius ha -yra tiesiog zemvaldziai ar zemgrobiai,ir tokie su zodziu ukininkas neturi nieko bendro.
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
0 # Johnas 2019-05-07 23:53
vilku istatymai,vilkolakiu valdomoje salyje-lazda turi du galus,nebuvo dar atvejo,kad kaltas neatsakytu anksciau ar veliau
nemanau,kad navalinskas ,kada nors susimaste ,kad ir jam taip gali būti...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti
-1 # kas 2019-05-09 23:37
na va virgi-priciupo ir tave uz skverno-reikejo būti vieningesniam-galvojai praslysi...
Atsakyti | Atsakyti su citata | Cituoti

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti